• slide-image

    Protestantse Gemeente Nagele

    Hartelijk welkom... In 1998 zijn wij ontstaan uit de federatie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Nagele en horen bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij zijn een bloeiende gemeente in een boeiend dorp. Mensen met een veelvoud van tradities uit alle hoeken van Nederland zijn er vijftig jaar geleden neergestreken. Het goede van al die ervaringen zijn ingebracht in ons kerkzijn. En daar zijn we trots op! Zo zijn wij een veelkleurige gemeente. Samen onderweg. We weten dat we daarin elkaar de ruimte moeten laten, onze relatie met God op persoonlijke wijze te onderhouden. We weten daar we daarin niet zonder elkaar kunnen en dat we – adeldom verplicht – een taak in de wereld hebben. Via deze website kunt u nader met ons kennismaken.
  • slide-image

    Architectuur & symboliek

    De SoW-kerk in Nagele is in 1960 in gebruik genomen. Opdrachtgever was de Gereformeerde gemeente. Ze werd ontworpen in 1958 door J.B. Bakema van architectenbureau van den Broek en Bakema. De architect heeft veel symboliek in het ontwerp van de kerk verwerkt. Aan de buitenzijde van het gebouw is dat al zichtbaar. De kerkgang is een opgang naar boven: de muurtjes links van de kerk beginnen laag en de lijn van hoger en hoger wordt steeds voortgezet: tot het hoogste gedeelte van de kerk boven het liturgisch centrum. Daar valt het licht naar binnen zoals het Woord op ons neerdaalt. Door het grote raam in de aandachtswand is het kruis dat buiten is geplaatst zichtbaar. De kerk is een kerk in de traditie van de reformatie. De aandachtswand achter de preekstoel is groot en zou naar de bedoeling van Bakema helemaal leeg moeten zijn. Zo komt het woord centraal te staan. Daar gaat het volgens hem in de kerk om. De kerk is gebouwd met eerlijke materialen, dat wijst naar de zuiverheid die het gebouw wil uitdrukken. Je kunt zien waar het beton van gemaakt is, er werd geen triplex maar hout verwerkt. De kerk staat een stukje van de weg af – je krijgt tijd om je te bezinnen voor je de kerk binnen stapt. De gang onder de toren door versterkt dat nog. Daarnaast heeft Bakema in zijn ontwerp willen weergeven, dat een kerk midden in de wereld staat. Je mag je niet afzonderen – de ramen zijn daarom bewust laag geplaatst, er zitten zelfs uitsparingen in de muur rond de voorhof die dat benadrukken. De kerk heeft geen drempels. De kerk moet voor iedereen toegankelijk zijn en Bakema benadrukt, dat ieder met zijn eigen geloof zich er welkom moet weten. Ieder moet op zijn eigen wijze z'n geloof kunnen beleven, hoeft zich niets aan te laten praten. Maar mag ook zijn inzichten aan een ander niet opdringen. Ook voor anderen is het heil weggelegd. Ieder neemt op eigen verantwoording deel aan doop en avondmaal. Jaap Bakema maakte een drempelloze kerk in de hoop dat figuurlijke drempelloosheid volgt.

Berichten voor de gemeente

RSS Kerkdienstgemist – PG Nagele