Kerknieuws juli/augustus 2024

INDIEN IK JE DRAGEN KON

Indien ik je dragen kon
over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je
uren en dagen lang.

Indien ik de woorden kende
om antwoord te geven op je duizend vragen
over leven, over jezelf,
over liefhebben en gelukkig worden,
dan praatte ik met je,
uren en dagen lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik,
uren en dagen lang.

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
aan onmacht, ontevredenheid
en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan,
uren en dagen lang.

Maar………ik ben niet groter
niet sterker dan jij
en ik weet niet alles
en ik kan niet zoveel
ik ben maar een vriend op je weg
al uren en dagen lang.

Maar ……….ik weet zeker
dat je dit weet:
je hoeft nooit alleen te vechten
of te huilen
als je, om Jezus’ wil een Vriend hebt
voor uren en dagen lang.

Freek Zondag

…Om te beginnen
Terwijl ik om 20.00 naar buiten kijk, denk ik, wat een prachtig weer.
En dan denk ik aan de uitspraak van mijn ouders, wie scheld op het weer, die scheld op de Heer.
We werden er gelukkig niet zo vaak aan herinnerd, maar het geeft te denken.
Als we hoog zomer hebben en we genieten van buiten, onze omgeving, misschien een BBQ, dan heb je het gevoel van, wat hebben we het goed. En dat is ook zo. Zeker is dat we de afgelopen tijd veel regen hebben gehad en ook zeker is, dat gaat op een gegeven moment vervelen. Toch kunnen we niet zonder dit water. Volgens kundige mensen is ook in onze omgeving de uitdaging om voldoende water voor handen te hebben en te houden. En als je dan hoort dat sommige industrieën geen vergunning krijgen om hun bedrijf uit te breiden vanwege een tekort aan water, komt de schrik dichter bij ons in de buurt.
En ja eigenlijk weten wij in het vrije westen wel dat het klimaat veranderd, en dat de klimatologen niet allemaal meer ongelijk hebben. Met onze levens standaard gebruiken we een onevenredig grote hoeveelheid van de natuurlijke bronnen die de aarde beschikbaar heeft. Wanneer je de totale beschikbare hoeveelheid energie deelt op het aantal aardbewoners, hebben we in Nederland in de maand april van elk jaar “ons deel” al gebruikt.
En we weten ook, we gebruiken het hele jaar door deze energie. We gebruiken dus de energie waar andere delen van de wereld een groot tekort aan hebben.
Het is niet de bedoeling dat iedereen de schrik om het hart zal vliegen.
Toch is het nuttig om eens te denken, is alles wat we aan energie gebruiken wel noodzakelijk? of kan het met een beetje minder? Gaan we elk jaar een keer vliegen of slaan we eens een jaar over. God heeft ons de aarde gegeven om er verantwoord mee om te gaan, en ik weet het wel, ook ik maak mij schuldig aan gebruik van luxe. Een enkele keer wordt je zelf geconfronteerd met je eigen gedachten, we weten dat we het heel goed hebben, maar een beetje minder zit niet altijd in ons bestaan. Toch denk ik dat wanneer we meer efficiënt met de grondstoffen om gaan, er meer ruimte is voor een ander.
Natuurlijk magen we wel op vakantie,
maar 1, 2 of 3 x per jaar maakt wel een verschil. Neemt niet weg dat ik u allemaal een goede tijd (vakantie) mag wensen.
En natuurlijk weer gezond terug komen.

Kees v.d Sar

…75+ jarigen juli
03-07 Dhr. S. Bakker
03-07 Mevr. C.C. Giethoorn-Joor
09-07 Mevr. F. Woltinge-Metselaar
24-07 Dhr. J. Giethoorn
31-07 Mevr. C.J. van de Weerd-van der Slikke

…75+ jarigen augustus
02-08 Mevr. N. Jansen-de Boer

Huwelijksjubilea
09-08 Dhr. en Mevr. J. Jansen-N. de Boer 62 jaar getrouwd
10-08 Dhr. en Mevr. J.D. Bakker-P. ten Napel 25 jaar getrouwd
19-08 Dhr. en Mevr. J. Woltinge-F. Metselaar 65 jaar getrouwd

