Kerknieuws december 2018

Kwam van Godswege
Lied van de Doper

Kwam van Godswege een man in ons bestaan, een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.
Zo staat geschreven, de heuvel moet geslecht, geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht.
Zo staat geschreven,
maak alle paden recht.
Doper, wat liep je in kemelharen pij, als een profeet, wat riep je,
daar in die woestenij.
Doper wat riep je daar in die woestenij ?
Dat wij omkeren, verlaten ons domein, beleven ‘t woord des en niet weerbarstig zijn.
Dat wij om-keren en niet weerbarstig zijn.
Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt ?
“ In hoop en vrees doet boete,
gelooft in zijn Verbond ! ”
Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt ?
Deelt met elkander het brood van alledag,
opdat u in de ànder Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander het brood van alledag.
Volk uitentreuren, gezeten in de nacht, Gods woord zal u gebeuren, zolang gij Hem verwacht.
Sta te gebeuren, kom woord in onze nacht.
Volk uitverkoren om in het licht te gaan: een kind wordt u geboren: MESSIAS is zijn naam.
Kind ons geboren, jouw licht zal met ons gaan.

…Om te beginnen
Hoop en verwachting

Het valt deze keer niet mee om een verhaal voor u te schrijven.
Ik begin maar om de twee gedachten op papier te zetten waar mee ik rond loop.
“Het valt op dat in mijn naaste omgeving veel kleinkinderen geboren worden. Persoonlijk vind ik het allereerst een wonder én groot geluk dat wij dat ook mogen mee maken. Het is een heel andere ervaring dan vader of moeder worden.
De maanden er voorafgaand ben je in blijde verwachting en je hoopt dat alles goed mag aflopen, je kan eigenlijk niet wachten totdat je het kleine schepsel mag bewonderen.”
En de tweede gedachte is: “De dagen worden weer korter, het meeste mooie warme weer hebben we weer gehad.
Je kijkt reikhalzend uit naar de dagen dat de zon schijnt. Je hoopt op betere tijden en je wordt al blij van het kleinste sprankeltje licht.”
Nu de adventstijd weer aan breekt, vallen deze twee gedachten samen. We kijken vol verwachting uit naar de kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Hij is onze enige hoop op de vergeving van onze zonden, omdat hij voor ons stierf aan het kruis.
Laten we dan een denkbeeldige kring vormen om de kribbe van het nieuw geboren kindje Jezus en stil staan bij alle verdriet dichtbij en ver weg. Want dit kleinste sprankeltje licht is de zuivere vlam, die geeft ons kracht geeft om weer verder te gaan, bouwend aan de nieuwe toekomst met vrede op aarde.
Ik hoop u weer te ontmoeten op de adventsdagen en met de kerst, want ook nu geldt het spreekwoord “hoe meer zielen hoe meer vreugd!”

Adri Leune

…Meditatie
Wat geef je iemand die alles al heeft?
Je wilt niet altijd met een bos bloemen of een fles wijn aankomen. Soms wil je iets persoonlijks geven. Als mijn zus vraagt wat ik voor mijn verjaardag wil, zeg ik altijd met een grijns: ‘Iets waar jij stad en land voor afgelopen hebt!’ Belangrijker dan het cadeau zelf is immers de aandacht die erin is gestopt.

Tegenwoordig hoeven we voor cadeaus de deur niet meer uit. Er zijn talloze webshops waarin we urenlang vanaf onze eigen bank kunnen winkelen. Wist u trouwens dat de hemel ook een webshop heeft? Een uniek concept: inloggen is niet nodig. Je hoeft enkel bij jezelf naar binnen te keren.
Je handen vouwen en je ogen sluiten kan daarbij helpen. Betalen hoeft niet. Het is er gratis. ‘Genade’ noemt de hemelse webshop dat. Er is trouwens maar één cadeau te krijgen. Het wordt afgeleverd in een doos, versierd met schaapjes en een blinkende ster. De doos is voorzien van een ‘special effect’: zodra je de deksel optilt, hoor je engelengezang! Het cadeau wordt gegarandeerd dezelfde dag nog bezorgd. Maar dat betekent niet dat elke ontvanger het ook direct uitpakt. Soms blijft het jarenlang ergens op een plank staan.
Maar als het eenmaal geopend wordt, gebeurt er altijd iets…

Misschien heb je zo’n cadeau gestuurd naar je perfectionistische vriendin die iedere dag probeert een nog betere versie van zichzelf te worden. Zij houdt vele ballen in de lucht. Ze is zo moe. Om de doos te openen, moet de maat vol zijn. Wat vindt zij dan?
Een kindje… Het is het kind in haarzelf dat zij altijd voorbij loopt. Het heeft het koud tot zij het in haar armen neemt.

Misschien stuur je zo’n cadeau naar die buurman die zo eenzaam is sinds zijn vrouw is overleden. Als hij de doos opent, vindt hij daarin een vriend. Maar om die vriendschap echt te voelen, is het wel belangrijk dat jij ook zelf bij hem langs gaat.

Misschien bestel je ook wel zo’n cadeau voor jezelf. Als je de deksel optilt, kijken twee ogen je met oneindige liefde aan.
Je voelt opeens dat het goed is dat jij er bent, wat anderen ook over je zeggen.
Of wat je ook over jezelf denkt. Je bent beminnenswaardig. Engelen zingen: ‘Voor jou is vandaag een redder geboren.
Het is Christus de Heer.’ Je voelt vrede. Alles is goed. Het is een geschenk uit de hemel.

Ds. Mariska van Beusichem

…Bij de diensten
De eerste zondag van december is tevens de eerste zondag van Advent. Vanaf die dag bereiden we ons voor op het kerstfeest.
De adventstijd is een tijd van wachten,
van hoop en verlangen, van speuren naar glimpjes licht is een donkere wereld.
We volgen het voorbeeld van de herders die waakten in de nacht in de velden van Efrata. Stel je voor dat zij die bewuste nacht gewoon hadden geslapen. Ze hadden geen licht gezien, geen engelen gehoord,
geen kindje gevonden in een stal!

In de kerstnacht gaat dominee Westermann uit Marknesse voor. Zelf ga ik die nacht voor in de Grote Kerk in Zwolle. Die afspraak staat al heel lang vast.
Maar op de ochtend van Eerste Kerstdag hoop ik in Nagele te zijn om voor te gaan in een feestelijke dienst voor jong en oud!

Op oudjaarsavond mag ik ook voorgaan. Hoe de dienst er precies uit gaat zien,
weet ik op dit moment nog niet maar ik weet wel dat we in de leer gaan bij de oliebol…

Ds. Mariska van Beusichem

…Uit de gemeente
Met vreugde laat ik u weten dat 1 november 2018 Lex is geboren, zoon van Jos van den Vlekkert en Fenny Prins. Wij wensen dit jonge gezin Gods zegen en veel geluk voor nu en in de toekomst. Ook een gelukwens voor de trotse grootouders!

Met verdriet moet ik hier mededelen dat op 23 november Tjalling de Jager is overleden, op de leeftijd van 75 jaar. Onze gedachten en onze gebeden zijn bij Janny, kinderen en kleinkinderen. Tjalling zette zijn talenten in als voorzitter van onze kerkenraad.
Zijn overlijden zal in de gemeente als groot gemis gevoeld worden…

Als mensen zijn wij stuk voor stuk kwetsbaar. Laten we elkaar daarom dragen in gebed, delen in elkaars vreugde en elkaar steunen in moeilijke tijden. En ook heel belangrijk: laten we zelf steun en hulp vragen als we die nodig hebben.
We kunnen alleen goed voor elkaar zorgen als er ook goed voor onszelf wordt gezorgd.

Misschien mist u uw naam in deze rubriek. Dan daarvoor mijn excuses. Mocht u graag in het kerkblad vermeld worden, laat het mij dan weten.

