Kerknieuws juli/augustus 2019

Voor wie op reis gaat,
maar ook voor wie thuis blijft:

Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.


…Om te beginnen
Als kind was ik dol op de gelijkenissen van Jezus. De Barmhartige Samaritaan was mijn favoriet, maar ook het verhaal van de verloren zoon sprak mij enorm aan. Mooie verhalen die je zo voor je zag als je ze hoorde of las. Zo hoef ik maar de titel te zien van het verhaal over de verloren zoon en ik zie een lieve, oudere man (met baard) voor me die met open armen en een traan in zijn ogen staat te wachten ……… Maar ik was me ook toen al bewust van het feit dat het niet alleen om het mooie verhaal gaat, maar dat er een boodschap in deze verhalen zit.
Geen wonder dat ik een fan ben van spiegelverhalen. Ik vind ze veel lijken op de gelijkenissen van Jezus. Een eenvoudig verhaal, wat je zo voor je ziet, maar altijd met een boodschap. Soms ook verrassend waardoor je met andere ogen tegen alledaagse dingen aan kunt kijken. Want neem nu een potlood…… Je gebruikt het om te tekenen of om aantekeningen mee te maken. Maar wist u dat u van een potlood ook een aantal belangrijke dingen kunt leren…..?
Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven was. Op een gegeven moment vroeg hij: ‘Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij?’
Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: ‘Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woorden die ik schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt.’
Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon er niets bijzonders aan ontdekken. ‘Maar het is een gewoon potlood, niets speciaals!’
‘Het is maar hoe je ernaar kijkt’ zei oma
Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou – maar dan moet je ze wel onthouden – tot iemand zullen maken die altijd in vrede zal leven met de wereld:
Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en Hij zal je altijd leiden volgens Zijn wil.
Ten tweede: Af en toe moet ik stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus je moet wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens.
Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijker is om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.
Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus, wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt.
Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: hij laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar voortdurend van bewust te zijn.’
Reinou Geschiere

…Meditatie

I Petrus 5: 7 ‘U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.’

Reizen met de trein vind ik buitengewoon comfortabel: met een krantje voor het raam, een kopje koffie onder handbereik. Het is een ontspannen ervaring tot…. de trein het eindstation nadert. Dan klinkt uit de luidsprekers een onverbiddelijke stem: ‘Denkt u bij het verlaten van deze trein aan uw persoonlijke bezittingen!’ Van die opdracht raak ik elke keer weer in de war. Ik heb namelijk veel bezittingen: een huis vol. En dan heb ik ook nog een auto waarin ik allerlei spullen meesleep. Als ik daar allemaal aan moet denken – en niet zomaar op een rustig moment maar in de hectiek van het verlaten van een trein! – , slaat mijn hoofd op hol. Met een beetje pech kom ik er niet eens aan toe op de plaats van bestemming uit te stappen. Op zo’n moment begrijp ik de mensen beter die een ‘opruimgoeroe’ in de arm nemen om onder deskundige begeleiding te ‘ontspullen’. Dat schijnt helemaal in te zijn! Zo’n goeroe raadt aan om alles door je handen te laten en gaan en je af te vragen: ‘Word ik hier nog blij van of niet?’ Als het antwoord ontkennend is dan moet je het voorwerp zonder aarzelen in de vuilnisbak of in de bak voor de kringloop gooien.
De Bijbel is een voorstander van ‘ontspullen’, maar dan in geestelijke zin. De brief van Petrus moedigt ons aan onze zorgen los te laten in het vertrouwen dat wij Gods zorg zijn. Hoe vaak hebben we niet bezorgde gedachten die beginnen met het woordje ‘als’? Als ik ziek word, als mijn kind iets overkomt, als het pensioenfonds instort, als er een ramp gebeurt, als mijn geliefde overlijdt. Dit soort ‘als-gedachten’ vragen veel energie. Ze kunnen gaan tollen in je hoofd en voor je het weet vergeet je helemaal het hier-en-nu. Je kunt je ook zoveel zorgen maken over jezelf dat je jaloers wordt op een ander. Je voelt je miskend, tekort gedaan. Je hart vult zich met bitterheid. Beter is het gesteld met het hart van God. Daar is liefde: jij gaat hem ter harte. Hij vergelijkt je niet met anderen. Voor hem is er maar één zoals jij.
Geestelijk ontspullen werkt eigenlijk net als materieel ontspullen. Stel je voor dat je in trein van Gods liefde bent die jou naar je bestemming voert: vrede en vreugde. Bij elke gedachte die de coupe binnenkomt vraag je je af: word ik hier echt diep van binnen blij van of niet? Als het antwoord nee is dan laat je de gedachte gaan. Is het antwoord ja, dan zeg je: ‘Vriend, kom erbij. Ik wil je graag beter leren kennen. Laten we samen verder reizen!’

Ds. Mariska van Beusichem

…Meeleven

Laten we elkaar niet uit het oog verliezen, ook niet in deze zomertijd. Het is fijn om elkaar te dragen in gebed, een bezoekje te brengen of eens op te bellen. Laten we trouwens ook niet vergeten de Heer te danken voor alles dat goed gaat met onszelf en de mensen om ons heen. Op de avond van elke dag even terugkijken en dan in gebed noemen waar je dankbaar voor bent kan een verrassende nieuwe kijk op het leven geven!

Ds. Mariska van Beusichem

…Bij de diensten

Na het Pinksterfeest zijn de grote feesten van de kerk even op. Op de kerkelijke kalender noemen ze dit de ‘feestloze tijd van het jaar’. Dat klopt natuurlijk niet want elke zondag blijkt er heel wat te vieren. Speciaal wil ik u wijzen op zondag 18 augustus. In deze dienst willen Fenny en Johan Woltinge met ons danken voor hun 60-jarig huwelijk! In deze dienst mag ik voorgaan. U komt toch ook?

Ds. Mariska van Beusichem

….70+ jarigen juli
03-07 C.C. Giethoorn-Joor
03-07 S. Bakker
08-07 G. Withaar
09-07 F. Woltinge-Metselaar
24-07 J. Giethoorn

….70+ jarigen augustus
02-08 N. Jansen-de Boer
05-08 A.J. Jonker-van de Velde
06-08 D.I. de Visser-Dalemans
07-08 J. Bulk-Oostingh
23-08 J. Bouw-Brink
25-08 IJ. de Jonge-Dijkstra

…Huwelijksjubilea
12-07 dhr. J. van Bohemen en mevr.J. van Bohemen-van Ittersum 25 jaar getrouwd

19-08 dhr. J. Woltinge en mevr. F. Woltinge-Metselaar 60 jaar getrouwd

31-08 dhr. M. de Vogel en mevr. A. de Vogel-Post 40 jaar getrouwd

…Collectes

Kerk
zondag 14 april € 50,60
zondag 21 april € 193,70
zondag 28 april € 47,50
zondag 5 mei € 163,80
zondag 12 mei € 97,70
zondag 19 mei € 44,30
zondag 26 mei € 40,50
zondag 30 mei € 23,90
zondag 2 juni € 44,20
zondag 9 juni € 68,70

Diaconie
zondag 14 april € 50,00 Jeugdwerk (JOP)
zondag 21 april € 154,45 Pasen Zending
zondag 28 april € 55,55 ISEE
zondag 5 mei € 88,70 Kerk in Actie Noodhulp
zondag 12 mei € 47,00 Diaconie
zondag 19 mei € 36,20 Diaconie
zondag 26 mei € 45,30 ISEE
zondag 30 mei € 27,90 Diaconie
zondag 2 juni € 45,65 Diaconie
zondag 9 juni € 76,30 Zending

…Bloemengroet
9 juni – Yvonne v.d.Berg
16 juni – Onno Ellens
23 juni – Greke Nuhoff
30 juni – Trudie Duijff

…Kort verslag kerkenraadsvergadering Mei 2019.
Onze voorzitter opende de vergadering met het lezen van Ps. 23 uit de bijbel en aansluitend een gedicht van Karel Eijkman “Vrolijk Schaap”. Aansluitend hebben we de zorg voor de gemeente met elkaar gedeeld. De notulen van de kerkenraadsvergadering van 15 april en van de gemeenteavond van 3 april werden besproken en aansluitend goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken hebben we het onder meer gehad over de ‘wijziging registratie niet-gedoopten’. Vanaf nu moeten de ouders zelf doorgeven dat er bij hun een kindje geboren is en aangeven of zij willen dat hun kind ‘mee-geregistreerd’ wordt. Hierdoor staan niet-gedoopte kinderen tot hun 18de verjaardag als ‘mee-geregistreerd’ genoteerd. Daarna is het de keus aan het kind. Het overleg tussen Nagele en Creil/Espel gaat steeds een stapje verder. Ondertussen is het mogelijk om te gaan kijken of we gezamenlijk een predikant kunnen beroepen. Wieke v.d. Sar zal tijdens een koffie-moment na de dienst hier nadere toelichting op gaan geven, waarmee de gemeente geïnformeerd wordt over de vorderingen en vragen kan stellen ter verduidelijking. Dit heeft ondertussen plaatsgevonden op zondag 16 juni jongstleden. Het kerkelijk jaar is bijna ten einde en dan wordt er ook gekeken naar het thema van het komende jaar. Het afgelopen jaar was dit ‘een goed gesprek’, voor het komende jaar wordt dit ‘een goed verhaal’. Tevens zijn er ook nu weer jongeren die eindexamen hebben gedaan en natuurlijk hopen op een diploma. Net als andere jaren krijgen ze een attentie vanuit de kerk aangeboden. De wijkouderlingen zullen hiervoor zorgen. Bij de kerkenraad is een verzoek binnengekomen of er de mogelijkheid is om alle gastpredikanten gebruik te laten maken van de beamer. De kerkenraad heeft dit voorgelegd aan het beam-team. We realiseren ons dat we een klein team hebben en dat er dan een overbelasting kan ontstaan. Ondertussen is besloten om wel de mogelijkheid te bieden voor het vertonen van een filmpje of plaatjes/foto’s. De kerkenraad werkt aan een herziene versie van het beleidsplan en aan een nieuw jaarboek. We hopen na de vakantie er de laatste hand aan te leggen en dan aan u te kunnen presenteren. Zoals u heeft kunnen zien, hangt er aan de buitenmuur van onze kerk nu een AED. Dit is in samenwerking met Dorpsbelang tot stand gekomen. Misschien heeft u ook gemerkt, ds. Mariska v. Beusichem met de buurt-medewerkster Atalya op het gazon voor de kerk heeft gezeten met de bedoeling mensen uit te nodigen voor een kopje koffie/thee en een eventueel ‘een goed gesprek’. Na de vakantie van ds. Mariska v. Beusichem wordt het voortgezet. Er zijn verschillende ‘goede gesprekken’ geweest. U bent van harte welkom om plaats te nemen op de bank. Naar aanleiding van een andere stoel-opzetting, komt er nog een andere variatie. De rijen wat verder van elkaar af en een stoel minder per rij. Hiermee hopen we een prettiger beeld te creëren en meer comfort.
De vergadering wordt afgesloten door Theo Veerbeek met het lezen van ‘Als glas in de zon’ van Enny Ysker-Kooger.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele.

…Invulling openstaande vacatures binnen de kerkenraad.
De afgelopen maanden heeft de kerkenraad u gevraagd om mee te denken bij het zoeken naar nieuwe kerkenraadsleden. Op dit moment hebben we de toezegging van Janny Bunschoten als ouderling met speciale taak van voorzitter, Ina Hospers als diaken en Kees v.d. Sar als Kerkrentmeester.
Uiteraard heeft u de mogelijkheid om hier bezwaar tegen maken bij de scriba.
Om op volle sterkte na de zomer verder te kunnen gaan, blijven we nog op zoek naar:

 • 1 wijkouderling
 • 1 diaken
  U kunt namen voor genoemde ambten indienen bij de kerkenraad.
  Namens de kerkenraad,
  Marianne Leune, scriba

…Praatje na de koffie
De kerkenraad was blij verrast toen er op zondag 16 juni vele kerkleden bleven koffiedrinken en luisteren naar een verkorte weergave van de gesprekken, die er het afgelopen halfjaar zijn gevoerd met de kerkenraad van Creil-Espel.
We hebben de profielen van beide gemeenten naast elkaar gelegd en gezien dat ze inhoudelijk sterk op elkaar lijken. (lees hieronder)
Al deze gesprekken hebben ertoe geleid dat we samen met de gemeente van Creil-Espel op zoek gaan naar een predikant voor onze zelfstandig blijvende gemeenten.
Daarom zijn beide kerkenraden nu op zoek naar gemeenteleden die in de (gezamenlijke) beroepingscommissie willen plaats nemen.
Lijkt het u interessant om mee te denken en te praten over een nieuwe voorganger of kent u iemand die u hiervoor geschikt acht, laat het ons weten. Het gaat om de toekomst van onze gemeente, onze kerk en daarvoor zijn we samen verantwoordelijk!
Namens de kerkenraad,
Wieke van der Sar (652620)


…Profiel predikant PG Creil-Espel
De protestantse gemeente Creil-Espel zoekt een predikant€ voor 0,5fte

 1. Die jong en oud kan verbinden, enthousiasmeren en activeren in de dienst van God, aan elkaar en aan de wereld
 2. Die flexibel en constructief kan omgaan met de pluriformiteit van onze gemeente (zie hiervoor profiel PG Creil-Espel)
 3. Die bij voorkeur zijn/haar werkdagen flexibel kan indelen
 4. Die zich enerzijds goed kan bewegen in een eenvoudige protestantse liturgie, maar ook open staat voor andere vormen van diensten
 5. Die qua taal goed aansluit bij de huidige tijd en in uitleg van de Bijbel de verbinding met het heden weet te leggen
 6. Die binnen de beschikbare tijd ook zichtbaar voor het dorp wil zijn
 7. De predikant begeleidt het samenwerkingsproces tussen de Protestantse Gemeenten in de Noordoostpolder

..Profielschets voor een te beroepen predikant. (Nagele)
De nieuwe predikant (m/v) van de PG te Nagele heeft charisma, (levens)ervaring en staat open voor andere meningen.
Heeft belangstelling voor wat er leeft in het dorp.
We zoeken een predikant die vasthoudt aan de kern van het Evangelie. Hij of zij belijdt dat Jezus Christus onze Verlosser is en verstaat de kunst om die eeuwen oude boodschap op een eigentijdse en positieve wijze te brengen. De boodschap moet toepasbaar zijn op het dagelijks leven en passen bij de samenstelling van de gemeente.
In onzer ouder wordende gemeente neemt het pastoraat een belangrijke plaats in. Hij of zij weet wat de verschillende leeftijdsgroepen bezig houdt, weet daarmee om te gaan en spreekt de taal die daarbij past.
We zien de zondagse dienst als een belangrijke bindende factor binnen onze gemeente. Het is de basis voor het verdere kerkenwerk. Om de lijn van de zondagochtend door te trekken naar de rest van de week, zoeken we iemand die graag samenwerkt en goed inzicht heeft in alle processen die kunnen spelen binnen de kerkelijke gemeenschap. Hij of zij weet individuen en groepen te stimuleren en op elkaar te betrekken, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap.
De predikant is een samenbindende factor, stuurt waar nodig en voelt aan wanneer het tijd is om een stapje terug te doen, om anderen de ruimte te geven. Bij gewenste veranderingen wordt rekening gehouden met de draagkracht van de gemeente. Hij of zij helpt de saamhorigheid binnen de gemeente te versterken en krijgt de opdracht onze kerk in te bedden in een groter geheel, waarbij samenwerking gezocht wordt met andere protestantse gemeenten in de Noordoostpolder.
De nieuwe predikant kan benoemd worden voor 0,25 fte.

…Kindernevendienst
Zondag 30 juni hebben Michal, Tamar en Elsa in de slotdienst afscheid genomen van de kindernevendienst. U hebt de afgelopen tijd misschien wel gemerkt, dat er een aantal keren geen kinderen in de kerk waren. Met het afscheid van deze drie meiden wordt de spoeling nog dunner.
Daarom is besloten om te kijken of we de nevendienst op een andere manier kunnen organiseren.
We gaan het komende jaar een tafel achterin de kerk zetten, waar de kinderen dan aan kunnen knutselen, tekenen en kleuren. De predikant wordt gevraagd om, voorafgaand aan de preek, aan de kinderen te vertellen waar het over gaat.
We zoeken gemeenteleden die bereid zijn om bij toerbeurt bij de kinderen te zitten.
U kunt zich aanmelden bij Ineke Bolijn. Dit kunt u persoonlijk doorgeven of via de mail: fam.bolijn@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Ineke Bolijn


…CVN en VvNu
Vrijdag 19 juli is er een koffiemorgen in de Ruimte.
Gerja Vedelaar gaat vertellen over het telen van hortensia,s en haar hobby bloemschikken.

Iedereen is van harte welkom.
Het is vanaf 9.30 – 11.30 uur.

Namens het bestuur CVN

…Uw gift goed besteed
Ook in 2019 heeft de diaconie met het collectegeld een aantal giften gedaan. In totaal is er €500,- geschonken aan de volgende doelen:
• Geen kinderarbeid in de textielindustrie – India
• Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan
• Noodhulp & rampenpreventie – Ethiopië
• Verlaat de gevangenis….en dan – Nederland

Ook de zendingsgelden die in 2018 binnengekomen zijn, zijn verdeeld. Totaal is €850,- geschonken aan zendingsprojecten van Kerk in Actie:
• Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen – Israël
• Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India
• Liefdevolle plek voor christenen met moslimachtergrond – Bangladesh
• Veranderen kan! De kerk investeert in de samenleving – Egypte
• Kerk voor de samenleving – Oekraïne

De diaconie

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
zondag 7 juli Lucas 10:1-16
maandag 8 juli Lucas 10:17-24
dinsdag 9 juli Lucas 10:25-37
woensdag 10 juli Lucas 10:38-42
donderdag 11 juli Psalm 25
vrijdag 12 juli Kolossenzen 1:1-14
zaterdag 13 juli Kolossenzen 1:15-23
zondag 14 juli Kolossenzen 1:24-2:5
maandag 15 juli Kolossenzen 2:6-15
dinsdag 16 juli Kolossenzen 2:16-3:4
woensdag 17 juli Kolossenzen 3:5-17
donderdag 18 juli Kolossenzen 3:18-4:6
vrijdag 19 juli Kolossenzen 4:7-18
zaterdag 20 juli Psalm 79
zondag 21 juli 1 Samuel 1:1-20
maandag 22 juli 1 Samuel 1:21-2:11
dinsdag 23 juli 1 Samuel 2:12-26
woensdag 24 juli 1 Samuel 2:27-36
donderdag 25 juli 1 Samuel 3:1-14
vrijdag 26 juli 1 Samuel 3:15-4:1a
zaterdag 27 juli Psalm 108
zondag 28 juli Lucas 11:1-13
maandag 29 juli Lucas 11:14-28
dinsdag 30 juli Lucas 11:29-36
woensdag 31 juli Lucas 11:37-44
donderdag 1 augustus Lucas 11:45-54
vrijdag 2 augustus Lucas 12:1-12
zaterdag 3 augustus 1 Samuel 4:1b-11
zondag 4 augustus 1 Samuel 4:12-22
maandag 5 augustus 1 Samuel 5:1-12
dinsdag 6 augustus 1 Samuel 6:1-12
woensdag 7 augustus 1 Samuel 6:13-7:1
donderdag 8 augustus 1 Samuel 7:2-17
vrijdag 9 augustus Lucas 12:13-21
zaterdag 10 augustus Lucas 12:22-34
zondag 11 augustus 1 Samuel 8:1-9
maandag 12 augustus 1 Samuel 8:10-22
dinsdag 13 augustus 1 Samuel 9:1-14
woensdag 14 augustus 1 Samuel 9:15-10:1
donderdag 15 augustus 1 Samuel 10:2-16
vrijdag 16 augustus 1 Samuel 10:17-27
zaterdag 17 augustus Lucas 12:35-48
zondag 18 augustus Lucas 12:49-59
maandag 19 augustus 1 Samuel 11:1-13
dinsdag 20 augustus 1 Samuel 11:14-12:17
woensdag 21 augustus 1 Samuel 12:18-25
donderdag 22 augustus Lucas 13:1-9
vrijdag 23 augustus Lucas 13:10-17
zaterdag 24 augustus Lucas 13:18-21
zondag 25 augustus Lucas 13:22-30
maandag 26 augustus Lucas 13:31-35
dinsdag 27 augustus 1 Samuel 13:1-15a
woensdag 28 augustus 1 Samuel 13:15b-22
donderdag 29 augustus 1 Samuel 13:23-14:15
vrijdag 30 augustus 1 Samuel 14:16-23
zaterdag 31 augustus 1 Samuel 14:24-35

Kerkdiensten
Zondag 14 juli 9:30 uur
Dhr. H. Eringa (IJsselmuiden)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 21 juli 9:30 uur
Ds. W. Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

zondag 28 juli 9.30 uur
Dhr. Guus Doorn (Rutten)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
  • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
  Tweede collecte: kerk
  KND: nee

Zondag 4 augustus 9.30 uur
Ds. C. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 11 augustus 9.30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen ( Hattum)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de
middelbare school niet af en 40% van
de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.
De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te
brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken.
Ook krijgen ze Bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.
Met de collecteopbrengst krijgen onder meer
900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk of maak uw bijdrage over op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs Zuid Afrika.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 18 augustus 9.30 uur
Ds. T. Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 25 augustus 9.30 uur
Heilig avondmaal
Drs. Betty Woord (Almere)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen ons hierbij. Met geld, met eten, met hun diensten.
Zo bestrijden we samen armoede. En zorgen we ook dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Ons motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 1 september 9.30 uur
Ds. van der Kaaij (Nijkerk)
Eerste collecte: Missionair
Proef de kerk
Op 29 september is de landelijke actie kerkproeverij. Kerkdeuren staan wagenwijd open voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Ook op andere momenten zijn zij van harte welkom in de kerk. De pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er is aandacht voor de invloed van het bijbelboek op onze taal, kunst, muziek en filosofie. De bijbelverhalen worden verbonden met de eigen geloofs- en zingevingsvragen van de deelnemers. Met uw bijdrage steunt u missionaire initiatieven van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair.
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 11, juli en augustus 2019, totaal nummer 241.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor september ligt 1 september in de kerk. De kopij kan tot zondag 25 augustus 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571