Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Zondag 5 december 2021 9.30 uur
2e Advent
Ds. H.J. van Maanen IJsselmuiden
Eerste collecte: Zending
Rwanda
Opvang en scholing van kwetsbare kinderen. Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’
en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HIV/aids op scholen en in kerken.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 12 december 2021 9.30 uur
3e Advent
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Binnenlandsdiaconaat
Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen
120 van deze getraumatiseerde
en kwetsbare kinderen wonen
en werken aan hun toekomst. In
jeugddorp De Glind gelooft men
sterk in de helende kracht van
een stabiel gezinsleven. Verspreid
over het verder heel gewone
dorp staan 28 gezinshuizen waar
deze kinderen een veilig thuis vinden
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 december 2021 9.30 uur
4e Advent
Ds. K. van der Kamp (Kampen)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Zaterdag 25 december 2021 9.30 uur
1e Kerstdag
Ds. Thea de Ruijter (Dronten)
Eerste collecte: Kinderen in de knel
Kom op voor kinderen in de knel
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis,
geen schouder om op uit te huilen
en niemand die hen beschermt.
Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte!

Zondag 26 december 2021 9.30 uur
2e kerstdag
Ds. Eveline van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Vrijdag 31 december 2021 19.30 uur
Oudejaarsdag
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Eigen gemeente
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 januari 2022 9.30 uur
Guus Doorn (Oldemarkt)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    NL17RABO 0346.529.824