Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Kerkdiensten zijn online te beluisteren en te zien via kerkdienstgemist.nl

Zondag 1 mei 2022 9.30 uur
Ds. Cees Frank Klaassen (Harderwijk)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 8 mei 2022 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Noodhulp Nigeria
In het noorden van Nigeria
zijn ruim 2 miljoen christenen
en moslims op de vlucht voor
geweld in eigen land.
Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de
meesten zijn terecht gekomen
in dorpen waar de inwoners
zelf al nauwelijks rond kunnen
komen. Met de komst van de
vluchtelingen is er een tekort
aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de
vluchtelingen op hun nieuwe
plek, maar ook bij een mogelijke
terugkeer en het verwerken van
trauma’s.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 mei 2022 9.30 uur
Ds. Thea de Ruijter (Dronten)
Eerste collecte: Binnenlands diaconaat
Het dorp De Glind is een
veilige haven voor kwetsbare,
uithuisgeplaatste kinderen en
jongeren. Zij kunnen in deze
hechte dorpsgemeenschap
herstellen van hun trauma’s,
weer gewoon kind zijn en
jongeren kunnen er werken aan
hun toekomst. In De Glind, dat
ook wel het ‘Jeugddorp’ wordt
genoemd, geloven ze sterk in de
helende kracht van een stabiel
gezinsleven. Ruim 120 kinderen
en jongeren worden opgevangen
in 28 gezinshuizen die verspreid
staan over het verder gewone
dorp.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 mei 2022 9.30 uur
Ds. Riek van Haeringen (Dronten)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Donderdag 26 mei 2022 9.30 uur
Hemelvaartsdag
Ds. Riek van Haeringen (Dronten)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 29 mei 2022 9.30 uur
Ds. Theo van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 juni 2022 9.30 uur
Ds. Martin Jans (Joure)
Eerste collecte: Zending
Zuid-Afrika
Bijbel brengt
arme boeren in actie
Veel arme boeren in de Zuid-
Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal
leven al generaties lang in armoede.
Ze geloven niet dat hun leven ooit
zal verbeteren. Een christelijke
ontwikkelingsorganisatie doorbreekt
deze mentaliteit door boeren-
families te laten samenwerken.
De organisatie inspireert hen met
bijbelverhalen en leert hun hoe ze
met betere landbouwmethoden
de voedselopbrengst kunnen
verhogen. In het kader van
‘jong geleerd, oud gedaan’
investeert de organisatie juist
ook in kinderen zodat er een
structurele verbetering van de
leefomstandigheden optreedt.
Tweede collecte: Kerk

 

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    NL17RABO 0346.529.824