Kerknieuws september 2017

>>>Printversie

Vader, geef mij 

Vader,
geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren
om Uw stem te vernemen,
licht op mijn tong 
om een vuur te ontsteken,
licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
licht in mijn denken
om Uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd 
om een teken te zijn,
licht in mijn lied
om Uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
licht in mijn hart 
om een licht te zijn.

Jaap Zijlstra

…Om te beginnen
Tijdens onze vakantie bezochten wij een beetje onvoorbereid de Sint Jan in Den Bosch oftewel de Kathedrale Basiliek van sint Jan Evangelist. Sint Jan kennen wij als de apostel Johannes.
Dit zeer indrukwekkende bouwwerk staat daar al in de stad vanaf de 14e eeuw!
Méér dan 6 eeuwen! En al die jaren zijn er mensen geweest die binnen de muren van dit gebouw troost hebben gezocht, hebben gebeden, gezongen en geluisterd.
En nog steeds want het was er best druk. Tegenwoordig vind je in al die prachtige kerken ook een shop waar je van alles kunt kopen als aandenken aan je bezoek.
Daar zag ik zowaar een beeldje van een engel, gekleed in een broek en met een mobieltje aan zijn oor! Het moet niet gekker worden dacht ik.
Thuisgekomen toch nog maar eens wat meer informatie gezocht over de Sint Jan en wat blijkt…sinds 12 april 2010 staat er een beeld van deze bellende engel op de Basiliek. Het is een grap van beeldhouwer Ton Mooy, uitgevoerd tijdens de renovatie van de kerk. Bij heiligen beelden kun je aan hun attributen zien naar wie je staat te kijken. Je wordt weer herinnerd aan hun levensverhalen. Zo draagt Simon een zaag, Bartholomeus een heel groot mes en Thomas een lans. Een engel met een smartphone is dan zo gek nog niet.
Deze engel wordt in Den Bosch Ut Engelke genoemd en heeft zelfs een eigen website en een telefoonnummer!
Ut Engelke heeft volgens de site een directe lijn naar Boven. Het 06 nummer wordt heel vaak gebeld en dan wordt gevraagd of Ut Engelke een goed woordje wil doen of beterschap voor een familielid wil regelen…..
Wat fantastisch dat we mogen weten dat die directe lijn naar Boven er altijd al was en altijd zal blijven en je hoeft er geen Engelke voor te zijn en je hoeft er geen 10 cijferig nummer voor te onthouden! Om te bidden heb je geen mobieltje nodig of een reusachtige kathedraal, bidden kan altijd en overal. En God houdt géén lunchpauze.

Ik heb het 06 nummer gebeld, ik wilde Ut Engelke wel eens persoonlijk spreken maar helaas:
dit nummer is niet in gebruik……

