Kerknieuws juni 2022

Wat altijd is geweest
Lied van vandaag en morgen

Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin,
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij heeft ons zelf gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht ,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Huub Oosterhuis

…Om te beginnen.
Zo aan het einde van een vergaderseizoen, mag ik nog een stukje schrijven voor ons Kerknieuws. Met dat ik dit schrijf, realiseer ik me dat er gelukkig weinig op kerkelijk vlak ook echt stopt in de zomerperiode.
We kunnen de kerkdiensten blijven volgen, er blijft ook de mogelijkheid om in contact te komen met leden van de kerkenraad voor een gesprek of even bijpraten, we kunnen elkaar opzoeken en vast nog meer. Maar net waar u behoefte aan heeft.
Dat is eigenlijk een prettig gevoel. ‘De kerk staat altijd open’ is een bekende uitspraak, maar letterlijk is het iets genuanceerder. We staan open voor elkaar, waar we ook zijn. En dat is nu juist de kracht van het ‘gemeente zijn’. Een ieder geeft daar zijn of haar eigen invulling aan. Dit zie ik ook terug in ieders eigen beleving van het geloof. We mogen daar onze eigen weg in gaan, wetende dat God ons steunt en helpt. Een aantal jaren geleden heb ik vele boekjes met godsdienstige gedichten mee mogen meenemen van een oom. Ik heb ze op een plank gezet, boven in een kamertje. Ze staan te wachten tot ik er eens eentje pak. Dat heb ik nu maar weer eens gedaan. Het werd een boekje vol met gedichten van Nel Benschop. Al bladerend kwam ik het onderstaande gedicht tegen. Een ieder kan het lezen met eigen gedachten er aan gekoppeld. Juist dát is voor mij zo belangrijk. We zijn allemaal uniek,
soms lekker anders. Maar toch kunnen we allemaal terecht bij de Heer.

Een goede zomerperiode toegewenst.
Marianne Leune

Ik heb u vrienden genoemd
Hij is een Vriend, Die ons nooit zal verlaten;
Hij houdt van ons, precies zoals we zijn,
al doen we Hem ook nog zo dikwijls pijn
door onverschillig over Hem te praten.

Hij is een Vriend, Die ’t diepst van mijn gedachten
doorgrondt en weet; Hij kent mijn gaan en staan;
hoe dikwijls ik ook vlucht bij Hem vandaan,
Hij blijft vol zorg en liefde op mij wachten.

Al moeten wij soms aardse vrienden missen,
die van ons gaan door leven of door dood,
Hij blijft bij ons. Zijn liefde is zó groot
dat niets ter wereld die ooit uit kan wissen.

…Van de voorzitter
Gemeenteavond
Toch hebben circa 30 kerkgangers de gemeenteavond bezocht. Na de verantwoording van de inkomsten en uitgaven van onze gemeente werden we meegenomen door Kees van der Sar en Adri Leune wat betreft het project van de vloerverwarming onder de kerkzaal.
Dat heeft veel creativiteit en tijd van de beide heren gekost. Het was een boeiend verhaal. Bedankt Kees en Adri!!

Kerkdiensten
Op 5 juni vieren we het Pinksterfeest, het feest van hoop!
Onder de gemeenteleden is afgelopen week een flyer rondgebracht. Daarin staat dat als je hoop wilt geven iets voor een ander kan doen en dat is ook de opzet van de Pinksteractie van de commissie bijzondere diensten, houdbare producten geven voor de voedselbank.
12 juni wordt er Heilig Avondmaal gehouden in de kring. Verder informatie wordt gegeven door middel van het artikel van de Diaconie.
De slot/bedankdienst is op 3 juli,
de zomertijd breekt aan en diverse mensen gaan op vakantie of genieten in hun eigen huis. Het functioneren van de kerk staat dan ook op een laag pitje. Ook willen we de vele mensen die meewerken aan het functioneren van de kerk hartelijk bedanken voor hun inzet. Zie verdere informatie in het artikel van de commissie bijzondere diensten in dit blad.

Preeklezer
Marijke Lindemulder is jarenlang onze eerste preeklezer geweest. Diverse malen heeft zij vrij onverwachts moeten invallen als een voorganger plotseling afwezig was. Zij heeft nu aangegeven te stoppen.
Wij danken haar hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren.
Ineke Bolijn wordt nu de eerste preeklezer en Jelle Bakker de tweede.

Janny Bunschoten

….70+ jarigen juni
01-06 J. Wondergem-Nieuwenhuizen
06-06 L. Duursema-Braam
23-06 H.T. Veerbeek
25-06 D. den Daas

…Huwelijksjubileum
14-06 Dhr. en mevr. J. Wondergem-
J. Nieuwenhuizen 55 jaar getrouwd

…Bloemengroet
3 april – Henk en Willy Klijnstra
10 april – Janny Oosterhuis
17 april – John en Belinda Leendertse
24 april – Jan en Nel de With

1 mei – Martin en Ria Brondijk
8 mei – Jan Marten en Gre ten Napel
15 mei – dhr. S. Klaassen
22 mei – Wilma Stoker
26 mei – Piet en Wieke van der Sar
29 mei – Marijke Lindemulder

…Collectes
Diaconie
3 april € 118,55 Wereld Diaconaat
10 april € 45,00 Diaconie
14 april € 63,40 Voedselbank
17 april € 90,60 Wereld Diaconaat
24 april € 48,85 ISEE

Kerk
3 april € 54,75
10 april € 42,20
14 april € 34,45
17 april € 70,55
24 april € 65,70

…Kort verslag vanuit de Kerkenraad
Onder het genot van een kopje koffie/ thee én zelf gemaakte appeltaart, hebben we als kerkenraad afscheid genomen van Theo Veerbeek. Hij kreeg als dank voor zijn inzet, de Paaskaars 2021 mee naar huis. Hierna opende onze voorzitster,
Janny Bunschoten, de vergadering.
Het afgelopen jaar hebben we als kerkenraad bij het meditatief moment aan het begin van de vergadering, het boekje “Van U is de Toekomst” gebruikt. Deze keer ging het over ‘Van U is het koninkrijk’. Vragen als ‘Hoe pasje ‘Van U is het koninkrijk’ toe. Hoe bouw je dat in, in je dagelijks leven?’ Een onderwerp waar je niet dagelijks bij stil staat, maar het waarschijnlijk onbewust vorm geeft.
We sloten het af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Als mededeling kwam de Pinksteractie naar voren. Hierover heeft U in middels voldoende informatie ontvangen. We ontvangen regelmatig post van verschillende organisaties, zoals van de PKN, het blad Petrus en ook van De Fakkel uit Emmeloord. Dit wordt regelmatig bekeken en eventueel uitgedeeld. Onder het kopje Pastoraat hebben we het lief en leed binnen de gemeente besproken. De communicatie met Wieke v.d. Sar m.b.t. het bezoeken en de bloemengroet, wordt als zeer prettig ervaren. Uiteraard hebben we ook de gemeente-avond geëvalueerd. Deze is goed verlopen en een ieder weer voorzien van allerlei informatie rondom het beheer en onderhoud van ons kerkgebouw.
De getoonde foto’s gaven een impressie van de gedaan acties door onder meer Kees v.d. Sar en Adri Leune.
In de kerkenraadsvergadering hebben we ook gekeken naar verschillende ontwikkelingen in de kerkenraad. Hoe gaan we de kerkenraad vorm geven in een tijd dat velen van ons eigenlijk hier geen tijd (meer) voor hebben. Wat is nodig en wat kan anders. Het houdt ons bezig. Ondertussen kunnen we weer ‘gewoon’ naar de kerk en kunnen de verschillende vormen van de diensten weer uitgevoerd worden zoals we dat vóór de pandemie deden. We zijn ons echter bewust van ieders eigen wensen en mogelijkheden. Hier blijft te allen tijd ruimte voor.
De kerkenraad blijft ruimte geven aan ideeën en wensen van gemeenteleden.
De avond werd afgesloten door Ineke Bolijn met een gebed.

Marianne Leune
Scriba, PKN Nagele

…Heilig Avondmaal

In de afgelopen periode hebben we het Heilig Avondmaal “corona-proof” gevierd: een bakje met brood en wijn bij de stoel.
Nu is op de laatste kerkenraadsvergadering besloten, dat we de viering weer kunnen en mogen doen, zoals we dat deden voor de “corona-tijd”.
Er is weer gelegenheid om voor in de kerk aan de tafel te zitten, voor diegenen die zittend het Avondmaal willen vieren.
De overige gemeenteleden vragen we in de kring te gaan staan.
De dienstdoende ouderling en diaken lopen dan rond met brood, wijn en druivensap. Dit geven we als gemeenteleden niet aan elkaar door, maar de schaal met brood en dienblad met wijn en druivensap in kleine bekertjes worden u voorgehouden, zodat u zelf brood en wijn of druivensap kunt pakken. Dit is een speciaal dienblad, met gaatjes waarin de bekertjes passen.
Zondag 12 juni a.s. hopen we met elkaar op deze manier het Heilig Avondmaal te vieren.

De diaconie

…Afsluiting van het seizoen op zondag 3 juli

Steeds langer licht, wakker worden door een vrolijk vogelconcert, lekker buiten koffie drinken en eten.
Een teken dat de zomer steeds dichterbij komt. Traditiegetrouw voor veel mensen het moment om te genieten van een welverdiende vakantie. Even het werk en andere activiteiten neerleggen.
Ook verschillende kerkelijke activiteiten staan tijdens de zomer op een laag pitje. Maar voor het zover is, is er op 3 juli de dank/slotdienst. Omdat het eindelijk weer kan en mag is de Commissie Bijzondere Diensten bezig om een leuke activiteit voor te bereiden die na de dienst plaats zal vinden. (Na natuurlijk eerst even genoten te hebben van een heerlijk bakje koffie of thee.) Het idee is om daarna deze ochtend af te sluiten met een gezamenlijke lunch. Om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen met de lunch, willen wij u vragen zich hiervoor op te geven.
Dit kan door uw naam op te schrijven op de intekenlijst die in de hal van de kerk hangt. Of door een mail te sturen naar Marian Sijtsma (mariansy@planet.nl), maar u mag haar ook bellen. Het nummer is 0527-652679.
Op deze manier hopen we het seizoen op een gezellige manier met elkaar af te sluiten. We hopen dan ook veel gemeenteleden te ontmoeten.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

CBD

…Bijbelleesrooster Juni
zo 5 jun Psalm 147
ma 6 jun Lucas 7:18-35
di 7 jun Lucas 7:36-50
wo 8 jun Psalm 105:1-22
do 9 jun Psalm 105:23-45
vr 10 jun Lucas 8:1-8
za 11 jun Lucas 8:9-21
zo 12 jun Psalm 135
ma 13 jun Lucas 8:22-39
di 14 jun Lucas 8:40-56
wo 15 jun Lucas 9:1-9
do 16 jun Lucas 9:10-17
vr 17 jun Lucas 9:18-27
za 18 jun Lucas 9:28-36
zo 19 jun Lucas 9:37-45
ma 20 jun Lucas 9:46-50
di 21 jun 2 Korintiërs 8:1-9
wo 22 jun 2 Korintiërs 8:10-15
do 23 jun 2 Korintiërs 8:16-24
vr 24 jun 2 Korintiërs 9:1-15
za 25 jun 2 Korintiërs 10:1-11
zo 26 jun 2 Korintiërs 10:12-18
ma 27 jun 2 Korintiërs 11:1-15
di 28 jun 2 Korintiërs 11:16-29
wo 29 jun 2 Korintiërs 11:30-12:10
do 30 jun 2 Korintiërs 12:11-21
vr 1 jul 2 Korintiërs 13:1-13
za 2 jul Lucas 9:51-62
zo 3 jul Lucas 10:1-16

…Kerkdiensten

Zondag 12 juni 2022 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Wim Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.
De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 juni 2022 9.30 uur
De heer Theo van der Louw (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 juni 2022 9.30 uur
Ds. P. van Veen (Harderwijk)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 juli 2022 9.30 uur
Slotdienst
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
India Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
In India worden duizenden kasteloze
Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten.
Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor.
Samen met een Indiase partnerorganisatie
wil Kerk in Actie via deze kinderen
het onderdrukkende kastensysteem
doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-,dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.
De organisatie besteedt ook veel aandacht
aan het verbeteren van de thuissituatie
en het gezinsinkomen, om zo samen
met kinderen en ouders
de armoede te doorbreken.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nr 10, juni 2022, totaal nummer 273
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juli/augustus ligt 3 juli in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 juni 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571