Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Zondag 4 juli 2021 9.30 uur
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is
voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 11 juli 2021 9.30 uur
Ds. A. J. Post (’t Harde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 juli 2021 9.30 uur
Ds. T. Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 juli 2021 9.30 uur
Ds. P. Lindhout (Dedemsvaart)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 augustus 2021 9.30 uur
Ds. Torenbeek (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 8 augustus 2021 9.30 uur
Mevr. Regine Agterhuis (Hattum)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 augustus 2021 9.30 uur
Ds. Nienke Overvlied (Rheden)
Eerste collecte: Kerk in Actie, Zending
Pakistan. Christenen staan
sterker in hun geloof In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet
gemakkelijk. Je wordt beschouwd
als tweederangs burger,
gediscrimineerd en geregeld
kritisch bevraagd op je geloof.
Dit maakt veel christenen
onzeker. Kerk in Actie steunt een
bijbelschool die hen door middel
van trainingen meer over de Bijbel
leert, en ook laat zien hoe je je als
christen staande kunt houden in
de maatschappij. Jaarlijks doen
ruim zesduizend mensen aan
deze trainingen mee. Onder hen
zijn veel jongeren!
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 augustus 2021 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
tweede collecte: Kerk

Zondag 29 augustus 2021 9.30 uur
Ds. Nelleke Beimers (Zwolle)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 september 2021 9.30 uur
Bevestiging ambtsdragers?
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    NL17RABO 0346.529.824