Kerknieuws mei 2020

…Om te beginnen

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.
Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

Laten we in deze tijd nu we fysiek elkaar niet kunnen ontmoeten verbonden blijven in het gebed.
En bidden dat we straks weer kunnen zingen ik zal met vreugde in het huis van de Here gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken

John Mallie

…Vrijheid
Wat zijn er al vele plannen gemaakt om 75 jaar bevrijding te vieren op 5 mei,
maar helaas zullen de plannen niet tot uitvoering komen. 75 jaar is het geleden dat we bevrijd werden van het oorlogsjuk.
Ouderen binnen onze gemeente weten wat het betekend als de vrijheid na vijf lange oorlogsjaren weer gevierd kan worden.
De verhalen over de oorlog werden verteld door ouders, maar ook door vele grootouders. Ook werden de diverse foto’s, films en documentaires via de televisie getoond.
Ondanks alle informatie die we kregen, kunnen we niet navoelen wat de beperking van de vrijheid voor die mensen en kinderen hebben betekend.
Jaarlijks worden op 4 mei de gevallenen herdacht. Voor vele ouderen betekend dat terug zien wat er in de jaren 1940-1945 gebeurd is.
Op 5 mei wordt de bevrijding gevierd.

Nu leven we in een tijd dat onze vrijheid door een virus wordt beperkt.
Vanuit het Rijk worden maatregelen genomen, waardoor we o.a. diensten meer mogen houden in onze kerk, niet op bezoek gaan, bij ouderen en zieke mensen en afstand houden van elkaar.
Het is wennen, we missen elkaar nu er geen diensten zijn in de Ruimte.
Nu ervaren we wat gemeenschap zijn betekend in onze kerk!

Dit onderstaande gedicht trof me en ik wil
het graag met u/jou delen. Het is van Elle Werners.

zorg voor elkaar
de vrijheid is in het gedrang…
heel anders dan toen

vrijheid overleeft de coronacrisis
deze vrijheid krijg je terug
verloren levens niet

in gedachten… 75 jaar geleden
hier en daar, toen en nu
Gods woord en inspiratie

over wat je uit moet spreken
of wat je beter kunt verzwijgen
hevige beschietingen

er werd toe veel gebeden
omdat er vreselijk werd geleden
geloven, hopen, liefhebben

woord van leven, woord van God
niet om de pijn te bagatelliseren
maar om de dag van toen

te koppelen aan de dag van nu.

Janny Bunschoten

…Bloemengroet
5 april Pieter Ludwig
12 april Dick den Daas
19 april Mw. Benjamins
26 april Mw. Bulk

….70+ jarigen
08-05 J.W. Bunschoten,Urk
14-05 G. Vedelaar
17-05 J. Geluk-Padmos, Emmeloord
20-05 R. de Vries
21-05 T. Smid-Akkerman
24-05 A. Nijmeijer

…Mutaties
Verhuisd:
Dhr. R.R. Geluk is verhuisd en
overgeschreven naar Zwolle
Dhr. R.N. schipper is verhuisd en
overgeschreven naar Eemnes

…Huwelijksjubilea
02-05 dhr. en mevr. L. Plat – C. Jansen 45 jaar getrouwd
11-05 dhr. en mevr. J.G.N. Wander – I.A. Mingo 25 jaar getrouwd

…Van de nood een deugd maken
Nadat we van het Rijk geen kerkdiensten meer mochten houden vanwege het beruchte virus zijn er op kerkelijk gebied vele ontwikkelingen geweest om toch een kerkdienst te houden.
U heeft via de televisie de kerkdiensten op zondag van de landelijke PKN kunnen volgen en ook via kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl van een andere gemeente.
Ook hebben de Dorpskerken in de NOP met elkaar samenwerking gezocht.
PG Emmeloord heeft alle dorpen uitgenodigd om samen te werken via kerkdienstgemist.nl een dienst te verzorgen per dorp.
Voor de Pasen werkten PG Bant,
PG Creil-Espel en PG Emmeloord al samen.
Na de Pasen hebben PC Nagele en
PC Rutten besloten ook met de voornoemde samenwerking mee te doen.
Dat betekent dat er iedere zondag vanaf 9.30 uur een dienst wordt gehouden via Kerkdienstgemist.nl (met geluid en beeld) vanuit de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord.

Iedere PKN gemeente verzorgd een dienst, soms alleen, soms met meerdere gemeenten.

PC Nagele verzorgt 17 mei de dienst. Voorganger is ds. M. Jongsma-Visserman uit Emmeloord.
Enkele leden van de Zanggroep Nagele verzorgen de zang o.l.v. Marian Sijtsma.

Janny Bunschoten

…www.kerkdienstgemist.nl
Kerkdiensten, die via Kerkdienstgemist.nl met geluid en beeld worden uitgezonden vanuit de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord door de samenwerking met PG Bant, PG Creil-Espel, PG Emmeloord, PG Nagele en PG Rutten.

Zondag 26 april 9.30 uur
Ds. v.d. Bunt (Biddinghuizen) organisatie Creil/Espel

Zondag 3 mei 9.30 uur 75 jaar Bevrijding
Ds. H. Torenbeek (Emmeloord) organisatie Emmeloord

Zondag 10 mei 9.30 uur
Ds. H. Capon (Emmeloord) organisatie Emmeloord

Zondag 17 mei 9.30 uur
Ds. M. Jongsma- Visserman (Emmeloord) organisatie Nagele

Hemelvaartsdag 21 mei 9.30 uur
Voorganger nog in te vullen

Zondag 24 mei Jeugddienst organisatie Emmeloord, Creil-Espel, Rutten
Voorganger nog in te vullen

Zondag 31 mei 1e Pinksterdag organisatie Rutten
Voorganger nog in te vullen

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag organisatie Emmeloord
Voorganger nog in te vullen

Collecte
U kunt uw bijdrage aan de collecte, 2/3 is voor de kerk en 1/3 is voor de diaconie overmaken op de bankrekening van de kerk:
NL 87RABO0114281173 t.n.v. PG Nagele o.v.v. datum kerkdienst

…Beroepingscommissie
Het is ongetwijfeld geen verrassing als we u vertellen dat het beroepingwerk de laatste tijd op een laag pitje heeft gestaan.
Corona is daar voor 100% schuldig aan.
Dat neemt niet weg dat we binnenkort met elkaar gaan kijken hoe we weer verder kunnen met dit werk.
Uit de gegadigden welke hebben “gesolliciteerd” hebben we een voorselectie met elkaar gemaakt. Met deze mensen gaan we proberen of we toch met elkaar in overleg kunnen gaan.
Volgens mij moet dat in een rechtstreeks gesprek waarbij we uiteraard misschien wel 2 meter afstand van elkaar gaan houden. Het is altijd goed om mensen in de ogen te kunnen kijken als je met elkaar in gesprek bent, dus vooralsnog geen video-conference.
We houden u op de hoogte.

Namens de beroepingscommissie,
Kees van der Sar

…Bedankt
Lieve gemeenteleden in Nagele,

Langs deze weg wil ik jullie graag bedanken voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van Ger. Het is mij niet mogelijk om ieder van jullie een bericht te sturen aangezien, mede door het Coronavirus en de uitvaart in zeer kleine kring, ik overstelpt ben met post.
Fijn om van jullie te mogen horen dat Ger een waardevolle plaats had in jullie midden. Ik mis hem vreselijk maar weet mij getroost door zijn lievelingstekst uit
Ps. 139: “Hij legt zijn hand op mij”.
In dat geloof is hij in vrede gestorven.
Jullie allen wens ik in het persoonlijk leven en als gemeente van Nagele sterkte toe in deze moeilijke tijd en Gods nabijheid.

Hartelijke groet, Helma Teusink

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Maandag 4 mei Exodus 17:8-16
Dinsdag 5 mei Psalm 23
Woensdag 6 mei Exodus 18:1-12
Donderdag 7 mei Exodus 18:13-27
Vrijdag 8 mei Exodus 19:1-15
Zaterdag 9 mei Exodus 19:16-25
Zondag 10 mei Psalm 68:1-19
Maandag 11 mei Psalm 68:20-36
Dinsdag 12 mei Handelingen 17:1-9
Woensdag 13 mei Handelingen 17:10-15
Donderdag 14 mei Handelingen 17:16-21
Vrijdag 15 mei Handelingen 17:22-34
Zaterdag 16 mei Psalm 34
Zondag 17 mei Exodus 20:1-17
Maandag 18 mei Exodus 20:18-26
Dinsdag 19 mei Exodus 21:1-11
Woensdag 20 mei Exodus 21:12-27
Donderdag 21 mei Matteüs 28:16-20
Vrijdag 22 mei Psalm 47
Zaterdag 23 mei Exodus 21:28-22:3
Zondag 24 mei Exodus 22:4-16
Maandag 25 mei Exodus 22:17-30
Dinsdag 26 mei Exodus 23:1-17
Woensdag 27 mei Exodus 23:18-33
Donderdag 28 mei Exodus 24:1-18
Vrijdag 29 mei Ruth 1:1-22
Zaterdag 30 mei Ruth 2:1-23
Zondag 31 mei Ruth 3:1-18
Maandag 1 juni Ruth 4:1-22
Dinsdag 2 juni Psalm 104:1-18
Woensdag 3 juni Psalm 104:19-35
Donderdag 4 juni Matteüs 8:2-13
Vrijdag 5 juni Matteüs 8:14-22
Zaterdag 6 juni Matteüs 8:23-34
Zondag 7 juni Psalm 150

…Kerkdiensten
Hieronder leest u welke kerkdiensten er verzorgd worden op www.kerkdienstgemist.nl.
Klik op ‘Emmeloord’. Vervolgens kunt u van de ‘Nieuw Jeruzalemkerk’  onderstaande diensten te volgen.

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op de bankrekening van de kerk.
NL 87RABO0114281173 t.n.v. PG Nagele o.v.v. datum kerkdienst
Goed om te weten is dat 2/3 van het door u overgemaakte bedrag voor de kerk is en 1/3 is voor de diaconie.

Zondag 10 mei 9:30 uur
Ds. H. Capon ( Emmeloord)
Organisatie door PG Emmeloord
1e collecte: Collecte Jeugdwerk (JOP)
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelfte doen en verantwoordelijkheden te dragen.
Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s.
Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt.
2e collecte: Kerk

Zondag 17 mei 9:30 uur
Ds. M. Jongsma- Visserman (Emmeloord)
Organisatie door PG Nagele
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Donderdag 21 mei 9.30 uur
Hemelvaartsdag
Voorganger nog in te vullen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 24 mei
Jeugddienst
Voorganger nog in te vullen
Organisatie door PG Emmeloord, Creil-Espel, Rutten
1e collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De GudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
2e collecte: Kerk

Zondag 31 mei
1e Pinksterdag
Voorganger nog in te vullen
Organisatie door PG Rutten
1e collecte: Kerk in Actie (Pinksterzending)
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar
groeiende kerk in Marokko
2e collecte: Kerk

Maandag 1 juni
2e Pinksterdag
Voorganger nog in te vullen
Organisatie door PG Emmeloord

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 9, mei 2020, totaal nummer 250.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor mei ligt
3 mei in de kerk. De kopij kan tot zondag 31 mei 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896, email vandersapw@gmail.com
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571