Overleden
07-06 Mevr. F.J. Veerbeek-Jonker
18-06 Dhr. G.W. Bulk…

…Collectes
DIACONIE
5-5-2024 Diaconie € 73,00
9-5-2024 Diaconie € 28,60
12-5-2024 Terminale Thuiszorg € 76,60
19-5-2024 € 79,00
26-5-2024 ISEE € 60,00
KERK
5-5-2024 kerk € 71,30
9-5-2024 kerk € 32,30
12-5-2024 kerk € 36,10
19-5-2024 kerk € 65,60
26-5-2024 kerk € 55,50

…Bloemengroet Juni
2 juni – Geke v.d. Vlekkert
9 juni – Roel Dekens
16 juni – Evelien en Thijs Jippes
23 juni – Han Janse
30 juni – Jantje Oldebeuving

…Van de voorzitter
Afscheidsdienst op 14 juli 2024 van ds. Taede Deelstra
Het formele afscheid van onze voorganger vindt plaats samen met Creil/Espel in onze kerk.
Een gedeelte van de stoelen voor het liturgisch centrum worden gereserveerd voor de genodigden.
De dienst wordt geleid door Taede en een gelegenheidskoor verleend medewerking.
Na de dienst vinden er nog een aantal toespraken plaats en dan is er koffie/thee, zoals wij dat gewend zijn.
Ook kunt u persoonlijk afscheid van Taede nemen.
Vakantietijd
Op 27 juni heeft de kerkenraad haar laatste vergadering gehad van dit seizoen.
De vakantietijd breekt aan. De scholen sluiten 19 juli.
Diverse gemeenteleden zijn of gaan op vakantie en sommigen genieten van een vakantie thuis.
Ina Hospers gaat niet op vakantie en heeft een overzicht wanneer de kerkenraadsleden op vakantie
zijn. Mocht er onverhoopt dringende omstandigheden zijn, dan kunt u haar benaderen.

Janny Bunschoten

…Van uw predikant
Het moment van afscheid komt nu snel dichterbij. Dit is de laatste keer dat ik als predikant van Nagele iets kan schrijven in ‘Kerknieuws’. Het geeft mij voortdurend een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant had ik graag nog veel meer willen doen. Aan de andere kant ook het besef, dat dit niet mogelijk is. Met andere woorden: met pijn in het hart leef ik naar het afscheid toe. Ik hoop oprecht op nog verschillende goede ontmoetingen.

Ook nadat het emeritaat is ingegaan hoop ik verschillenden van u nog te ontmoeten. Sommigen door een bezoek, maar anders in de kerkdiensten.

Zondag 14 juli is onze afscheidsdienst. De laatste diens als eigen predikant. De diensten die ik daarna hoop in te vullen, doe ik als gastpredikant. Als wij afscheid nemen, is ook de zomer volop begonnen. Kortom: wij hopen op een fijne zomerperiode. De gedachte die ik hierbij heb, wordt prachtig verwoord door gezang 288 (het ‘oude’ Liedboek voor de Kerken): ‘Eens komt de grote zomer’. Alle coupletten zijn heel mooi, maar ik citeer ter afsluiting drie verzen van dit lied.
Met liefdevolle groet, mede namens Janneke,

Taede Deelstra

GEZANG 288
1
Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.
4
Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van ’t woeden van de boze,
van ’t vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van ’t lijden aan de tijd.
8
Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

…In memoriam

Freda Veerbeek – Jonker
* 6 maart 1954 † 7 juni 2024

Op zaterdag 15 juni hebben wij afscheid genomen van Freda Veerbeek – Jonker. Vooral de laatste maanden waren heel zwaar door haar ziekte. Freda Veerbeek zag dat goed onder ogen. Daardoor heeft zij haar afscheidsdienst mee kunnen voorbereiden. De liederen die wij tijdens de dankdienst voor haar leven hebben gezongen en de Bijbelgedeelten die wij hebben gelezen, waren ook haar keuze. Teksten, die heel veel zeggen.
Psalm 119: 105: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
En de woorden die de Here Jezus uitsprak bij zijn hemelvaart (Matteüs 28: 16 – 20). Dit zijn de laatste woorden van Jezus op aarde. De opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Maar het zijn ook woorden met een rijke belofte: ‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Deze woorden zeggen heel veel over het geloof van Freda Veerbeek.
Tijdens de dienst heeft de familie heel wat herinneringen opgehaald. Freda is geboren op 6 maart 1954 in Vriezenveen. Haar vader was veeboer. Zij was de vijfde van zeven kinderen. Toen Freda 9 jaar oud was, verhuisde het gezin naar een nieuwe boerderij.
Na de basisschool ging Freda naar de ULO. Zij was vooral goed in gymnastiek. Ze was graag sportlerares geworden, maar koos uiteindelijk voor de verpleging. Ze startte bij het astmacentrum in Ermelo en ging daarna de opleiding tot verpleegkundige volgen in de Lichtenberg in Amersfoort. Zij woonde eerst in een zusterhuis. Later ging zij op kamers wonen. Daar had zij ook de ruimte om haar vriend te ontmoeten, Theo Veerbeek. In deze periode heeft zij ook vriendinnen voor het leven opgedaan.
Toen Theo Veerbeek en Freda Jonker trouwden, verhuisde Freda naar Nagele, Domineesweg 16c. Freda ging werken in het ziekenhuis in Emmeloord. In haar vrije tijd deed zij enthousiast mee aan sportclubs. Vier kinderen hebben zij gekregen: eerst Marlies, dan de tweeling Edwin en Nienke, en als vierde Bart. Na de geboorte van Bart verhuisde het gezin naar de boerderij. Een hele zware periode, want vanwege het mond-en-klauwzeer moesten alle dieren worden afgemaakt om besmetting te voorkomen. Dit gebeurde in januari 1984. Gelukkig kon een paar maanden later een nieuwe start met het bedrijf worden gemaakt.
Toen de kinderen werden geboren, was Freda gestopt met haar werk in het ziekenhuis. Zij hielp enthousiast mee op de boerderij. Iedereen was welkom. Heel veel mensen hebben hier een kopje koffie gedronken of aan tafel mee gegeten. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel! Ook de kinderen hebben mooie feesten op de boerderij kunnen vieren.
Toen de kinderen de deur uit waren, is Freda weer gaan werken, nu bij de trombosedienst. Toen Bart de boerderij overnam, gingen Theo en Freda weer aan de Domineesweg wonen. Daar is eerst Theo erg ziek geweest. Tien weken heeft hij in het ziekenhuis gelegen, in Zwolle en in Groningen. Freda kwam elke dag op bezoek. Gelukkig is Theo weer hersteld. Toen Freda een aantal jaren later ziek werd, was helaas geen genezing mogelijk. Zij heeft deze weg met heel veel moed doorstaan. Ze haalde steun uit haar geloof en zei altijd ‘Ik ben in Goede handen.’
Als wij op haar leven terugzien, zien wij een heel lieve en krachtige vrouw. Zij deed veel vrijwilligerswerk. In de kerk was zij actief als contactdame en gaf zij catechisatie. Zo zou er nog veel meer te noemen zijn. Wij blijven ons Freda Veerbeek herinneren als een no-nonsense, krachtige, vrolijke en positieve vrouw, gastvrij, gul en betrokken. Zij heeft voor haar gezin heel veel betekend, maar ook voor de buren en voor de gemeenschap, in het dorp en in de kerk. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij ook tijdens haar ziekte had. Wij missen haar, maar Freda is Thuis. Wij bidden dat de Heer troost wil geven aan Theo, aan de kinderen, de kleinkinderen en aan iedereen die haar mist.
T. Deelstra

…Bijbelleesrooster juli/augustus
1 maandag Psalm 88
2 dinsdag Handelingen 9:1-19a
3 woensdag Handelingen 9:19b-31
4 donderdag Romeinen 14:1-12
5 vrijdag Romeinen 14:13-23
6 zaterdag Psalm 28
7 zondag Marcus 6:1-6a
8 maandag Psalm 117
9 dinsdag Romeinen 15:1-13
10 woensdag Romeinen 15:14-24
11 donderdag Romeinen 15:25-33
12 vrijdag Romeinen 16:1-16
13 zaterdag Romeinen 16:17-27
14 zondag Marcus 6:6b-13
15 maandag Marcus 6:14-29
16 dinsdag Efeziërs 1:1-14
17 woensdag Efeziërs 1:15-23
18 donderdag Zacharia 1:1-6
19 vrijdag Zacharia 1:7-17
20 zaterdag Zacharia 2:1-9
21 zondag Marcus 6:30-44
22 maandag Efeziërs 2:1-10
23 dinsdag Efeziërs 2:11-22
24 woensdag Zacharia 2:10-17
25 donderdag Zacharia 3:1-10
26 vrijdag Zacharia 4:1-14
27 zaterdag Zacharia 5:1-11
28 zondag Marcus 6:45-52
29 maandag Efeziërs 3:1-13
30 dinsdag Efeziërs 3:14-21
31 woensdag Zacharia 6:1-8

1 donderdag Zacharia 6:9-15
2 vrijdag Efeziërs 4:1-6
3 zaterdag Efeziërs 4:7-16
4 zondag Marcus 7:1-13
5 maandag Marcus 7:14-23
6 dinsdag Psalm 29
7 woensdag Efeziërs 4:17–5:2
8 donderdag Efeziërs 5:3-20
9 vrijdag Deuteronomium 8:1-6
10 zaterdag Deuteronomium 8:7-20
11 zondag Marcus 7:24-30
12 maandag 1 Korintiërs 15:1-11
13 dinsdag 1 Korintiërs 15:12-19
14 woensdag 1 Korintiërs 15:20-34
15 donderdag 1 Korintiërs 15:35-49
16 vrijdag 1 Korintiërs 15:50-58
17 zaterdag Psalm 119:89-96
18 zondag Marcus 7:31-37
19 maandag Psalm 119:97-104
20 dinsdag Efeziërs 5:21-33
21 woensdag Efeziërs 6:1-9
22 donderdag Efeziërs 6:10-24
23 vrijdag Psalm 119:105-112
24 zaterdag Marcus 8:1-13
25 zondag Marcus 8:14-21
26 maandag Marcus 8:22-26
27 dinsdag Deuteronomium 9:1-14
28 woensdag Deuteronomium 9:15-29
29 donderdag Deuteronomium 10:1-11
30 vrijdag Deuteronomium 10:12-21
31 zaterdag Zacharia 7:1-14
1 zondag Zacharia 6:9-15

…Kerkdiensten
Zondag 14 juli 9.30 uur
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Children in Worshop
Deze stichting werkt in Ghana, ze ondersteunen daar gezinnen die in grote armoede leven. Helpen met financiële middelen en materialen een school
Tijdens en na de kerkdienst regelen ze opvang voor kinderen en jeugdigen en geven ze voedsel en geestelijke bijstand.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 juli 9.30 uur
Ds. Wim Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 28 juli 9.30 uur
Ds. Zomer (Staphorst)
Eerste collecte: ISEE
Sinds september zijn wij begonnen aan een 3 jarig project om arme vrouwen op het platteland te ondersteunen op meerdere gebieden. Er worden trainingen gegeven waarbij de vrouwen leren om een volkstuin aan te leggenen hoe je met eigen afvalwater en goede technieken gezonde groenten kunt telen, voor eigen consumptie en verkoop.
Voor 60 vrouwen worden waterpompen op zonne-energie geleverd en 100 vrouwen krijgen zaden materialen en training om in hun omgeving droogte resistente teeltmethoden te beoefenen om ook in de droge perioden voldoende voedsel te hebben voor hun gezinnen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 4 augustus 9.30 uur
Ds. Dirk Wolse (Lelystad)
Eerste collecte: Terminale Thuiszorg
De stichting terminale thuishulp bied ondersteuning aan cliënten in de laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers.
Dit gebeurt in de thuissituatie of in de hospicevoorziening
Tweede collecte: Kerk

Zondag 11 augustus 9.30 uur
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diakonie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 augustus 9.30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattem)
Eerste collecte: Talmahof
Verzorgingshuis te Emmeloord
Deze collecte is bedoeld om de bewoners een extra uitje of traktatie te geven dan wel alle activiteiten die met de mensen gedaan worden financieel te ondersteunen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 augustus 9.30 uur
Ds. David Rodenburg (Rouveen)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 september 9.30 uur
Ds. P. van Veen (Harderwijk)
Eerste collecte: Diakonie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173 t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 11, juli en augustus 2024, totaal nummer 296
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor september 2024 ligt 1 september in de kerk. De kopij kan tot zondag 25 augustus 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra tot 14 juli 2024
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 06-11083809
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
Email : vandersarpw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl