Kerknieuws juni 2021

HOOP

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in de mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze strijd tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop.

Marinus van de Berg uit: Hoop
uitgave van de Protestantse Kerk

Wie heeft daar woorden voor?

13 jaar heb ik in dienst van de protestantse gemeente Emmeloord samen met Ella Oost rouwenden in een rouwgroep mogen begeleiden.

We maken in ons leven allemaal lijden mee. Dat kan onder andere door het verlies van gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, financiële verliezen en het verlies van een geliefde door de dood of het leven.

Voor de rouwgroep hebben we o.a. geraadpleegd het boek dat Ds. W.R. van der Zee in 1981 schreef ‘Wie heeft daar woorden voor? Een pastorale over lijdende mensen en een leidende god’.

Ella heeft een samenvatting gemaakt over de essentie van het boek, die ik graag met u wil delen.

De schrijver stelt dat het ten diepste gaat om de vraag naar de bedoeling van God met ons leed.
Het ergste is dat het lijden zo onrechtvaardig verdeeld is. Staat Hij achter het lijden of niet?
Wat heeft Hij ermee te maken? Jobs boek kan ons bevrijden van die eeuwige vragen als: waar heb ik het aan verdiend? Waar is het goed voor? Het kan een opluchting zijn om dan hardop te zeggen: nergens aan! Nergens voor!

God staat níet achter het lijden, wél achter de lijdende mensen.
In de bijbel is een veelvoud van variaties op het ene thema: een naam als een liefdesverklaring, IK BEN ERBIJ ZOALS IK ERBIJ BEN. Wat horen we in die veelheid van verhalen in de bijbel?
Allereerst een schreeuw van verzet, van opstand, van protest. De psalmen schreeuwen het uit. De profeten protesteren. Afdoende antwoorden krijgen we niet. Wel een sein, vele seinen, om mee te vechten. Met God tégen het lijden. Gaandeweg wordt Hij in de verhalen duidelijk als een andere God.
De Bondgenoot in ons lot, de Lotgenoot in het verbond.
De psalmist van Psalm 73 zegt “u houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan”. En als het woord leiding voor misverstand vatbaar is, dan moeten we voorlopig maar spreken over begeleiding. Hand in hand gaat Hij met ons de weg. En zo heeft ook Jezus partij gekozen toen Hij zieken genas, een opspelende natuur bedwong, brood uitdeelde, doden opwekte. Eén stuk verzet tegen het lijden. Dietrich Bonhoeffer: Voor mij is het idee dat God zelf lijdend is, altijd één van de meest overtuigende leerstellingen van het christendom geweest.
Er wordt onnoemelijk veel geleden. Wie heeft daar woorden voor? Niemand. Alleen God. Hij heeft er een woord voor, een woord tégen. En dat woord is : Opstaan!

Janny Bunschoten

…Van de voorzitter
Het is bijna zover!!
De verbinding en intrede van onze nieuwe voorganger ds. T. Deelstra vindt plaats op 6 juni om 10.00 uur in de kerk van Creil.
Helaas kunnen hierbij vanwege de Corona een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Nog steeds geldt voor de kerken dat er 30 mensen aanwezig mogen zijn bij een kerkdienst, exclusief de medewerkers aan de dienst.
Onze kerk wordt in Creil vertegenwoordigd door de kerkenraadsleden en een aantal gemeenteleden die onder leiding van Marian Sijtsma de zanggroep vormen.
Van de kerk van Creil-Espel zijn ook de leden van de kerkenraad aanwezig en de beroepingscommissie van Creil-Espel en Nagele. Ook zijn er kinderen van de predikant aanwezig
U kunt de dienst via Kerkdienst gemist Creil om 10.00 uur bekijken en verder op in het Kerknieuws wordt ook nog een mogelijkheid aangeboden de dienst bij ons in de kerk te bekijken. Die begint dan ook om 10.00 uur

Ds. Deelstra en zijn vrouw gaan in Friesland wonen.
Het adres wordt per 6 juni:
Ds. Taede Dijkstra, Kommisjewei 182, 9218PJ Opeinde
E-mail tdeelstra@hotmail.com.
Telefoonnummer is 0619489103.

Ds. T Deelstra is 1 dag per week in Nagele. Het is op dit moment nog niet bekend, welke dag hij daar aanwezig is. Zijn werkplek is in de consistorie van de kerk.

Een feestelijke dienst op 13 juni
Naast de verbinding en intrededienst op 6 juni willen we ds. en mevrouw op 13 juni welkom heten in onze kerk.
De indeling van de kerkzaal is die dag veranderd. Er zijn tafels en stoelen geplaatst. Zodat er maximaal 30 personen kunnen plaats nemen, want we moeten ons nog steeds aan de Coronaregels houden.
Na de dienst onder het genot van een kopje koffie/ thee dat geserveerd wordt door de koster, kunt u kennis maken met onze nieuwe predikant. Hij loopt langs de tafels.

Gezocht!!!
Via Sijtze van der Meer, onze preekvoorziener kreeg ik de mededeling dat op 11 en 25 juli nog geen predikant gevonden is.
In juli is het altijd moeilijk de preekbeurten in te vullen.
Wie kent nog een predikant die Sijtze benaderen kan?
Graag een reactie naar hem! Zijn telefoonnummer is 652807

…Kerknieuws
Goed om te weten dat het komende kerknieuws voor de maanden juli én augustus is. Deze ligt op zondag 4 juli in de kerk.
Wilt u hier rekening mee houden bij het inleveren van de kopij?

…Bloemengroet
2 mei- Eric en Gerdien Giessen
9 mei- Ronald en Floor Loot
16 mei- Janny Oosterhuis
23 mei- Riet Ruitenbeek
30 mei- Martin Brondijk

….70+ jarigen
01-06 J. Wondergem-Nieuwenhuizen
06-06 L. Duursema-Braam

….Mutaties

Verhuisd
L. van Breugel is verhuisd naar Marrum
en overgeschreven

Uitgeschreven
R. Romkes

Huwelijksjubileum
19-06 dhr. en mevr. J. Jippes-
J.S. Korteweg 40 jaar getrouwd

…Collectes
Diaconie
zondag 7 mrt. € 44,75 Zending
zondag 14 mrt. € 54,45
Binnenlands Diaconaat
zondag 21 mrt. € 55,35 Diaconie
zondag 28 mrt. € 47,35 ISEE
donderdag 1 apr. €112,20 Voedselbank
zondag 4 apr. € 66,20 Werelddiaconaat
zondag 11 apr. € 38,80 Diaconie
zondag 18 apr. € 57,90 Diaconie
zondag 25 apr. € 50,80 ISEE

Kerk
zondag 7 mrt. € 59,45
zondag 14 mrt. € 49,45
zondag 21 mrt. € 46,65
zondag 28 mrt. € 49,65
donderdag 1 apr. € 51,00
zondag 4 apr. € 62,10
zondag 11 apr. € 39,00
zondag 18 apr. € 55,90
zondag 25 apr. € 55,00

…Vacatures kerkenraad
In de kerkenraad hebben we de afgelopen tijd gekeken naar de invulling van de verschillende ambten. Hieruit is naar voren gekomen dat er een vacature is en eentje gaat ontstaan.
De kerkenraad is op zoek naar:
– Ouderling
– Ouderling-scriba

Mocht u nadere informatie wensen m.b.t. de inhoud van de werkzaamheden, dan kunt u terecht bij Roely Geluk voor informatie rondom de werkzaamheden van een ouderling en bij Marianne Leune voor de werkzaamheden van de scriba.

Vriendelijke groeten,
Marianne Leune, scriba

…Kort verslag kerkenraadsvergadering 19-05-2021
Onze voorzitter, Janny Bunschoten, opende de vergadering met het lezen van een gedicht, genaamd “Pinksteren is ….. “. Aansluitend ging ze ons voor in gebed.
Vervolgens hebben we de notulen van maart besproken en goedgekeurd.
De kerkenraad vergadert nu standaard niet meer elke maand. Dit om de vergader-druk wat te verlagen. Het Moderamen blijft wel elke maand bij elkaar komen. Hier wordt een verslag van gemaakt, maar heeft een andere naam gekregen, nl. Nieuwsbrief. Deze wordt naar de kerkenraad verstuurd ter informatie. Wel is er de afspraak gemaakt dat, indien nodig/wenselijk, de kerkenraad vaker bij elkaar zal komen. Een jaar geleden hebben we de vraag vanuit Protestantse Kerk in Nederland gekregen om het boekje ‘Visienota, Van U is de Toekomst’ te bespreken. Als gevolg van alle gebeurtenissen rondom corona, heeft het Moderamen toen besloten om dat even te laten liggen en ons vooral te focussen op de dagelijkse vraagstukken. Het komende jaar gaan we ons verdiepen in de Visienota en bepalen hoe we dat in Nagele gestalte kunnen geven. Aan het beroepingswerk is een einde gekomen door het uitgebrachte beroep aan Ds. Deelstra, welke hij heeft aangenomen. In de dienst van 6 juni 2021 zal hij zijn intrede doen. Elders in dit blad leest u hier meer over. In de dienst van 13 juni gaat hij voor het eerst in Nagele voor.
We bespreken het wel en wee onder de gemeenteleden en ook binnen ons dorp. Het CVK geeft aan dat de klusjes-lijst gaandeweg kleiner wordt, dankzij de inzet van diverse gemeenteleden. Er wordt onderzocht of er ook een makkelijkere manier is om de vlag te hijsen. Het beklimmen van de toren durft bijna niemand. De Actie Kerkbalans is redelijk verlopen.
Zoals gebruikelijk wordt het kerkelijk jaar afgesloten met de Slotdienst. Vorig jaar kon dat niet doorgaan. Voor dit jaar wordt onderzocht hoe we dit én de Startdienst in september het beste vorm kunnen geven. We houden u op de hoogte. Als laatste hebben we gesproken over het werven van nieuwe kerkenraadsleden. We realiseren ons dat dat moeilijk blijft. Toch doen we weer een beroep op u. Verderop in dit blad leest u waar we naar op zoek zijn.
Deze vergadering werd afgesloten door John Mallie met het gedicht “Tussen Pasen en Pinksteren” van Nel Benschop.

Marianne Leune-van Giesen
Scriba PKN Nagele

…Bijbelleesrooster juni
maandag 7 juni Marcus 4:1-12
dinsdag 8 juni Marcus 4:13-20
woensdag 9 juni Marcus 4:21-34
donderdag 10 juni Ezechiël 43:13-27
vrijdag 11 juni Ezechiël 44:1-16
zaterdag 12 juni Ezechiël 44:17-31
zondag 13 juni Johannes 4:1-12
maandag 14 juni Johannes 4:13-26
dinsdag 15 juni Johannes 4:27-42
woensdag 16 juni Johannes 4:43-53
donderdag 17 juni Efeziërs 1:1-6
vrijdag 18 juni Efeziërs 1:7-14
zaterdag 19 juni Efeziërs 1:15-23
zondag 20 juni Marcus 4:35-41
maandag 21 juni Marcus 5:1-20
dinsdag 22 juni Marcus 5:21-43
woensdag 23 juni Efeziërs 2:1-10
donderdag 24 juni Efeziërs 2:11-22
vrijdag 25 juni Efeziërs 3:1-13
zaterdag 26 juni Efeziërs 3:14-21
zondag 27 juni Ezechiël 45:1-9
maandag 28 juni Ezechiël 45:10-25
dinsdag 29 juni Ezechiël 46:1-18
woensdag 30 juni Ezechiël 47:1-12
donderdag 1 juli Ezechiël 47:13–48:7
vrijdag 2 juli Ezechiël 48:8-19
zaterdag 3 juli Ezechiël 48:20-35
zondag 4 juli Johannes 5:1-18

…Kerkdiensten
Zondag 6 juni 2021 10.00 uur
Livestream
Intrede Ds. Deelstra in Creil

Zondag 13 juni 2021 9.30 uur
Ds. T Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Missionair Kerk voor het dorp.
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeen schappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorps kerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 20 juni 2021 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Margreet Jongsma (Emmeloord)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 27 juni 2021 9.30 uur
Ds. Thea de Ruijter (Dronten)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 4 juli 2021 9.30 uur
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is
voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 10, juni 2021, totaal nummer 262.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juli en augustus ligt 4 juli in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 juni 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896, email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571