Kerknieuws december 2023

Een lied over licht en donker.

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
En niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Geef, geef, geef, geef licht.

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
En hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
Geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef een uitweg
wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Geef, geef, geef, geef licht.
Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht
Hij geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geeft licht
Geeft alles wat je hebt
Geeft de liefde een gezicht.

Geef, geef, geef, geef licht.

Geef licht!

Stef Bos

…Om te beginnen
Als ik even nadenk over het voorwoord in ons kerknieuws voor de maand december is er weer één ding zeker. Het afgelopen jaar is voor velen van ons voorbij gevlogen. Voor een aantal is dat niet het geval geweest wat in de meeste gevallen te maken heeft met zaken die niet gingen zoals gewenst.
Dat is jammer en voor degene waar er een spreekwoordelijke kink in de kabel is gekomen . weten we dat het niet altijd vooruit kan en zal gaan, toch zit dat wel in ons systeem. Dat komt omdat we over het algemeen aan de goede kant van de wereld wonen. En ondanks symptomen welke er op wijzen dat er langzaam veranderingen komen in de natuur , verblijven we nog steeds op een veilig stukje aarde.
In ons dorp denken we dat het grootste deel van de bewoners genoeg eten en drinken hebben en een dak boven het hoofd. Als we kijken naar het midden oosten , dan is er bij Israël, Palestina en het gebied in en om Gaza heel erg gesteld met vrede en veiligheid. Veel slachtoffers aan vele partijen zowel burgers maar ook militairen. De conflicten woeden daar al jaren en gesteund door enorme ego’s denken velen dat ze het bij het rechtvaardige eind hebben.
Maar je zal er maar zijn geboren en de tegenstander meent jou de rechten te mogen ontnemen ten koste van bijna alles. Een mensenleven is daar bij de dames en de heren die de dienst uitmaken niet zo heel veel waard. En dat is vreemd, en volgens mij niet te verantwoorden.
De beelden die ons bereiken zijn mensonterend. Maar wat kunnen wij er aan doen om het conflict op te lossen? Heel eerlijk gezegd heb ik het gevoel van heel erg weinig. Wat we wel kunnen is bidden tot onze God, en vragen of hij de mensen daar wil bijstaan en ingrijpt als deze God vind dat de tijd is gekomen voor vrede.
We naderen weer onze kerstdagen, dagen waarin we worden herinnerd dat Jezus is geboren, een tijd waarin we elkaar vrede toewensen. Dat is heel prima, maar ik denk dat wij vanuit ons land elkaar redelijk eenvoudig de vrede kunnen gunnen. Wij leven in vrijheid en dat is een luxe positie, met waarschijnlijk genoeg eten en drinken, ook tijdens de Kerst. Volgens mij rest ons nog een paar dingen, Danken voor alle goeds wat we mogen ervaren, om ons heen kijken waar we in onze omgeving mensen, die het nodig hebben kunnen helpen en, Bidden tot onze God en vragen om vrede. Niet alleen tijdens de kerst, maar ook in de tijd daarna.
Ik wens U allemaal een gezond, veilig en een vredevol nieuwjaar toe.

Kees van der Sar.

…Van de voorzitter,

Het jaar 2023 is bijna voorbij!
Op 3 december is het nieuwe kerkelijk jaar gestart. De eerste adventskaars is aangestoken en er volgen nog drie kaarsen.
Het thema van de PKN is dit jaar “Ga mee”. Iedere week in de Adventstijd wordt een kaars aangestoken door de dienstdoende ouderling en wordt er ook een bijhorende tekst voorgelezen en wordt voor de dienst ook via het scherm gepresenteerd..
Ook teksten zijn opgenomen in het Kerknieuws.
Het jaar 2023 heeft ons veel gebracht.
In onze gemeente was er vreugde , maar ook verdriet door het overlijden van een geliefde.
En wat is er in de wereld toch veel onrust, door oorlogen in het groot en het klein.
Waar gaat het naar toe in ons land wat de politiek betreft?

Ds. René de Reuver, scriba van generale synode van de PKN, schrijft in een mailing o.a. het volgende.” Ik heb dit jaar geen zin in Kerst”.
De aanslagen die in de wereld worden gedaan.
Maar ook het groeiend aantal politieke leiders dat elkaar verdringt op de apenrots. Ze zien zichzelf als “redders van het vaderland” die opkomen voor het eigen volk tegenover de boze buitenwereld. Hun wereld en die van kerst rijmen niet voor mij. Maar ook al heb ik geen zin in kerst, de kerstavond en het kerstfeest dienen zich aan.
De kerkelijke kalender is onverbiddelijk. En gelukkig maar. Goed dat ik niet overgeleverd ben aan mijn emoties, maar ze doorbroken worden door het kerstfeest.
Niet om in de donkstere dagen van het jaar even weg te dromen uit de harde werkelijkheid van het leven. Veilig achter gesloten gordijnen, in een door de kerstboom sfeervol verlichte kamer, gezellig met geliefden aan het kerstdiner. Kerst droomt niet weg uit het harde leven , maar staat er midden in.

Toen Jezus werd geboren, ging het er veel minder gerieflijk en heel wat rauwer aan toe dan bij ons familiediner. De geboorte van Christus vond plaats in een net zo chaotische wereld als die van ons, vol met mensen op drift.
De bijbel schets een rauw plaatje: Jezus ligt in een voerbak voor dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
Volgens een Napolitaans kerstlied begrepen de hemelse engelen er niets van. Zij vroegen zich af of God gek geworden was om in het stro te gaan liggen, terwijl hij over de hemel diende te regeren.
Het verhaal van de geboorte van Christus is geen succes verhaal. Geen glitter, geen glamour. God komt in de verwarring van het leven, onder mensen voor wie het leven een probleem geworden is. Het verhaal staat haaks op de succesverhalen van machthebbers.
Het is een uitzonderingsverhaal: God met ons, in de ellende van het leven, opdat in deze bizarre wereld en in onze kwetsbare levens het licht sterker zal zijn dan de duisternis.

Ook al heeft René geen zin in Kerst toch overrompelt dit vreemde verhaal me en verrast me.
Hopelijk reset het mijn emoties.
Het kerstverhaal als vindplaats van hoop!

…Dorpskerstbijeenkomst op 24 december 2023 21.00 uur

Op kerstavond om 21.00 uur hoopt het Gospelkoor Tehilla
het project “Vadertje Panov”
te laten zien en horen in onze kerk ”De Ruimte”.
Tijdens dit sfeervolle kerstproject, dat wordt voorgelezen en uitgespeeld, nemen we u mee naar een kerstavond aan het begin van de vorige eeuw waar een schoenmaker na een dag hard werken tot rust komt in zijn luie stoel. Hij leest het al oude verhaal over de geboorte van Jezus in zijn bijbel en bedenkt dat als Jezus bij hem op bezoek komt, hij een paar prachtige schoentjes cadeau zou doen.

Tijdens het lezen valt hij in slaap en in een droom wordt hem vertelt dat Jezus de volgende dag bij hem langs zal komen.
De volgende dag kijkt hij reikhalzend uit naar het bezoek.
Maar de dag loopt anders dan hij had verwacht. Hij krijgt veel bezoek., maar niet Diegene die hij verwacht.
Het verhaal wordt afgewisseld met bij passende liederen.

Wij nodigen u van harte uit om het optreden van Tehilla bij te wonen.

…Oudejaarsdienst
Omdat dit jaar de oudejaarsdienst op een zondag valt, is er een morgendienst waarin onze ds. Taede Deelstra voorgaat.
’s Avonds is er geen dienst.

Janny Bunschoten

…75+ jarigen december
04-12 J.M. ten Napel
14-12 J.A. Janse
24-12 J.K. Doornbos

Mutaties
Verhuisd:
Mevr. C.J. van de Pol is verhuisd en overgeschreven.
Fam. J.H. Hospers is verhuisd binnen Nagele.

…Bloemengroet
5 nov. Margo Hanson en Taco van der Sar
12 nov. Bart Striker
19 nov. Ineke Kuipers
26 nov. Azara Mingo

…Het College Van Kerkrentmeesters
Beste mensen graag aandacht voor het volgende.
Binnen ons college hebben we afscheid genomen van een tweetal leden.
Martje van der Meer en Adri Leune hebben een flink aantal jaren zich ingezet voor het CVK. Enorm bedankt daarvoor.
En als er mensen vertrekken zoeken we ook naar mensen die deze taken weer kunnen en willen overnemen.
We zijn dan ook blij dat Johan van der Slikke bereid is, om een vacature in te vullen. Johan neemt een aantal taken welke Adri vervulde over.
Op dit moment hebben we nog een vacature en het zou prachtig zijn als deze weer wordt ingevuld. Gezien de samenstelling op heden zou het heel wenselijk zijn wanneer er een vrouwelijk persoon deze plaats in gaat nemen.
We zeggen niet dat het bijna niets voorstelt, nee op bepaalde momenten wordt er tijd en inzet gevraagd, want een vrijwilliger is niet vrijblijvend.
Denkt u, ik wil best een stukje van mij tijd gebruiken voor de zakelijke kant van onze kerk? Laat het ons weten. En ja ook mannelijke gemeenteleden worden uitgedaagd om zich in te zetten voor het CVK. Laat het ons weten.

Binnenkort gaan we de prachtige natuurstenen vloer in onze kerk op diverse plaatsen repareren. Vele tegels liggen los en als we niet ingrijpen zijn de gevolgen nog groter. Ook zijn we bezig om te kijken of we het dakleer kunnen laten vervangen en dan ook een goede isolatie aanbrengen zodat we minder gas nodig hebben voor de verwarming. Daarin staan we nog voor een aantal uitdagingen maar met hulp van een aantal instanties is er een redelijke kans op subsidies. Ook bekijken we of we een aantal zonnepanelen kunnen plaatsen zodat we de stroomrekening ook flink naar beneden kunnen krijgen.
Al met al genoeg zaken waar we ons als CVK mee bezig kunnen /moeten bezighouden.

Namens het CVK,
Kees van der Sar.

…Tekst Advent en Kerst 2023

De lezingen in deze Adventstijd zijn verbonden met het jaarthema van de PKN “Ga mee”. Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan.
De basis voor het liturgisch stuk is een wegwijzer. Voor iedere zondag een wijzer waar de weg in de vorm van een guirlande langs slingert.

1e Advent:
Een boom kan zo groot zijn, dat je je klein en nietig voelt. Een boom verbindt de hemel met de aarde. De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd, waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.

2e Advent:
De Thuja heeft 2 namen: de boom van goed en kwaad en de levensboom. Het is een groenblijvende en geurende boom, wat de onsterfelijkheid symboliseert. De weg is groen, er is hoop voor de toekomst.

3e Advent:
Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest: doop en bruiloft, een feestelijke bijeenkomst om op weg te gaan.

4e Advent:
De bessen symboliseren de vruchtbaarheid, klimop de Trouw van God, cyclaam de dienstbaarheid van Maria.
Groen is de kleur van dat wat kan komen, hoop in de toekomst. Blauw en wit zijn de kleuren van Maria.

Kerst:
De 4-puntige ster verwijst naar alle windstreken: van overal komen we samen bij Het Koningskind.
Er is Licht…..

Wij wensen u allemaal hele fijne Kerstdagen!
Gerja Vedelaar, Tineke Postma en Ina Hospers


…Bericht van de Raad van Kerken Emmeloord

“Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem.” Op zondag 17 december 2023 zingen we op de derde zondag van advent dit lied in alle drie advenstdiensten.
En ook het derde couplet “Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: goddelijk kind, gewonden in de doeken!”.
Meer dan ooit is Licht nodig in onze wereld. We ontvangen het ‘om niet’, laten we het vooral uitdelen. Daarom het thema van de diensten: ‘Samen het Licht ontvangen en uitdragen’.

Het Christelijk Mannenkoor Emmeloord o.l.v. Johan Bredewout zingt en Anne Kroeze speelt op piano en orgel.

Waar zijn de diensten:
15:00 uur Evangelist Ate Plat in De Heilige Michaëlkerk, Pastoor Koopmanplein 1, Emmeloord
17:00 uur Priester Edwin Cazemier in Kerkgebouw Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, Emmeloord
19:15 uur Priester Cedric Hulleman in De Hoeksteen, Nagelerstraat 2, Emmeloord
10 minuten voor aanvang is er samenzang.

Jezus staat voor Licht en Liefde. Alleen Licht kan de duisternis verdrijven, alleen Liefde kan haat verdrijven; woorden van Martin Luther King die de boodschap van Jezus begreep en nog steeds uitdraagt.
Er zijn zoveel lieve mensen in de wereld en toch staan we zo vaak tegenover elkaar, hoe kan dat??

We zien u graag in één van de diensten en wensen u gezegende kerstdagen.

namens de Raad van Kerken Emmeloord, Sam Oosterink

…Bijbelleesrooster december

vr 1 Jesaja 63:7-14
za 2 Jesaja 63:15–64:2
zo 3 Jesaja 64:3-11
ma 4 Openbaring 17:1-8
di 5 Openbaring 17:9-18
wo 6 Openbaring 18:1-8
do 7 Openbaring 18:9-24
vr 8 Openbaring 19:1-10
za 9 Openbaring 19:11-21
zo 10 Psalm 35:1-10
ma 11 Psalm 35:11-28
di 12 Openbaring 20:1-10
wo 13 Openbaring 20:11-15
do 14 Psalm 123
vr 15 Jesaja 65:1-7
za 16 Jesaja 65:8-16
zo 17 Jesaja 65:17-25
ma 18 Psalm 80
di 19 2 Samuël 5:1-5
wo 20 2 Samuël 5:6-16
do 21 2 Samuël 5:17-25
vr 22 2 Samuël 6:1-11
za 23 2 Samuël 6:12-23
zo 24 2 Samuël 7:1-16
ma 25 2 Samuël 7:17-29
di 26 Psalm 96
wo 27 Openbaring 21:1-8
do 28 Openbaring 21:9-27
vr 29 Openbaring 22:1-11
za 30 Openbaring 22:12-21
zo 31 Psalm 45
ma 1 jan. Psalm 99
di 2 Maleachi 3:1-5
wo 3 Maleachi 3:6-12
do 4 Psalm 72
vr 5 Jesaja 60:1-9
za 6 Jesaja 60:10-22
zo 7 Marcus 1:1-13

…Kerkdiensten
Zondag 10 december 2023 9.30 uur
2e advent
Dhr R Pasterkamp (Urk)
Eerste collecte: Kerk in Actie; Kinderen in de knel
Myanmar Ontheemde kinderen op weg
naar een toekomst
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens
met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 december 2023 9.30 uur
3e advent
Dhr Pim Durieux
Eerste collecte Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 december 2023 9.30 uur
4e advent
Mevr Marijke de Groot (Kampen)
Eerste collecte: Adventsollecte Protestantse Kerk Kinderen en jongeren
Inleven in het kerstverhaal
Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen…
Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken
zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 december 2023 21.00 uur
Dorpskerstsamenkomst
m.m.v. Gospelkoor Tehilla het project “Vadertje Panov”

Maandag 25 december 2023 9.30 uur
1e kerstdag
Ds. Martin Jans (Joure)
Eerste collecte: Kerstcollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel
In actie voor kinderen in de knel
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en
ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 31 december 2023 9.30 uur
Ds. Taede Deelstra
Eerste collecte: Eigen gemeente
Tweede collecte: Kerk

Zondag 7 januari 2024 9.30 uur
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente
Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 4, december 2023, totaal nummer 289
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor januari 2024 ligt
7 januari in de kerk. De kopij kan tot zondag 31 december 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersarpw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl