Kerknieuws juli/augustus 2020

Gebed

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Marinus van den Berg

…Om te beginnen
Had ik toch vergeten om een stukje voor het kerkblad te schrijven. Gelukkig staan we niet alleen en zijn we er voor elkaar om elkaar te helpen herinneren, bemoedigen en elkaar de ruimte te geven om te worden wie je mag zijn in de ogen van God.
Maar goed wat te doen….., nu maar eens geen overweging van mezelf, ik heb hulp nodig in de vorm van een dagboek.
Het dagboek van David de Vos is net uitgekomen en te koop in de Fakkel.
David de Vos maakt overdenkingen voor Groot Nieuws Radio.
Dit stuk spreekt me aan en wil ik graag met jullie delen.

Het heet Brief van God.
De Bijbel zegt dat wij een brief zijn, door God geschreven. Jouw leven is een brief aan andere mensen. Jij bent een boodschap en jouw leven vormt het verhaal. Het betekent dat er een bepaalde inhoud in jou aanwezig is, die God wil overbrengen aan de mensen om jou heen. Denk er eens over na : waar bestaat jouw leven eigenlijk uit? Wat breng jij over?
In Johannes 4 heeft Jezus het over zichzelf als bron van eeuwig water, Hij zegt tegen de Samaritaanse vrouw bij de waterput:
”Als je eens wist wie Ik ben, zou je nooit meer dorst hebben”. Het is zelfs zo dat als je van dit water gedronken hebt, er een bron in jou zal ontspringen. Er is een bron van levend water in jou als kind van God. Jij bent een brief aan de mensen om je heen om het verhaal van Christus te vertellen. Fantastisch!
Misschien denk je nu : maar mijn leven is een puinhoop. Mijn leven is geen goed verhaal. Laat God je verhaal dan schrijven. Stel je leven ter beschikking en zeg:
”God, hier ben ik. Wat ik ook in mijn leven voor U kan doen, ik wil een brief zijn”.
Laat het niet bij die woorden blijven.
Je bent een levende brief. Als je doet wat je zegt, breng je de boodschap over en ben je vol van Gods kracht.
Hoe oud of jong je ook bent, jij bent een brief van God, door Hem gezonden naar deze wereld. Wat staat er in jouw brief? Welke boodschap verlang jij over te brengen? Bid er voor, en ik weet zeker dat je steeds meer te zeggen zult hebben namens God.

Bij deze overdenking kunt u uit de Bijbel uit 2 Korintiërs 3 : 3 lezen.
U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.

Roely Geluk

…Bloemengroet
7 juni. Kees v.d. Sar en Adri Leune
14 juni Dhr. Henk Melchers
21 juni Piet en Wieke v.d. Sar
28 juni dhr. Greke Nuhoff

….70+ jarigen juli
03-07 C.C. Giethoorn-Joor
03-07 S. Bakker
08-07 G. Withaar
09-07 F. Woltinge-Metselaar
24-07 J. Giethoorn

….70+ jarigen augustus
02-08 N. Jansen-de Boer
05-08 A.J. Jonker-van de Velde
23-08 J. Bouw-Brink
25-08 IJ. de Jonge-Dijkstra

….Mutaties

Verhuisd
Dhr. R. van Urk is verhuisd en
overgeschreven naar Urk

Overleden
02-06 J. Bulk-Oostingh

…In Memoriam
Op 30 mei overleed Debora de Visser-Dalemans, bij velen bekend als Bora. Daarmee eindigde een mensenleven dat bijna 90 jaar geleden in Klundert begon. Bora was de oudste van acht kinderen.
Het gezin was niet rijk was. Daarom moest Bora al jong gaan werken.
Toen de baas van Bora’s vader naar Emmeloord vertrok verhuisde het gezin Dalemans mee. Bora bleef in Brabant.
Zij vond een kosthuis bij een dominee in Zevenbergen, de plaats waar zij een opleiding tot kraamverzorgster volgde. Toen zij klaar was kwam zij ook naar de polder. Daar was werk genoeg voor haar!
Tijdens het kramen ontmoette zij de broer van een jonge vader, Nout. Het werd echte liefde. Nadat zij waren getrouwd werkte Bora mee bij de opbouw van het loonbedrijf van Nout en zijn broer Ko. Bora haalde haar middenstandsdiploma en deed de administratie. In de avonduren haalde zij haar mavo diploma. Daarna volgde zij nog verschillende cursussen, waaronder stenografie. Naast het werk zorgde Bora voor de kinderen Bram, Jack (Jac) en Elisabeth en onderhield zij met haar groene vingers de tuin.
Op zondag ging het hele gezin in nette kleren naar de kerk. Het geloof was voor Nout en Bora heel belangrijk. Bora had er stellige meningen over. In de hervormde kerk van Nagele werd zij de eerste vrouwelijke ouderling. Vanuit haar ambt steunde zij verschillende mensen in nood.
Nout en Bora werden grootouders van zes kleinkinderen. In november 1998 overleed Nout. Dit verdriet was voor Bora te groot om over te spreken.
In Bora’s afscheidsdienst lazen we psalm 139: ‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij’. Het woordje ‘kennen’ duidt in de Bijbel niet op kennen met je verstand maar op ‘aanvoelen’, ‘een diepe vertrouwdheid’.
Wij kennen elkaar maar ten dele maar de Heer kent ons volkomen. Ook Bora kent hij door en door. Wij vertrouwen haar aan Hem toe. In Hem is zij geborgen, nu en voorgoed.

Ds. Mariska van Beusichem

…Kerkdiensten
Op 8 juni is de kerkenraad na een periode van drie maanden weer bijeen geweest.
Centraal stond hoe gaan we met de kerkdiensten om.
De kerkenraadsleden hebben het protocol, dat we van de landelijke PKN hebben ontvangen en een notitie van de voorzitter over de punten waar we als kerkenraad aan moeten voldoen om een kerkdienst te organiseren, bestudeert en besproken.
Als er kerkdiensten worden gehouden, moeten we een gebruiksplan opstellen, waarin precies omschreven staat hoe we het gebouw gebruiken, hoe de routing is in en rond het kerkgebouw, wie de coördinatoren zijn, hoe wordt de binnenkomst van de kerk en kerkzaal geregeld, hoe wordt de kerkzaal verlaten, de afstand moet anderhalve meter zijn tussen de kerkgangers, huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten, gemeentezang is niet toegestaan, liever geen bezoek aan het toilet, geen ontmoeting en koffiedrinken na afloop en zo zijn er nog enkele punten waar we moeten voldoen als we een kerkdienst houden.
Op grond van het voorgaande heeft de kerkenraad besloten om tot 1 september verder te gaan met de livestream PG Emmeloord. Samen met PG Rutten en
PG Creil-Espel. Iedere week verzorgt een gemeente een kerkdienst.
Eind augustus komt de kerkenraad weer bijeen om te kijken wat dan de mogelijkheden zijn om in de Ruimte kerkdiensten te houden.

Janny Bunschoten

…Rooster online-diensten juli/augustus 2020
Zondag 5 juli 2020 9.30 uur
Ds. L. Bruggraaff
Organisatie : PG Emmeloord

Zondag 12 juli 2020 9.30 uur
Ds. H. Cappon
Organisatie: PG Emmeloord

Zondag 19 juli 2020 9.30 uur
De heer Sj. Bakker
Organisatie: PG Rutten

Zondag 26 juli 2020 9.30 uur
Ds. C. Aalbersberg
Organisatie: PG Nagele

Zondag 2 augustus 2020 9.30 uur
Ds. G. Keizer
Organisatie : PG Emmeloord

Zondag 9 augustus 2020 9.30 uur
Ds. G. den Boef
Organisatie: PG Creil-Espel

Zondag 16 augustus 2020 9.30 uur
Ds. G. van Rheenen
Organisatie: PG Nagele

Zondag 23 augustus 2020 9.30 uur
Ds. H. Cappon
Organisatie: PG Emmeloord

Zondag 30 augustus 2020 9.30 uur
Ds. W. Kok
Organisatie: PG Rutten

…Bericht van College van Kerkrentmeesters

Beste broeders en zusters van de Protestantse Gemeente te Nagele,

Vanuit het college van kerkrentmeesters willen wij u graag van het volgende op de hoogte brengen. Afgelopen voorjaar zijn we druk geweest met het herstellen van de vloerverwarming in onze kerk. Dit project is inmiddels afgerond. De volgende uitdaging staat al weer klaar, nl. het opnieuw voegen van de totale buitenkant van de kerk. Al vele jaren is dit voor een deel van de muren noodzakelijk en voor ander deel van de muren wenselijk. Ook is het weer tijd om de vervuiling van de stenen d.m.v. een hogedruk reiniger schoon te maken. Omdat het gebouw onder toezicht van monumentenzorg staat, krijgen we een deel van deze kosten van hen vergoed. Voorwaarde is wel dat het in 2020 moet zijn gerealiseerd. Zo niet dan vervalt deze subsidie en zijn alle kosten voor ons zelf.
In geval van de reparatie van de verwarming zijn wij financieel gesteund door een dorpsbewoner, waar we deze persoon zeer erkentelijk voor zijn.
Ook voor het voegen hebben wij van een (andere) dorpsbewoner de toezegging gehad om deze operatie met een aanzienlijk bedrag te steunen.
Dit maakt het mogelijk om als kerk dit noodzakelijke onderhoud uit te voeren.
Als C.V.K. zijn wij zeer blij met deze steun van dorpsbewoners. Op deze manier kunnen wij ook ons gebouw in een goede staat van onderhoud behouden. Nogmaals hartelijk dank voor deze aanzienlijke financiële bijdrage aan onze “dorps” gemeente.
De planning is dat er in week 30 een begin wordt gemaakt met het verwijderen van de voegen en voor zover we het nu kunnen bekijken zijn we dan, op een paar kleinere projecten na, bij als het gaat om het onderhoud.
namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees van der Sar

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Maandag 6 juli Zacharia 10:1-5
Dinsdag 7 juli Zacharia 10:6-12
Woensdag 8 juli Zacharia 11:1-14
Donderdag 9 juli Zacharia 11:15-17
Vrijdag 10 juli Romeinen 10:1-13
Zaterdag 11 juli Romeinen 10:14-21
Zondag 12 juli Romeinen 11:1-12
Maandag 13 juli Romeinen 11:13-24
Dinsdag 14 juli Romeinen 11:25-36
Woensdag 15 juli Matteüs 12:1-21
Donderdag 16 juli Matteüs 12:22-37
Vrijdag 17 juli Matteüs 12:38-50
Zaterdag 18 juli Matteüs 13:1-23
zondag 19 juli Matteüs 13:24-35
maandag 20 juli Matteüs 13:36-46
dinsdag 21 juli Matteüs 13:47-58
woensdag 22 juli Zacharia 12:1-8
donderdag 23 juli Zacharia 12:9-13:1
vrijdag 24 juli Zacharia 13:2-6
zaterdag 25 juli Zacharia 13:7-9
zondag 26 juli Zacharia 14:1-11
maandag 27 juli Zacharia 14:12-21
dinsdag 28 juli Exodus 25:1-9
woensdag 29 juli Exodus 25:10-22
donderdag 30 juli Exodus 25:23-30
vrijdag 31 juli Exodus 25:31-40

zaterdag 1 augustus Matteüs 14:1-12
zondag 2 augustus Matteüs 14:13-21
maandag 3 augustus Psalm 78:1-16
dinsdag 4 augustus Psalm 78:17-31
woensdag 5 augustus Psalm 78:32-51
donderdag 6 augustus Psalm 78:52-72
vrijdag 7 augustus Matteüs 14:22-36
zaterdag 8 augustus Matteüs 15:1-20
zondag 9 augustus Psalm 29
maandag 10 augustus Exodus 26:1-14
dinsdag 11 augustus Exodus 26:15-37
woensdag 12 augustus Exodus 27:1-8
donderdag 13 augustus Exodus 27:9-21
vrijdag 14 augustus Psalm 45:1-8
zaterdag 15 augustus Psalm 45:9-18
zondag 16 augustus Exodus 28:1-14
maandag 17 augustus Exodus 28:15-30
dinsdag 18 augustus Exodus 28:31-43
woensdag 19 augustus Psalm 17
donderdag 20 augustus Exodus 29:1-14
vrijdag 21 augustus Exodus 29:15-30
zaterdag 22 augustus Exodus 29:31-37
zondag 23 augustus Exodus 29:38-46
maandag 24 augustus Psalm 138
dinsdag 25 augustus Matteüs 15:21-39
woensdag 26 augustus Matteüs 16:1-12
donderdag 27 augustus Matteüs 16:13-28
vrijdag 28 augustus Matteüs 17:1-8
zaterdag 29 augustus Matteüs 17:9-13
zondag 30 augustus Matteüs 17:14-23
maandag 31 augustus Exodus 30:1-10

dinsdag 1 september Exodus 30:11-16
woensdag 2 september Exodus 30:17-21
donderdag 3 september Exodus 30:22-38
vrijdag 4 september Matteüs 17:24-27
zaterdag 5 september Matteüs 18:1-9
zondag 6 september Matteüs 18:10-20

…Online-Kerkdiensten
Hieronder leest u welke kerkdiensten er verzorgd worden.
Deze zijn te beluisteren en te zien via www.kerkdienstgemist.nl.
Zoek hier op ‘Emmeloord’. Vervolgens kunt u de ‘Nieuw Jeruzalemkerk’ aanklikken om onderstaande diensten te volgen.

Collecte
U kunt uw bijdrage aan de collecte, 2/3 is voor de kerk en 1/3 is voor de diaconie/collectedoel overmaken op de bankrekening van de kerk:
NL 87RABO0114281173 t.n.v. PG Nagele o.v.v. datum kerkdienst

Zondag 12 juli 2020 9.30 uur
Ds. H. Cappon
Organisatie: PG Emmeloord
1e collecte: KERK IN ACTIE
Colombia – Opvang en hulp voor ontheemden
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daareen nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Collecteer mee om dit mogelijk te maken.
2e collecte: Kerk

Zondag 19 juli 2020 9.30 uur
De heer Sj. Bakker
Organisatie: PG Rutten
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 26 juli 2020 9.30 uur
Ds. C. Aalbersberg
Organisatie: PG Nagele
1e collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De GudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
2e collecte: Kerk

Zondag 2 augustus 2020 9.30 uur
Ds. G. Keizer
Organisatie : PG Emmeloord
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 9 augustus 2020 9.30 uur
Ds. G. den Boef
Organisatie: PG Creil-Espel
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 16 augustus 2020 9.30 uur
Ds. G. van Rheenen
Organisatie: PG Nagele
1e collecte: Kerk in Actie (Zending)
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.
2e collecte: Kerk

Zondag 23 augustus 2020 9.30 uur
Ds. H. Cappon
Organisatie: PG Emmeloord
1e collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
2e collecte: Kerk

Zondag 30 augustus 2020 9.30 uur
Ds. W. Kok
Organisatie: PG Rutten
1e collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De GudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
2e collecte: Kerk

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 11, juli/augustus 2020, totaal nummer 252.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor september ligt
6 september in de kerk. De kopij kan tot zondag 30 augustus 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email voorzitter@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896,email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571