Kerknieuws december 2022

Advent
God met ons
Soldatenlaarzen stampen door de straten,
geen vogel meer te zien in boom of veld.
Mensen verstrooid, huizen in allerijl verlaten,
stemmen gebroken door geweld.

De kranten vol van leed en onheilstijding
het leven in zijn waarde aangetast.
Verdwaalden die de weg volgen van schijnbevrijding,
onzekerheden, niets staat vast.

De aanspreker doolt in de wereld rond
en hij draagt donkere woorden in de mond,
van angst en dood en lijden.

God,God,
wil ons van t drukkend juk bevrijden,
kom ons toch tegemoet, God, die herleven doet.
Schep nieuw, scherp licht, schep leven,
wil ons een redder geven.

En God die rozen bloeien laat in wintertijd,
het water van de Schelfzee ter bevrijding splijt,
Hij laat zijn schepping niet alleen,
maar breekt door duisternis en chaos heen
en deelt zijn licht uit
wereldwijd.

Een kind geboren ,Vredevorst
een lam dat al onze gebreken torst:
Immanuel,
Gód met ons.

God wil zijn kracht dóór mensen laten stromen,
wil in ons hart tot volle wasdom komen,
zodat wij uitlopen
rozen in wintertijd

Zodat wij vol zijn van zijn naam
om in een wereld vol van strijd
zijn woord van vrede en gerechtigheid
handen en voeten te geven.

God, God,
schep ons opnieuw, schep licht, schep leven,
wil ons de moed de daadkracht geven
om met uw woord op weg te gaan.
Immanuel,
God met óns.

Wanneer je wordt bezocht door tegenslagen,
en antwoord zoekt op vele vragen…
Wanneer problemen zich als bergen hoog verheffen,
verdriet, gemis door dood of leven
Je in je diepste wezen treffen,
de zon je dag geen kleur meer geeft,
de bloem voor jou slechts dorens heeft….

Dan lijkt zijn vrede
op een mooie ster,
lichtend en fonkelend,
maar onbereikbaar ver.

Tóch schept God nieuw
en licht en leven.
Tóch wil Hij je een toekomst geven
en blijft Hij zoeken naar jouw hand.

Kom, wandel met Mij op, zegt Hij,
vertel me van je pijn.
Zoals Ik altijd was en ben We zullen samen gaan
en dragen.
Ik koester jouw bestaan.

O, Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst:
Immanuel,
God met ons!

Mattheus 1:23

… Om te beginnen
Hoe vier je Advent in deze tijd?
Het is Adventstijd. Een tijd van verwachting, van gezelligheid, lichtjes in huis en in de winkelstraten. Voor de christenen is deze tijd vooral het uitzien naar de komst van de Mensenzoon, van Jezus. De laatste jaren hollen we van crisis naar crisis. Hoe kijk je dan toch uit naar het Kind waarmee God ons ‘vrede op aarde’ belooft. Hierover nadenkend stuit ik op een verhaal van Eline. Het spreekt me aan en daarom wil ik jullie allemaal er deelgenoot van maken. Het heet ”Hoe het licht van Advent aanging voor Eline”. Hieronder het verhaal
Opgeslokt door de drukte van de decembermaand, inclusief een kleine portie eigen sores, lukt het me maar niet om het licht van deze mooie Advents periode toe te laten in mijn dagelijkse leven. Terwijl ik me zorgen maak om dingen die er totaal niet toe doen, kampt de wereld met flinke barensweeën en ben ik de rode draad van Gods grote plan volledig kwijt. Wat wil Hij duidelijk maken? Waar moeten mijn zorg en aandacht naartoe? Is er iemand die mij kan helpen met het blussen van mijn eigen brandjes, maar ook iemand die in de wereld het heft in handen neemt? Er wordt geconsumeerd als nooit tevoren, terwijl verderop oorlog woedt, de ziekenhuizen ramvol zitten en de polarisatie de overhand neemt. Ik ontdek bovendien dat mijn gedachten vooral uitgaan naar mezelf en mijn persoonlijke vicieuze cirkel van ontevredenheid en gepieker, terwijl de maand december en de periode van Advent toch bij uitstek in het teken zou moeten staan van omzien naar de ander? Deze zondag in de kerk ontdekte ik het. De voorganger hield ons voor hoe afgeleid we zijn door onze welvaart. Zelfs op het toilet kijken we Netflix en veel mensen hebben alleen maar aandacht voor zijn/haar smartphone, in plaats van voor elkaar. Terwijl onze échte aandacht uit zou moeten gaan naar het wonder van Kerst en Advent en naar de goede boodschap die Jezus ons kwam brengen. Niet groots en meeslepend, maar klein en kwetsbaar kwam Hij naar ons toe. En in Zijn dagelijkse leven op aarde legde Hij heel helder uit waar het écht om gaat.
Voor mij ging daar in de kerk, tijdens die dienst, het licht aan. Het licht van Advent, van de komst van Jezus.
Hieronder een lied die te beluisteren is op youtube.nl. Het heet “Licht aan” van “Schrijvers voor gerechtigheid”.

Deze dingen wil God graag:
Leer van arme mensen houden,
Neem de lasten van hun schouders,
Open hun gevangenis vandaag.

Deel je eten met een ander,
Vul zijn uitgestoken handen,
Zorg dat niemand honger heeft vandaag.

Geef een thuis aan wie geen huis heeft
Wees een vriend voor wie alleen leeft
Zorg dat niemand eenzaam is vandaag.

Dan gaat het licht aan
En God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
Om ons heen.

Dan wordt het dag, dan gaan we op weg,
Het goede nieuws reist met ons mee.
Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht
Het licht van God schijnt om ons heen.

Dan gaat het licht aan
En God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
Om ons heen.

Misschien herkent u zich hierin. Ik hoop dat ook voor u het Licht van advent aangaat.

Ineke Bolijn

…Van de voorzitter

Het jaar 2022 loopt teneinde
We leven in Advent, tijd van verwachting, tijd van inkeer en bezinning. We kijken terug op wat geweest is en kijken vooruit naar wat komen gaat. Onder ons was vreugde, verdriet, angst en spanning omtrent de toekomst, die komen gaat. Komt er een eind aan de oorlog in Oekraïne?
Wat staat de boeren te wachten? Hoe moet ik omgaan met de energiecrises? Hoe ga ik met mijn persoonlijk verlies, ziekte en andere zorgen om. Kortom er zijn vele vragen en gedachten.
Deze tijd is beslist geen tijd van stilte… hoe heilzaam die ook kan zijn. Het lijkt erop dat dit juist de drukste tijd van het jaar is, we rennen, vliegen en hollen om wat dan ook in orde te maken.
Hebben we eigenlijk nog wel rust punten? Hoe kunnen we – in deze jachtige wereld- tot rust komen en stil worden? Hoe kunnen we ons echt voorbereiden op het feest van de geboorte van het Kind?
Als wij de tijd nemen, of moet ik zeggen , als wij onszelf de tijd gunnen om stil te worden, dan kunnen we God ontmoeten.
In deze tijd van Advent en Kerst naar het Kind dat geboren wil worden in de stilte van ons hart.
In die stilte ben je alleen met jezelf en met God en voor Hem mag je zijn zoals je bent,

…Dorpskerstbijeenkomst op 24 december 2022
Zoals het er nu uitziet hopen we na twee jaar weer een dorpskerstbijeenkomst te houden.
De Commissie Bijzondere Diensten heeft een speciale dienst voorbereid. Ook verleent een
enthousiast gemengd koor uit Swifterbant hun medewerking.
Komt allen! De dienst begint om 21.30 uur !!!!
Na de dienst staat het kerstbrood, glühwein, limonade en chocolademelk klaar!

Janny Bunschoten

…70+ jarigen december
04-12 J.M. ten Napel
14-12 J.A. Janse
16-12 P.G. van der Sar
24-12 J.K. Doornbos

Huwelijksjubileum
21-12 dhr. en mevr. J.Giethoorn- C.C. Joor 55 jaar getrouwd.

…Bloemengroet
6 nov. Johan van der Slikke
13 nov. Piet en Paulien Talsma
20 nov. Nies Jansen
27 nov. Fam. Waterman

…C.V.K.
Beste mensen van onze mooie kerk “de Ruimte “

Vanuit het college van kerkrentmeesters willen wij het volgende aan U meedelen.
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat ook wij als kerk hebben te maken met de verhoogde energie prijzen.
Betaalde we tot op heden een voorschot van ca € 475,= per maand, nu gaat ons te betalen voorschot naar ca € 1000,= per maand. Dit is ruim een verdubbeling.
Om de kerkzaal te verwarmen zijn we ca € 250,= kwijt per zondagmorgen.
Wij bekijken waar we eventueel op zouden kunnen bezuinigen, en na een overleg, is er besloten om te kijken of tijdens sommige morgendiensten in de clubzaal kunnen gaan kerken.
We denken dat we redelijk in kunnen schatten wanneer en meer dan 45 personen tijdens een dienst zijn te verwachten.
Op dit moment kijken we naar een extra camera om zo toch de kerkdienst per live stream aan de mensen thuis te kunnen blijven volgen.
Wanneer het technisch mogelijk is, overwegen we om dan vanuit de clubzaal kerk te kunnen vieren.
Uiteraard houden we U op de hoogte.
Namens het C.V. K.
Vriendelijke groet,
Kees van der Sar , voorzitter

…Liturgisch bloemstuk
Advent / Kerst 2022
Tijdens advent krijgt het jaarthema “Aan tafel” het accent van Gods nabijheid. Hij komt ons nabij en nodigt ons uit om in Zijn nabijheid te komen.
Deze schikking gaat uit van het Oecumenisch leesrooster. 4 Vrouwen staan centraal: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Mattheüs noemt hen in het geslachtsregister. Vrouwen in de stamboom van Jezus. Ze hebben een moeilijke achtergrond, ze kennen de klappen van het leven.

1e Advent: Vandaag draait het om Bathseba, de vrouw van Uria. Ze werd weduwe en treurde om haar echtgenoot (2 Sam.11: 26). Ze krijgt te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk, herkenbaar verhaal. God geeft haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem een betekenisvolle vrouw. Hoe hoopvol!

2e Advent: Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct….maar diep in je hart wens je jezelf of je kind iemand uit je eigen groep / volk….dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt.
Naomi stuurde daarom haar schoondochters bij de grens weer terug naar hun eigen land (Ruth 3: 7-19). Ruth gaat er tegenin, vast overtuigd van haar geloof in God. Vastberaden om er voor te gaan in haar nieuwe omgeving. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Zo geeft God aan Ruth, de buitenstaander, een plek in Zijn familie.

3e Advent: De hoer Rachab, dat klinkt niet positief! Ze bevindt zich door haar werk aan de rand van de samenleving. Ze hoort de verhalen van de mannen over God die Zijn volk steeds bevrijdt (Jozua 2). Bij haar wakkert dat het verlangen aan naar vergeving en bevrijding. Vanuit dat verlangen kiest ze ervoor de 2 Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Jozua lost de belofte in om haar en haar familie te redden. Zo wordt ook zij deel van de lijn van vrouwen die naar Jezus leiden.

4e Advent: Kerst staat voor een moment van het “goede leven”. Maar wat nou als je dat niet kunt delen? Jezus kwam niet naar de wereld om blije mensen nog blijer te maken, maar om dichter bij de mensen in ellende te zijn. Het familie-drama van Tamar laat dat zien: haar schoonvader komt zijn belofte niet na, waardoor ze in diepe rouw en eenzaamheid wegzakt. Jezus schaamt zich niet voor haar ellende, maar verbindt haar als Immanuël. Juda herkende haar en zei: “niet zij, maar ik ben schuldig” (Gen.38:36)
Kerst: In Jezus’ verre voorgeslachten rommelt het, maar ook rond Zijn geboorte: Maria is zwanger voordat ze getrouwd is en niet van haar verloofde. De Heilige Geest had Jezus in haar laten groeien. Dan moet ze ook nog 140 km. afleggen, om van Nazareth naar Bethlehem te gaan. Ze bevalt daar in een stal. Maar Maria denkt terug aan het bericht van de engel (Lucas 1:28-38). Die blijde boodschap belandt in haar hart, raakt haar hele leven.
“En ze bracht een Zoon ter wereld, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.”

Wij wensen u allemaal hele fijne, gezegende Kerstdagen!
Gerja Vedelaar, Tineke Postma, Ina Hospers

..Raad van Kerken Emmeloord
Het is een traditie geworden om op de derde adventszondag van het kerkelijk jaar met het Christelijk Mannenkoor Emmeloord o.l.v. Johan Bredewout samen zingend op weg te gaan naar Kerst. Anne Kroeze speelt op piano en orgel.
Door de pandemie moesten we twee keer overslaan, maar nu pakken we de traditie weer op.
Op zondag 11 december 2022 zijn er drie advents-samenkomsten, in drie verschillende kerkgebouwen in Emmeloord.
Dit zijn:
15:00 uur De Heilige Michaëlkerk, Pastoor Koopmanplein 1, Emmeloord
17:00 uur Kerkgebouw Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, Emmeloord
19:15 uur De Hoeksteen, Nagelerstraat 2, Emmeloord

Het thema van de advents-samenkomsten is: ‘Komt allen tezamen?’ Elk mens is welkom om Jezus te ontmoeten. Grote mensen, kleine mensen, oude mensen, jonge mensen, hele gewone voorbijgangers en vreemde vogels: komt allemaal! De voorganger is ds. Bram Hofland.
10 minuten voor aanvang is er samenzang. Na de diensten is er koffie/thee om elkaar te ontmoeten.

…Bijbelleesrooster December

zo 4 dec Jesaja 11:1-10
ma 5 dec Jesaja 11:11-16
di 6 dec Jesaja 12:1-6
wo 7 dec Filippenzen 3:1-11
do 8 dec Filippenzen 3:12-21
vr 9 dec Jesaja 13:1-5
za 10 dec Jesaja 13:6-18
zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2
ma 12 dec Jesaja 14:3-11
di 13 dec Jesaja 14:12-23
wo 14 dec Jesaja 14:24-32
do 15 dec Filippenzen 4:1-9
vr 16 dec Filippenzen 4:10-23
za 17 dec Matteüs 1:1-17
zo 18 dec Matteüs 1:18-25
ma 19 dec Romeinen 1:1-15
di 20 dec Romeinen 1:16-32
wo 21 dec Romeinen 2:1-16
do 22 dec Psalm 14
vr 23 dec Titus 1:1-16
za 24 dec Titus 2:1-15
zo 25 dec Titus 3:1-14
ma 26 dec Romeinen 2:17-29
di 27 dec Romeinen 3:1-8
wo 28 dec Romeinen 3:9-20
do 29 dec Romeinen 3:21-31
vr 30 dec Romeinen 4:1-12
za 31 dec Romeinen 4:13-25
zo 1 jan Numeri 6:22-27

…Kerkdiensten
Zondag 11 december 2022 9.30 uur
3e advent
Ds. T Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: Binnenlands diaconaat
Vrolijkheid in asielzoekers centra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen
achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan
honderd kunstactiviteiten in bijna
dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en
hun talenten tot bloei te laten
komen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 december 2022 9.30 uur
4e advent
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zaterdag 24 december 2022 21.30 uur
Kerstnachtdienst
Medewerking gemengd koor Swifterbant
C.B.D.
Eerste collecte: ?
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 december 2022 9.30 uur
1e kerstdag
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: kinderen in de knel
Sta op voor kinderen inde knel
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare
kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2022 maken we bekend welk kinderproject
het meest urgent is en ons
kerstproject wordt.
Tweede collecte: Kerk

Zaterdag 31 december 2022 19.30 uur
Oudejaarsavond
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Eigen gemeente
Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 januari 2023 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 4, december 2022, totaal nummer 278
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor januari 2023 ligt
1 januari in de kerk. De kopij kan tot zondag 25 december 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl