Kerknieuws januari 2024

Dat er licht mag zijn

Dat er licht mag zijn;
licht in onze ogen
dat we elkaar kunnen zien,
zo goed als nieuw.

Licht in ons hart:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen.

Licht in onze relaties:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.

Wij bidden dat er licht mag zijn
in onze gemeenschap
om elkaar bij te lichten
elkaar toe te schijnen
met geloof in Hem die zegt:

Ik ben het licht van de wereld.
vandaag en alle andere dagen
tot in eeuwigheid.

Heer, geef ons uw licht.

Anoniem

…Bloemengroet december
2 dec. Jaap de Zeeuw
9 dec. Jaap Eilander
17 dec. Jannes Mink
24 dec. Cor en Marjan v.d. Reest
31 dec. dhr. en mw. Wondergem

….75+ jarigen januari 2024
07-01 J. Mol
16-01 J.D. Lamse-Scheele
19-01 L.Plat

Mutaties
Verhuisd:
Dhr. H.E. Hospers is verhuisd
binnen Nagele.
Dhr. J. Withaar is vanuit Deventer
terug in Nagele.

Overleden
09-12-2023 Dhr. L.H. Oldenbeuving

…Collectes
diaconie maanden oktober, november 2023
1-10-23
Kerk en Israël € 79,60
8-10-23
Missionair werk € 54,50
15-10-23
Diaconie € 68,35
22-10-23
Wereld diaconaat € 74.90
29-10-23
ISEE € 80,10
TOTAAL OKTOBER 2023 € 357,45

5-11-23
Zending € 83,10
12-11-23
Voedselbank € 99,55
19-11-23
Diaconie € 64,20
26-11-23
ISEE € 103,50
TOTAAL NOVEMBER 2023 € 350,35

Collectes kerk maanden oktober, november 2023

1-10-23 kerk €60,75
8-10-23 kerk €60,50
15-10-23 kerk €59,55
22-10-23 kerk €66,10
29-10-23 kerk €67,90
TOTAAL OKTOBER 2023 €314,80

5-11-23 kerk €153,04
12-11-23 kerk €55,18
19-11-23 kerk €70,73
26-11-23 kerk €77,09
TOTAAL NOVEMBER 2023 €356,04

…Van de voorzitter

Even een terugblik
Op Kerstavond hadden we een bijna volle kerk, dat was een prachtige ervaring.
Het optreden van de gospelgroep Tehilla was een bijzondere ervaring, zowel het spel als het zingen waren indrukwekkend.
In ieder geval heb ik genoten en ik denk velen met mij.
Na afloop was er voor iedereen de chocolademelk, glühwein en het kerstbrood.
De dienst van 1e Kerstdag is samen met de voorganger en de leden van de CBD uitvoerig besproken.
Hebben we nog wel zin in Kerst. Terwijl er in de wereld grote onrust en verdriet is.
Het thema van de preek was “Kerst als vindplaats”.
De voorganger ging uit van 4 “V”, Verlangen, Vertrouwen, Verzet en Vergeving. Hij lichtte het toe en gaf de tip deze onderwerpen eventueel bij het kerstdiner aan de orde te stellen.
Er ging hoop en troost uit van zijn preek.
Wieke van der Sar vertelde het verhaal van Jopie’s kerstfeest. Groot en klein hebben ervan genoten
Bij beide diensten hebben vele gemeenteleden als stille krachten geholpen! Dank daarvoor.
Het was heel jammer dat de dienst van 1e Kerstdag niet meteen uitgezonden kon worden door een landelijke storing van Kerkdienst gemist.
De dienst is opgenomen en staat nu toch nog op Kerkdienst gemist.
Uit ervaring kan ik spreken, want ik heb met name de preek nogmaals beluisterd en dat vond ik de moeite waard.

Wat laten we achter ons in 2023 en wat brengt ons het jaar 2024?
Als we terug blikken wat er allemaal gebeurd is in 2023.
De oorlog in Oekraïne die nog steeds woedt, maar ook in diverse andere landen zijn er oorlogen.
En wat er gebeurd is op 7 oktober 2023 in Gaza en Israël geven ons grote zorgen hoe dat zal aflopen. Vele vluchtelingen zijn vertrokken uit hun land en zoeken een veilige plek. Ook zijn er zorgen om de vele regen die valt en zorgt voor misoogsten. Maar hoe gaat het met de politiek?
Bij diverse gemeenteleden is er ziekte, verlies, verdriet, maar ook vreugde over een huwelijksjubilea.

Op zondag 7 januari is het de eerste dienst in 2024 en ds. Conny Aalbers gaat voor. Tijdens het koffie drinken kunnen we elkaar veel heil en zegen wensen voor 2024.
En wat verwachten we van 2024 hoe verder gaat, dat weten we niet, de toekomst is duister en onbekend.
Maar een gedeelte van het gedicht van Diettrich Bonhoeffer 1944 kan ons troost geven:

Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed getroost, zo wonderlijk klaar, zo wil ik graag met u mijn liefsten leven. En met u ingaan in het nieuwe jaar.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, die Gij hier in ons duister hebt gebracht, breng als het kan ons samen , geef ons vrede.
Wij weten, uw licht schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag

Janny Bunschoten

…Monnikenwerk

Tijdens de reparatie van onze natuurstenen vloer in de kerk hebben we kunnen zien wat het begrip monnikenwerk inhoud.
Er waren heel veel stukken natuursteen welke door de jaren heen los zijn komen te liggen. Met 3 personen zijn deze vaklieden op hun knieën alle stukken steen langs gegaan om ze met een rubberen hamer te bekloppen. Zo kon men horen aan het geluid of de tegel los was. Vervolgens werd er een klein gaatje naast die tegel/steen geboord om er daarna onder hoge druk een soort van speciale lijm-vloeistof in te spuiten. Aan het eind van deze operatie lagen alle stenen weer vast.

Vervolgens zijn er 3 voegers nog ruim 2,5 dag bezig geweest om alle losse voegen er uit te halen en weer te voorzien van nieuwe vulling.
Ook is gekeken naar de samenstelling van de oude voegen om er voor te zorgen dat er geen kleur verschil zou zijn tussen oud en nieuw.
Na de totale vloer nog 2 x volledig te hebben geschrobd, ziet de vloer er weer als nieuw uit. Alle stoelen weer op zijn plaats gezet en we kunnen qua vloer weer jaren verder.

Dank voor het werk door de vaklui, maar ook dank aan de vrijwilligers welke hebben geholpen om de stoelen voor de zoveelste keer te verplaatsen.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Kees van der Sar

…Boekjes gesprekskring

Geachte gemeente leden,

Ik heb 6 boekjes in de kerk gelegd.
Deze boekjes zijn gebruikt bij de (jongeren) gesprekskring.
Wilt u ze lezen? Ze liggen op de informatieplank. Wilt u ze na gebruik terugleggen? Dan kunnen meer gemeenteleden hier gebruik van maken.

Aangeboden door Cock Francke

…Actie Kerkbalans 2024

Ook dit jaar willen we als protestantse kerkgemeenschap van Nagele ons weer aansluiten bij de landelijke actie Kerkbalans.
In de onzekere tijd, waarin we vandaag de dag leven, kan de kerk een toevluchtsoord zijn, niet alleen voor haar leden, maar ook voor de gemeenschap daar omheen.
Daarom is het belangrijk dat de kerk blijft voortbestaan!
Dat komt dan ook tot uiting in het gekozen thema van de Actie Kerkbalans 2024 nl.:
“geef vandaag voor de kerk van morgen”

De Actie Kerkbalans 2024 start op zaterdag 13 januari a.s.
Vanaf die datum kunt u dan ook weer de folder, antwoordformulier en antwoordenvelop in uw brievenbus verwachten.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer gehoor wilt geven aan de vraag om een bijdrage toe te zeggen om onze kerk in stand te houden.

U kunt dat doen door het antwoordformulier in te vullen en in de daarvoor bestemde antwoordenvelop aan ons terug te sturen.

Met uw bijdrage kan de kerk blijven bestaan en van betekenis zijn voor u, voor Nagele, voor Nederland, ja zelfs wereldwijd.

Bij voorbaat willen we u bedanken voor uw toezegging.

College van Kerkvoogden

...Bijbelleesrooster januari
8 maandag Jesaja 61:1-11
9 dinsdag Jesaja 62:1-12
10 woensdag Romeinen 12:1-8
11 donderdag Romeinen 12:9-21
12 vrijdag Romeinen 13:1-10
13 zaterdag 1 Samuel 1:1-8
14 zondag 1 Samuel 1:9-18
15 maandag 1 Samuel 1:19-28
16 dinsdag 1 Samuel 2:1-11
17 woensdag 1 Samuel 2:12-26
18 donderdag 1 Samuel 2:27-36
19 vrijdag 1 Samuel 3:1-10
20 zaterdag 1 Samuel 3:11–4:1a
21 zondag Marcus 1:14-20
22 maandag 1 Samuel 4:1b-11
23 dinsdag 1 Samuel 4:12-22
24 woensdag 1 Samuel 5:1-12
25 donderdag 1 Samuel 6:1-12
26 vrijdag 1 Samuel 6:13–7:1
27 zaterdag 1 Samuel 7:2-17
28 zondag Psalm 111
29 maandag Maleachi 3:13-18
30 dinsdag Maleachi 3:19-24
31 woensdag Psalm 18:1-25

1 donderdag Psalm 18:26-51
2 vrijdag Leviticus 12:1-8
3 zaterdag Marcus 1:21-28
4 zondag Marcus 1:29-38

…Kerkdiensten
Zondag 14 januari 2024 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 januari 2024 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Wim Kok (Emmeloord)
Eerste collecte Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 28 januari 2024 9.30 uur
Ds. Margreet Jongsma (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 4 februari 2024 9.30 uur
Ds. Rein den Hertog (Zwolle)
Eerste collecte: Talmahof Emmeloord
Verzorgingshuis te Emmeloord
Deze collecte is bedoeld om de bewoners een extra uitje of traktatie te geven dan wel alle activiteiten die met de mensen gedaan worden financieel te ondersteunen.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 5, januari 2024, totaal nummer 290
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor februari 2024 ligt
4 februari de kerk. De kopij kan tot zondag 28 januari 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl