Kerknieuws februari 2020

Liefde

liefde is
de ander aanvaarden
je bent goed
zoals je bent
onvoorwaardelijk

liefde is
de taal spreken
ik houd van jou
kleine woorden
met een grote inhoud

liefde is
koesteren en strelen
niet in jezelf opbranden
maar de ander deel
maken van je warmte

liefde is
in beweging komen
jezelf niet vasthouden
maar wegschenken
aan de ander

kijk maar naar Jezus
van Hem kun je leren
lief te hebben
als geen ander

Joke van Sliedregt

…Om te beginnen

Keurig vermeld op een rooster, wordt aangegeven dat aan mij de eer is om het voorwoord voor het kerknieuws van februari te schrijven.
Na een rustige tijd van tussen kerst en oud en nieuw , gaan veel zaken voor de kerk weer van start.
De eerste vergaderingen van 2020 hebben we weer gehad en er staan er ook weer veel gepland.
Div commissies worden geacht om voor continuïteit te zorgen in de gemeente.
Vele zaken binnen de kerk vragen om oplossingen en aandacht.
Gelukkig gaat dat ook door. Wel kunnen we ondervinden dat er steeds meer van een kleiner wordende gemeente wordt gevraagd. Dit is mij met name opgevallen als je weer een paar taken binnen de gemeente mag uitvoeren.
Je kijkt om je heen en je ziet dat een groot aantal leden van de kerk haar of zijn steen(tje ) bijdragen En dat geeft een goed gevoel. Met elkaar werken aan een stukje gemeente zijn , naar elkaar omkijken, en zo nodig elkaar helpen.
En als je verder denkt, wat mag je blij zijn wanneer je de gezondheid bezit om je ergens voor in te kunnen zetten. Inzetten voor een “duurzame “ gemeente waar we ons geloof “duurzaam “mogen beleven.
Want zeker is , dat onze God er alles aan zal blijven doen om ons te laten merken dat het geloof ons een steun in de rug geeft. God blijft ons altijd in de gaten houden. En gaat het misschien niet altijd naar onze wens, dat kan , maar de weg is door God voor ons uitgestippeld. Door te bidden en te danken kom je er achter dat je er niet alleen voor staat.
Het zou fantastisch zijn als U ervaart dat U niet “ alleen “ in het leven hoeft te staan , en dat is wat ik U toewens.

Kees van der Sar.

…Van de voorzitter

Commissie Bijzondere Diensten
Ina Hospers heeft besloten na 20 jaar te stoppen als lid van de CBD. Vele diensten heeft zij altijd met veel enthousiasme en creativiteit met de CBD voorbereid en uitgevoerd. Wij willen haar daarvoor hartelijk bedanken!
De huidige CBD bestaat nu uit twee leden, Jeanet Lamse en Janny Bunschoten, maar Wieke van der Sar en Reinou Geschiere hebben aangegeven zich te willen aansluiten bij de CBD. Welkom dames!

Een beetje afscheid van Mariska?!
Zondag 12 januari hebben we in de dienst aandacht besteed dat Mariska haar structurele hulpdiensten per 1 december 2019 heeft beëindigd.
Bij het goede gesprek stond de duif centraal. De duif had ook een bericht voor de gemeente die door de voorzitter werd voorgelezen. De tekst luidde als volgt:

Lieve gemeente van Nagele,
Vrede, vrede voor jou.
Jij bent Zijn geluk.
Maak je geen zorgen over de toekomst.
Vertrouw je toe aan de zachte leiding van Gods Geest.
De Heer zal alles goed maken .
Je zult er versteld van staan!

Koffie en theedrinken na de dienst
Het is de gewoonte de laatste zondag van de maand na de dienst met elkaar koffie te drinken. Ook bij bijzondere diensten wordt regelmatig koffie gedronken na de dienst. Vele gemeenteleden maken gebruik van deze mogelijkheid. De groep die deelneemt wordt ook steeds groter en sommige gemeenteleden missen het als er geen koffiedrinken is. Het voorziet in een behoefte!
Op de kerkenraadsvergadering van 20 januari is besloten dat er vanaf 9 februari wekelijks koffiedrinken is na de dienst om elkaar te ontmoeten.

Janny Bunschoten

…70+ jarigen
02-02 M. Ruitenbeek-van Donkersgoed
05-02 H. Horsman
08-02 J.A.M. Geluk, Emmeloord
13-02 J.F. Meijer-Burgmans
17-02 J.A. Barendregt
19-02 M.N. Brondijk
21-02 H. Meijer
26-02 J. Jansen, Emmeloord
26-02 K.H. Mol-Zwart
26-02 S. Stroo
26-02 E.F. Meijer-Douwes
28-02 R.H. Brondijk-van der Veen

….Mutaties
Verhuisd
Mevr. K. Wientjes is verhuisd naar Kampen en overgeschreven
Mevr. C.A. van der Slikke is verhuisd naar Zwolle en overgeschreven

Huwelijksjubileum
10-02 Dhr. J.W. Geschiere en mevr.R. Vos 25 jaar getrouwd

…Bloemengroet
5 januari dhr. Bert Oldebeuving
12 januari ds. Mariska v. Beusichem
19 januari fam. Bovée Monnikenweg
26 januari mw. Ina Hospers

…Collectes
Diaconie
zondag 1 dec. € 56,60 Pastoraat
zondag 8 dec. € 83,00 Diaconie
zondag 15 dec. € 35,70 Diaconie
zondag 22 dec. € 78,30 Diaconie
zondag 24 dec. € 249,35 Unicef
zondag 25 dec. € 175,85 Kinderen in de knel
zondag 29 dec. € 57,40 ISEE
zondag 31 dec. € 29,10 Diaconie

Kerk
zondag 1 dec. € 55,75
zondag 8 dec. € 106,30
zondag 15 dec. € 37,40
zondag 22 dec. € 55,55
zondag 25 dec. € 137,10
zondag 29 dec. € 58,85
zondag 31 dec. € 48,70

…In Memoriam Sina Feddes
Op 19 december 2019 overleed Sina Feddes-Kamphuis, 82 jaar oud. Haar sterven kwam onverwacht en snel.
Sina werd op 25 maart 1937 geboren. Zij groeide zij op op een boerderij in Ane, vlakbij Gramsbergen, als oudste dochter van een groot gezin. Via vrienden leerde zij Jan kennen. Hij kwam uit De Krim, een dorp in de buurt. Toen Jans vader zich als boer vestigde in Nagele, aan de Brandsmaweg, betrokken Jan en Sina een nabijgelegen arbeiderswoning.
Kort erna namen Jan en Sina de boerderij over. Zij werden verrijkt met de komst van vier kinderen. Thuis was het gezellig. Jan bestierde de boerderij, Sina zorgde voor het huishouden en de kinderen. Toen de kinderen groot waren en geen van hen de boerderij kon of wilde overnemen verhuisden Jan en Sina naar de Tarwehof. Ook daar hebben zij goede jaren gehad. Jan en Sina werden grootouders van negen kleinkinderen die graag bij opa en oma thuis kwamen. Haar hele leven is Sina met geloof bezig geweest. Dit was voor haar een bron van vertrouwen. Op zondag kwam zij met Jan naar de kerk en zij deed mee met gespreksgroepen. Zij was ook ouderling, waarbij zij een speciaal oog had voor de jongeren in de gemeente. Vanuit haar geloof was Sina bovendien maatschappelijk betrokken.
Een groot verdriet in Sina’s leven was het overlijden van Jan in de zomer van 2018. Maar ook hierin was haar geloof haar grote steun. Het gaf haar een gevoel van vrede te midden van alle verwarring en pijn.
Sina was ruimdenkend. Deze ruimdenkendheid heeft zich tijdens haar leven ontwikkeld. Zelf zei zij daarover: ‘Ik ben wijzer geworden. Voor haar stond de liefde centraal. Graag citeerde zij de woorden van de apostel Paulus: ‘Geloof, hoop en liefde, maar het meeste van deze is de liefde.’ Met deze woorden hebben wij op 24 december in de kerk van Nagele afscheid van Sina genomen. Wij moesten haar uit handen geven maar wij weten haar veilig in de handen van de Levende God.

Ds. Mariska van Beusichem

…Lieve gemeente van Nagele,

Graag wil ik u bedanken voor de goede wensen die ik van u heb gekregen voor mijn werk in Utrecht. Ik vond het fijn dat er een afvaardiging van de gemeente van Nagele aanwezig was bij mijn intrede aldaar en dat Kees van der Sar mij na de dienst zelfs namens u heeft toegesproken!
Het afscheid op 12 januari in de kerk van Nagele was hartverwarmend. Ik was ontroerd toen u mij toezong: ‘Ga met God en hij zal met je zijn’. Dat is ook mijn zegenwens voor u! In de dienst kreeg ik een prachtig drieluik ‘Geloof, hoop en liefde’, door Piet van der Sar gemaakt, en sprak de commissie Bijzondere Diensten inspirerende geloofswoorden. Toen ik na de dienst in het zaaltje aanschoof voor een kopje koffie dacht ik dat het afscheid voorbij was. Maar tot mijn verrassing stelde de kerst-musicalgroep zich op om mij een toe te zingen. De fraaie tekst was van de hand van Herman Horsman. De warmte die ik in Nagele ontvangen heb neem ik in mijn hart mee naar Utrecht. Ik ga de komende tijd gelukkig nog vaak bij u voor want ik kan u niet missen!

Vrede en alle goeds!
Ds. Mariska van Beusichem

…CVN Stamppotbuffet
Woensdag 19 februari om 18.00 u gaan we gezamenlijk eten in de Ruimte.
Hierna begint de jaarvergadering, rond 19.30 u.

Namens het bestuur, Martje

Wist u dat….
Wij inmiddels alweer een jaar zelfstandig zijn als De Fakkel Emmeloord?
Wij als bestuur en vrijwilligers dankbaar zijn voor alle betrokkenheid?
De Fakkel Emmeloord niet kan bestaan zonder uw steun?
Wij geen commerciële bedoelingen hebben maar ons team bestaat uit betrokken vrijwilligers uit verschillende kerken uit Noordoostpolder en omgeving? Onze missie is: geloven, ontmoeten en getuigen?
Wij een ruime keus hebben in bijbels, kinderbijbels, dagboeken, boeken met als thema o.a. geloofsopbouw, pastoraat, relatie en gezin, romans, kinderboeken, geschenkboeken, cadeaus met meerwaarde, kaarten, multimedia en nog veel meer?
Ook buiten – en randkerkelijke mensen ons weten te vinden als zij op zoek zijn naar een kaart of cadeau met meerwaarde?
Hierdoor mooie gesprekken ontstaan?
Wij in de Lange Nering zo op een laagdrempelige manier een missionaire betekenis kunnen hebben en getuigenis kunnen zijn?
U ook bij ons terecht kunt voor tweedehandsboeken?
U uw goede, gebruikte boeken doorlopend bij ons in kunt leveren?
U hiermee ook onze missie als zelfstandige christelijke boek- en cadeauwinkel steunt?
U zich aan kunt melden voor onze nieuwsbrief via emmeloord@fakkel.nl of onze website https://www.fakkel.nl/?

U ons ook kunt volgen via Facebook op Instagram?
Wij niet alles op voorraad hebben, maar wel voor u kunnen bestellen?

Wij de afgelopen maanden druk zijn geweest met het herinrichten van onze winkel?
De koffie voor u klaarstaat en wij u graag (weer) ontmoeten in onze winkel?
De Fakkel Emmeloord: geloven|ontmoeten|getuigen

…Maand van de Bijbel
Op vrijdag 24 januari gaat in Abdij van Egmond de ‘Maand van de Bijbel’ van start.
Oudtestamenticus dr. Jaap van Dorp van het NBG geeft op die dag een workshop bijbelvertalen.
De Maand van de Bijbel is een initiatief van Uitgeverij Royal Jongbloed en Adveniat. Het Nederlands Bijbelgenootschap, het Nederlands Dagblad, de Internationale Bijbelbond en Friesch Dagblad/Het Goede Leven werken mee als partner. De Maand van de Bijbel loopt door tot en met Valentijnsdag, 14 februari.
Link: https://www.maandvandebijbel.nl/

Bijbellezer zoekt liefde, licht en vrede
Liefde, licht en vrede zijn in 2019 de meest gebruikte zoekwoorden van bijbellezers op debijbel.nl. De populairste bijbeltekst is, voor het derde jaar op rij, Psalm 23. In totaal werd de Bijbel 10,7 miljoen keer digitaal geopend, een stijging met 30% ten opzichte van 2018. Dat gebeurt steeds vaker via Mijn Bijbel, de NBG-app die gekoppeld is aan debijbel.nl. Met 60.000 nieuwe gebruikers komt het totaal aantal daarvan op 140.000.
Link: www.debijbel.nl

NBG-podcast ‘Dagvers’
Sinds 1 januari 2020 begint het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een dagelijkse podcast, ‘Dagvers’. De podcast opent met de bijbeltekst van de dag uit het NBG-leesrooster voor het jaar 2020. Daarna volgt een korte uitleg en een vraag of opdrachtje om mee te nemen de dag in.
In de podcast wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt. Luisteren naar Dagvers duurt ongeveer drie minuten. Aanmelding kan via Spotify en andere podcast-apps.
Link: www.debijbel.nl/dagvers

Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst
Er komt een nieuwe Friese bijbelvertaling. De begroting is rond, nu naast andere financiers ook de provincie Fryslân een bijdrage levert. De initiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, presenteerde de plannen op 17 januari in Franeker. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het vertaalwerk zal worden gedaan door een team van vertalers onder wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Eep Talstra (Oude Testament), dr. Lieuwe van Kampen (Nieuwe Testament) en prof. dr. Rolf Bremmer (Fries). De vertaling zal digitaal beschikbaar komen op debijbel.nl, het bijbelplatform van het NBG.

Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela
Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, voedsel wordt iedere dag duurder en mensen weten niet meer wie ze moeten vertrouwen. In deze uitzichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De vraag naar bijbels stijgt dan ook, maar deze zijn onbetaalbaar geworden. Help mee en geef met uw gift gezinnen in Venezuela een bijbel.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: <naam>
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-venezuela

..Dietrich Bonhoeffer
1906-1945
Protestantse Gemeente Emmeloord.

In het voorjaar van 2020 laten we ons inspireren door het leven en gedachtengoed van Dietrich Bonhoeffer, theoloog en verzetsheld. De thema’s die hij benoemde zijn vandaag nog steeds actueel. Dat vraagt om aandacht, doordenking en gesprek.
U bent van harte welkom bij de diverse activiteiten.

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Zo. 2 februari Matteüs 5:1-12
Ma. 3 februari Matteüs 5:13-26
Di. 4 februari Matteüs 5:27-37
Wo. 5 februari Matteüs 5:38-48
Do. 6 februari Deuteronomium 28:1-14
Vr. 7 februari Deuteronomium 28:15-26
Za. 8 februari Deuteronomium 28:27-44
Zo. 9 februari Deuteronomium 28:45-57
Ma. 10 februari Deuteronomium 28:58-69
di. 11 februari Psalm 31:1-14
wo. 12 februari Psalm 31:15-25
do. 13 februari Deuteronomium 29:1-14
vr. 14 februari Deuteronomium 29:15-28
za. 15 februari Deuteronomium 30:1-10
zo. 16 februari Deuteronomium 30:11-20
ma. 17 februari Psalm 18:1-16
di. 18 februari Psalm 18:17-35
wo. 19 februari Psalm 18:36-51
do. 20 februari Exodus 1:1-14
vr. 21 februari Exodus 1:15-22
za. 22 februari Exodus 2:1-10
zo. 23 februari Exodus 2:11-22
ma. 24 februari Spreuken 5:1-14
di. 25 februari Spreuken 5:15-23
wo. 26 februari Matteüs 6:1-18
do. 27 februari Matteüs 6:19-34
vr. 28 februari Matteüs 7:1-12
za. 29 februari Psalm 51
zo. 1 maart Exodus 2:23-3:10

Kerkdiensten
Zondag 9 februari 9:30 uur
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: catechese en educatie Nederland – Relevant en modern trainingsaanbod. Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven
Tweede collecte: Kerk

Zondag 16 februari 9.30 uur
Ds. D. Geertsma (IJhorst)
Eerste collecte: Werelddiaconaat Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomstDe noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 februari 9.30 uur
Kand. Melania Hadnagy (Kampen)
Eerste collecte: ISEE
De collecte is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren
Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 maart 9.30 uur
Ds. T Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: voorjaarszending Golfstaten – De kracht van bijbelverhalen Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!
Tweede collecte: Kerk

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 6, februari 2020, totaal nummer 247.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor maart ligt
1 maart in de kerk. De kopij kan tot zondag 23 februari 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620 / 0625463896, email vandersapw@gmail.com
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571