Annie Reitsema

…Leugens?!
De Engelse titel van het boek trok mijn aandacht: ‘Lies We Believe About God’ (Leugens die wij geloven over God).
Wat een titel! Dat we de Bijbel op verschillende manieren kunnen interpreteren, ja daar kunnen we inmiddels mee leven. Maar dat we in leugens zouden geloven, dat is toch wat moeilijker te verteren.
De Canadese schrijver W. Paul Young is bekend van de bestseller ‘De Uitnodiging’. In dit boek dat wereldwijd meer dan 20 miljoen keer is verkocht gooide hij al heel wat heilige huisjes omver. Bijvoorbeeld door in zijn roman God te introduceren als een zwarte vrouw. Met zijn nieuwe boek wil hij in 28 korte en zeer leesbare hoofdstukken zijn lezers opnieuw aan het denken zetten. De hoofdstukken bespreken alle een stelling die ooit door hemzelf en nog steeds door velen als waarheid worden geaccepteerd. Young heeft zeker niet de pretentie hét antwoord op alle vragen te hebben, maar verbaast zich er eerder over dat veel christenen zo weinig openstaan om hun denkkaders onder de loep te nemen of bij te stellen.
Eén van de leugenachtige stellingen die hij bespreekt en wat de titel van de Nederlandse uitgave is geworden, luidt: ‘God is goed en ik niet.’ Onze vermeende zondigheid in Gods ogen ligt aan deze stelling ten grondslag. Zeker de huidige oudere generaties werden in de jeugd voorgehouden dat je voor God ‘op je hoede’ moest zijn, want de mens is geneigd tot het doen van kwaad en God zal je eens daarop beoordelen en bestraffen. Geloof wordt daarmee een zware last, die inmiddels velen van die generatie van zich hebben af laten glijden en zich daarmee (begrijpelijk) bevrijd voelen. Young verdedigt de stelling dat God, die zelf uitsluitend goed is,
alleen maar goede dingen (en mensen) kan hebben gemaakt. Wij mensen zien dan wel niet helder, maken soms rampzalige keuzes, handelen vanuit denkfouten,
maar onze identiteit en de essentie van ons wezen is dat we als beelddragers van God ‘goed’ zijn. En God is dan ook niet iemand die een lage dunk over ons heeft en voor wie je ‘op je hoede’ zou moeten zijn.
Nee God is iemand die ons als uiterst waardevol beschouwd en ons dan ook met grote liefde aanziet.
Een andere stelling die Young bespreekt is dat ons lijden God koud laat. Het houdt immers niet op: ziekte als kanker, psychiatrische aandoeningen, tragische dood, financiële rampspoed, verbroken relaties. Wat is er veel lijden in ons leven of in het leven van familie en vrienden met wie we meeleven. Hoe verhoudt zich dat alles met Gods liefde? Laat het Hem koud? Zeker niet. Young beschrijft prachtig hoe Jezus in ons lijden is komen wonen en zich ermee verbonden heeft tot in de dood. Daardoor kan (nieuw) leven voortkomen uit de dood, kan een bloem opschieten uit beton, schoonheid uit verschrikking.
Een waarachtig paradoxaal gegeven,
dat sommigen van ons gegeven is ook daadwerkelijk te ervaren.
Nog meer ‘leugens’ zou ik hier willen bespreken, zoals over de stelling ‘Zonde verwijdert ons van God’. Gezien de beschikbare ruimte gaat dat niet lukken.
Ik hoop dat enige nieuwsgierigheid naar dit lezenswaardige boek is gewekt. En vooral: om denkkaders kritisch te toetsen aan wat de Bijbel ons aanreikt. Dat vraagt om ‘openheid’, een thematiek die het komende seizoen nog wel eens zal terugkeren met dat jaarthema ‘Een open huis’.
(God is goed en ik niet, en andere leugens waar we wel in geloven, door W. Paul Young, Kok 2017, ISBN 9789043526302)

…Huwelijksjubileum
Geert en Gerja Vedelaar (Zuidwesterringweg 6/2) zijn vrijdag 22 september 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen, en allen die bij hen horen, met deze mooie mijlpaal.

…Meeleven
We leven mee met Peter Glas (Eggestraat 3) die begin augustus vrij plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
Na een aantal dagen mocht hij gelukkig weer naar huis om verder te herstellen. Mogelijk volgt er nog een behandeling.
Nu het nieuwe huis voor Peter en Dietje bijna klaar is, is de hoop op voorspoedig herstel des te groter.

…Overleden
Op 26 juni overleed mevr. Dorathea (Thea) Hoekstra-Stuveling in Wittesteijn te Emmeloord. Mevr. Hoekstra is 93 jaar geworden en was sinds 2013 weduwe van Hendrik Hoekstra. De begrafenis vond plaats op zaterdag 1 juli vanuit de
SOW-kerk te Nagele.

Op 8 juli overleed op 92- jarige leeftijd mevr. Reintje te Raa-Kolkman op haar geliefde eigen plek aan de Havenweg 8/1. De afscheidsdienst vond plaats op donderdag 13 juli in de SOW-kerk.
Dat beide families kracht van boven ontvangen om het verlies van moeder/grootmoeder te dragen en te blijven vertrouwen op Gods eeuwige barmhartigheid.

…Startzondag 10 september
‘Een open huis’ is het nieuwe thema voor het komende seizoen waar we de startzondag mee beginnen. Een prikkelend thema, want… zien wij onze kerkgemeenschap en het gebouw wel als een open huis? En hoe beleven niet kerkgaande dorpsgenoten de kerk?
Zinvol om met elkaar de komende tijd vanuit verschillende invalshoeken bij stil te staan. De startzondag is zeker bedoeld als een open-huis-moment, helemaal met het Christelijk Mannenkoor ‘Emmeloord’ dat komt zingen. Iedereen is welkom om hen te komen beluisteren! En dan is er nog een bijzonderheid deze startzondag: de nieuwe naam voor ons kerkgebouw wordt op een paneel onthuld dat kort na de startzondag aan de kerk bevestigd zal worden. Dat deze nieuwe naam maar zal bijdragen aan het open-huis-karakter van het kerkgebouw! Na de dienst en de onthulling is er ruimschoots gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten.
De voorbereidingscommissie heeft een creatieve activiteit ontwikkeld en serveert rond het middaguur een afsluitende lunch. En tijdens dat alles is er ook nog zoiets als wat genoemd wordt ‘kerkproeverij’. Kortom, deze startzondag heeft vele ingrediënten die de moeite waard zijn om te komen… proeven.

…Anders dan Anders
Tijdens de zomer werd er alweer volop gebroed op de invulling van de volgende Anders dan Anders.
Het verrassingselement houden we in ere dus ik schrijf nog maar niet teveel op.
Wel dat het zondag 15 oktober gaat plaatsvinden. En dat het aspect ‘proeven’ ook dan volop aandacht krijgt. En dat we weer in een losse en ongedwongen sfeer samen zullen zijn. En dat het een gelegenheid is om buren en vrienden mee te nemen. Genoeg dus om weer naar uit te zien!

…Uit de Dorpskerken NOP
Voor de zomer schreef ik over het samenwerkingsplan en de subsidieaanvraag die is ingediend om het plan uit te kunnen gaan voeren.
In de zomer zijn aanvullende documenten ingestuurd en definitieve uitsluitsel over de aanvraag wordt verwacht in september. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de ambtsdragersconferentie op donderdag 19 oktober in Bant door onder het motto ‘Onze Dorpskerken in de Noordoostpolder vandaag en morgen’. Alle kerkenraadsleden in de dorpen worden hiervoor uitgenodigd.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring voor dertigers, veertigers en… vijftigers die samen vanuit Bijbels perspectief proberen te ontdekken hoe je persoonlijk geloof gewoon in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven.
De eerstvolgende ontmoeting staat voor donderdag 21 september in de agenda.
Als het mogelijk is ontmoeten we elkaar bij Ina Deuling in het nieuwe huis in Lemmer. Mocht je willen meedoen of eerst meer weten, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via zijn nieuwe mailadres: info@cofra-pennen.nl.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl . Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
4 sept. 13.30u, Jeugdplatform Dorpskerken, SOW-kerk
4 sept. 20.00u Kerkenraad, SOW-kerk
10 sept. 9.30u Startzondag
11 sept. 13.00u Predikantenlunch, SOW-kerk
13 sept. 19.30u Classis Flevoland, Swifterbant
21 sept. 20.00u Geloven.nu, bij fam. Deuling
28 sept. 9.30u Werkgemeenschap NOP, De Zaaier Ens
2 okt. 19.30u Moderamen, SOW-kerk

…Voorbereiden op je uitvaart
Ook dit seizoen willen we in de Protestantse Gemeente te Emmeloord twee bijeenkomsten organiseren rondom de uitvaart. De bijeenkomsten gaan door als minimaal 20 mensen zich hebben aangemeld.
Mensen van buiten de PGE zijn ook van harte welkom!
 
Voor wie?
Deze twee bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen van alle leeftijden! Want dit weten we immers: oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. Als je plotseling met een overlijden te maken hebt, moeten er opeens heel veel dingen worden geregeld en vragen worden beantwoord. Het is voor de nabestaanden fijn als er in een periode van groot verdriet al een en ander is vastgelegd.
 
Bijeenkomst 1
De eerste keer zal in het teken staan van de taak van de uitvaartverzorger. En zelfs de vraag: moet er per se een uitvaartverzorger zijn als een vriend of familielid is overleden? Welke formaliteiten moeten worden afgewikkeld? Welke wettelijke regels zijn er? Hoe gaat het met opbaren? Wat zijn de kosten? Waar kun je het beste een afscheidsbijeenkomst houden: in de kerk of elders? Wil je begraven of gecremeerd worden? Waar wil je worden begraven? Wat doe je met de as? Hoe zit het met een uitvaartverzekering? Kun je die overdragen naar een andere uitvaartverzorger?
En nog veel meer vragen …
 
Bijeenkomst 2
De tweede bijeenkomst vindt een week later plaats en staat in het teken van de kerkelijke afscheidsdienst. Hoe geef je zo’n dienst vorm? Welke keuzes moet je maken? Wat mogen/kunnen de nabestaanden zelf allemaal doen in zo’n dienst? Hoe kun je je wensen kenbaar maken? Welk ritueel kies je bij het graf? Ook hierbij zijn nog vele andere vragen te bedenken.
 
Tijdens beide bijeenkomsten is er veel ruimte om vragen te stellen. Bovendien kunnen deelnemers tips geven en ervaringen met elkaar delen. Ieders inbreng wordt op prijs gesteld.
 
Aanmelden
We laten het van de aanmeldingen afhangen, of het twee middagen worden of twee avonden. Geef dus bij de aanmelding aan, wat uw voorkeur heeft. De data worden later bekend gemaakt. Waarschijnlijk worden het twee bijeenkomsten in het najaar van 2017.
Stuur voor aanmelding een e-mail naar williemarskampdronten@solcon.nl, of bel het volgende nummer: 0321 317 147. Als u het antwoordapparaat treft, spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in, en zeg erbij waarvoor u zich aanmeldt.

…70+ jarigen september
03-09  K. Jongman-Mondria, Karwijhof 7
13-09  H.J.G.T. Veltman-Eelderink, Revelsant 82-001 Emmeloord
16-09  G. Janse-van den Boer, Wendakker 3
19-09  J. Wondergem, Schokkerhaven 25 
 
…Mutaties
 
Overgeschreven:

Naar de Protestantse gemeente te Kraggenburg
fam. A.J. Spelde, Oud Emmeloorderweg 12
i.v.m. verhuizing naar Kraggenburgerweg 4
Kraggenburg
 
Naar de Hervormde gemeente te Lemmer
fam. Deuling, Noorderwinkels 3 i.v.m.
verhuizing naar Wiepke Hofstraat 3 Lemmer
 
Verhuisd:
Fam. J. Eilander is verhuisd van Oud Emmeloorderweg 27 Ens naar Tarwehof 31
Fam. P.C. Eilander is verhuisd van Prof.Brandsmaweg 1 naar Oud Emmeloorderweg 27 Ens
Dhr. J.M. Duijff is verhuisd van De Klamp 42 naar Karwijhof  29
Fam. J. Jansen is verhuisd van Domineesweg 9 naar Kampwal 96 Emmeloord
 
…Jubileum
22-09  dhr. G. Vedelaar en mevr. L.G. Vedelaar-Klei, Zuidwesterringweg 6/2, 50 jaar getrouwd
 
…Overleden
26-06  D. Hoektra-Stuveling, Revelsant 82, Emmeloord
08-07  R. Te Raa-Kolkman, Havenweg 8/1

…Bloemengroet juli en augustus

2 juli Cecil Wedershoven
9 juli   Mevr Leistra, Ring
16 juli  Ineke Bolijn, Vliegtuigweg
23 juli  Fenny Woltinge, Vliegtuigweg
30 juli Johan en Ina Barendregt, Johannes Postweg

6 augustus Marijke Walta, Sluitgatweg
13 augustus Peter Glas, Eggestraat
20 augustus Marijke Lindemulder, Havenweg
27 augustus Meneer Withaar, 

…C.V.N.
Woensdag 20 september starten we weer met onze bijeenkomsten.
Reino Koopmans uit IJlst komt vertellen over haar reis:Voettocht door de wildernis van Amerika.
Aanvang 20.00 uur in de SOW kerk

Gasten zijn van harte welkom.
Martje v.d. Meer

…Kaarsje branden
Tijdens de laatste gemeenteavond is het voorstel besproken om de mogelijkheid te gaan bieden in de kerk een kaarsje te branden. Dit plan is de afgelopen maanden verder uitgewerkt en inmiddels zijn de benodigde materialen beschikbaar.
Rond het moment van verschijnen van dit kerkblad wordt de tafel geplaatst. Op een later moment – in de dienst van zondag 1 oktober – wordt er meer aandacht gegeven aan de ingebruikname van de tafel.

De Pastorale Raad

…In Memoriam Dorathea Hoekstra-Stuveling
Op 26 juni is Dorathea Hoekstra-Stuveling overleden. Zij woonde de laatste periode in het verzorgingshuis Wittesteyn te Emmeloord. Zaterdag 1 juli mochten we in de ‘PKN Kerk Nagele’ met waardevolle inbreng van haar kinderen en kleinkinderen stilstaan bij haar gang door het leven.
Op 24 februari 1924 is Dorathea geboren in Visvliet. Ze bracht haar jeugd door in Munnekezijl. Op haar 16e ging ze de deur uit om bij de bakker te werken, hier leerde ze haar man Hendrik kennen die bij de smederij ernaast werkte. In 1950 zijn ze getrouwd en in Kraggenbrug gaan wonen en zes jaar later in Nagele. Ze kregen vijf kinderen.
De kinderen vertelden dat ze een goed leven met elkaar hebben gehad en dat pa en ma gek op elkaar waren.
Mooie herinneringen opgebouwd samen in de Polder. Wat eruit sprong was de gezelligheid van het bij elkaar zijn – het spel en het eten – en dat in hun huis veel kon. Bij de opbouw van Nagele hoorde ook de kerk, bij de Hoekstra’s werden de stoelen voor de nieuwe kerk uitgetest.
In de overdenking stonden we stil bij Lucas 10:38 ‘Toen ze verder trokken ging Hij een dorp binnen, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette.’
Wat is er mooier dan dat je in je leven door mensen als Martha en Dorathea gastvrij wordt ontvangen. Iemand doet de deur voor je open, en je voelt een warme vriendelijkheid. Kom snel binnen, dan maken we het gezellig. Een moeder die altijd thuis op haar kinderen wachtte.
In de tijd van de Bijbel was ‘niet gastvrij’ zijn, ondenkbaar.
In het oude oosten werd voor een gast alles uit de kast gehaald, om het haar of hem maar naar de zin te maken. Dat deed Thea ook letterlijk, voor de kleinkinderen was er een ‘speciale la’ met verrassingen.
Als je hier aanklopt, als je mijn drempel overgaat: zul je het goed hebben.
Jezus de Reiziger met een hoofdletter is op doorreis. Weet wat Hem in Jeruzalem te wachten staat, uit liefde voor ons mensen. Daar zal Hij aan het kruis al onze schuld wegdragen, nooit kunnen wij meer in de rode cijfers komen. Hij komt langs en klopt aan. Je hoeft alleen maar ‘open te doen’: en de ontspanning komt je leven binnen.
De deur opendoen en samen genieten – van Zijn verlossend werk – is meer dan genoeg. Dorathea leefde – tot het laatste moment – uit dat vertrouwen. De woorden voorop haar liturgie zeggen alles:
‘Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide ogen toe. Heere houdt ook deze nacht over Dorathea getrouw de wacht’. Ook als wij ‘hier’ voorgoed onze ogen sluiten.
Dan gloort daar in die andere werkelijkheid: gastvrijheid.
Nee, dan is sterven geen einde voor Dorathea, maar een nieuw begin.

We wensen Dorathea’s kinderen, klein- en achterkleinkinderen maar ook haar broer en zus, en verdere familie alle goeds toe en kracht in tijden van gemis.

Ds. G. Timmer Ens

…In Memoriam Reintje te Raa-Kolkman
Op zaterdag 8 juli is Reintje te Raa-Kolkman overleden. Donderdag 13 juli mochten we in de ‘PKN Kerk Nagele’ haar leven gedenken. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben met liefde, zorg en aandacht haar de laatste eer bewezen. Tot het eind toe wist ze wat ze graag wou en was ze helder van geest. Blijven wonen aan de Havenweg 8-1 was een sterke wens en dankzij veel welwillende mensen om haar heen lukte dat.
Op 24 april 1925 is Reintje geboren te Borculo. Ze was weduwe van Henk te Raa sinds oktober 2011. Reintje kwam uit een gereformeerd gezin van 9 kinderen.
Zij was een vriendin van de zus van Henk. Zo hebben ze elkaar leren kennen,
mede dankzij het rijke gereformeerde jeugdverenigingsleven. Reintje’s moeder was een vrouw met een sterk karakter en een warm hart. Daar heeft ze veel van meegekregen: positief zijn, want wat mijn moeder kan, dat kan ik ook. Zo heeft Reintje er heel veel van gemaakt in de Polder, bouwen aan Nagele en aan de kerk. Tijdens de dienst mocht het van haar gaan over de ‘liefde’. En de trouwtekst die 68 jaar geleden voor Henk en Reintje, in Christus’ kerk klonk, mocht nu weer klinken.
Galaten 5:13b ‘Dient elkander door de liefde’. En dat ‘dienen’ in Galaten 5 is je laten dienen. Jij wordt als eerste in liefde door Jezus gediend. Je wordt allereerst in de vrijheid gezet. Net als in een tuin moet er ‘ruimte’ zijn om volop tot bloei te komen.
Jezus zegt dat het ‘Koninkrijk van de hemelen’ gelijk is aan een mosterdzaadje.
En één zo’n klein microzaadje aan geloof is voor God meer dan genoeg. De kern van Galaten 5 is dat het geloof een geschenk is. En dat dit geschenk in liefde z’n vrucht mag en zal dragen. Aan de Havenweg 8-1 heeft het zaad vrucht gedragen.
Er was vertrouwdheid, hartelijkheid, gastvrijheid en optimisme en het was er altijd druk.
Een bijzonder erf. Waar mevrouw Reintje te Raa-Kolkman in haar levenstuin haar wereld ordent, alles vindt een plek, alles wil iets zeggen. Het Woord ‘tuin’ wordt in de Bijbel ook wel vertaald met het Griekse ‘paradeisos’, waar ons woord paradijs van afstamt. Dat is eigenlijk wel een hele mooie uitdrukking. De grondbetekenis van ‘tuin’ is dan ook: een mooie en beschermde levensplek, waar het goed toeven is. ‘Het zal allemaal goed komen’, vrije woorden van een vrouw die zich in God geworteld wist. Ze heeft een deur in haar tuin, waar normaal gesproken de gasten niet door naar binnenkomen. Deze deur is van een andere spirituele orde. Haar hemelpoort, met een knipoog naar die nieuwe wereld. De kerk leek 13 juli wel even op een tuin, mocht in bloei staan met prachtige bloemen en kleurige mozaïeken.
Reintje heeft kleur aan het leven gegeven, allereerst aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen maar ook aan haar broers, zussen en verdere familie.
Kleur ook aan Nagele. We wensen al haar geliefden Gods nabijheid toe.

Ds. G. Timmer Ens

…Gespreksgroep voor rouwbegeleiding
Verlies is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een mens. Staat in de beginperiode aanvankelijk nog ieder om je heen, langzamerhand ebt die belangstelling weg en sta je er alleen voor.
Het leven gaat immers door. Je verhaal is bekend. Daar val je anderen niet mee lastig.
Wij willen mensen die zich herkennen in deze situatie, bij elkaar brengen.
We denken aan mensen die een echtgeno(o)t(e), partner, (klein)kind, vader moeder, broer, zus of een goede vriend(in) verloren hebben.
Als er genoeg deelnemers zijn starten we in november 2017 met een gespreksgroep waarin we samen praten over hoe we het verlies van een dierbare kunnen beleven en met dit verlies verder kunnen leven vanuit een christelijke belevingswereld.
Elke bijeenkomst begint met een liturgisch moment, waarvan de inhoud wordt bepaald door de tijd van het kerkelijk jaar. In een hoek van de zaal maken we een ‘liturgisch hoekje’ : Daar hangt een doek in de kleur van het kerkelijk jaar met daarbij een lijst met namen van de overledenen en hun geboorte- en sterfdatum; er staat ook een kandelaar met een kaars voor iedere overledene en een bloemstuk. De laatste bijeenkomst sluiten we af met een liturgisch moment in de kerkzaal.
Tijdens 10 bijeenkomsten in de periode van november 2017 tot april 2018 willen wij proberen elkaar hierbij te steunen door o.a. te praten over afscheid nemen, speciale dagen, over het rouwproces en de kracht om verder te gaan.

Indien u belangstelling heeft, neemt u dan vóór 10 oktober contact met één van ons op. We willen graag bij u thuis een persoonlijk kennismakingsgesprek voeren.

U kunt ook op de website www.pgemmeloord.nl/werkgroepen/rouwgroep informatie vinden.

U kunt contact opnemen met:
Ella Oost-Sol
telefoon: 0527 616103
e-mail: ellaoost@hotmail.com
Janny Bunschoten
Telefoon: 0527 652304
e-mail: bunja@home.nl

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
September
ma 4 Matteüs 17:24–18:9
di 5 Galaten 1:1-12
wo 6 Galaten 1:13-24
do 7 Galaten 2:1-14
vr 8 Galaten 2:15-21
za 9 Galaten 3:1-14
zo 10 Galaten 3:15-29
ma 11 Galaten 4:1-11
di 12 Galaten 4:12-31
wo 13 Galaten 5:1-12
do 14 Psalm 133
vr 15 Exodus 30:22-38
za 16 Exodus 31:1-18
zo 17 Exodus 32:1-14
ma 18 Exodus 32:15-35
di 19 Exodus 33:1-11
wo 20 Exodus 33:12-23
do 21 Exodus 34:1-18
vr 22 Exodus 34:19-35
za 23 Galaten 5:13-26
zo 24 Galaten 6:1-18
ma 25 Matteüs 18:10-20
di 26 Matteüs 18:21-35
wo 27 Matteüs 19:1-15
do 28 Matteüs 19:16-30
vr 29 Matteüs 20:1-16
za 30 Matteüs 20:17-28
Oktober
zo 1 Matteüs 20:29–21:9

…Kerkdiensten

Zondag 10 september 9:30 uur
Startzondag
Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Jeugdwerk
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. In het dagelijks leven komen jongeren en ouderen elkaar regelmatig tegen en vinden er interessante ontmoetingen plaats. Maar vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen jonge en oudere generaties. JOP wil kerken ondersteunen om in de kerk waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud tot stand te brengen. JOP doet dat met kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te wisselen.
Op zondag 10 september is de collecte bestemd voor het landelijke Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Mw. T. Wiersma

Zondag 17 september 9:30 uur
Ds. Timmer (Ens)
Eerste collecte: Vredeswerk
In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld. Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: Jamie / Cock

Zondag 24 september 9:30 uur
Ds. Lagerwei (Blokzijl)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND:
Oppas: Mw. S. van Bekkum

Zondag 1 oktober 9:30 uur
Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Kerk en Israël
Israëlzondag 2017
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden.
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen en christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten.
In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof.
Tweede collecte: Kerk
KND:
Oppas: Dolson / Brian

Colofon
Kerkblad van de SOW-Kerk Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 1, september 2017, totaal nummer 219.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor oktober ligt zondag 1 oktober in de kerk. De kopij kan tot maandag 25 september 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
Bergen 9 8052CJ Hattem
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl