Kerknieuws januari 2023

Reis naar het nieuwe jaar
We gaan het nieuwe jaar betreden.
Een reis, wég van het oude jaar.
Die paden zijn al platgetreden.
Een nieuwe weg ligt voor ons klaar

Wat gaat er mee in de bagage?
Bedenk: zelfs een gebroken hart
Raakt onderhevig aan slijtage.
Maak ruimte voor een nieuwe start.

Berg in de koffer maar vertrouwen;
Geloof en uitzicht, blijdschap, hoop.
Moed, om de toekomst op te bouwen
is in de winkel niet te koop!

En brengt de weg oneffenheden;
is er soms duisternis in zicht;
God wil mét ons het pad betreden.
Hij leidt je naar het volle ligt

God wil met ons het pad betreden;
Houd dus het ook op Hém gericht!

… Om te beginnen
Gods zegen in het nieuwe jaar

Het oude jaar 2022 ligt inmiddels weer achter ons.
Het nieuwe jaar 2023 ligt voor ons.
Wat gaat dit ons brengen niemand die het echt weet.
Misschien hebben we een bemoediging nodig en wie kan dat beter geven dan
Jezus Christus zelf, die ons niet alleen kent maar ons ook altijd ziet.
Die ons in zijn handen wil dragen, nooit zal hij ons meer loslaten omdat zijn liefde dat verhindert.
Hij zal ons nooit begeven en verlaten omdat hij trouw is aan zijn eigen woord.
Alle moeiten en zorgen en verdriet kunnen we bij Hem kwijt
Hoor wat Jezus hier ooit lang gelden over vertelde:

Dit heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede hebt.
In de wereld hebt u verdrukking , maar hebt goede moed!
Ik heb de wereld overwonnen

John Mallie

…Van de voorzitter
Even een terugblik van de Kerstdagen 2022
Het was toch weer een hele ervaring dat we met Kerstavond en Eerste kerstdag in de kerk bijeen konden komen om het de geboorte van Jezus te gedenken, nadat het twee jaar niet mogelijk was geweest.
Ik voelde dankbaarheid dat dat weer kon!
Op Kerstavond konden we weer samen zingen en genieten van de zang van het koor uit Swifterbant en na afloop genoten we samen van de chocolademelk, glühwein en het kerstbrood.
Tijdens voorbereiding van de dienst van Kerstmorgen is met de voorganger en de leden van de CBD uitvoerig over gesproken over wat het thema van de dienst zo zijn.
Er werd gekozen voor het thema Vrede?! Een gewaagd thema in deze tijd!
De preek heb ik nogmaals beluisterd via Kerkdienst gemist en wat wordt daar goed verwoord wat vrede met !? kan betekenen voor ons.
Maar wat heeft ds. Conny Aalbersberg dat mooi verwoord in de preek Vrede met een uitroepteken en een vraagteken.
We kunnen met die woorden verder leven met het oog op de toekomst.
Het verhaal wat door Wieke van de Sar is verteld voor de kleine, maar ook grote kinderen had veel inhoud!
En nu dit nog even, omdat ik in de keuken mag kijken heb ik gezien dat vele gemeenteleden zich ingezet om te assisteren bij de activiteiten tijdens beide kerstdiensten. Dank daarvoor!!!

Wat laten we achter ons in 2022 en wat brengt ons het jaar 2023?
Er is veel gebeurd in 2022 wat we niet hadden verwacht toen het jaar begon.
We werden geconfronteerd met oorlog in Oekraïne en daardoor is de energiecrisis ontstaan. Ook de vele vluchtelingen die op zoek waren naar veiligheid.
De klimaatcrises, de onrust bij de boeren hoe het in de toekomst verder gaat, het is maar een kleine opsomming van wat er is gebeurd.
Maar ook in het privéleven van onze gemeente leden is veel gebeurd, ziekte, verlies, verdriet, maar ook geboorte van kinderen en kleinkinderen dat weer vreugde en dankbaarheid geeft.
Op zaterdag 31 december mogen we als gemeenteleden het jaar afsluiten tijdens een dienst met ds. Mariska van Beusichem en het jaar 2023 mogen we openen met een Nieuwjaarsdienst samen met ds. Teade Deelstra.
En hoe verder gaat het in 2023, dat weten we niet, de toekomst is duister en onbekend. Maar het gedicht van Sytze de Vries kan ons troost en steun geven.

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
een arm om je schouder
als baken bij ontij
en verte die wenkt
als groet op je lippen
en hoop in je hart
als storm die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Janny Bunschoten

….70+ jarigen januari
07-01 J. Mol
16-01 J.D. Lamse-Scheele
19-01 L. PLat

…Mutaties
Uitgeschreven:
P. Romkes

Verhuisd:
Fam. de Vries is verhuisd naar
Schokkerringweg 17
M.J. Henry is verhuisd naar
Voorhof 26
G. Loosman is verhuisd naar Ens
en overgeschreven.

…Bloemengroet December
4 dec. – Hans en Joke Geluk
11 dec. – dhr. H. de Jonge
18 dec. – Jules van Brussel
25 dec. – ds. Conny van Aalbersberg

…Collectes
Diaconie
zondag 2 okt. € 55,00 Kerk en Israël
zondag 9 okt. € 62,30 Missionair werk
zondag 16 okt. € 64,90 Zending
zondag 23 okt. € 57,40 Diaconie
zondag 30 okt. € 79,00 ISEE
zondag 6 nov. € 46,40 Zending
zondag 13 nov. € 123,20 Voedselbank
zondag 20 nov. € 83,20 Pastoraat
zondag 27 nov. € 63,55 ISEE

Kerk
zondag 2 okt. € 52,15
zondag 9 okt. € 52,40
zondag 16 okt. € 63,30
zondag 23 okt. € 55,10
zondag 30 okt. € 67,60
zondag 6 nov. € 64,20
zondag 13 nov. € 58,60
zondag 20 nov. € 60,80
zondag 27 nov. € 54,95

…Bijbelleesrooster Januari

zo 1 Numeri 6:22-27
ma 2 Psalm 89:1-19
di 3 Psalm 89:20-38
wo 4 Psalm 89:39-53
do 5 Numeri 9:15-23
vr 6 Matteüs 2:1-12
za 7 Matteüs 2:13-23
zo 8 Matteüs 3:1-12
ma 9 Matteüs 3:13–4:11
di 10 Psalm 20
wo 11 Spreuken 16:1-9
do 12 Spreuken 16:10-22
vr 13 Spreuken 16:23-33
za 14 Jesaja 41:1-7
zo 15 Jesaja 41:8-20
ma 16 Jesaja 41:21-29
di 17 Spreuken 17:1-14
wo 18 Spreuken 17:15-28
do 19 Spreuken 18:1-12
vr 20 Spreuken 18:13-24
za 21 Psalm 63
zo 22 Matteüs 4:12-17
ma 23 Matteüs 4:18–25
di 24 Spreuken 19:1-14
wo 25 Spreuken 19:15-29
do 26 Psalm 60
vr 27 1 Korintiërs 1:1-9
za 28 1 Korintiërs 1:10-17
zo 29 Psalm 37:1-11
ma 30 Psalm 37:12-24
di 31 Psalm 37:25-40
wo 1 Spreuken 20:1-10
do 2 Spreuken 20:11-20
vr 3 Spreuken 20:21-30
za 4 1 Korintiërs 1:18-31
zo 5 1 Korintiërs 2:1-9

…Kerkdiensten
Zondag 8 januari 2023 9.30 uur
Ds. Klaas van der Kamp (Kampen)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 januari 2023 9.30 uur
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Ondersteuning gemeenten Goed toegerust aan de slag
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald.
Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom
is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet
hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten,
ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 januari 2023 9.30 uur
Ds. Thea de Ruijter (Dronten)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 29 januari 2023 9.30 uur
Ds. Zomer (Staphorst)
Eerste collecte:ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 februari 2023 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Pakistan Vaktraining voor jongeren
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder
wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen
zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet
alleen economisch zelfstandigmaken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze
achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip
toeneemt.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 5, januari 2023, totaal nummer 279
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor februari 2023 ligt
5 februari in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 januari 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl