Kerknieuws februari 2018

>>>Print

Moed houden
(Doorgaan, simpelweg en religieus)

Moed houden, eenvoudig voortgaan,
als je kunt.
En als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten,
of uitrusten bij een vriend,
als die er is.
En, als die er niet is,
tóch wachten, – dan maar alleen – wachten tot het weer gaat:
straks.
Eenvoudig voortgaan, de weg nemen
zoals die komt
met z’n vóór en z’n tegen,
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen
de tik van je stok,
niet teveel omzien – een enkele keer soms,
want de weg gaat dwars door je hart – niet teveel omzien,
en niet teveel ook vooruit.
Eenvoudig voortgaan en weten:
deze weg is niet alles,
en is niet van deze wereld alleen.
De wolken zien die aandrijven
uit eeuwige verten – wie trok er hun grens? – en je hart voelen inkloppen
op de eeuwige heuvels – wie heeft ze gegrond? – en van de dingen
de stille kant zien…
waar ze grenzen aan
de Eeuwige…
(Herman Andriessen)

…Om te beginnen

De uitspraak “Jezus volgen” houdt mij bezig. Wat zou dat nu willen zeggen? Moet ik net zo worden als Jezus en dezelfde dingen doen die Hij heeft gedaan? Dan denk ik, daar kan ik niet aan voldoen, ik voel me dan tekort schieten als ik dat van mezelf verwacht.
Toch wil ik verder kijken, waaruit en waardoor kon Jezus die dingen doen die Hij heeft gedaan. Dan kom ik uit bij wat Jezus zelf zei: ”de wil van God doen is mijn dagelijks brood”. Maar wat is de wil van God dan? Wat wil God van Jezus, van mij, van ons? Dan denk ik meteen aan liefhebben. Jezus, is de vleesgeworden Liefde en Hij leefde die liefde tot het eind. Jezus leert mij dat ik er mag zijn zoals ik ben, dat het goed is dat ik er ben en dat het leven één grote oefenschool is om te leren, dat ik dus ook fouten mag maken om van daaruit weer opnieuw te beginnen. En nu komt het er voor mij op aan of ik Jezus wil volgen, om die ruimte die ik krijg van Jezus ook door te geven aan de mensen om me heen. Het is een hele leerschool want juist de mensen die dichtbij staan, kwetsen, schuren en botsen en dat doet zeer. Maar wie ben ik dan? Ik kan anderen ook kwetsen en pijn doen, dit wordt vaak onbewust gedaan. Met mijn pijn, verdriet, boosheid mag ik schuilen bij de Heer, ik mag daar mijn verhaal doen en troost ontvangen om vervolgens weer terug te gaan om steeds meer de liefde te leren zoals God die bedoeld heeft.
Dus liefde is niet alleen fijn en gezellig, maar tegelijkertijd doet die liefde ook pijn en kan het mij, ons in het donker brengen, ver verwijderd van God. In het donker heerst de wrok, het oordeel, de bitterheid. Het donker is de plek waar de mens om zijn eigen “gelijk” draait, dus om zichzelf heen draait en geen uitweg ziet. Maar we mogen juist daar in het donker ervaren dat er een lichtpunt op ons afkomt als we daar open voor staan. Open voor Gods liefde, waarin we weer mogen groeien en steeds meer grond onder onze voeten krijgen.
Jezus, heeft zoiets bijzonders voor ons gedaan, kunnen we Hem daarin volgen ook als het pijn doet, we verscheurd worden, onze overtuigingen wankelen? Kunnen we bij die LIEFDE blijven?
Het is een hele levensles waarvoor we ons hele leven de tijd krijgen en kans hebben om die te leren. Zelfs liefhebben als het pijn doet.
Kunnen we op die manier Jezus volgen?
Wie voelt er zich geroepen?

Roely Geluk

… Een open huis: de kerk als Dulcinea
Hoe kijk jij naar de kerk? Wat zie jij als je naar de kerk kijkt? Er zijn van die momenten dat jouw beeld van de kerk er toe doet. De afgelopen maand bijvoorbeeld toen de formulieren van Kerkbalans weer op tafel lagen. Dan wordt je gevraagd jouw kijk op de kerk om te zetten in de hoogte van jouw geldelijke bijdrage. Altijd lastig. Meer nog komt het erop aan als je iets te vieren hebt – zoals het plan om te gaan trouwen, de geboorte van je kind, een huwelijksjubileum – of als je juist iets te betreuren hebt – zoals ziekte, het overlijden van een dierbaar persoon, moeizame verhoudingen. In hoeverre voel je dan de behoefte om jouw vier- en verliesmomenten te delen met de kerkgemeenschap? Met andere woorden: hoe kijk jij naar de kerk?
Van mij als dominee verwacht je nu misschien een lyrisch betoog over hoe mooi de kerk is. De Bijbel geeft daar immers alle aanleiding toe. Zowel profeten, dichters en evangelisten typeren haar als een bekoorlijke bruid.
Hoewel ik persoonlijk zeer gesteld ben op de kerk, realiseer ik mij dat als ik mij in lyrische termen over de kerk ga uitlaten dat ik in de ogen van velen zou lijken op de romanfiguur Don Quichot. Deze oude edelman is een beetje in de war en maakt in het beroemde verhaal een dwaaltocht met zijn makker Sancho. Don Quichot heeft zijn mond vol over Dulcinea, een meisje uit het dorp El Toboso. Hij praat over haar alsof zij een jonkvrouw is, maar in werkelijkheid heeft hij haar nooit ontmoet en is zij een gewoon boerenmeisje. Sancho probeert dit aan hem duidelijk te maken. Maar Don Quichot houdt vast aan het edele beeld dat hij van Dulcinea voor ogen heeft.
Wie van beiden heeft gelijk? Sancho de realist of de warrige dromer Don Quichot? Misschien wel beiden. Sancho heeft gelijk wat betreft de uiterlijke verschijning van Dulcinea. Ze ziet er niet uit als een jonkvrouw. Ze ruikt ongewassen en kan grof in de mond zijn. Don Quichot heeft gelijk als het gaat over wat er in deze vrouw verborgen ligt: niet wat ze voor het oog is, maar wat ze zou kunnen zijn. Wie zij uiteindelijk misschien ook zal zijn.
Het oude verhaal over de belevenissen van Don Quichot en Sancho is vermakelijk en op vele manieren vertolkt: in strip van Suske en Wiske tot Asterix en Obelix, op muziek van Jacques Brel tot Richard Strauss. Het verhaal blijft in alle vormen aanspreken, door de herkenbare manier waarop wij mensen verschillend de wereld in kunnen kijken.
De kerk als Dulcinea. Hoe verschillend kun je naar de kerk kijken! Van jonkvrouw tot gewoon boeren meisje. En hoe verschillend kunnen ervaringen met haar zijn? Van bedroevend teleurstellend tot hartverwarmend. Je zou de kerk – net als Dulcinea – een mysterie kunnen noemen. Ieder verhaal over de kerk schetst net niet de complete waarheid. En toch zijn er niet twee kerken (bijvoorbeeld een hemelse en een aardse) of net zoveel kerken als dat er gezichtspunten (mensen) zijn: ieder zijn eigen kerk. Nee, er is maar één kerk, zoals er maar één Heer van de kerk is.
Wat verlang ik ernaar dat we als kerk een open huis voor elkaar kunnen zijn. Voor zowel de Don Quichotten als de Sancho’s onder ons.

…Meeleven
Op 24 januari is oud gemeentelid Lou Riemens overleden. Hij heeft de leeftijd bereikt van 81 jaar. Wij leven mee met de familie Riemens in de verbondenheid van ons geloof. God de Heer zal uitkomst geven. Voor een kaartje is het adres: J. Riemens-Viergever, Lange Streek 53, 8255 AT Swifterbant.
We leven mee met mevr. Sina Feddes (Tarwehof 33). Zij werd geopereerd aan de darmen. De eerste berichten zijn dat de operatie geslaagd is. Wij bidden voor haar en Jan voor een verder voorspoedig herstel.
We leven mee met Marijke Lindemulder (Eggestraat 3). Aan het wachten op een plek voor haar knieoperatie kwam eindelijk een eind. De operatie heeft inmiddels plaatsgevonden en sinds maandag 29 januari verblijft zij in De Schakel in Emmeloord voor revalidatie. Hopelijk opent deze nieuwe knie weer een leven met meer mogelijkheden.

…Huwelijksjubilea
Deze maand vieren 2 echtparen in onze gemeente een mooi huwelijksjubileum. Op 2 februari is dat het echtpaar Willem en Dini Mastebroek (Zuidwesterringweg 8-1). Hun jubileum behelst 50 jaar huwelijk. Met een 45-jarig huwelijksjubileum heeft het echtpaar Piet en Geertje de Rijke (Eggestraat 33) ook wat te vieren. Voor hen is dé datum 22 februari. Beide echtparen van harte gelukgewenst.

…40-dagentijd en app
Vanaf woensdag 14 februari gaat de 40-dagentijd van start. Een periode van toeleven naar Goede Vrijdag en het feest van Pasen. Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Het zet ons stil bij de onvoorwaardelijke liefde die moeders, vaders, grootouders en andere verzorgers belangeloos geven en zo de ruggengraat van de samenleving vormen. Onvoorwaardelijke liefde is meer dan zorg alleen, het geeft hoop en kracht. De weg van overgave en opoffering die Jezus ging is daarbij natuurlijk een grote inspiratiebron.
Er is weer een 40dagentijd-app ontwikkeld voor de smartphone. De app is een handig hulpmiddel om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Zo kun je de 40dagentijd invullen als een tijd van bezinning en versobering. De app is vanaf begin februari 2018 te downloaden. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.

…Scholendienst 18 februari
Dit seizoen doen zowel de Klimop als de Titus Brandsmaschool mee aan de jaarlijkse kerk- en schooldienst, die we qua naamgeving daarom hebben omgedoopt tot ‘scholendienst’. De voorbereidingsgroep is uitgebreid met leerkrachten van beide scholen en dat geldt ook voor de kerkelijke kant, want pastor Wiebe Mulder is eveneens bereid gevonden mee te doen. Voor het onderwerp sluiten we aan bij de lesmethode van Trefwoord zodat de dienst naadloos aansluit bij waar de kinderen op school toch al mee bezig zijn. Het thema van de dienst is ‘Eerlijk verdiend!’ We beginnen om 10.00u en na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee/limonade te drinken met een traktatie. We zien uit naar een inspirerende dienst voor jonge en oud.

…Anders dan Anders 4 maart
We noemen deze diensten Anders dan Anders, maar is het nog wel echt Anders dan Anders? Deze vraag stelden wij (Jelle Bakker en ik) ons toen wij al weer een tijdje geleden vooruit keken naar de Anders dan Anders van zondag 4 maart a.s. Eigenlijk weten we immers al wel een beetje hoe anders die Anders dan Anders loopt, hoe anders de stoelen staan en hoe anders Jelle en ik onze rol inkleden. Dus: zondag 4 maart moet het anders. En ja, het wordt ook anders want we hebben kerkcabaretier Ruurd Walinga bereid gevonden deze Anders dan Anders met ons in te vullen. Zijn boodschap is: ‘Ik zou maar thuis blijven!’ We beginnen zoals we ‘anders’ gewend zijn om 10.00u. Vanaf 9.30u staat koffie en thee klaar. Wees welkom en neem gerust buren en belangstellenden mee.

…Dorpskerken NOP
Tijdens de stuurgroep vergadering in Bant vorige maand heeft een open en uitvoerig gesprek plaatsgevonden over een mogelijke volgende stap voor de Dorpskerken. De vorig najaar verzamelde positieve gezichtspunten voor verdere samenwerking zijn nader besproken en ingedeeld in 5 categorieën: het aansturen van de beroepskrachten, polderbreed jeugdwerk, regionaal kerkbestuur, financieel beheer en missionair-diaconaal-toerustingswerk. Deze aspecten van gemeente-zijn lenen zich prima om samen te doen, de vraag is alleen in welke vorm en in welke mate door welke gemeenten. Vanuit de kerngroep zijn hierover ideeën als voorzet gepresenteerd en deze zullen verder besproken worden in en met de kerkenraden in de dorpen. Tegelijkertijd wordt contact gelegd met een andere groep van samenwerkende gemeenten, om te leren van opgedane ervaringen in een vergelijkbaar opbouwproces.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring die vanuit Bijbels perspectief probeert te ontdekken hoe je persoonlijk geloof in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven. De eerstvolgende ontmoeting is bij het verschijnen van deze Kerknieuws nog niet ingepland. Mocht je willen meedoen of eerst meer weten, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via mailadres info@cofra-pennen.nl.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
5 febr. 19.30u Moderamen, De Ruimte
12 febr. Cursusdag
14 febr. Aswoensdag – begin 40-dagentijd
18 febr. 10.00u Scholendienst, De Ruimte
19 febr. 15.00u Overleg buurtwerkster, De Ruimte
19 febr. 20.00u Kerkenraad, De Ruimte
21 febr. 19.30u Classis Flevoland, Swifterbant
26 febr. 13.00u Lunchontmoeting Dorpskerken NOP, Bant
4 maart 10.00u Anders dan Anders ‘Ik zou maar thuisblijven!’

…70+ jarigen februari
02-02  M. Ruitenbeek-van Donkersgoed, Abtsweg 17C
05-02  H. Horsman, Ring 62
13-02  J.F. Meijer-Burgmans, Schokkerhaven 51
17-02  J.A. Barendregt, Johannes Postweg 7
19-02  M.N. Brondijk, Karwijhof 26
21-02  H. Meijer, Zuidermeerweg 37
26-02  E.F. Meijer-Douwes, Zuidermeerweg 37
26-02  J. Jansen, Kampwal 96 Emmeloord
28-02  R.H. Brondijk-van der Veen, Karwijhof 26
 
…Mutaties
Overgeschreven:
Naar de Protestantse gemeente Emmeloord,
fam. Stil-van Urk, De Klamp 73 i.v.m. verhuizing naar Gouwe 4 Emmeloord
 
Verhuisd:
Fam. Schultink-van de Pol is verhuisd van De Klamp 101 naar Schokkerringweg 5-2
Fam. H.T Veerbeek is verhuisd van Domineesweg 13 naar Domineesweg 16C
Fam. E.T. Veerbeek is verhuisd van Domineesweg 16C naar Domineesweg 13
Dhr. N. van der Meer is verhuisd van Oud Emmeloorderweg 9D naar Wendakker 21
 
Huwelijksjubilea:
02-02  Dhr. W Mastebroek en mevr. G.E Mastebroek-Dieterman, Zuidwesterringweg 8-1 50 jaar getrouwd
22-02  Dhr. P.J. de Rijke en mevr. G. de Rijke-Hof, Eggestraat 33 45 jaar getrouwd  

 …Bloemengroet januari 2018
7 januari Jan Hospers Prof. Brandsmaweg
14 januari Joke Wondergem Schokkerhaven
21 januari Sina Feddes Tarwehof
28 januari Marijke Lindemulder Eggestraat

Kort verslag kerkenraadsvergadering 22-1-2018
Onze voorzitter, Jan Hospers, opende de vergadering. Bij afwezigheid van Ds. Gerlof van Rheenen startte hij ook het bezinningsmoment op. Deze keer lazen we delen van 1 Petrus 2, vanuit het thema “Leven in hoop: de missie”. Eén van ons deed het denken aan het liedje “Ik wil zijn zoals Jezus”. Maar hoe kun je aan iemand zien hoe diegene is? Wat is goed-zijn? Samenvattend kwamen we uit op de ander ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn. Wij zijn niet degenen die mogen/kunnen oordelen. Oordeel niet, zodat je ook niet beoordeeld wordt. We kunnen God om hulp vragen, bidden.
Hierna gaf Jan Hospers de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter, Tjalling de Jager. Aansluitend hebben we de notulen van de kerkenraadsvergadering van 20-11-2017 en van de gemeenteavond van 30-11-2017 besproken. Op een enkele aanvulling na is deze goedgekeurd. Ondertussen heeft u al kennis gemaakt met een andere opstelling van de stoelen in de kerkzaal. De eerste geluiden zijn positief. Met collecteren is het even wennen. Adri Leune heeft verslag gedaan van de Classis-vergadering. Hier werden nog een aantal punten besproken m.b.t. de nieuwe kerkorde. Deze keer ging het over “Mobiliteit en rechtspositie van predikanten”. Als kerkenraad moeten we hier zeer binnenkort onze visie op dit onderwerp, doorgeven. Hij gaat samen met ds. Gerlof van Rheenen zich hierover buigen. Het volgende punt op de agenda ging over “De Groene Kerk”. Johan Wander heeft de opmerkingen vanuit de gemeenteavond verzameld en met ons doorgenomen. We waren positief verrast over de inbreng van de aanwezigen op de gemeenteavond. De volgende stap is nu het vormen van een werkgroep. Zij zullen de verschillende aandachtspunten gaan uitwerken. De wens is dat er een diversiteit van mensen in deze werkgroep plaats neemt. Een volgend punt vanuit de gemeenteavond om nader te bespreken is het raam vanuit de voormalige Hervormde Kerk. De meningen verschillen over de plek waar het nu hangt. Adri Leune heeft een samenvatting gegeven m.b.t. de geschiedenis en de betekenis van dit raam. De vraag komt dan naar voren: Hoe kunnen we dit raam en natuurlijk ook de andere kunstwerken wél tot z’n recht laten komen? Adri Leune zal, samen met anderen uit de gemeente, gaan nadenken over de mogelijkheden. De vraag m.b.t. het bespreken van de begroting op de gemeenteavond, heeft als antwoord dat het blijft zoals het is. Over de vorm gaan we nadenken. Bij de mededelingen gaf Andries Post aan dat de camera voor de organist nu goed werkt. Bij de rondvraag gaf Wieke v.d. Sar aan dat we het agendapunt ‘zorg voor de gemeente’ niet hebben behandeld. Dat hebben we aansluitend alsnog gedaan.
Tot slot leest Adri Leune een stukje voor uit het boekje “Een mens ons nabij” van ds. G. Aalbersberg.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeente Nagele.

…Periodieke gift diaconie
Een belangrijke bron van inkomsten voor de diaconie zijn de collectebonnen. De diaconie van onze kerk valt onder de ANBI regeling en de betaling loopt via de bank. Zodoende zijn uw uitgaven voor o.a. collectebonnen aftrekbaar voor de belastingdienst bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Het totaal aan giften moet wel boven een bepaalde drempel uitkomen. Bij een periodieke schenking vervalt deze drempel en is het bedrag volledig aftrekbaar. Wanneer u een periode schenking overweegt, is het volgende belangrijk. Een 5-jarige periodieke schenking hoort met een overeenkomst vastgelegd te worden. Hiervoor heeft de diaconie een formulier beschikbaar. Dankzij een periodieke schenking kost uw gift u minder OF kunt u ons iets meer geven zonder dat het u wat extra kost. In de overeenkomst staan een aantal ontbindende voorwaarden. Het is geen wurgcontract. Als u belangstelling heeft om uw giften aan de diaconie vanaf 2018 zo te regelen dan kunt u contact opnemen met Johan Wander.

De diakenen

…Groene Kerk: we gaan starten
Onlangs heeft de kerkenraad besloten dat we een Groene Kerk worden. Groene Kerk is gericht op sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en vergroenen van de eigen gemeenschap. Groene Kerk is een actie van de PKN organisatie ‘Kerk in Actie’ en Tear. Het zijn van een Groene Kerk is geen doel op zich maar een ‘beweging’ die stimuleert om meer te doen voor onze naasten en voor de natuur. Dit past bij de Bijbelse opdrachten rentmeesterschap (recht doen aan de schepping) en “heb uw naaste lief als uzelf” (werken aan de Bijbelse opdracht om goed te zijn voor onze naasten).
In dit kader kunnen veel verschillende acties ondernomen worden die tijdelijk of die doorlopend zijn. Wij willen starten met aandacht voor de volgende zaken:
• Nagaan van de mogelijkheden voor energiebesparing.
• Gescheiden afvalinzameling verbeteren.
• Het manifest “Een leefbare wereld voor onze kleinkinderen” laten ondertekenen.
• Nagaan van de behoefte en de mogelijkheden om nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen uit te breiden.
• Diaconaal Fonds Nagele meer onder de aandacht brengen.
Om deze woorden om te zetten in daden hebben we een werkgroep nodig. Zin om mee te doen? Meld je dan aan. Dit kan door een bericht aan diaconie@pkn-nagele.nl of door je te melden bij 1 van de diakenen. Meer informatie bij Johan Wander.

De diaconie

…C.V.N
Woensdag 14 februari
Om 18.00 uur is er het Stamppottenbuffet.
Met aansluitend ( 19.30 ) de jaarvergadering.
Martje v.d. Meer

Bijbellezer op zoek naar liefde, licht en genade
Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek naar liefde, licht en genade. De meest gelezen bijbeltekst was Psalm 23. Dat staat in het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het NBG.
Het aantal basis-accounts van debijbel.nl – waarmee lezers zes bijbelvertalingen en een schat aan achtergrondinformatie kunnen raadplegen – steeg van 120.000 naar 157.000.
Meer informatie: www.debijbel.nl

Kinderdienstmethode Bijbel Basics voorziet in een behoefte
De kinderdienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft in korte tijd al 2500 abonnees. 
Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn alle beschikbare afleveringen te downloaden. Nu al staan de lessen over Pasen online. Kinderwerkers die zich aanmelden krijgen wekelijks een aflevering in hun mailbox en een startersgids waarmee ze goed voorbereid aan de slag kunnen. De komende jaren wordt het materiaal geleidelijk aangevuld tot in totaal 200 essentiële bijbelverhalen.

Laat blinden in Ghana zélf de Bijbel lezen!
In je eigen bijbel kunnen lezen, waar en wanneer je maar wilt. In Nederland is dat voor de mensen heel gewoon. Hoe anders is dat in Ghana. Dit Afrikaanse land heeft veel blinden en slechtzienden. Een gevolg van slechte hygiëne, gebrekkige medische zorg en een tekort aan oogartsen.
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil 3.500 blinde Ghanezen een brailleboek met bijbelse verhalen geven. Al voor € 5,- kan zo’n boek verspreid worden. Ook u kunt helpen om een blinde of slechtziende Ghanezen te verblijden met zo’n brailleboek.
Maak uw bijdrage over op NL38 INGB 0000 0160 20 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, o.v.v. Braillebijbels Ghana.

Feest in Angola met het Nieuwe Testament in Umbundu 
Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Umbundu is gereed en werd eind 2017 in Angola aangeboden aan afgevaardigden van verschillende protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de lokale en provinciale overheid. Het is een interconfessionele vertaling waarvan naar verwachting in 2021/2022 ook het Oude Testament klaar zal zijn. Umbundu is de belangrijkste inheemse taal van het land.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

…Maranatha Bijeenkomst
De Vrije Evangelische Gemeente en Baptisten Gemeente ‘De Regenboog’ beide uit Emmeloord, nodigen een ieder van harte uit voor de Maranatha Bijeenkomst op DV zaterdag 10 maart.
Spreker is Ds. Kasper Kruithof uit Oldebroek over het thema: Het herstel van Israël.
Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Locatie: Kerkgebouw ‘De Regenboog’, Nagelerstraat 35 te Emmeloord.
Voor meer informatie: 0527-261580.

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Februari
Zo 4 februari Psalm 142
Ma 5 februari Jesaja 55:1-13
Di 6 februari Jesaja 56:1-8
Wo 7 februari Spreuken 21:1-12
Do 8 februari Spreuken 21:13-21
Vr 9 februari Spreuken 21:22-31
Za 10 februari Joël 1:1-14
Zo 11 februari Joël 1:15-20
Ma 12 februari Joël 2:1-11
Di 13 februari Joël 2:12-17
Wo 14 februari Psalm 57
Do 15 februari Jesaja 56:9-57:6
Vr 16 februari Jesaja 57:7-13
Za 17 februari Jesaja 57:14-21
Zo 18 februari Jesaja 58:1-5
ma19 februari Jesaja 58:6-14
di 20 februari Jona 1:1-16
wo 21 februari Jona 2:1-11
do 22 februari Jona 3:1-10
vr 23 februari Jona 4:1-11
za 24 februari 2 Petrus 1:1-11
zo 25 februari 2 Petrus 1:12-21
ma 26 februari 2 Petrus 2:1-10a
di 27 februari 2 Petrus 2:10b-22
wo 28 februari 2 Petrus 3:1-9
do 1 maart 2 Petrus 3:10-18
vr 2 maart Spreuken 22:1-16
za 3 maart Jozua 1:1-9
zo 4 maart Jozua 1:10-18

…Kerkdiensten

Zondag 11 februari 9:30 uur
Ds. Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: Cathechese en educatie
Wijzer worden in de kerk
Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de de kerk? Volgend jaar start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bij scholing en praktische trainingen op diverse terreinen.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en
vrijwilligers voor hun werk in de gemeente.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 18 februari 10:00 uur
Scholendienst
Ds. Gerlof van Rheenen en Pastor Wiebe Mulder
Eerste collecte: Collectedoel wordt door de scholen uitgekozen
Tweede collecte: Kerk

KND: Nee

Zondag 25 februari 9:30 uur
Ds. Terlouw (Tollebeek)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk

KND: Nee

Zondag 4 maart 10:00 uur
Anders dan anders

Ds. Van Rheenen

Eerste collecte: Voorjaarszending.
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. 
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!

Tweede collecte: Kerk

KND: Nee

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 6, januari 2018, totaal nummer 224.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor maart ligt zondag
4 maart in de kerk. De kopij kan tot zondag 25 februari 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
Bergen 9 8052CJ Hattem
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl