6 Pastoraat

6.1 OMZIEN NAAR ELKAAR
De pastorale verantwoordelijkheid van het ‘omzien naar elkaar’ is een taak van de gehele gemeente. De Pastorale Raad heeft hierbij een belangrijke rol. De coördinator pastoraat, ouderlingen, bezoeksmedewerkers nemen in samenwerking met de predikant hierin het voortouw.
De Pastorale Raad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de coördinator bezoeksmedewerkers. Tweemaal per jaar participeren de bezoekmedewerkers in de Pastorale Raad. Deze vergaderingen worden Pastorale Raad Plus genoemd.
Vanuit historisch gegroeide verwachtingspatronen houden predikant, ouderlingen en bezoeksmedewerkers, zoveel mogelijk contact met de leden. Op deze wijze wordt het omzien naar elkaar handen en voeten gegeven en gestimuleerd.
Bij de coördinator kunnen de gemeenteleden een bezoek aanvragen voor een gesprek met de predikant, ouderling of bezoekmedewerker.
Ieder jaar wordt een ontmoetingsavond georganiseerd, waarbij de gemeenteleden uitgenodigd worden met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een thema in de woonkamer of kerk.

Namen bezoekmedewerkers
Coördinator: Wieke van der Sar-Rispens, tel. 0527-652620, vandersarpw@gmail.com
Cock Francke
Freda Veerbeek
Gerri Janse
Herman Horsman
Joke Geluk
Maartje Nassar
Martje van der Meer
Thea Wiersma
Roely Geluk

Ziekenhuis
Bij opname in het ziekenhuis wordt dit vanuit overheid of ziekenhuis niet automatisch doorgegeven aan de predikant. Wij vragen u daarom of u het zelf wilt doorgeven wanneer u of iemand uit uw omgeving opgenomen wordt in het ziekenhuis.