Ds. Mariska van Beusichem

….70+ jarigen december
04-12 J.M. ten Napel
14-12 J.A. Janse
22-12 I.M. Barendregt-van Zijl
24-12 J.K. doornbos

….Mutaties
Overleden
23-11 T. de Jager

…Bloemengroet
7 okt. Alice Jansen
14 okt. Marian Sijtsma
21 okt. dhr. Giethoorn
28 okt. fam. Janse (Wendakker)
4 nov. fam. v.d. Vlekkert
11 nov. fam. Westeneng
18 nov. Ria Brondijk
25 nov. Jolien van Vliet

…Kort verslag kerkenraadsvergadering 19-11-2018
Onze voorzitter, Tjalling de Jager, opende de vergadering met het lezen van een gedicht van Dorothé Sullen. Aansluitend deelden we met elkaar de zorg voor de gemeente. Hierna ging Tjalling ons voor in gebed. Op een enkele aanpassing na,
werd de notulen van 15 oktober 2018, goedgekeurd. Bij de ‘ingekomen stukken’ waren enkele uitnodigingen voor cursussen, ter ondersteuning van de verschillende ambten. We constateerden dat de kosten, de data en de reistijd die het met zich mee brengt, niet voor iedereen haalbaar is. Toch zou het goed zijn om een keuze te maken. De kerkenraad gaat bekijken hoe dit te realiseren is. Aansluitend zijn de begrotingen van de Diaconie en de Zending besproken en goedgekeurd. Samen met de begroting van de Kerk zal het op de gemeenteavond voorgelegd worden aan de gemeente.
Wieke v.d. Sar en Theo Veerbeek zijn namens onze gemeente naar de Ambtsdragers-conferentie geweest.
Hier werd gesproken over het document “Blikken in de Verte” dat de kerngroep van Dorpskerken NOP had gemaakt.
De verschillende dorpen in de NOP, gaven hun mening over dit document. Eigenlijk staat iedereen positief tegenover een vorm van samenwerking. Dit is een uitdaging, maar geeft ook kansen. Men was blij te horen dat alle polderdorpen gaan voor samenwerking. De Kerngroep gaat verder met het uitwerken van de wensen die benoemd zijn. Vervolgens hebben we gesproken over de komende Gemeenteavond en de Laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Fijn om met elkaar te concluderen dat deze beide momenten goed georganiseerd zijn.
Zoals elk jaar maken de verschillende commissies een werkplan voor het komende jaar. Dit bespreken we in de kerkenraadsvergadering. Vanwege vele druktes was er nog maar één plan aangeleverd. Hierdoor hebben we besloten dat we in Januari 2019 alle werkplannen ingeleverd zijn en dat het besproken kan worden. In twee commissies is er behoefte aan nieuwe leden, namelijk de “Commissie Bijzondere Diensten” en “Kindernevendienst”. De kerkenraad vraagt u om met ons mee te denken, zodat er op korte termijn weer voldoende man-/vrouwkracht is om beide commissies het werk te laten blijven doen.
Vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters kwam de melding dat de vloerverwarming helaas kapot is.
Er wordt hard gewerkt aan een passende oplossing. De kerkenraad merkte op dat het “Kerknieuws” niet geheel gevuld is.
Af en toe mist er iets. Hier wordt een oplossing voor gezocht. Johan Wander vroeg zich af of het misschien zinvol is om de mogelijkheid “Kaarsje branden” op zaterdagavond, te evalueren. Dit wordt opgepakt met de vrijwilligers die op zaterdagavond aanwezig zijn.
Wieke v.d. Sar vroeg zich af wie het preekrooster doorgeeft aan Nagelezen, Kerknieuws en De Noordoospolder.
Er staan vaak fouten in. Ook hier gaat de kerkenraad naar kijken.

Andries Post sluit de vergadering af, door lied 1002 voor te lezen.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeente Nagele.

…Kerstnachtdienst
De kerstnachtdienst begint dit jaar niet om 21.00 uur, maar om 21.30 uur.

…Bericht van het CVK
De vloerverwarming is lek en de leidingen onder de vloer zijn zeer slecht. Er word een deel vervangen, maar dat heeft even tijd nodig. Dus het kan de komende tijd wat kouder zijn dan dat u gewend bent in de kerk. Waarvoor onze excuses.
Tip, trek wat warmere kleding aan.

…Zondag 25 november, de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar.
Als zanggroep mogen we meewerken aan de dienst en dat vinden we fijn. Het is een dienst waar veel verdriet is maar door onze liederen willen wij heel graag een beetje troost en kracht meegeven.

Vandaag is het moeilijk omdat we onze Tjalling moeten missen.
Ongeloof, dit kan niet! Tot de waarheid steeds meer doordringt, het is écht zo.
Die lieve Tjalling, die bij onze zanggroep hoort! Die wijze Tjalling, bij wie je altijd terecht kunt voor goede raad.
Ik moet denken aan het voorwoord in het Kerknieuws van juni 2018, geschreven door Tjalling. De laatste zin typeert Tjalling voor mij helemaal. Ik citeer:
“Hij die de wind ontmoet en toelaat in zijn hart, ervaart slechts licht en gaat een nieuwe toekomst in. Leven vanuit de pinksterwind.”
Zo leefde Tjalling, vol vertrouwen en steeds op zoek naar sprankjes licht.
We gaan hem zo missen….
Wij wensen Janny, de kinderen en de kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.

Namens de zanggroep, Annie
Géke, Willy, Wieke, Herman, Jaap, Wim, Adri, Maria,Joke en Marian.

…LZKJ, Advent en Kerst 2018
Bloemstuk voor de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar:
De houten schijven beelden een ladder uit, zoals de bekende Jacobsladder: een verbinding van de aarde met de hemel. De jaarringen in de schijven symboliseren onze jaren hier op aarde.

Met het klimmen der jaren stappen we steeds hoger op onze levensweg, we gaan samen op weg naar een hogere traptrede. Samen….totdat we bij de hoogste tree gekomen zijn, dan moeten we zelf de laatste stap zetten, zoals zij gedaan hebben die ons voorgegaan zijn naar de hemel.

De rozen staan symbool voor de liefde, de hedera voor de trouw van God. Mos biedt bescherming en moederliefde.

Het licht mogen we aan elkaar doorgeven, als herinnering aan hen die zijn overleden. Maar ook aan elkaar, als bron van Liefde van God voor ons mensen.

Tijdens de Adventszondagen ziet u de adventskaarsen staan op de ladder. We komen steeds dichterbij het Kerstlicht!
De bloemen worden steeds lichter van kleur, op weg naar Kerst.

Het kerststuk is een heel uitbundig bloemstuk: het is feest! Kerst is een feest van geboorte, vervulling van een Belofte. Ieder jaar weer mogen we daarvan genieten.

Fijne Kerstdagen!
Gerja Vedelaar en Ina Hospers

…C.V.N. kerstavond
Woensdagavond 19 december a.s. bent u welkom bij de kerstavond van C.V.N.
Deze traditionele kerstavond in een gezellige kerstsfeer houden we in De Ruimte.
Samen zijn, samen luisteren naar mooie verhalen en gedichten, samen zingen, maar vooral samen het kerstgebeuren beleven. Natuurlijk is er koffie / thee met wat lekkers, en later op de avond een drankje met wat hapjes.
We beginnen om 20.00 uur en natuurlijk zijn ook niet-leden / gasten van harte welkom.
We zien u graag op 19 december in De Ruimte.

…Groeten uit Wolvega!
We hebben gehoord dat ons nieuwe telefoonnummer niet goed in het Kerknieuws stond, er zat een 4 teveel in.

Het goede nummer is:
0561 475491

Hartelijke groeten,
Jaap en Annie Reitsema

…Koor Rejoice heeft ruimte voor nieuwe leden
Rejoice is een koor in Ens. De leden komen uit Ens en omstreken. Sommige leden rijden een flink aantal kilometers om er “altijd maar weer bij te zijn”en dat tekent het koor. Wij zingen graag, dat is punt één. Maar wij vinden ook dat het zingen een stuk beter gaat als de sfeer op het koor en de onderlinge betrokkenheid groot is. Zingen is iets van jezelf geven en dat gaat nu eenmaal gemakkelijker als de sfeer goed is.

