Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Zondag 2 mei 2021 9.30 uur
Ds. Mw. M. Gaastra (Zwolle)
Eerste collecte: JOP
Kerk als thuisplek voor jongeren.
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerk
organisatie van de Protestantse
Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 9 mei 2021 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattum)
Eerste collecte: Noodhulp
Libanon/Jordanië
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije.
Zij hebben alles achter moeten laten
en leven in grote armoede.
Via een netwerk van kerken in deze
regio ondersteunt Kerk in Actie
vluchtelingen op verschillende
manieren, onder andere met een
opleiding of het opzetten van een
eigen bedrijfje.
Daardoor zijn ze
minder afhankelijk van hulp en dat
maakt hen sterker.
Tweede collecte: Kerk

Donderdag, 13 mei 2021 9.30 uur
Hemelvaartsdag.
Marijke Lindemulder
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 16 mei 2021 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 mei 2021 9.30 uur
Pinksteren
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Zending
Egypte
Bijbelcompetitie stimuleert bijbel lezen
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks.
De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen.
Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht.
Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt.
Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen
van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek.
Zo kan de hele familie bijbellezen!
Tweede collecte: Kerk

Zondag 30 mei 2021 9.30 uur
Ds. Theo van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (DeGudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– De visserscoöperatie een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan
Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 juni 2021 9.30 uur
Ds. mw. J. Eldering (Vaassen)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Oeganda
Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken. Moeders zijn de ruggengraat
van de Oegandese samenleving,
maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar.
Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken
aan te leren, kunnen ze meer
verdienen. En door het bespreken
van hun problemen staan ze er
niet langer alleen voor. Zo worden
kwetsbare vrouwen en gezinnen
sterk.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    NL17RABO 0346.529.824