Kerkdiensten tot 1 juni uitgesteld

Het is vreemd dat er voorlopig op de zondagen geen kerkdienst is in de Ruimte.
We zijn zoekende, misschien luistert u naar een dienst bij Kerkdienst gemist van een andere kerk of bekijkt u een kerkdienst op de televisie.
Het Woord kunnen we dus horen en soms zien.
Maar wat we missen is het contact met elkaar, even vragen hoe het is, even die hand op je schouder of dat betekenis volle knipoogje en het kopje koffie/thee na de dienst.

Tot 1 juni mogen er van het Rijk, vanwege het Coronavirus, geen kerkdiensten worden gehouden met de gemeenteleden.
Vooral in de Veertigdagentijd missen we de diensten. Het is een tijd van bezinning en een voorbereiding op het Pasen.
Onze Paascyclus gaat niet door. Er zijn geen diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Maar op Pasen, 12 april, wordt er vanuit onze kerk een dienst via Kerkdienst gemist.nl uitgezonden.
Ds. Conny Aalbersberg is bereid gevonden een Paasdienst te houden met enkele leden van de Commissie Bijzondere Diensten en een aantal kerkenraadsleden.
Op zo’n manier kunnen we toch Pasen vieren in de Ruimte.

Maar er zijn toch ook mogelijkheden om naar diverse kerkdiensten te luisteren en/of te kijken bij Kerkdienstgemist nl dat kan onder andere bij de PG Emmeloord en in PKN Marknesse.

Via de televisie verzorgt de Protestantse Kerk Nederland iedere zondag om 9.20 uur met de EO een dienst.

Ook zendt Omroep Flevoland iedere zondag een kerkdienst vanuit de kerken in Flevoland.

Namens de kerkenraad,
Janny Bunschoten