Uitnodiging gemeente-avond

Donderdag 21 november a.s. wordt u van harte uitgenodigd voor onze gemeente-avond.

Deze avond bespreken we de begroting 2020 en het beleidsplan. Verder brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de “ groene kerk “ en berichten we over de vorderingen m.b.t. de samenwerking met Creil/Espel.

Vanaf 19.45 staat de koffie en/of thee klaar, we willen graag om 20.00 uur beginnen.

Namens de kerkenraad,

scriba Marianne Leune – van Giesen