Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Kerkdiensten zijn online te beluisteren en te zien via kerkdienstgemist.nl

Zondag 4 februari 2024 9.30 uur
Ds. Rein den Hertog (Zwolle)
Eerste collecte: Talmahof Emmeloord
Verzorgingshuis te Emmeloord
Deze collecte is bedoeld om de bewoners een extra uitje of traktatie te geven dan wel alle activiteiten die met de mensen gedaan worden financieel te ondersteunen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 11 februari 2024 9.30 uur
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 februari 2024 9.30 uur
1e zondag veertigdagentijd
Ds. Martin Jans (Joure)
Eerste collecte: Toon Hermanhuis
Het Toon Hermans huis bied hulp in de nazorg van kankerpatiënten.
Hier kunnen patiënten terecht voor hulp bij de verwerking van hun ziekte en ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van hun leven
Wij hebben tijd en aandacht voor hun verhaal
Ze kunnen deelnemen aan creatieve activiteiten ervaringen uitwisselen of gewoon voor een kopje koffie.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 februari 2024 9.30 uur
2e zondag veertigdagentijd
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 maart 2024 9.30 uur
3e zondag veertigdagentijd
Dhr Pasterkamp (Urk)
Eerste collecte: Children in Worship
Tweede collecte: Kerk

 

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    NL17RABO 0346.529.824