4 Vorming en toerusting

4.1 CATECHESE
Er is de mogelijkheid voor catechese. Indien hier behoefte aan is kunt u contact opnemen met de voorzitter.

4.2 OUDERENMIDDAGEN
Deze middagen worden 1x in de 6 tot 8 weken gehouden. Deze middagen zijn bedoeld voor alle ouderen van Nagele. Informatie staat in Nagelezen. Contactpersoon is Janny Oosterhuis, tel. 0527-653021, oosterhuishs@hetnet.nl. In verband met corona zijn er tijdelijk geen ouderenmiddagen gepland. Door de verbouwing in MFC het Rietveld is de plaats op het moment van schrijven nog onbekend.

4.3 INTERKERKELIJK BIDGROEP NAGELE
Geregeld komt een groep vrouwen samen om te bidden voor ons dorp Nagele. Mocht u een verzoek hebben voor een gebed, dan kunt u contact opnemen met Nelly Bakker, 06-10810328 nellybakker75@gmail.com