5 Financiën en beheer

5.1 ACTIE KERKBALANS
De Protestantse Gemeente in Nagele doet jaarlijks mee aan de landelijke actie Kerkbalans. Deze geldwervingsactie vindt plaats aan het begin van het jaar. Het college van kerkrentmeesters weet daarmee vroeg in het jaar welke inkomsten zij kan verwachten. In het Kerknieuws en op www.kerkbalans.nl vindt u de nodige informatie over deze actie.
De Protestantse Gemeente Nagele heeft een ANBI status. Dit betekent dat volledig transparant wordt omgegaan met giften. Deze status maakt het tevens mogelijk giften bij de aangifte van belastingen te laten vallen onder gunstige regelingen. Neemt u hiertoe contact op met het college van kerkrentmeesters. Het is mogelijk om een vijfjarig contract af te sluiten zodat de gift volledig aftrekbaar is bij de inkomstenbelasting.

5.2 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het college draagt zorg voor het onderhoud en beheer van het kerkgebouw en draagt zorg voor de inkomsten en uitgaven van de kerk. Het stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening samen. Beiden worden aan de gemeente voorgelegd. Ook het in dienst zijnde personeel, predikant en koster, valt onder haar verantwoordelijkheid. Email kerkrentmeesters@pkn-nagele.nl
Het college bestaat uit en wordt ondersteund door de werkgroep bestaande uit:
Albert Hakvoort, secretaris
Tineke Postma.
Kees van der Sar, voorzitter (ouderling-kerkrentmeester)

5.3 FINANCIËLE ADMINISTRATIE
De financiële administratie wordt beheerd door Siem Stroo, tel. 0622011611, email financieel@pkn-nagele.nl

5.4 LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie wordt verzorgd door Wil van den Vlekkert, tel. 0527-697176, leden@pkn-nagele.nl
Wijzigingen komen in de regel binnen via het landelijk registratiesysteem (LRP) van de Protestantse Kerk. Omdat het meestal wel even duurt eer de wijziging bij de ledenadministratie terecht komt, is het verstandig dit zelf ook door te geven aan de ledenadministratie. Het LRP geeft echter geen gegevens van geboorte door, dus als er bij u een baby geboren is, dient u dit zelf bij de ledenadministratie te melden.

5.5 VERHUIZING
Sinds 1 januari 2018 geeft de overheid niet langer verhuizingen aan de kerk door. Dit betekent dat alle verhuizingen en wijzigingen zelf doorgegeven moeten worden aan de kerkelijke administratie (Wil van den Vlekkert).
De LRP stuurt de mutaties door naar de ledenadministrateurs van de kerkelijke gemeenten. Via deze weg wordt het de ledenadministrateur dus bekend of er personen met onze kerkelijke achtergrond in de gemeente zijn komen wonen of juist zijn vertrokken. De mutaties die de ledenadministrateur binnen krijgt, worden doorgegeven aan de predikant en de scriba. De predikant, de scriba, de financieel administrateur en het college van kerkrentmeesters hebben ook inzicht in het ledenbestand via de LRP.
Als u buiten de grenzen van kerkelijke gemeente gaat wonen is het mogelijk om voorkeurlid van onze kerkelijke gemeente te blijven. Normaal gesproken is het zo, dat als u naar elders verhuist, u automatisch ook van kerkelijke gemeente verhuist. Echter, de situatie kan zich voordoen dat u naar een andere gemeente verhuist, maar dat u wat betreft de kerk niet wilt overstappen en lid wilt blijven van onze kerk. In dat geval kunt u dit aangeven bij onze administratie en wordt uw voorkeurslidmaatschap ook landelijk geregistreerd.
Neemt u voor vragen of opmerkingen bij verhuizing contact op met Wil van den Vlekkert, tel. 0527-697176 of email leden@pkn-nagele.nl.

5.6 PRIVACYVERKLARING
De Protestantse Gemeente Nagele heeft een privacyverklaring opgesteld en de kerkenraad heeft die verklaring goedgekeurd. De verklaring staat op de website van de kerk. Wie een schriftelijk exemplaar wil ontvangen, kan contact opnemen met de scriba.
>>Privacyverklaring PDF