Kerknieuws mei 2024

De wind waait met vlagen.

Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.

Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil – maar even later
opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
soms, soms even – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest.

André Troost

 

…Om te beginnen

Jaren geleden heb ik huiscathechese mogen geven, samen met Elsbeth Wardenier. We hebben in een winterseizoen de 10 geboden besproken aan de hand van het boekje “ 10 klinkende woorden” van W.R. van der Zee.
Het was erg fijn, om met jongeren hierover in gesprek te zijn. Te horen, hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Boeiend!
Op een van de laatste bladzijden van het boekje staat een gebed wat ons erg raakte en aansprak. Dit gebed spreekt mij ook nu, in deze tijd van spanning, oorlog en ellende in de wereld, aan.
Ik wil het hier graag met u delen:
Heer onze God, God van mensen,
God van ruimte en vrijheid, God van leven en liefde,
Bondgenoot in het verbond, wij vragen U:
houd ons vast en maak ons sterk, dat wij ons niet buigen voor machten
die geluk beloven, maar onheil geven.
Leer ons te leven in vrijheid en vreugde, in de ruimte die Uw goede woorden voor ons hebben uitgezet.
Wij dragen aan U op al uw mensen in benauwdheid,
gevangenen en verdrukten, vervolgden en vertrapten,
over heel de wereld.
Geef o God, dat het ons benauwt dat het zo toegaat onder Uw hemel
en dat we de adem houden om te blijven roepen
dat het anders moet en dat het anders kan.
Amen.

Ina Hospers

…75+ jarigen mei
14-05 Dhr. G. Vedelaar
20-05 Dhr. R. de Vries
21-05 Mevr. T. Smid-Akkerman
24-05 Dhr. A. Nijmeijer

Mutaties
Uitgeschreven
Dhr. M. Ellens

Huwelijksjubileum
20-05 Dhr. en mevr. M.N. Brondijk R.H. van der Veen 61 jaar getrouwd

…Collectes
Diaconie maart 2024

3-3-2024 Children in Worship € 150,60
10-3-2024 Terminale Thuiszorg € 98,30
17-3-2024 Diaconie € 57,40
24-3-2024 Talma Hof € 58,55
28-3-2024 Voedselbank € 61,70
31-3-2024 ISEE € 92,85

Kerk maart 2024
3-3-2024 kerk € 83,90
10-3-2024 kerk € 80,00
17-3-2024 kerk € 103,75
24-3-2024 kerk € 58,35
28-3-2024 kerk € 43,20
31-3-2024 kerk € 99,80

…Bloemengroet
7 april – Bart en Geeske Veerbeek
14 april – Taco v.d. Sar en Margo Hanson
21 april – Wim en Anneke Keur
28 april – Jaap en Anja Elenbaas

…Van de voorzitter
… Ambtstermijn kerkenraadsleden
In het Kerknieuws van april hebben we aangegeven dat de kerkenraad een vacature heeft voor het ambt van diaken.
Helaas heeft er nog niemand gereageerd.
Nogmaals de vraag wie is bereid de taak van diaken op zich te nemen?

…Gezocht een vervanger voor Hans Lamse
Hans Lamse verzorgt al vele jaren onze website van de kerk. Hij heeft aangegeven daarmee te stoppen.
Wie neemt zijn taak over?

…Afscheidsdienst van ds. Taede Deelstra
Op 14 juli neemt Taede formeel afscheid van de kerkelijke gemeente Nagele en Creil-Espel.
Er zullen ook diverse genodigden aanwezig zijn.
Op dit moment zijn we nog bezig met de invulling van de dienst, waarin Taede voor gaat.

…Invulling vacaturen van een voorganger
In de kerkenraad van april is de vacature van onze voorganger ter sprake geweest en hebben met elkaar van gedachten gewisseld.
Binnenkort gaan Kees van der Sar en Janny Bunschoten in overleg met de voorzitters van Creil-Espel hoe we de vacature van een voorganger gaan invullen.

Janny Bunschoten

…Vrijwilligers gezocht!

Wij willen een kerk zijn voor onze gemeenteleden, maar daarnaast ook voor het dorp. Er zijn steeds meer mensen die eenzaam zijn om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld omdat ze alleenstaand zijn of omdat ze nieuw zijn in ons dorp. Daarom willen we vanaf september 2024 wekelijks op woensdag een koffiemorgen houden in “de Ruimte”. Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig. Is dat wat voor jou, geef je dan op bij Wieke van der Sar of Ineke Bolijn.

…Feest van de Geest 2024
Dit jaar wordt het 2-jaarlijkse evenement voor het eerst ook in Emmeloord georganiseerd in de Nieuw Jeruzalemkerk, van Hemelvaartsdag t/m Tweede Pinksterdag.
Om de vonk van Pinksteren 2024 over te laten springen, zodat het een feest voor iedereen wordt, verbeelden 6 kunstenaars het verhaal met kunstwerken rondom het thema Troost.
De kerkdeuren van de Nieuw Jeruzalemkerk staan wijd open voor ieder die dit wil meebeleven op de volgende dagen en tijden:
Hemelvaartsdag 9 mei , zaterdag 11 mei, zondag 12 mei, zaterdag 18 mei, Eerste en Tweede Pinksterdag 19 en 20 mei, al deze dagen van 13.00 – 17.00 uur.
Meer uitgebreide informatie kunt u vinden op www.feestvandegeest.nl
Van harte welkom!

…Bijbelleesrooster mei
6 maandag 1 Johannes 4:11-21
7 dinsdag 1 Johannes 5:1-12
8 woensdag 1 Johannes 5:13-21
9 donderdag Psalm 47
10 vrijdag Handelingen 1:1-14
11 zaterdag Handelingen 1:15-26
12 zondag Leviticus 23:1-14
13 maandag Leviticus 23:15-22
14 dinsdag Leviticus 23:23-36
15 woensdag Leviticus 23:37-44
16 donderdag Leviticus 24:1-9
17 vrijdag Psalm 104:1-23
18 zaterdag Psalm 104:24-35
19 zondag Handelingen 2:1-13
20 maandag Handelingen 2:14-24
21 dinsdag Handelingen 2:25-36
22 woensdag Handelingen 2:37-47
23 donderdag Deuteronomium 4:41–5:5a
24 vrijdag Deuteronomium 5:5b-21
25 zaterdag Deuteronomium 5:22-33
26 zondag Deuteronomium 6:1-9
27 maandag Deuteronomium 6:10-25
28 dinsdag Handelingen 3:1-10
29 woensdag Handelingen 3:11-26
30 donderdag Handelingen 4:1-12
31 vrijdag Handelingen 4:13-22
juni
1 zaterdag Handelingen 4:23-31
2 zondag Marcus 2:23-3:6

…Kerkdiensten
Donderdag 9 mei 2024 9.30 uur
Hemelvaart
Ds. Peter Lindhout (Dedemsvaart)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 12 mei 2024 9.30 uur
Dhr. Jan Mulder (Nijkerk)
Eerste collecte: Terminale thuishulp
De stichting terminale thuishulp bied ondersteuning aan cliënten in de laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers.
Dit gebeurt in de thuissituatie of in de hospicevoorziening
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 mei 2024 9.30 uur
1e Pinksterdag
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Talmahof Emmeloord
Verzorgingshuis te emmeloord
Deze collecte is bedoeld om de bewoners een extra uitje of traktatie te geven dan wel alle activiteiten die met de mensen gedaan worden financieel te ondersteunen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 mei 2024 9.30 uur
Ds. G. van den Berg (Grafhorst)
Eerste collecte: ISEE
Sinds september zijn wij begonnen aan een 3 jarig project om arme vrouwen op het platteland te ondersteunen op meerdere gebieden.
Er worden trainingen gegeven waarbij de vrouwen leren om een volkstuin aan te leggen en hoe je met eigen afvalwater en goede technieken gezonde groenten kunt telen, voor eigen consumptie en verkoop.
Voor 60 vrouwen worden waterpompen op zonne-energie geleverd en 100 vrouwen krijgen zaden materialen en training om in hun omgeving droogte resistente teeltmethoden te beoefenen om ook in de droge perioden voldoende voedsel te hebben voor hun gezinnen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 juni 2024 9.30 uur
Dhr. Klaas de Lange (Marknesse)
Eerste collecte: DiakonieTweede collecte: Kerk
Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 9, mei 2024, totaal nummer 294
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juni 2024 ligt
2 juni in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 mei 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
Email : vandersarpw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl