Kerknieuws juli/augustus 2023

Een psalm voor de zomer

Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud,
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.

Alfred C. Bronswijk

…Om te beginnen

Op reis met God

Het is volop zomer. Hoge temperaturen. Te weinig regen. Inmiddels snak ik naar een buitje. Voor mijn tuin, maar ook voor de boeren. Alles is gortdroog. Terwijl ik dit stukje schrijf, is het tropisch warm. Nu geven ze voor de komende week regen af. Dat zou fijn zijn. Maar aan de andere kant ben ik ook weer bang dat, als het eenmaal gaat regenen het niet meer ophoudt. Want de vakantie staat voor de deur en dan wil je toch weer dat de zon schijnt. Het is ook nooit goed of het deugt niet.

Zomertijd betekent ook vakantietijd. Gaat u/jij ook op reis of blijf je thuis? En als je op reis gaat, neem je dan ook een beetje vakantie van God? Bidden en bijbel lezen schieten er op de camping zomaar bij in.

Maar God laat niet los. Hij gaat met je mee. Waar je ook bent. Vooral in de Psalmen lees je prachtige teksten. In Psalm 91:4 staat: “Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.” Daar mogen we op hopen en vertrouwen.

Of je nu op pad gaat of thuisblijft, ik wens jullie een fijne zomer toe met regelmatig een buitje regen.

Ineke Bolijn

…75+ jarigen juli
03-07 S. Bakker
03-07 C.C. Giethoorn-Joor
09-07 F. Woltinge-Metselaar
24-07 J. Giethoorn
31-07 C.J. van de Weerd-van der Slikke

…75+ jarigen augustus
02-08 N. Jansen-de Boer
05-08 A.J. Jonker-van der Velde

…Huwelijksjubilea
09-08 Dhr. en Mevr. J. Jansen-N. de Boer 61 jaar getrouwd.
19-08 Dhr. en Mevr. J. Woltinge-F. Metselaar 64 jaar getrouwd.

…Bloemengroet juni:
4 juni: Cees Geluk
11 juni: Harry en Tineke Postma
18 juni: Gonnie Pieterse
25 juni: dhr. en mw. Meijer

…Van de voorzitter
Bemensing kerkenraad na de zomervakantie
De bemensing van de kerkenraad ziet er als volgt uit.
Ouderling- voorzitter Janny Bunschoten, ouderling- pastoraat Ineke Bolijn en Nelly Bakker.
De diakenen zijn John Mallie, Ina Hospers met als speciale taak het scribaat en Jeanet Lamse.
Gré ten Napel is lid van de werkgroep diaconie.
In de CVK is Kees van der Sar de ouderling en een vacature ouderling kerkrentmeester. De CVK wordt ondersteund door Martje v.d. Meer, Albert Hakvoort en Tineke Postma.

De “slot “, “bedank”,” eindeseizoen” dienst”
Hoe kunnen we de dienst van 16 juli een naam geven! Er zijn vele mogelijkheden.
De CBD is druk met de voorbereidingen en er is ook contact gelegd met de voorganger ds. Terlouw over de inhoud van de dienst. Dus nog even afwachten!!

Vakantietijd
Op 28 juni heeft de kerkenraad haar laatste vergadering gehad van dit seizoen.
De vakantietijd breekt aan. De scholen sluiten 21 juli.
Diverse gemeenteleden zijn of gaan op vakantie en sommigen genieten van een vakantie thuis.
Ina Hospers gaat niet op vakantie en heeft een overzicht wanneer de kerkenraadsleden op vakantie zijn.
Mocht er onverhoopt dringende omstandigheden zijn, zoals ernstige ziekte of overlijden dan kunt u haar benaderen.

Janny Bunschoten

…Zin in: Keti Koti op zondag 2 juli in Luttelgeest
Zin in… zondag Luttelgeest organiseert op zondagochtend 2 juli a.s. om 10:00 uur een themaviering die in het teken staat van Keti Koti; een van oorsprong Surinaamse feestdag die jaarlijks op 1 juli gevierd wordt om de afschaffing van de slavernij te vieren en te herdenken. De naam Keti Koti betekent ‘ketenen gebroken’. Ook in Nederland wordt Keti Koti gevierd. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland stopte.

