Afsluiting van het dorpsfeest in het MFC 8 juni 14:00 uur

Als afsluiting van het dorpsfeest is er in het MFC een dorpssamenkomst.

Zondag 8 juni om 14.00 uur

Het thema is: schots en scheef

Voorganger de heer TJ. van der Meer.
Het koor Canthabile is aanwezig om met en voor ons te zingen.

De collecte is voor de Balans ruiters nadat de heer B. Sloots een korte uitleg gehouden heeft over het belang van deze verenging.

Na een schots en scheve afsluiting is er koffie, thee en fris.

Onze voorganger Tjeerd van der Meer is geestelijk verzorger bij Jeugdhulp Friesland.

Naast zijn voormalig werk in de ICT als servicedesk medewerker, heeft hij een universitaire opleiding theologie gedaan. Nadat hij die afgerond heeft is hij werkzaam geworden als geestelijkverzorger. Verbonden aan jeugdhulp Friesland behandelcentrum woodbrookers.

Als je googelt naar hem krijg je het volgende te lezen over zijn levensinstelling:
“Mijn leven hangt aan elkaar van het zoeken naar waarheid. Hoe zit de wereld in elkaar? Bij dat zoeken ben ik overtuigd van de waarde van woorden. Een wijs woord geneest! Het gaat dan wel om een woord op het juiste moment, tegen de juiste persoon in de juiste situatie. Daarvoor moet je goed kunnen luisteren en reflecteren. Geestelijke verzorging gaat over wijsheid, luisteren en woorden en dat alles in de context van levensvragen als ‘waar kom ik vandaan?’ ‘Wie ben ik?’ ‘Waar wil ik naar toe?’ En, ‘waarom overkomt mij dit?’