Kerknieuws oktober 2023

Herfst

Spinnenwebben worden zichtbaar
door de natte ochtenddauw.
Als kristalheldere parels
in de frisse ochtendkou.
Is de zon vaag doorgebroken
weerkaatst straaltjes op het rag.
En je ruikt de klamme geuren
van een fraaie herfstdag.
Het is windstil en de veldslak
laat een spoor na op het pad.
Op de straat zie je de kleuren
van het afgevallen blad.
In de tuin staan bolchrysanten,
elfenbankjes in het mos
Egels gaan snel ‘winterslapen’,
op het veld en in het bos.

Boven omgeploegde akkers
hangt een grijze nevellaag
Hangen roestig bruine blaadjes
aan een lange beukenhaag.
Zie je trekvogels vertrekken
want straks wordt het hier te guur.
Veel insecten zullen sterven
’t is de wet van de natuur.

Eiken en kastanjebomen
zitten vol met rijpe vrucht.
Kijk ik naar mijn eigen adem
in de kille ochtendlucht.
Dan zit ik me af te vragen:
‘Laat God door de mist misschien
op die wondermooie herfstdag
ons Zijn eigen adem zien?’

Hans Cieremans

…Om te beginnen

Ik keek naar het journaal van 20.00 uur. Bij ons eigenlijk vaste prik: journaal, kopje koffie met een koekje.
Ik werd er niet zo vrolijk van.
Ellendige beelden kregen we te zien….Marokko, Libie…..zo veel verdriet, zoveel ellende, zoveel boosheid bij de mensen…..
Dan denk je toch wel eens bij jezelf:
hoe kan dit toch allemaal gebeuren?
God, waar was je? God, waar ben je?
Vragen, die we allemaal wel stellen denk ik.
Toen las ik dit stukje in een Bijbels dagboek. Het komt uit Bijbels dagboek, kracht voor elke dag 2021.
“Jacob houdt meer van Jozef dan van zijn andere zonen. Onbegrijpelijk! Wij zouden zeggen tegen onze kinderen, dat we ze allemaal even lief hebben. Jacob doet dat niet. Jozef is zijn lieveling en daar schaamt hij zich niet voor. Hij geeft Jozef zelfs een prachtige jas.
Jozef gaat zich er naar gedragen.
Hij is een klikspaan en doet uit de hoogte. Nogal onbeschaamd vertelt hij over zijn dromen. Het lijkt me geen fijne jongen.
En dan zijn daar natuurlijk zijn broers.
De stoom komt hen uit de oren! Hun handen jeuken. Ze kunnen Jozef wel vermoorden! Een behoorlijk zooitje rond de tent van Jacob. Heftige emoties van liefde, trots, jaloezie, haat. Kan daar wel iets goeds uit voortkomen?
Ik denk dat iedereen het verloop van het verhaal wel kent. Dat hij straks in Egypte als onderkoning zijn broers begroet.
Wat hij dan zegt? ‘God heeft mij vooruitgestuurd om jullie leven te redden’.
Hier, aan het begin van het verhaal, komen we God niet tegen. We zien slechts een wirwar aan hartstocht en rivaliteit.
Aan het eind zal blijken dat Hij er al die tijd toch bij is geweest. Wat een troostrijke gedachte als je nu om je heen kijkt en al die ruzie, gekonkel, oorlogen ziet.
Waar is God? Hij is er bij!”

Dat is de enigste troost die wij mogen weten: God ziet het, weet ervan en is er bij. Ook als wij het niet kunnen begrijpen…..
God, ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U ons bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’

Ina Hospers

…Van uw predikant
Een nieuw seizoen is weer begonnen.
Het thema van de startdienst was: ‘Ga je mee?’
Laten wij die vraag de komende tijd aan elkaar stellen.
Bijvoorbeeld: ‘ga je mee naar de kerk?’
Het is heel goed mogelijk dat je daar verschillende antwoorden op krijgt:
‘Ja, natuurlijk ga ik mee!’; ‘nee hoor, ik ga niet!’; ‘ik moet er nog even over nadenken’; of nog andere antwoorden. Misschien kan zo’n antwoord aanleiding zijn voor een goed gesprek.
Het kan over veel meer gaan. Een andere bijeenkomst, een vergadering, of nog andere activiteiten.
Misschien heb je gemerkt dat iemand ergens mee zit. Dat kan van alles zijn: zorgen over ziekte, moeite met het ouder worden, zorgen op het werk, en ga maar door. Soms merk je dat bij een ander, misschien wel zonder dat dit duidelijk is gezegd. Maar je voelt aan dat er iets is. Misschien dat er dan niemand tegen jou zegt: ‘ga je mee?’, maar je voelt toch wel dat je even langs moet gaan. Misschien is dat wel de Heer die jou ingeeft om te gaan.
De stem die in jouw hart zegt: ‘Ik heb aandacht voor deze persoon, maar het is belangrijk dat er ook iemand anders naar hem of naar haar omziet. Ga je mee?’
Ook al ga je dan alleen naar hem of haar toe, je mag dan toch vertrouwen op de Geest van God.

Kortom: ik hoop dat dit nieuwe seizoen ook een seizoen mag worden waarin wij omzien naar elkaar. Een seizoen, waar wij ons steeds meer betrokken op elkaar voelen. Dat wij ons als gemeente met elkaar verbonden voelen en elkaar waar dat kan ondersteunen.
Dan mag het ook een stap verder.
Als wij ons als met elkaar verbonden voelen, als een warme, hartelijke gemeenschap, is het heel goed om ook verder te kijken.
Een kerk is een heel bijzondere gemeenschap. Je kunt een kerk niet zomaar vergelijken met een vereniging of een club. Eerder met een familie. Wij horen bij elkaar omdat wij geloven in dezelfde Vader. De Here God. Wij geloven dat Jezus, Gods Zoon, naar ons toegekomen is om ons te verlossen. Daarmee is Jezus één van ons geworden. In Jezus is God onze Vader, dus Jezus is onze Broer. Wat ik hoop is dat wij ons zo verbonden mogen voelen, als broers en zussen. Dat wij zo, met al onze verschillen, als het ware één familie zijn. Wij zijn allemaal anders, maar wij horen wel bij elkaar.

Als wij ons als kerk zo, met al onze verschillen, met elkaar verbonden mogen weten, er voor elkaar zijn, kunnen wij ook in ons dorp, of waar wij ook wonen, met elkaar verbonden voelen. In een dorp staat geen enkele familie op zichzelf, maar je hebt elkaar nodig. Dat geldt ook voor ons als kerkelijke gemeenschap. Wij staan niet los van ons dorp, maar wij maken daar deel van uit. Ik hoop van harte dat wij ons zo ook in de omgeving waar wij leven ons met elkaar verbonden mogen weten.
Wat zou het dan mooi zijn, als wij ook in onze dorpsomgeving die uitnodiging mogen laten horen: ‘Ga je mee?’. Wat zou het mooi zijn, als onze kerk, de gemeenschap met Jezus Christus, mag groeien!
Is dat ijdele hoop? Ik blijf vertrouwen!
Dat heet ook: geloven.

Taede Deelstra

… Van de voorzitter
Herfst
Sinds enkele dagen is het volgens de kalender herfst.
De oogst van de diverse producten in onze omgeving schiet al aardig op.
Bij sommige boerderijen liggen de suikerbieten al op het erf. Het is ieder jaar weer een wonder dat veel van wat we gezaaid en gepoot hebben zich ontwikkeld heeft tot een gewas.
In de dienst van 5 november spreken we onze dank uit voor alles wat de landerijen, maar ook de andere bedrijven opgebracht hebben, maar ook voor alle arbeid.
Maar is er nog wel reden om te danken?
Er is veel gebeurd het afgelopen jaar.
Denk aan de oorlogen in Oekraïne, Soedan en andere landen, de temperatuurstijging, de gasprijs, de inflatie, de stikstofcrises.
Maar als je inziet dat dank niet perse iets hoef af te sluiten, maar ook iets nieuws kan inleiden.
Dat dank voor het karwei uitgaat en dat dank positieve energie kan geven voor de toekomst. Maak van iedere dag een dankdag. Prijs mensen om wat ze nog gaan doen. Je zal merken dat het werkt!

Na afloop van deze kerkdienst is er koffie/thee en kunnen we eventueel napraten over dankdag en wat dat voor u betekend.
Om de producten van de aarde te proeven wordt er een stamppotbuffet georganiseerd.
In de hal hangt een lijst waar u zich op kan geven voor het stamppotbuffet.
Doe je mee?

Janny Bunschoten

…75+ jarigen oktober
27-10 W. Nijmeijer-Smit
28-10 G.E. Mastebroek-Dieterman

…Collectes
Diaconie
zondag 2 juli € 73,20 Wereld diaconaat
zondag 9 juli € 45,00 Diaconie
zondag 16 juli € 80,70 Diaconie
zondag 23 juli € 67,40 ISEE
zondag 30 juli € 68,30 Diaconie
zondag 6 aug. € 51,63 Diaconie
zondag 13 aug. € 55,10 Zending
zondag 20 aug. € 90,77 Diaconie
zondag 27 aug. € 195,50 ISEE

Kerk
zondag 2 juli € 54,15
zondag 9 juli € 34,20
zondag 16 juli € 62,20
zondag 23 juli € 44,00
zondag 30 juli € 83,20
zondag 6 juni € 57,98
zondag 13 juni € 44,58
zondag 20 juni € 52,53
zondag 27 juni € 138,13

…De Jaarlijkse Kerkschoonmaak
Het is alweer een jaar geleden dat we met een grote groep vrijwilligers
de kerk hebben schoon gemaakt.
Tijd voor een nieuwe ronde om de kerk fris te houden.

Schrobben, dweilen, zemen, zuigen.
Komen jullie weer helpen?

Zaterdag 7 oktober van 9.00 tot 12.00uur

Er zal een inteken lijst in de kerk hangen, een telefoontje mag ook.

College van kerkrentmeesters en
Marjan van der Sar ( 06-23231337)

…Bijbelleesrooster oktober
zo 1 2 Koningen 23:31-24:7
ma 2 2 Koningen 24:8-17
di 3 2 Koningen 24:18-25:7
wo 4 2 Koningen 25:8-17
do 5 2 Koningen 25:18-30
vr 6 Matteüs 21:18-22
za 7 Matteüs 21:23-32
zo 8 Matteüs 21:33-46
ma 9 Psalm 21
di 10 Openbaring 1:1-8
wo 11 Openbaring 1:9-20
do 12 Psalm 16
vr 13 Openbaring 2:1-7
za 14 Openbaring 2:8-11
zo 15 Openbaring 2:12-17
ma 16 Openbaring 2:18-29
di 17 Openbaring 3:1-6
wo 18 Openbaring 3:7-13
do 19 Openbaring 3:14-22
vr 20 Psalm 73
za 21 Matteüs 22:1-14
zo 22 Matteüs 22:15-22
ma 23 Matteüs 22:23-33
di 24 Matteüs 22:34-46
wo 25 Psalm 109:1-20
do 26 Psalm 109:21-31
vr 27 Openbaring 4:1-11
za 28 Openbaring 5:1-14
zo 29 Openbaring 6:1-8
ma 30 Openbaring 6:9-17
di 31 Psalm 10
wo 1 Openbaring 7:1-17
do 2 Openbaring 8:1-13
vr 3 Openbaring 9:1-12
za 4 Openbaring 9:13-21
zo 5 Matteüs 23:1-15

…Kerkdiensten
Zondag 8 oktober 2023 9.30 uur
Ds. Wim Kok (Emmeloord
Eerste collecte: Collecte Protestantse Kerk Missionair werk
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen
hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en
dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken
binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 oktober 2023 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 oktober 2023 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat
Indonesië – Sterke vrouwen in de kerk
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen
gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie
ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 29 oktober 2023 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 november 2023 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Collecte Kerk in Actie
Najaarszending – Colombia
Sociaal bewogen predikanten
Opleiden
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek.
In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman
namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én
kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173 t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 2, oktober 2023, totaal nummer 287
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor november 2023 ligt
5 november in de kerk. De kopij kan tot zondag 29 oktober 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl