Kerknieuws januari 2021

Op de drempel

Aarzelend sta ik op de drempel
van een nieuw kalenderjaar.
Onzeker wat het ons zal brengen,
afscheid nemen valt me zwaar.
Van het oude, zo vertrouwde
jaar dat achter me verdwijnt.
En dat nu, hoewel soms moeilijk,
nu opeens zo veilig schijnt.

Driehonderdvijfenzestig dagen!
Het onbekende maakt me bang.
Wat kan er allemaal nog gebeuren,
en brengt het me waar ik naar verlang?

Maar ach, wat loop ik toch te tobben?
Het nieuwe jaar is zo weer oud.
En wat nu nog onbekend is,
voelt al snel weer heel vertrouwd.
En hoewel de jaren wisselen,
weet ik : nooit ben ik alleen.
Want de Vader in de hemel
draagt ons door de jaren heen.

Ina van der Beek

… Het jaar 2021
Als ik dit schrijf, ben ik nog vol van de kerstdienst van 25 december. Het was een mooie dienst, dankzij de medewerking van verscheidene gemeenteleden en de samenwerking met ds. W. Terlouw. Muzikaal werden we ondersteund door Leonie van de Berg en Henk Lips, die onbekende kerstliederen op hun wijze ter ore brachten.
Het thema van de kerstdienst was “Gods licht schijnt overal”.
Vooruit kijken in 2021 kunnen we niet, we kunnen wel hopen dat de Corona aanbanden wordt gelegd, maar dat kan alleen als we ons met elkaar aan de regels houden zolang dat moet. Ook kan
het vaccin uitkomst geven.
En toch treden we het nieuwe jaar met Godslicht tegemoet en laten wij ons in Zijn Licht het nieuwe jaar binnengaan en namens de kerkenraad wens ik u allen voor 2021 veel heil en zegen toe.

Janny Bunschoten

…Bloemengroet
6 december dhr. Goud
13 december Ineke Bolijn
20 december dhr. en mw. den Hartog
25 december Marian Sijtsma
27 december Mw. Withaar

…70+ jarigen
07-01 J. Mol
19-01 L. Plat
25-01 P. Leistra-Stoepker

…Mutaties
Verhuisd:
J. Bouwman is verhuisd van Urk
naar Espel

Uitgeschreven:
P.W.E. Lustig

Overleden:
09-12 J .Bouw-Brink
14-12 G. Withaar

…Bij de diensten
In verband met de Coronamaatregelen worden de diensten vanuit de Ruimte t/m 24 januari 2021 alleen via Kerkdienst gemist uit gezonden met beeld en geluid. Daarna hoopt de kerkenraad via de landelijke PKN duidelijkheid te krijgen over het houden van kerkdiensten met gemeenteleden.
Ook wordt het Heilig Avondmaal dat gepland staat op zondag 24 januari voorlopig uitgesteld.

Janny Bunschoten

…Kerkbalans 2021
Zoals u wellicht gewent bent gaat de actie Kerkbalans weer van start. Deze loopt van 16 januari tot zaterdag 30 januari. Vele vrijwilligers gaan dan op pad om de invulformulieren voor Kerkbalans 2021 rond te brengen.
Echter hebben wij gemeend, in het kader van corona, de organisatie ervan anders te moeten aan pakken.
Want wij doen er nu een retour envelop mét postzegel bij zodat het niet opgehaald hoeft te worden. U kunt er voor kiezen om de envelop met uw antwoord in brievenbus te stoppen bij één van de kerkrentmeesters óf de envelop via de post terug te sturen.
Heeft u een automatische incasso afgegeven dan krijgt u natuurlijk geen post op de mat.
Kerkbalans is “de” actie om het plaatselijk kerkenwerk geldelijk mogelijk te maken.
Dankzij die inkomsten blijft de kerk in Nagele open en is er weer geld voor de diverse onderdelen van het kerkenwerk, zoals salarissen, gebouwenonderhoud, energie, kosten van de eredienst en bijzondere activiteiten in onze gemeente.
Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk.
U kunt deze strook in de bijgesloten antwoordenvelop doen én, omdat we erg zuinig zijn op de gezondheid van u en de vrijwilliger, vragen wij u vriendelijk die daarom zelf terug te sturen/brengen. Stuurt u de enveloppe met de antwoordstrook direct weer terug?
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Namens het college van kerkrentmeesters,
Adri Leune

…In memoriam
Janny Bouw-Brink
Zij werd geboren op een boerderij in Klarenbeek, als jongste in een gezin met 8 kinderen.
Als jong meisje was ze al dol op dieren, speelde ’s avonds graag een spelletje met haar broers en zussen en leerde naaien en breien. Ook speelde ze samen met haar broer accordeon en op menig feestje vrolijkten zij samen de boel op. Ze vertelde daar graag over.
Na het overlijden van haar moeder kwam ze bij haar oudere zus Gerretje wonen, in een boerderij aan de Jutphaseweg in Utrecht, ze was toen in de twintig. Van jongste zus, werd ze grote zus van een neefje en nichtje.
Ze deed schoonmaakwerkzaamheden bij diverse mensen en winkels in Utrecht.
Toen ze op een dag op de bus stond te wachten, vroeg een jongeman haar welke bus hij moest nemen naar de Jutphaseweg. Toevallig moest hij naar hetzelfde adres, want zijn zus woonde op het erf van de boerderij in een woonwagen. Die jongeman was Gerrit Bouw en hij bracht steeds vaker een bezoekje aan zijn zus, maar kwam eigenlijk voor Janny, waarmee hij op 16 mei 1963 ging trouwen. Ze zijn toen in Amsterdam gaan wonen omdat Gerrit als bouwkundig ingenieur aan de Coentunnel werkte. Daarna verhuisden ze naar Rotterdam i.v.m. de werkzaamheden van Gerrit. Toen de werkzaamheden weer naar Amsterdam gingen zijn ze in Nagele, in de Lucernehof gaan wonen en werkte Janny in de stationsrestauratie van Amsterdam. Vele jaren ging ze daar vanuit Nagele naar toe.
Vakanties vierden ze vaak in Duitsland en Oostenrijk en ook gingen ze vaak op bezoek bij hun families, maar de familie kwam ook graag naar hen toe in Nagele. En was er voor een logeerpartij te weinig ruimte in huis, dan werd er een tent in de tuin gezet.
Zelf kregen ze geen kinderen, maar de kinderen van haar zus Gerretje waren haar zeer dierbaar en hebben haar tot haar dood trouw bezocht, zeker na het overlijden van haar man Gerrit in 2012.
Janny Bouw was een lieve, zeer positief ingestelde persoonlijkheid. De laatste jaren van haar leven heeft ze vaak veel rugpijn gehad, was zeer slechtziend en slechthorend, maar ze klaagde nooit over eenzaamheid. Elke dag voerde ze de vogeltjes, egels en buurkatten. Haar eigen gezondheid ging steeds meer achteruit. In september van dit jaar kwam ze buiten ten val en werd ze opgenomen in Sneek. Daar werd duidelijk dat ze niet naar haar eigen huis in Nagele terug kon keren. Ze is toen opgenomen in een verpleeghuis in Houten. Op 9 december is ze daar, dicht bij al die mensen die haar zo lief waren, op 89 jarige leeftijd overleden. De dankdienst voor haar leven was op 14 december in Utrecht, waar ze begraven is bij haar man Gerrit.

Wieke van der Sar

In Memoriam Gerad Withaar

Op maandag 14 december overleed Gerad Withaar, een geliefde man en vader, een superopa en -overgrootopa, een harde werker, een dienstbare ondernemer en een begaafd dammer. En nog veel meer. Gerads leven begon 94 jaar geleden in De Schans, een boerenstreek in de gemeente Gramsbergen. Als telg van een groot gezin woonde hij afgelegen op een keuterboerderijtje. Hoewel het gezin grote armoede kende had Gerad over het algemeen een gelukkige jeugd. Helaas overleed zijn vader toen hij 13 jaar was en zijn moeder zeven jaar later. Gerad zocht gezelligheid in Lutten bij de familie familie Donker, waar hij een oogje had op dochter Jetsche. Na verloop van tijd kon hij haar de zijne noemen. Op 1 juni 1955 trouwden zij. Gerad was op dat moment in dienst bij Sipkema, een zaak in woninginrichting en manufacturen in Balkbrug en het jonge paar kon een woning krijgen naast de zaak. Gerad en Jetsche kregen twee kinderen, Elja en Aart. In 1971 konden Gerad en Jetsche in Nagele de zaak van Van Wijngaarden overnemen, een zaak in woninginrichting en courante textiel. Het gezin verhuisde naar de polder. De kinderen groeiden op en trouwden. Jetsche en Gerad kregen zeven kleinkinderen. Inmiddels zijn er ook al twee achterkleinkinderen geboren. De laatste zeven en een half jaar woonde Gerad met tevredenheid in verpleegtehuis ‘De Talmahof’. Jetsche en de kinderen kwamen vaak naar hem toe. Dat waren altijd gezellige uren. In de dienst stonden we stil bij de trouwtekst van Gerad en Jetsche: ‘Laat mij in de morgen uw liefde horen,/ in u stel ik mijn vertrouwen,/ wijs mij de weg die ik gaan moet,/ mijn ziel verlangt naar u.’ (Psalm 143:8) De dichter van deze psalm wil ’s morgens als hij wakker wordt als eerste Gods liefde hóren. Hij wil die liefde elke dag weer aangezegd krijgen, als de grondtoon van zijn dagen. ‘Wijs mij de weg die ik gaan moet’, zegt de dichter. Letterlijk staat er: ‘Laat mij mijn weg aanvoelen’. Hij vraagt niet of God voor hem zijn weg wil aanwijzen op een plattegrond. Dat is veel te afstandelijk. De dichter vraagt erom of hij van binnen mag ervaren op welke weg Gods liefde hem uitnodigt. Als verklaring voor zijn vraag voegt hij eraan toe: mijn ziel verlangt naar u. Gerad sprak nooit over zijn geloof maar gaf van datzelfde verlangen blijk op de dag dat hij stierf. Elja liet hem een aantal geestelijke liederen horen: Bij ‘Er ruist langs de wolken’ vouwde hij onder de dekens zijn handen. Nu Gerad gestorven is weten wij hem geborgen bij de Heer naar wie hij verlangde.
Ds. Mariska van Beusichem

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
zondag 3 januari Genesis 12:1-9
maandag 4 januari Genesis 12:10-20
dinsdag 5 januari Genesis 13:1-18
woensdag 6 januari Genesis 14:1-12
donderdag 7 januari Genesis 14:13-24
vrijdag 8 januari Genesis 15:1-11
zaterdag 9 januari Genesis 15:12-21
zondag 10 januariPsalm 71
maandag 11 januari Romeinen 12:1-8
dinsdag 12 januari Romeinen 12:9-21
woensdag 13 januari Romeinen 13:1-7
donderdag 14 januari Romeinen 13:8-14
vrijdag 15 januari Genesis 16:1-16
zaterdag 16 januari Genesis 17:1-14
zondag 17 januari Genesis 17:15-27
maandag 18 januari Psalm 40
dinsdag 19 januari1 Petrus 1:1-12
woensdag 20 januari 1 Petrus 1:13-25
donderdag 21 januari 1 Petrus 2:1-10
vrijdag 22 januari Marcus 1:1-13
zaterdag 23 januari Marcus 1:14-20
zondag 24 januari Marcus 1:21-34
maandag 25 januari Psalm 107:1-22
dinsdag 26 januari Psalm 107:23-43
woensdag 27 januari Deuteronomium 16:18–17:1
donderdag 28 januari Deuteronomium 17:2-13
vrijdag 29 januari Deuteronomium 17:14-20
zaterdag 30 januari Deuteronomium 18:1-13
zondag 31 januari Deuteronomium 18:14-22
maandag 1 februari Psalm 87
dinsdag 2 februari Deuteronomium 19:1-10
woensdag 3 februari Deuteronomium 19:11-21
donderdag 4 februari Deuteronomium 20:1-9
vrijdag 5 februari Deuteronomium 20:10-22
zaterdag 6 februari Psalm 83
zondag 7 februari Marcus 1:35-45

…Kerkdiensten
Zondag 10 januari 2021 9.30 uur
Ds. B. Bregman (Emmeloord
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 januari 2021 9.30 uur
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Protestantse kerk, ondersteuning gemeenten.
Goed toegerust aan de slag in de kerk
in onze protestantse kerken zijn
tienduizenden mensen actief. Dit
werk gebeurt op allerlei terreinen:
van pastoraat tot missionaire
presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainings-aanbod helpt de academie van
de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis,
doen ze ideeën op en wisselen ze
ervaringen uit. Zo gaan ze goed
toegerust aan de slag!
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 januari 2021 9.30 uur
Ds. mevr. G Keijzer (Kampereiland)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 31 januari 2021 9.30 uur
Ds. L Kramer (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (DeGudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– De visserscoöperatie een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 7 februari 2021 9.30 uur
Ds. M.J. Faber-Visschers (Wolvega)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Kerk in actie
Bangladesh beter bestand tegen het water
Bangladesh is vaak in het nieuws
vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen.
De overstromingen spoelen de
oogst van de toch al zeer arme
bevolking weg. Dit heeft direct
gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te
kiezen die beter bestand zijn tegen
storm en regen.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte.
Diaconie protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114.270.988

Zending protestantse gemeente nagele
Nl17RABO 0346.529.824

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 5, januari 2021, totaal nummer 257.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor februari ligt 7 februari in de kerk. De kopij kan tot zondag 31 januari 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896,email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571