Donkere periode uit de Nederlandse geschiedenis
Zangeres Azara Mingo en pianist Leopold Kuipers zingen een aantal negro spirituals. Aan de hand van deze negro spirituals wordt er stilgestaan bij deze donkere periode uit de Nederlandse geschiedenis. Een aantal dorpsbewoners vertellen verhalen over reiservaringen in Gambia en Suriname en een nazaat van Hindoestaanse contractarbeiders vertelt over haar jeugd in Suriname. Zo’n 40 jaar geleden kwam zij als Surinaams meisje naar Friesland. Zij vertelt over haar ervaringen uit die tijd.

De viering begint om 10:00 uur.
De locatie is Dorpskerk Luttelgeest, Oosterstraat 1.

Zin in… zondag
Marijke van Vilsteren, Elseleen Wieten-Jansen (tel. 0622967623

…Bijbelleesrooster juli en augustus

Juli
za 1 Matteüs 10:21-33
zo 2 Matteüs 10:34 –11:1
ma 3 Matteüs 11:2-19
di 4 Matteüs 11:20-30
wo 5 Spreuken 26:1-12
do 6 Spreuken 26:13-19
vr 7 Spreuken 26:20-28
za 8 Psalm 79
zo 9 Spreuken 27:1-10
ma 10 Spreuken 27:11-18
di 11 Spreuken 27:19-27
wo 12 Matteüs 12:1-21
do 13 Matteüs 12:22-32
vr 14 Matteüs 12:33-42
za 15 Matteüs 12:43-50
zo 16 Matteüs 13:1-23
ma 17 Matteüs 13:24-33
di 18 Matteüs 13:34-43
wo 19 Matteüs 13:44-58
do 20 Psalm 119:41-48
vr 21 Spreuken 28:1-9
za 22 Spreuken 28:10-20
zo 23 Spreuken 28:21-28
ma 24 Psalm 119:49-56
di 25 Spreuken 29:1-9
wo 26 Spreuken 29:10-18
do 27 Spreuken 29:19-27
vr 28 Psalm 119:57-64
za 29 Spreuken 30:1-9
zo 30 Spreuken 30:10-14
ma 31 Psalm 119:65-72

Augustus
di 1 Spreuken 30:15-23
wo 2 Spreuken 30:24-33
do 3 Spreuken 31:1-9
vr 4 Psalm 119:73-80
za 5 Matteüs 14:1-12
zo 6 Matteüs 14:13-21
ma 7 Matteüs 14:22-36
di 8 Spreuken 31:10-20
wo 9 Spreuken 31:21-31
do 10 Psalm 119:81-88
vr 11 2 Koningen 16:1-9
za 12 2 Koningen 16:10-20
zo 13 Romeinen 9:1-5
ma 14 Romeinen 9:6-18
di 15 Romeinen 9:19-29
wo 16 Romeinen 9:30–10:4
do 17 Romeinen 10:5-13
vr 18 Romeinen 10:14-21
za 19 Romeinen 11:1-12
zo 20 Romeinen 11:13-24
ma 21 Romeinen 11:25-36
di 22 Mattëus 15:1-20
wo 23 Matteüs 15:21-28
do 24 Matteüs 15:29-39
vr 25 Matteüs 16:1-12
za 26 Matteüs 16:13-20
zo 27 Matteüs 16:21-28
ma 28 2 Koningen 17:1-12
di 29 2 Koningen 17:13-23
wo 30 2 Koningen 17:24-33
do 31 2 Koningen 17:34-41

vr 1 2 Koningen 18:1-12
za 2 Matteüs 17:1-13

…Kerkdiensten
Zondag 9 juli 2023 9.30 uur
Ds. Wim Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 16 juli 2023 9.30 uur
“Bedankdienst”
Ds. Wim Terlouw (Dronten)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 juli 2023 9.30 uur
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 30 juli 2023 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 augustus 2023 9.30 uur
Ds. Jan Woltinge (Zwolle)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 13 augustus 2023 9.30 uur
Eerste collecte: Zending
Collecte Kerk in Actie Ghana
Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen
een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 20 augustus 2023 9.30 uur
Mw. Kezia Schoonveld (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 27 augustus 2023 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 september 2023 9.30 uur
Ds. Riek van Haeringen (Dronten)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Collecte Kerk in Aktie Israël
Jongeren leren meer over mensenrechten
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van
hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s – voor hun verplichte diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Het volgende kerkblad is voor september

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 11, juli/augustus 2023, totaal nummer 285
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor september 2023 ligt 3 september in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 augustus 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel : 0527-652620 / 06-25463896
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl