Kerknieuws januari 2020

Zegenwens (voor een nieuw jaar)

De Heer zegent jou,
zodat je vrij bent van alle onnodige dwang.
Vrij van elk ‘jij moet..’ en ‘het is jouw plicht, dat …’
Vrij van wat de ander dwingend verwacht.
Vrij van hoe het hoort en van wat ‘men’ ervan vindt.

Zodat je moed en kracht ontvangt
om je eigen weg te gaan.
De voor jou bestemde weg,
die alleen jij zoekend vindt en al gaande maakt.

De Heer behoede jou,
zodat je onderweg tegen onheil beschutting vindt,
en ervaart, dat jij niet verlaten bent,
hulpeloos, blootgesteld aan weer en wind,
maar, dat overal goede mensen met jou gaan.

De Heer zij jou genadig,
zodat je open ogen en geopende oren krijgt,
om zijn daden en de grote wonderen van het leven
in de ogenschijnlijk alledaagse aardse zaken
te ontdekken, onbevangen als een kind.

De Heer geve jou vrede,
zodat andermans kritiek of complimenten
jou niet verwarren, nog verdoven.
Zodat vrijmoedigheid en een diep innerlijk vertrouwen
jouw weggenoten zullen worden.,
en jouw voeten vaste en zekere wegen zullen gaan.

Alfred C. Bronswijk

…Om te beginnen

Nieuw
Er is weer een nieuw jaar begonnen.
Een moment om terug te blikken en naar de toekomst te kijken. Bij het terugblikken komen in gedachten dan mooie momenten langs maar vast ook verdrietige gebeurtenissen, dingen die je goed hebt gedaan en dingen die je beter had moeten doen of echt fout hebt gedaan.
Met Kerst hebben we de geboorte van Jezus gevierd. Eigenlijk begint het nieuwe jaar met Kerst, want dit nieuwe leven geeft ons nog steeds een nieuwe kans om fouten achter ons te laten en het in de toekomst beter te doen. Immers Jezus is onze Verlosser die naar de Aarde, naar ons is gekomen om onze fouten te vergeven.
Grijp die kans.

Ik wens u allen een gelukkig en gezegend nieuw jaar toe.

Johan Wander

.…70+ jarigen
07-01 J. Mol
19-01 L. Plat
25-01 P. Leistra-Stoepker, Emmeloord

....Mutaties
Verhuisd
Fam. J.J. Westeneng is verhuisd naar
Emmeloord en overgeschreven
Mevr. I.M. Leune is verhuisd naar
Emmeloord en overgeschreven

Uitgeschreven
Mevr. J. Elenbaas

Overleden
19-12 Mevr. G.H. Feddes-Kamphuis

Bloemengroet
1 december mw. Withaar (Ring)
8 december Jeannette (Melodica)
15 december Jaap en Janet Eilander
22 december Erwin en Laura Boogaard
25 december Wim en Willy Boogaard
29 december Jaap Doornbos

Collectes
Diaconie
zondag 6 okt. € 77,80 Kerk en Israël
zondag 13 okt. € 51,10 Werelddiaconaat
zondag 20 okt. € 38,00 Diaconie
zondag 27 okt. € 57,10 ISEE
zondag 3 nov. € 76,95 Najaarszending
zondag 10 nov. € 53,15 Dorpskerken
zondag 17 nov. € 62,40 Voedselbank
zondag 24 nov. € 104,50 ISEE

Kerk
zondag 6 okt. € 116,70
zondag 13 okt. € 92,40
zondag 20 okt. € 48,40
zondag 27 okt. € 95,30
zondag 3 nov. € 140,55
zondag 10 nov. € 60,55
zondag 17 nov. € 98,00
zondag 24 nov. € 112,20

…Afscheid Mariska van Beusichem
Sinds 1 december 2019 is Mariska gestopt met haar doorweekse werkzaamheden in Nagele. In de loop van 2020 gaat Mariska nog een aantal keren voor. Ook verzorgt zij het crisispastoraat en rouwdiensten tot er een nieuwe predikant is. Toch wil de kerkenraad op 12 januari 2020 na de dienst, waarin Mariska voor gaat, u de gelegenheid geven persoonlijk afscheid van Mariska te nemen onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers uit de keuken Marjan.

Janny Bunschoten

…Beroepingscommissie
Nadat bekend werd dat we op zoek mogen naar een nieuwe dominee voor onze gemeente, zijn er in de dorpen Creil, Espel en Nagele mensen gevraagd om zitting te nemen in de beroepingscommissie.
Deze groep van in totaal 12 personen zijn nu een tweetal avonden bij elkaar geweest. De eerste avond hebben we advies gekregen van dominee Klaas van der Kamp.
Deze dominee is onze contactpersoon van en naar de landelijke PKN. Daar is verteld welke procedure we mogen aanhouden om tot een resultaat te kunnen komen. Het is een diverse groep, waar we met elkaar na de tweede avond, het er over eens te zijn dat het een prettig en open overleg is, waar alle leden zich prettig bij voelen.
Afgesproken is om in januari bij elkaar een kerkdienst te bezoeken. Dit om een plaatselijke sfeer te kunnen proeven.
Op 26 januari komt de commissie in Nagele en komt ook na afloop van de dienst met ons mee koffie drinken.
Vanuit de commissie is er het volgende verzoek. Als u als gemeentelid een Kandidaat of Dominee in uw hoofd heeft waarvan u denkt, deze persoon kan misschien wel een goede kandidaat zijn, laat het dan alstublieft aan ons weten.
Wij nemen hem of haar mee in alle afwegingen. Uiteraard worden eventuele namen in vertrouwen aan de beroepingscommissie gemeld.

U kunt deze eventuele kandidaten doorgeven aan Kees van der Sar, voorzitter van de beroepingscommissie.

…Kerkbalans 2020
Het is januari en dus gaat de actie Kerkbalans weer van start. Deze loopt van 18 januari t/m 1 februari. Vrijwilligers gaan op pad om uw geldelijke toezegging voor Kerkbalans 2020 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalans enveloppe bij u af te geven en ongeveer twee weken daarna opnieuw om uw (hopelijk positieve) antwoord weer op te halen.
Heeft u een automatische incasso afgegeven dan komen we in principe niet weer bij u aan de deur.
Kerkbalans is “de” actie om het plaatselijk kerkenwerk geldelijk mogelijk te maken.
De beoogde inkomsten worden besteed aan de diverse onderdelen van het kerkenwerk:
salarissen, gebouwenonderhoud, energie, kosten van de eredienst en bijzondere activiteiten in onze gemeente.
Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk.
U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst al voordat de kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt.
Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk.
Legt u de enveloppe met de antwoordstrook klaar?
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens het college van kerkrentmeesters,
Kees van der Sar

…Een kaarsje branden
Sinds een paar jaar staat er in de kerkzaal een tafel waar een kaarsje kan worden aangestoken voor een dierbare.
Dit kan altijd voor een dienst.
Tot eind december 2019 was er ook de mogelijkheid om dit op de zaterdagavond tussen
18.30 – 19.00 uur te doen. Er was dan steeds een gastvrouw aanwezig en af en toe kwamen er ook dorpsgenoten gebruik maken van deze gelegenheid.
Vanaf 1 januari komt het moment op de zaterdagavond te vervallen, omdat er op 30 december een kapelletje geplaatst is op de algemene begraafplaats in Nagele (naast de klokkestoel), waar op alle momenten van de dag , een kaarsje kan worden aangestoken voor een dierbare.
Dit kapelletje is gemaakt door vrijwilligers en zal binnen afzienbare tijd officieel worden overgedragen aan Ver. dorpsbelang Nagele.
Namens de gastvrouwen,
Wieke van der Sar

…Vrouwen van Nu / C.V.N.
Dinsdag 7 januari
De gezamenlijke nieuwjaarsmiddag is in het Rietveld van 14.00 – 16.00 uur.
Hanneke van Hannekes Pluktuin uit Biddinghuizen laat ons meegenieten
van haar tuin.

…C.V.N.
Woensdag 15 januari
Wilma Stoker, fysiotherapeut in Nagele komt vertellen over haar werk.
Aanvangstijd 20.00 uur in De Ruimte

Iedereen is van harte welkom.
Namens het bestuur Martje v d Meer

…De Bijbel op tv bij SBS6
In het SBS6-programma Holland van Boven van 1 december 2019 was ook het NBG in Haarlem te zien.
In beeld kwamen onder meer onze vertalingen, onze wereldwijde inzet,
de Prentenbijbel, de app met de Rembrandtroute en de bibliotheek.

Holland van Boven is een tv-programma met mooie beelden en verhalen waarin elke week een andere provincie centraal staat.
‘Hun belangstelling laat zien dat ons werk opvalt en dat de Bijbel een heel bijzonder boek is’, zegt NBG-persvoorlichter Peter Siebe, die de tv-reportage voorbereidde.
‘Ik zie hierin de onbevangen houding van een nieuwe generatie tegenover de Bijbel.’

Dynamisch
De Bijbel is een oud boek en het NBG wordt soms gezien als instituut in een ivoren toren. Siebe: ‘Als uw familieleden, vrienden, buren of collega’s niet weten hoe actueel de Bijbel en hoe dynamisch het NBG is, attendeer hen dan op deze reportage. Of ga samen met hen kijken.’
Het fragment over het Bijbelgenootschap is te zien op de website van het NBG.

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
zondag 5 januari Matteüs 2:1-12
maandag 6 januari Matteüs 2:13-23
dinsdag 7 januari Matteüs 3:1-17
woensdag 8 januari Jesaja 56:9-57:6
donderdag 9 januari Jesaja 57:7-13
vrijdag 10 jnuari Jesaja 57:14-21
zaterdag 11 januari Jesaja 58:1-5
zondag 12 januari Jesaja 58:6-14
maandag 13 januari Jesaja 59:1-8
dinsdag 14 januari Jesaja 59:9-15a
woensdag 15 januari Jesaja 59:15b-21
donderdag 16 januari Jesaja 60:1-14
vrijdag 17 januari Jesaja 60:15-22
zaterdag 18 januari Jesaja 61:1-11
zondag 19 januari Jesaja 62:1-12
maandag 20 januari Psalm 96
dinsdag 21 januari Spreuken 1:1-19
woensdag 22 januari Spreuken 1:20-33
donderdag 23 januari Spreuken 2:1-22
vrijdag 24 januari Matteüs 4:1-11
zaterdag 2 januari Matteüs 4:12-25
zondag 26 januari Psalm 139:1-12
maandag 27 januari Psalm 139:13-24
dinsdag 28 januari Spreuken 3:1-20
woensdag 29 januari Spreuken 3:21-35
donderdag 30 januari Spreuken 4:1-13
vrijdag 31 januari Spreuken 4:14-27
zaterdag 1 februari Psalm 149
zondag 2 februari Matteüs 5:1-12

Kerkdiensten

Zondag 12 januari 9:30 uur
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 januari 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 januari 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 februari 9.30 uur
Ds. W. Terlouw (Dronten)
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 5, januari 2020, totaal nummer 246.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor december ligt
1 december in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 januari 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896, email vandersapw@gmail.com
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571