Kerknieuws april 2024

DE WINTER IS VOORBIJ

De winter is voorbij en zie de vogels wat zij doen:
de vogels maken weer hun nestje klaar.
Wat dood leek en verdord was,
Is opnieuw weer stralend groen
en dat gebeurt steeds weer opnieuw, elk jaar.

De bomen krijgen bladeren, de bloesems komen uit:
zo lijken al die bomen op een bruidegom en bruid.
En in het nest legt moeder vogel
voor het eerst een ei:
de winter is waarachtig nu voorbij.

De winter is voorbij en kijk het zaadje in het land:
het zwelt en zwelt en barst dan uit zijn huid.
Wat dood leek heeft nu wortels
en wordt eens een flinke plant
en ieder kind weet wel wat dat beduidt:
de plant krijgt mooie bloemen
en de bloemen geven zaad
dat in de grond zal blijven
totdat God het groeien laat.

Dit sprookje van de zaadjes
brengt ons op het goede spoor:
wie doodgaat geeft het leven
toch weer door.

De winter is voorbij en kijk de lente komt eraan
en na de lente komt de zomertijd.
Een mens moet steeds iets achterlaten
om vooruit te gaan,
hij groeit en daardoor raakt hij steeds iets kwijt.

Een mens wordt pas gelukkig
als hij doorgeeft wat hij heeft,
wanneer hij in een ander verder leeft.

Ferrie Komper

…Om te beginnen

De tijd na Pasen

Wat was het geweldig om het paasfeest te vieren,
Jezus is opgestaan en heeft dood en graf overwonnen.
We hebben paasliederen gezongen.
U zij de Glorie opgestane Heer!
Die tijd ligt nu achter ons , hoe gaan we nu verder in het leven van elke dag?
Als je weer met elkaar als gemeente samenkomt en de kerk wat minder vol is
en je mensen mist.
Hoe kunnen we op een gewone zondag de opstanding blijven vieren?
Hoe blijven we met Jezus verbonden?
Door de samenkomsten te bezoeken en het gesproken woord in je hart te laten komen.
In de bijbel staat toch die mooie belofte. waar 2 of 3 in Mijn naam bijeen zijn ben Ik in het midden van u
Wie wil daar nu niet bij zijn??
Laten we als gemeente met elkaar verbonden blijven met de geestelijke lijm van God de Heilige Geest.

John Mallie

….75+ jarigen april
03-04 Dhr. J. Woltinge
03-04 Mevr. M.F. Lindemulder-Kühlman
20-04 Mevr. L.G. Vedelaar-Klei

Mutaties
Overleden:
01-03 Mevr. A.J. Jonker-van de Velde
19-03 Mevr. J.L.D. Withaar-Donker

Huwelijksjubilea:
19-04 Dhr. en mevr. W.P. Keur-A. Jippes 50 jaar getrouwd
23-04 Dhr. en mevr. J. Elenbaas-A.I. Dijkstra 25 jaar getrouwd
29-04 Dhr. en mevr. J.J. Lamse-J. Heidekamp 25 jaar getrouwd

…Collectes
diaconie maand februari 2024
4-2-2024 Talma € 75.20
11-2-2024 Toon Hermanshuis € 69.20
18-2-2024 ISEE € 86.70
25-2-2024 Children in Worship € 114.80

kerk maand februari 2024
4-2-2024 kerk € 84,33
11-2-2024 kerk € 61,03
18-2-2024 kerk € 65,43
25-2-2024 kerk € 81,53

…Bloemengroet
3 maart – Betsy Damman
10 maart – Adri en Marianne Leune
17 maart – Maria Hoefnagel
24 maart – Piet en Wieke van der Sar
31 maart – Sien van Bekkum

…Van de voorzitter
..Gemeentemorgen …..op 5 mei 2024

Er is vorig jaar positief gereageerd op de gemeentemorgen en we hebben als kerkenraad besloten dit jaar op 5 mei een gemeentemorgen te houden na de kerkdienst van die ochtend.
Na de dienst op 5 mei drinken we eerst koffie en stelt de CVK, de diaconie en zending u op de hoogte over de financiën van 2023. Daarna is er een rondvraag en aansluitend is er nog een spel of ???
Met een kop soep en een broodje sluiten we de gemeentemorgen af.
De financiële stukken van de CVK, Diaconie en Zending zijn als bijlagen toegevoegd bij dit Kerknieuws.

… Ambtstermijn kerkenraadsleden
Op de kerkenraadsvergadering van maart zijn de ambtstermijnen van de kerkenraadsleden aan de order geweest.
Het ambtstermijn van ouderling kerkrentmeester Kees van der Sar loopt af met ingang van september af. Kees heeft aangegeven dat hij wel als voorzitter van de CVK aanblijft, maar niet als ambtsdrager.
Bij Diaconie hebben John Mallie en Jeanet Lamse aangegeven in september te stoppen met het ambt van diaken.
Wie wil de vacature van diaken invullen?

…Afscheid ds. Taede Deelstra
Via het laatste Kerknieuws heeft ds. Taede Deelstra aangegeven dat hij in juli met vervroegd emeritaat gaat.
Taede had zijn emeritaat bij de landelijk PKN aangevraagd en heeft en afgelopen week een bevestiging gekregen dat hij toestemming heeft om met ingang van 22 juli met emeritaat te gaan.
Ook is er overleg geweest met de voorzitters van Creil/Espel over het afscheid van Taede en nu de landelijke PKN akkoord gegaan is met het verzoek van Taede kunnen er verdere stappen ondernomen worden.

Janny Bunschoten

…Van uw predikant

Het is goed om samen te komen rond de kerkdiensten. De paasdiensten waren fijn. Kees van der Sar heeft de nieuwe paaskaars binnen gedragen. Het was mooi om samen te zingen, zeker met de muzikale bijdrage op eerste paasdag van Marian, Leon en Janita. Samen op feestelijke manier stilstaan bij de opstanding van de Here Jezus.

Maar niet minder geldt dat voor de andere diensten, op witte donderdag en goede vrijdag. Hartelijk dank aan de voorbereidingscommissie, die weer veel werk heeft gedaan om de diensten een mooie vorm en inhoud te geven.

In de paasdienst hebben wij uit het evangelie van Johannes gelezen: hoofdstuk 20: 1 – 18. Deze keer hebben wij speciaal aandacht gegeven aan de overeenkomst met de Schepping van hemel en aarde: Genesis 1 en 2. Om een paar momenten te noemen:
Op de zesde dag schiep God de mens.
Op de zesde dag stond Jezus voor Pilatus, die zei: ‘Zie de mens!’
Op de zevende dag rustte God van al het werk dat Hij gedaan had.
Op de zevende dag rustte Jezus in het graf.
In de eerste verzen van Genesis lezen wij dat de aarde woest en leeg was, gehuld in duisternis.
Op de eerste dag lezen wij, dat God het licht schept: Er zij licht.
Op de eerste dag stond Jezus op uit het graf. Maria ging naar het graf toen het nog donker was. Op Pasen breekt het licht door!
Vervolgens lezen wij in Genesis over de hof, waarin de mens was. Zij moesten de aarde bewerken en bewaren.
Jezus lag ook begraven in een hof, het graf van Jozef van Arimathea. Maria zag Jezus aan voor de tuinman.
Het grote verschil is: Adam faalde in het beheer van de hof.
Jezus is de overwinnaar!

Ook een belangrijk punt: Maria herkende Jezus, toen Hij haar bij haar naam aansprak.
Dit is ook een belangrijk punt uit het evangelie: laat je aanspreken door God! Door het offer van Jezus is God ook onze Vader. Jezus heeft volbracht, waar mensen faalden.
In Jezus is God ook onze Vader.

Wij vieren nog een paar hoogtepunten uit het kerkelijk jaar: de hemelvaart en Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus is in de hemel. Maar door de heilige Geest zijn wij verbonden met God, die in de Vader ook onze Vader is, in Jezus zelfs onze broer.
Wat is daarvoor nodig? Vertrouwen! Dat is: geloven. Als je je verbonden mag weten met Jezus, zijn wij dat ook met elkaar. Als broers en zussen. In onze eigen gemeente, maar ook verder. Verbonden met mensen overal ter wereld, die op God vertrouwen. Wij leven in verschillende streken, maar het geloof in onze Vader verbindt ons met elkaar.

