kerknieuws mei 2021

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.

Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
Ga ons voor van hand tot hand!

… Om te beginnen

Van Pasen naar Pinksteren

Precies vijftig dagen na Jezus’ opstanding vieren we Pinksteren. Als u mij vraagt hoe je van Pasen naar Pinksteren gaat, wat die periode voor mij betekent, moet ik het antwoord schuldig blijven. Het is lente, de tuin begint te bloeien, het wordt langzamerhand warmer. Maar verder?
Voorafgaand aan kerst hebben we de adventstijd en de weken naar Pasen toe zijn de lijdensweken.
We bereiden ons intensief voor op deze feestdagen, al dan niet met het neerzetten van een kerstboom of met mooie paastakken. We denken alvast na over het kerstdiner of de paasbrunch
Maar wat doen we met de weken voorafgaand aan Pinksteren? Als je voor de klas staat, zoals ik, is dat een periode waarin je moet zoeken naar verhalen om aan de kinderen te vertellen. Er zijn een paar verhalen over de verschijning van Jezus aan zijn discipelen, maar dat is het dan ook wel.
Maar wat betekenen deze weken voorafgaand aan Pinksteren dan wel voor mij?
Pasen is het feest van stilte en verwondering over wat er is gebeurd.
Pinksteren is het feest dat wij door de Heilige Geest levend zijn gemaakt en verder mogen gaan.
Als u mij opnieuw de vraag stelt hoe je van Pasen naar Pinksteren gaat, is het antwoord misschien wel: ‘ Vol van hoop en vertrouwen in de toekomst’. Ik hoop dat dat ook voor u geldt.

Ineke Bolijn

…Bloemengroet
4 april Martin en Ria Brondijk
11 april Jan Jansen
18 april Inge Leune
25 april Wil en Janny Habets

…70+ jarigen
08-05 J.W. Bunschoten
14-05 G. Vedelaar
17-05 J. Geluk-Padmos
20-05 R. de Vries
21-05 T. Smid-Akkerman
24-05 A. Nijmeijer

….Mutaties
Nieuw ingekomen:
R.G. Loot

Uitgeschreven;
E.S. Louwsma
M.A.. van der Kooi

Verhuisd:
D.P. Wander is verhuisd naar Groningen en overgeschreven
Y. Pier is verhuisd naar Ens en overgeschreven

…Van de voorzitter

Wat een prachtig bericht kregen we in het Paasweekend. Ds. T. Deelstra heeft het beroep naar Creil-Espel & Nagele aangenomen.
Na 2 ½ jaar krijgen we weer een eigen predikant. We zijn dankbaar dat er weer een eigen voorganger is!
Ds. Deelstra zal maandelijks een keer bij ons voorgaan en heeft een dag in de week dat hij zijn werkzaamheden voor Nagele doet. Hij kan gebruik maken van de consistorie van de kerk.

De intrede en de bevestiging van onze nieuwe voorganger vindt plaats op 6 juni in Creil en 13 juni gaat ds. Deelstra voor de eerste maal bij ons in de gemeente voor en dat gebeurt op feestelijke wijze!

Ds. Deelstra en zijn vrouw verhuizen van Krabbedijken naar Friesland.
Het adres wordt per 6 juni:
Ds. Taede Dijkstra, Kommisjewei 182, 9218PJ Opeinde, e-mail tdeelstra@hotmail.com.
Het telefoonnummer is op dit moment nog niet bekend en wordt in het Kerknieuws van juni gepubliceerd.

Verdere informatie over de intrede en bevestiging volgt in het Kerknieuws van juni.

Janny Bunschoten

…Vervanging in de vacaturetijd van een voorganger

In september 2018 is onze laatste predikant Gerlof van Rhenen vertrokken naar Zwolle.
Al snel kwam er een reactie van ds. Mariska van Beusichem dat zij tijdelijk de vacature wilde invullen en dat heeft zij tot 1 december 2019 gedaan. Omdat zij in Utrecht als voorganger een beroep had aangenomen, kon zij niet meer werkzaam zijn voor onze gemeente.
Wel heeft ze aangegeven dat zij het crisispastoraat en de uitvaarten wilde blijven doen tot dat wij een nieuwe voorganger hadden.
Dat heeft ze tot nu toe steeds gedaan tot volle tevredenheid.
Per 6 juni neemt ds. Taede Deelstra haar taken weer over, maar we zien haar nog regelmatig, want zij staat een aantal keren per jaar op het preekrooster.
Mariska hartelijk bedankt voor je hulp gedurende de vacaturetijd.

Janny Bunschoten

…Bijbelleesrooster mei
Zondag 2 mei Ezechiël 37:1-14
Maandag 3 mei Ezechiël 37:15-28
Dinsdag ` 4 mei Psalm 116
woensdag 5 mei Ezechiël 38:1-13
donderdag 6 mei Ezechiël 38:14-23
vrijdag 7 mei Ezechiël 39:1-16
zaterdag 8 mei Ezechiël 39:17-29
zondag 9 mei Jozua 23:1-16
maandag 10 mei Jozua 24:1-13
dinsdag 11 mei Jozua 24:14-28
woensdag 12 mei Jozua 24:29-33
donderdag 13 mei 1 Johannes 4:1-10
vrijdag 14 mei 1 Johannes 4:11-21
zaterdag 15 mei 1 Johannes 5:1-12
zondag 16 mei 1 Johannes 5:13-21
maandag 17 mei Ezechiël 40:1-16
dinsdag 18 mei Ezechiël 40:17-37
woensdag 19 mei Ezechiël 40:38-47
donderdag 20 mei Ezechiël 40:48–41:15a
vrijdag 21 mei Ezechiël 41:15b-26
zaterdag 22 mei Psalm 104:1-18
zondag 23 mei Pinksteren
Psalm 104:19-35
maandag 24 mei
Deuteronomium 4:44–5:5
dinsdag 25 mei
Deuteronomium 5:6-21
woensdag 26 mei
Deuteronomium 5:22-27
donderdag 27 mei
Deuteronomium 5:28–6:3
vrijdag 28 mei
Deuteronomium 6:4-12
zaterdag 29 mei
Deuteronomium 6:13-25
zondag 30 mei Johannes 3:1-13
maandag 31 mei Johannes 3:14-21
dinsdag 1 juni Johannes 3:22-30
woensdag 2 juni Johannes 3:31-36
donderdag 3 juni Ezechiël 42:1-12
vrijdag 4 juni Ezechiël 42:13-20
zaterdag 5 juni Ezechiël 43:1-12
zondag 6 juni Marcus 3:20-35

…Kerkdiensten
Zondag 9 mei 2021 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattum)
Eerste collecte: Noodhulp
Libanon/Jordanië
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije.
Zij hebben alles achter moeten laten
en leven in grote armoede.
Via een netwerk van kerken in deze
regio ondersteunt Kerk in Actie
vluchtelingen op verschillende
manieren, onder andere met een
opleiding of het opzetten van een
eigen bedrijfje.
Daardoor zijn ze
minder afhankelijk van hulp en dat
maakt hen sterker.
Tweede collecte: Kerk

Donderdag, 13 mei 2021 9.30 uur
Hemelvaartsdag.
Marijke Lindemulder
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 16 mei 2021 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 mei 2021 9.30 uur
Pinksteren
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Zending
Egypte
Bijbelcompetitie stimuleert bijbel lezen
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks.
De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen.
Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht.
Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt.
Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen
van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek.
Zo kan de hele familie bijbellezen!
Tweede collecte: Kerk

Zondag 30 mei 2021 9.30 uur
Ds. Theo van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (DeGudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– De visserscoöperatie een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan
Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 juni 2021 9.30 uur
Ds. mw. J. Eldering (Vaassen)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Oeganda
Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken. Moeders zijn de ruggengraat
van de Oegandese samenleving,
maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar.
Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken
aan te leren, kunnen ze meer
verdienen. En door het bespreken
van hun problemen staan ze er
niet langer alleen voor. Zo worden
kwetsbare vrouwen en gezinnen
sterk.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 9, mei 2021, totaal nummer 261.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juni ligt 6 juni in de kerk. De kopij kan tot zondag 30 mei 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896, email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571