Wij zingen driestemmig, twee vrouwenpartijen en een mannenpartij.
Ons repertoire is afwisselend: van John Denver tot Gospel Choire, van Opwekking tot Psalmen, van vrolijk tot gedragen.
We zingen bij voorkeur Nederlandstalig en Engels, een enkele keer een andere taal. Onze dirigent is inmiddels zes jaar aan het koor verbonden en naast dirigent is zij zangdocent. Dus stemvorming en zangtechniek neemt ook een plaats in tijdens de repetitieavonden.
Maar zoals de naam Rejoice al zegt;
We verheugen ons!
We verheugen ons in het zingen, in het elkaar ontmoeten. En zeker niet in de laatste plaats, in het brengen van het goede nieuws namelijk dat bij alles wat gebeurd Gods liefde er altijd is en blijft.
Spreekt het je aan? Kom gerust eens langs op de repetitieavond.
Wij repeteren iedere dinsdagavond (uitgezonderd de schoolvakanties) vanaf 20.00 uur bij Zuidberg. Een belletje naar Alice Doff en zij legt je graag uit waar precies. Je bent van harte welkom!!
Telefoonnummer van Alice is: 0527-253009

…Newbornlife’s Eindejaarsactie 2018
Newbornlife organiseert ook aan het eind van dit jaar weer een verdubbelingsactie voor operaties voor vrouwen in Afrika die lijden aan VVF (Vesico Vaginal Fistula).
Alweer?
Ja, want het is nog steeds hard nodig! In de armste landen sterft nog steeds 1 op de 8 vrouwen tijdens de zwangerschap, bevalling of kort daarna. Van de vrouwen die overleven moeten jaarlijks circa 120.000 verder met een blaasfistel. Alleen al in Afrika leven naar schatting 2 tot 5 miljoen ‘verborgen’ vrouwen met de gevolgen van VVF. En met die gevolgen valt niet te leven…
Wat is VVF ook alweer?
Door een langdurige bevalling zonder hulp verliest een vrouw haar kindje. Haar blaas raakt zó beschadigd dat hij geen urine meer kan bevatten. Ze is altijd nat, wordt gepest, verliest haar waardigheid, wordt uitgestoten door de gemeenschap, wordt weggestuurd door haar man, ze verpaupert en vereenzaamt.
Weer dubbelop?
Ja, want ook dit jaar worden alle giften die voor het einde van het jaar binnenkomen verdubbeld, door een anonieme gulle gever. Met uw gift kan – als hij binnenkomt vóór 28 december – dus twee keer zoveel gedaan worden. En de gift is ook nog aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 2018. Vorig jaar konden we door de Eindejaarsactie ongeveer 50 blaasherstellende operaties mogelijk maken. Voor 50 unieke vrouwen een nieuw leven. Wij gaan er dit jaar weer voor! U ook?
Giften zijn welkom op IBAN: NL85 INGB 0003 1092 80
tnv Newbornlife te Zuidlaren ovv verdubbeling.
Namens het bestuur,
Janneke Venema (voorzitter)
Stichting Newbornlife Nederland
050 409 4212 / newbornlife@live.nl / newbornlife.nl

…Nieuws om door te geven
Expositie 400 jaar Statenbijbels
Vanaf 10 november 2018 t/m 29 mei 2019 is in Het Hof van Nederland in Dordrecht de tentoonstelling Te Kunst en Te Keur – 400 jaar Statenbijbels te zien. Op het plein voor Het Hof van Nederland zal een robotarm de complete Statenbijbel overschrijven. Een van de partners is het Nederlands Bijbelgenootschap.
Kijk op: www.hethofvannederland.nl voor meer informatie

Scheve Bijbel over recht doen
De Bijbel roept mensen op om recht te doen. Inspiratie daarvoor biedt de ‘Rechte Bijbel’, een themabijbel over gerechtigheid. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelde de schuin afgesneden Bijbel samen met Tear, IJM, Kerk in Actie, EO en Micha.
De Rechte Bijbel is een Bijbel in Gewone Taal waarin 650 teksten gemarkeerd zijn over gerechtigheid, aangevuld met een katern bijbelstudies en verdiepingsmateriaal.
De Rechte Bijbel is verkrijgbaar in de boekhandel en via shop.bijbelgenootschap.nl
Prijs: € 29,50. Voor meer informatie zie: rechtebijbel.nl.

Geef een Prentenbijbel aan een kind in Haïti
Haïti is een eiland ter hoogte van Midden-Amerika. Het is een van de armste landen ter wereld. Er is veel
politieke onrust en de criminaliteit is hoog. 70% van de bevolking is werkloos, 60% is analfabeet.
Deze Kerst wil het Nederlands Bijbelgenootschap 10.000 kinderen in Haïti een eigen Prentenbijbel geven. Een Prentenbijbel kost 5 euro.
Voor meer informatie en het geven van een gift : bijbelgenootschap.nl/haiti.

‘Laat het kerstverhaal niet ondersneeuwen’
Met als thema ‘Het wordt licht’ stelt het Nederlands Bijbelgenootschap allerlei creatieve en eigentijdse materialen beschikbaar om bewust naar het feest van Jezus’ geboorte toe te leven. Digitaal en op papier, voor gezinnen en alleenstaanden, voor kerken en kunstliefhebbers, voor ‘lichtzoekers’ en ‘lichtbrengers’ van alle leeftijden: Leesplan ‘Aanstekelijk’, het Inspire Adventspakket, uitdeelboeken voor kinderen en het Kerstproject Bijbel Basics.
Meer informatie: bijbelgenootschap.nl/laat-het-kerstverhaal-niet-ondersneeuwen/
Bijbelroute Rijksmuseum ‘Het Woord verbeeld’
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwierp in samenwerking met het Rijksmuseum een bijbelroute door het museum langs twaalf meesterwerken: ‘Het Woord verbeeld’.
Wie de bijbelroute wil volgen kan daarvoor een gratis gidsje aanvragen of downloaden, dat uitsluitend bij het NBG verkrijgbaar is. Voor NBG-leden en donateurs staan er in november een aantal gratis rondleidingen gepland met een gids. De route blijft ook na november beschikbaar.
Aanvragen van het gidsje kan via: bijbelgenootschap.nl/bijbelroute.

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
ma 3 december Openbaring 9:1-12
di 4 december Openbaring 9:13-21
woe 5 december Openbaring 10:1-11
do 6 december Openbaring 11:1-14
vrij 7 december Openbaring 11:15-19
za 8 december Lucas 1:39-56
zo 9 december Openbaring 12:1-12
ma 10 december Openbaring 12:13-18
di 11 december Openbaring 13:1-10
woe 12 december Openbaring 13:11-18
do 13 december Openbaring 14:1-13
vrij 14 december Openbaring 14:14-20
za 15 december Openbaring 15:1-8
zo 16 december Openbaring 16:1-11
ma 17 december Openbaring 16:12-21
di 18 december Openbaring 17:1-8
woe 19 december Openbaring 17:9-18
do 20 december Openbaring 18:1-8
vrij 21 december Openbaring 18:9-24
za 22 december Openbaring 19:1-10
zo 23 december Lucas 1:57-66
ma 24 december Lucas 1:67-80
di 25 december Lucas 2:1-21
woe 26 december Handelingen 6:8–15
do 27 december Handelingen 7:1-16
vrij 28 december Handelingen 7:17-34
za 29 december Handelingen 7:35-43
zo 30 december Handelingen 7:44-60
ma 31 december Psalm 147

…Kerkdiensten

Zondag 9 december 9:30 uur
2e advent
Ds. Terlouw (Tollebeek)
Eerste collecte: Pastoraat
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 16 december 9:30 uur
3e advent
Ds. Mariska van Beusinchem
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 23 december 9:30 uur
4e advent
Ds. Bregman
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Maandag 24 december 21:30 uur
Kerstnachtdienst
Ds. Westerman
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Dinsdag 25 december 9:30 uur
1e kerstdag
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Kinderen in de knel
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 30 december 9:30 uur
Ds. Pap (St. Jansklooster)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Maandag 31 december 19:30 uur
Oudjaarsdag
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 6 januari 9:30 uur
Ds. Mariska van Beusinchem
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk
KND: ?

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 4, december 2018, totaal nummer 234.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor januari ligt 6 januari in de kerk.

De kopij kan tot zondag 30 december 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.

Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571