Ik hoop van harte dat deze zekerheid ons allemaal veel vertrouwen mag geven in de toekomst. Hoe het in ons aardse leven verder gaat? Niemand kan het zeggen. Maar wij weten wel, dat wij met elkaar verbonden zijn. Door de Geest van God. Op weg naar het Koninkrijk van God.

Ik hoop van harte dat wij op onze weg door het leven veel zegen en genade van God mogen ondervinden. Dat er veel dingen zijn, waar wij oprecht van kunnen genieten. Maar ook, dat wij als kinderen van God verder mogen, en eenmaal thuis komen. Dan ontmoeten wij elkaar hopelijk weer op de nieuwe aarde.
De zegen van onze Heer toegewenst!

Nog een persoonlijke mededeling:
Zoals u weet hoop ik binnenkort met emeritaat te gaan. De ingangsdatum is vastgesteld op 22 juli 2024. De afscheidsdienst is gepland op 14 juli. Ook na deze datum hoop ik nog geregeld in Nagele voor te gaan. In de tijd tot deze datum hoop ik nog verschillende broeders en zusters uit onze gemeente te bezoeken. Mocht u prijs stellen op bezoek, voelt u zich dan vooral vrij om contact met mij op te nemen: dan maken wij een afspraak.
Mijn contactgegevens vindt u op de laatste bladzijde van kerknieuws, maar hier nog iets vollediger:
Taede Deelstra
Kommisjewei 182
9218PJ Opeinde
Tel: 06 1948 91 03.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl

In memoriam

Adriana Janna Jonker- van de Velde
Sjaan
* 5 augustus 1928 † 1 maart 2024

Wij hebben afscheid genomen van Sjaan Jonker. Een bijzondere, maar vooral ook lieve vrouw. Als iemand komt te overlijden, is het afscheid definitief.
Of is er meer? Op haar rouwkaart staan deze woorden:
Niet alles is voorbij
Je blijft bij ons
Door wie je was en wat je zei
En wat je voor ons hebt betekend.
Dat zijn woorden die veel zeggen! Tijdens de dienst hebben de kinderen en kleinkinderen herinneringen opgehaald aan moeder en oma. Ik noem een paar van deze herinneringen. Sjaan Jonker is geboren in Dreischor op Schouwen Duiveland. Zij was de jongste van 3 kinderen. Ze is opgegroeid op boerderij “de Kleine Schorre”, waar ze veel in het veld te vinden was. Dat vond ze prachtig. Ze heeft genoten van haar leven in de natuur. Dat waren de jaren nog voor de watersnoodramp.

En toen kwam haar grote vriend, die later haar man werd, in haar leven. Op de motor reisden ze samen overal naar toe. De Deltawerken waren er nog lang niet. Voor een bezoek aan familie in Zeeuws Vlaanderen of Zuid Beveland moesten ze altijd met de veerboot. En natuurlijk in de gaten houden hoe laat de laatste veerboot terug ging.
Haar leven was veelbewogen.
De 2de wereldoorlog.
De Watersnoodramp.
De boerderij in Bruinisse kwam onder water te staan.
Zij was 7 maanden in verwachting van haar eerste kind doen ze moest evacueren naar Zeeuws Vlaanderen. Leo is daardoor geboren in Terneuzen. Veel bekenden zijn met de ramp verdronken. Zij vertelde dat zij de ramp als één van de ergste dingen in haar leven heeft ervaren.

Na de ramp kreeg het gezin de mogelijkheid om in Nagele een akkerbouwbedrijf te beginnen. Deze uitdaging hebben ze met beide handen aangenomen. In 1955 zijn zij verhuisd van Bruinisse naar Nagele. Een beslissing waar ze nooit spijt van hebben gehad. Sjaan Jonker zong vaak in huis. In 1961 is haar tweede zoon, Hans, geboren. Helaas is hij maar 9 jaar geworden. Op 24 november 1970 is hij door een auto overreden. Dat betekende voor het gezin een intens diep verdriet. Toch vonden ze de kracht om weer verder te gaan, mede dankzij veel lieve kennissen en vrienden. Maar het litteken van verdriet is altijd gebleven.

In 1987 werd de boerderij verkocht en verhuisden ze naar de Klamp in Nagele. Ook hier heeft ze nog mooie jaren gehad. Tuinieren; er samen op uittrekken; vakanties, soms naar verre landen. Toch kwamen er ook zorgen. In 2002 kreeg haar man een beroerte. Gelukkig is hij hiervan redelijk hersteld en kregen ze nog mooie jaren. In 2015 kreeg haar man te horen dat hij slokdarmkanker had. Een jaar later is hij overleden. Hier had zij vrede mee.

Daarna ging zij zelf ook tobben met de gezondheid. Op een morgen werd zij wakker en wilde haar been niet meer: een klapvoet. Dat betekende: voortaan lopen achter een rollator. In 2017 brak zij een arm. Dat was de reden voor de verhuizing naar verzorgingshuis Hof van Smeden in Emmeloord. Zij heeft ook hier nog geluk mogen zien, zoals in 2017, toen haar eerste achterkleinkind werd geboren: Fiene.
Maar vooral de laatste maanden waren zwaar. Het hoefde niet meer. Op 1 maart is zij in vrede gestorven.
Sjaan twijfelde of er een leven na dit leven is. Maar zij hoopte er wel op. Tijdens de bezoeken die ik bij haar mocht brengen, stelde zij het op prijs als wij een gedeelte uit de Bijbel lazen. En een gebed uitspraken. Zij besefte ook, dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen dit bestaan.

In de afscheidsdienst hebben wij Psalm 23 gelezen: De HEER is mijn herder. Een psalm die ook een leven schetst, dat soms door diepe duisternis gaat. Dat geldt ook voor Sjaan. Als wij kijken naar Jezus Christus, zien wij ook een zware weg. Zijn levensweg ging via kruisiging en graf. Maar wel, om voor ons de weg vrij te maken. In deze hoop hebben wij haar begraven. Eén van de liederen die wij hebben gezongen is: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Die moed had zij.

Wij wensen haar kinderen en verdere familie veel sterkte toe!
T. Deelstra

 

MIJN MOOISTE LIED….

Geen kerk zonder muziek. Welk lied zingen mensen graag in de kerk? Welk lied betekent veel voor mij?
Een lievelingslied of misschien moet ik ook zeggen: welk lied zing je liever niet?
Een vraag waarop weinig mensen eenzelfde antwoord geven, vermoed ik.
Als ik voor mezelf spreek heeft het antwoord hierop te maken met momenten in het leven: “wat heb ik meegemaakt, wat heeft me geraakt en welke herinnering maakt dat een lied zoveel voor me betekent dat ik het absoluut niet (meer) kan zingen in de kerk of juist wel”?

Dit naar aanleiding van de paasdienst, waarin het lied “De steppe zal bloeien” werd gezongen en ik het geweldig vond dit weer te kunnen begeleiden op het orgel, samen met Leon en Janita, onze trompettisten. Opgenomen in het nieuwe liedboek nr 608, ik vind het een prachtig lied, het is 1 van mijn favorieten en dat is zeker ook de melodie. Tegelijkertijd weet ik ook dat dit lied veel vragen kan oproepen.

Laat ik nu een maand geleden een artikel over dit lied vinden in het blad Petrus van de Protestantse Kerk Nederland. Geschreven door ds. Gerrit Olsman (65), predikant in de Protestantse Gemeente Soest, zijn favoriete lied. Het spreekt mij zo aan dat ik me vrij voel het met jullie te delen in dit kerkblad.

Zo schrijft ds. Gerrit Olsman,
“Dit lied wordt vaak verbonden aan Jezus’ opstanding. “Dit lied tilt me op, het houdt me op de been”.
Zelf denk ik bij de tekst aan iemand die niet weet hoe het verder moet en die tóch weer grond onder de voeten krijgt. Het komt goed”.

1. Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen. Dorstigen komen en drinken.
“Het golvende karakter van dit lied vind ik zó mooi. Het is prachtig om te zingen. De muziek vind ik misschien nog wel mooier dan de tekst. De combinatie van de compositie van Oomen en de tekst van Oosterhuis is geweldig. De melodie stuwt, de baspartij neemt je helemaal mee. Halverwege mogen de zangers op adem komen, en dan het tweede deel: het water zal stromen, tintelen, stralen. Práchtig.
‘De steppe zal bloeien’ wordt vaak verbonden aan de lichamelijke opstanding van Jezus. Maar Oosterhuis schreef erover: dit lied gaat over ons leven hier op aarde. Zoals het bedoeld is, nog niet is, maar wel ooit moet worden en zal zijn.
Bijbels gezien staat water voor de bedreiging van de dood. De doop symboliseert dat je daar juist weer boven uitstijgt. Water is dus ook levenwekkend. Het stroomt, de kerk staat niet stil.
‘Dorstigen komen en drinken.’ Ik merk dat veel mensen zoeken naar zingeving en spiritueel houvast in het leven. We denderen maar door, de vraag ‘waartoe ben ik op aarde’ sneeuwt onder. Op zondagmorgen kiezen steeds meer mensen voor zichzelf: een keertje uitslapen, gezellig samen lunchen. De kerk is dan de verliezer. Veel vieringen kun je ook thuis bekijken, het effect daarvan merken we. Maar pas liep ik ’s avonds nog buiten toen er een man achter me aan kwam. Het voelde onveilig, tot hij me aansprak en zei: ‘Dominee, ik heb u pas op internet in een dienst gezien en wat u zei raakte me!’ Dat gebeurt ook.”

2. Met lachen en juichen. Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.
“Het is ploeteren op aarde, keihard werken. Je zaait, maar veel komt niet op. Er zijn distels, vogels. Het valt niet mee. Maar in dit lied zit een omkeer. De bron daarvan is de Eeuwige. ‘Opstaan’ staat voor de ondenkbare terugkeer uit de ballingschap. Het volk zat diep in de put, en toch was er uiteindelijk de terugkeer. Geloof kan dat ook uitwerken, zo’n ommekeer. Het is een dragende grond voor de hoop die in je is. Waardoor je ook in ballingschap op de been blijft.”

3. De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.
“Ik denk bij dit deel van het lied aan iemand die het leven kwijt is, niet weet hoe het verder moet. Die tóch weer grond onder de voeten krijgt, opstaat en weer verder kan.
Deze zin is niet letterlijk bedoeld, dat er een graf opengaat. Het is beeldspraak. Natuurlijk vragen kerkleden mij ook wel: hoe zit het nu precies met die opstanding? Een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is. Ik denk dat de opstanding een uitnodiging is om op te staan. Jezus’ opstanding doet een beroep op ons om zelf in de benen te komen’.
Ik kan me voorstellen dat mensen moeite hebben met een letterlijke opstanding. Inderdaad kan het omgekeerde, dat er geen opstanding zal zijn, ook moeilijk zijn voor mensen. Maar over het hiernamaals is het Eerste Testament (het Oude Testament, red.) heel terughoudend. In het grootste deel van het Eerste Testament geldt: dood is dood. En wat in de evangeliën staat over de toekomst zijn vooral troostteksten, uit een totaal andere cultuur.
Het enige wat ik weet is: het is goed na de dood. Daar geloof ik stellig in. Als God liefde is, kan het alleen maar goed zijn na de dood.
De woorden ‘De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven’ geven in mijn beleving ruimte voor verbeelding. Die ruimte wordt helaas vaak beperkt. Maar dat is nu juist wat gebeurt in dit lied. Ik probeer te leven vanuit de mystiek. Veel van wat je voelt en beleeft, kun je niet ontrafelen.”

4. Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: Ik open hemel en aarde en afgrond
“Die stem is de stem van de Eeuwige. Ik hoor die stem met Pasen en Pinksteren, en die stem roept dat iedereen mag komen. We hoeven geen lijntjes te trekken om wie dat precies zijn. De Eeuwige koopt het volk vrij. Waarom zouden we niet met elkaar kunnen accepteren dat de liefde van de Eeuwige voor iedereen is? Wie daar vraagtekens bij zet, gaat op de stoel van de Eeuwige zitten. Daar zijn we mee geïndoctrineerd door onze traditie.
Kijk onbevangen, dan ontdek je nieuwe vergezichten.
Het lied tilt mij op, ik word er blij van. Dat heb ik ook nodig. Het houdt me op de been. In deze wereld zal het niet hopeloos blíjven. Een concrete voorstelling heb ik er niet bij, maar het komt goed. Daar ben ik stellig van overtuigd en dat voel ik ook als ik dit lied zing.”
Terugkijkend op een mooie paasdienst met prachtige liederen, trompetgeschal en een heerlijk zingende gemeente en gesproken teksten.
Ik hoop dat we hoop blijven houden op de toekomst en we samen op weg mogen gaan naar Pinksteren.

Groet,
Marian Sijtsma

…Bijbelleesrooster april

7 zondag Deuteronomium 2:2-15
8 maandag Deuteronomium 2:16-25
9 dinsdag Deuteronomium 2:26-37
10 woensdag 1 Johannes 1:1-7
11 donderdag 1 Johannes 1:8-2:2
12 vrijdag 1 Johannes 2:3-11
13 zaterdag 1 Johannes 2:12-17
14 zondag Micha 4:1-8
15 maandag Psalm 4
16 dinsdag 1 Johannes 2:18-27
17 woensdag 1 Johannes 2:28-3:8
18 donderdag 1 Johannes 3:9-17
19 vrijdag Psalm 33
20 zaterdag Johannes 10:1-10
21 zondag Johannes 10:11-18
22 maandag Psalm 65
23 dinsdag Deuteronomium 3:1-17
24 woensdag Deuteronomium 3:18-29
25 donderdag Deuteronomium 4:1-9
26 vrijdag Deuteronomium 4:10-20
27 zaterdag Psalm 22:1-22
28 zondag Psalm 22:23-32
29 maandag Deuteronomium 4:21-31
30 dinsdag Deuteronomium 4:32-40
mei
1 woensdag Psalm 107:1-9
2 donderdag Psalm 107:10-22
3 vrijdag Psalm 107:23-32
4 zaterdag Psalm 107:33-43
5 zondag 1 Johannes 4:1-10

…Kerkdiensten
Zondag 14 april 2024 9.30 uur
Ds. Riek van Haeringen (Dronten)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 april 2024 9.30 uur
Dhr. Guus Doorn (Oldemarkt)
Eerste collecte: Children in Worship
Deze stichting werkt in Ghana, ze ondersteunen daar gezinnen die in grote armoede leven.
Helpen met financiele middelen en materialen een school
Tijdens en na de kerkdienst regelen ze opvang voor kinderen en jeugdigen en geven ze voedsel en geestelijke bijstand.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 28 april 2024 9.30 uur
Ds. Wim Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
Sinds september zijn wij begonnen aan een 3 jarig project om arme vrouwen op het platteland te ondersteunen op meerdere gebieden.
Er worden trainingen gegeven waarbij de vrouwen leren om een volkstuin aan te leggen en hoe je met eigen afvalwater en goede technieken gezonde groenten kunt telen, voor eigen consumptie en verkoop.
Voor 60 vrouwen worden waterpompen op zonne-energie geleverd en 100 vrouwen krijgen zaden materialen en training om in hun omgeving droogte resistente teeltmethoden te beoefenen om ook in de droge perioden voldoende voedsel te hebben voor hun gezinnen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 mei 2024 9.30 uur
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diakonie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

…Bijlage
Overzicht van diaconie ed 2024

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 8, april 2024, totaal nummer 293
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor mei 2024 ligt
5 mei in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 april 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
Email : vandersarpw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl