Vorming en toerusting: catechese, gespreksgroepen en jeugdclubs

VORMING EN TOERUSTING.

CATECHESE
De jongeren van 12 -18 jaar krijgen aan het begin van het seizoen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan de catechese. De onderwerpen zijn zeer divers, maar hebben allemaal te maken met geloven, maatschappij en kerk. De jongeren kunnen ook zelf ideeën of onderwerpen aandragen. Naast de vaste catecheten kunnen ouders of gemeenteleden gevraagd worden om een onderwerp te verzorgen.
De catecheten zijn: Jelle Bakker en Wim Boogaard.

GESPREKSGROEPEN
Dit seizoen zijn er meerdere gespreksgroepen.

Bijbelstudiegroep
De contactpersoon voor deze groep is Marijke Lindemulder, tel 652695

Gespreksgroep ‘geloven.nu’
Deze gespreksgroep (voorheen 25+) ontmoet elkaar maandelijks. Er wordt van gedachten gewisseld over de beleving en betekenis van het geloof in de praktijk van alledag. Aankondiging eerstvolgende datum in Kerknieuws en op de website. Contactpersoon: Cock Francke, tel. 06-53291812

JEUGDCLUBS
De club wil kinderen bij elkaar brengen en een gezellige avond bezorgen. Maar tegelijkertijd de kinderen wat uit de bijbel leren en vertrouwd maken met de kerk. Een clubavond begint met een gebed, gedicht of kort verhaal (met bijbelse boodschap). Hierna is er tijd voor een spel, een sportactiviteit of om iets te maken. Soms gaat men een avond ergens naar toe, om te zwemmen of een kijkje nemen bij een bedrijf of instelling.
Het seizoen wordt afgesloten met een tentenkamp in of nabij het dorp. De leiding bestaat uit minimaal 2 personen. Er kan voor extra begeleiding hulp ingeschakeld worden van andere gemeenteleden voor één avond. De kinderen krijgen aan het begin van het seizoen een uitnodiging voor de eerste avond. Ook kinderen, die geen lid zijn van onze kerk, zijn van harte welkom.

JEUGDCLUB OVERZICHT TIJDEN: Club 8-12 jaar (groep 5 t/m 8), 1x in de maand, van 19:00-20:15 uur in de SOW- kerk. De exacte data en tijden van de activiteiten kunt u vinden op de website.

JEUGDCLUBLEIDING: Nelly Bakker & Reinou Geschiere.