Kerknieuws oktober 2018

Een lied voor de herfsttijd:

Leef de herfst

In het ritme van de tijden
is de aandacht voor het lijden
bij de vreugde ingelijfd.

Van ervaringen en daden
zie ik de bevruchte zaden
als de oogst die overblijft.

Laat de zomer los, vrees de winter niet.
Lééf de herfst… wacht de lente later.

Heeft de herfst mij leeggegeven,
komt een einde aan dit leven;
Godelieve, raap mij op.

Melodieën, jaargetijden
die de mensen begeleiden,
heilig ritme, leef mij op.

Laat de zomer los, vrees de winter niet
Lééf de herfst… wacht de lente later.

Herfst met lichte kleurenschatten
zal ook grijs en zwart bevatten.
Houd mij in dit evenwicht.

Herfst verbindt mij met de aarde
en ik, lijfelijk geaarde,
schraag mijn geest zo vederlicht.

Laat de zomer los, vrees de winter niet
Lééf de herfst… wacht de lente later.

Eeuwig voor het leven kiezen,
mij niet in de dood verliezen:
open hiervoor mijn gezicht.

Uit:
Dag mens, Corrie Vollenhoven Op ’t Land

…Om te beginnen
Inspiratie zoekend voor dit voorwoord surf ik op het internet. Ik kom een kort berichtje tegen over een vrouw die zwanger is van een drieling. “Bijna niet voor te stellen dat daar drie wondertjes in zitten.” staat er bij het filmpje waarin de vrouw haar enorme buik laat zien. Ik weet niet of ik zelf zo op het internet zou willen verschijnen….. maar ik vind het zeker bijzonder en een groot wonder. Als ik even verder scroll, schrik ik van de reacties die ik tegenkom. Wat hebben mensen snel hun oordeel klaar en wat is het tegenwoordig makkelijk die te pas en te onpas aan iedereen te laten horen. Dit geldt niet alleen voor het internet, maar ook in de krant of op straat lees of hoor je regelmatig uitspraken die duidelijk maken hoe iemand er over denkt. En om heel eerlijk te zijn, ben ik soms niet veel beter…..
Op school leerde ik van één van de kinderen het lied “Oordeel niet”. Eén van de regels in dit lied is “Oordeel pas als jij in iemands schoenen hebt gestaan”.
Wat een praktisch en goed advies… probeer je eerst maar eens in die ander te verplaatsen, voordat je een oordeel geeft. Wat heeft hij/zij meegemaakt, waar komt hij/zij vandaan, wat is er gebeurt ….
Dit verklaart soms zoveel….. en geeft vaak een heel andere kijk op die persoon.
……En misschien moeten we niet alleen naar de ander, maar ook goed naar onszelf kijken, voordat we een oordeel vellen…
Op een dag zegt een man tegen zijn vrouw: “Wat is de was van de buurvrouw toch vies. Het is witte was, maar het ziet zo grauw. Zou haar wasmachine het niet goed doen? Of heeft ze een verkeerd wasmiddel? Misschien kan ze wel helemaal geen kleren wassen.”
Dan gaat de man weg. Als hij weer thuiskomt en door het raam naar buiten kijkt kan hij zijn ogen niet geloven. Hij zegt: “Hé, kijk, de buurvrouw heeft haar was opnieuw gewassen. Het is nu helemaal wit.”
“Nee hoor,” zegt zijn vrouw, “ik heb onze ramen gewassen.”

Reinou Geschiere

…70+ jarigen oktober
20-10 H. de Jonge
27-10 W. Nijmeijer-Smit
28-10 G.E. Mastebroek-Dieterman

…Mutaties

Huwelijksjubileum
25-10 J.A. Janse en G. van den Boer 50 jaar getrouwd

…Bloemengroet
2 september Carla Bouwman
9 september fam. Stoutjesdijk
16 september fam. Nuhoff
23 september Hessel Romkes
30 september Tjalling de Jager

…Collectes

Kerk
zondag 19 augustus € 83,45
zondag 26 augustus € 66,40
zondag 2 september € 117,20
zondag 9 september € 170,75

Diaconie
zondag 19 augustus € 82,10 Voedselbank
zondag 26 augustus € 52,10 ISEE
zondag 2 september € 101,20 Missionair werk
zondag 9 september € 157,10 Diaconie

…Uw gift goed besteed
De zendingsgelden die in 2017 binnengekomen zijn, zijn verdeeld.
Totaal is €850,- geschonken aan zendingsprojecten van Kerk in Actie:
• Ontmoetingen tussen joden, christenen en moslims
• (Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh
• Vredesonderwijs en verzoeningsprogramma’s
• Landbouwprogramma zendingsdiaconessen
• Syrische kerken als bakens van hoop

We hebben besloten om van de diaconiegelden dit jaar geen giften te doen. De vrij te besteden inkomsten gaan op aan allerlei andere kostenposten.

De diaconie

…Dorcas Voedselactie Nagele, 9 en 10 november 2018
In november wordt voor de drieëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Veel vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Supermarkten, kerken, kinderen en ontzettend veel klanten in de winkel, heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie. Duizenden vrijwilligers zijn op de been om producten in te zamelen en er uiteindelijk 30.000 pakketten van te maken. Allemaal om ervoor te zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa deze winter dragelijker wordt.
Wij doen dat omdat we om hen geven.
In Oost-Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk, vooral voor de ouderen. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Een blik bruine bonen of een pak rijst is dan meer dan welkom. De allerarmsten zijn erg blij met de pakketten. Het geeft ze hoop, te weten dat er mensen om hen geven.

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Daarin wordt gewerkt aan een sociaal vangnet. We stimuleren mensen in hun omgeving naar hen om te zien. Op deze lokale zorg is het voedselpakket een zeer welkome aanvulling.

Voedselactie in Nagele

Ook in Nagele zamelen vrijwilligers in de Spar-supermarkt voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Doet u op 9 of 10 november ook een boodschap extra of een gift in de collectebus? Zo komen we met elkaar in actie voor de allerarmsten, omdat we om hen geven!
Wilt u / wil jij op vrijdag 9 of zaterdag 10 november een paar uurtjes helpen met het uitdelen van voedsellijstjes in de winkel? Meld u dan aan bij Janny de Jong (tel. 652966), Lia Westendorp (tel. 652431) of Willy van Dijk (tel. 864632), e-mail wvandijk-dorcas@outlook.com.

…Een nieuw begin
Het ‘oude’ begin was 43!!! jaar geleden…
Als jong stelletje, in verwachting van ons eerste kindje, kwamen wij naar Nagele.
De Koolzaadhof was ons eerste plekje. Daarna volgde de Eggestraat en uiteindelijk werd het de Havenweg mét drie kinderen.

De kerk en de kerkgemeenschap waren en zijn voor ons erg belangrijk.
We zijn blij en dankbaar dat we hier met zoveel lieve, fijne mensen mochten
samenwerken.

Nu gaan we nóg een keer een stap zetten en verwisselen per 6 oktober a.s. Nagele voor Wolvega.
U bent van harte welkom.
Ons nieuwe telefoonnummer: 0561 4754491

Een hartelijke groet van
Jaap en Annie Reitsema

…CVN en Vrouwen van Nu
Gezamenlijke avond op woensdag17 oktober

Roel en Jan de Ruiter uit Assen
treden als duo Alpenland voor ons op met volksmuziek en sketches.

Aanvang 20.00 uur in “de Ruimte”
Iedereen is van harte welkom!

Namens de CVN
Martje v d Meer

…Bericht van het college van kerkrentmeesters
Helaas heeft Jaap Reitsema afscheid genomen van het college i.v.m. zijn aanstaande verhuizing.
Wij willen Jaap nogmaals bedanken voor zijn tomeloze inzet binnen het college.
Adri Leune neemt Jaap zijn taken over zolang er nog geen vervanger is voor Jaap.

…Extra oproep!
DORCAS VOEDSEL ACTIE IN NAGELE:
VAN HARTE AANBEVOLEN DOOR DE DIACONIE!
Ook in Nagele zamelen vrijwilligers in de Spar-supermarkt voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa.

Helpt u / jij 9 of 10 november mee door;
• een extra boodschap te doen?
• een gift in de collecte bus te doen?
• een paar uurtjes mee te helpen met het uitdelen van voedsellijstje?
Meld u dan aan bij Janny de Jong (tel. 652966), Lia Westendorp (tel. 652431) of Willy van Dijk (tel. 864632), e-mail wvandijk-dorcas@outlook.com.

…Nieuws om door te geven
Bijbelzondag 2018: ‘Met andere ogen’
Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is ‘Met andere ogen’. Dit komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10. Het NBG stelt gratis materiaal beschikbaar om Bijbelzondag tot een feestelijke dag te maken voor jong en oud.
Alle materialen zijn kosteloos te verkrijgen via bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.

De Bijbel in het Boerjatisch voor Rusland
In Boerjatië, een republiek in het oosten van Rusland, bestaat er tot op de dag van vandaag geen volledige bijbel in het Boerjatisch. Wel werkt een klein team al lange tijd onafgebroken aan de vertaling van de Bijbel.
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de 500.000 sprekers van het Boerjatisch graag helpen een volledige bijbel in hun eigen taal te krijgen. Voor meer informatie kijk op bijbelgenootschap.nl/boerjatie. Daar kunt u ook het project financieel steunen.

Samenleesbijbel Junior
Onlangs verscheen de ‘Samenleesbijbel Junior’, een bijbel om met kinderen van 4-7 jaar te lezen. Deze bijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het NBG in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.
De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel.
De Samenleesbijbel Junior kost € 19,95 en is verkrijgbaar in de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap en in de boekhandel.

‘Prentenbijbel’ van Marijke ten Cate viert jubileum
De ‘Prentenbijbel’ met tekeningen van Marijke ten Cate bestaat 10 jaar. Van de Prentenbijbel zijn sinds de verschijning 40.000 exemplaren verkocht. Op de gedetailleerde tekeningen is veel te ontdekken van het
10-jarig jubileum publiceert het NBG een gesigneerde jubileumeditie met kwartet.

… Medley
Voor hen die het niet hebben kunnen volgen of niet aanwezig waren hierbij de tekst van de medley, welke gezongen is bij het afscheid van ds. Gerlof van Rheenen.

1 Melodie: ’t Wilhelmus
Uit Dedemsvaart getogen
de nieuwe predikant.
Zes jaren zijn vervlogen
waar zijn wij aanbeland?
Wà-àt is er veel veranderd:
de kerk liep langzaam leeg!
Zou dà-àt noù-où wel eerlijk wezen
als hij daar de schuld van kreeg ?

2 Melodie: “De winter is vergangen”.
Vooraf aan elke kerkdienst
een speciale groet.
Persoonlijk, zo’n momentje
dat deed ons allen goed.
Ook voor de allerkleinsten
had jij je woordje klaar.
Je wist je aan te passen
in woord en in gebaar.

3 Melodie: “Altijd is Kortjakje ziek”
Zielenherder op de fiets,
zeg nou zelf, dat heeft wel iets.
Fietsenstalling, potjandorie
maakt hij van de consistorie.
Dominee van deze tijd
toonbeeld dus van duurzaamheid.
Ook al was er soms kritiek
toch geliefd bij het publiek.
Alle mensen wou jij dienen,
Jan en Minke en Eline
Als gemeente nog zo klein,
Kerk voor ’t hele dorp te zijn.

4 Melodie: “Ik ga slapen, ik ben moe”
Groter werd jouw werkterrein
’t hele dorp was nog te klein.
Bij het dorpenoverleg
zullen ze jou missen, zeg !
Komt het nieuwe liedboek uit,
nou, dat kost een flinke duit.
Schaffen wij een beamer aan
is dat geld dus naar de maan.

5 Melodie: “In een blauwgeruite kiel”
“Anders dan anders” moest het zijn
kwam Jelle Bakker langs de lijn,
gewapend met een echte mike.
Mensen die je nooit meer zag
kwamen ineens weer voor de dag.
Goed nieuws dus voor ’t Koninkrijk !

6 Melodie: “Lof zij de Heer, de almachtige
“Anders dan anders”, een dienst waar je weg van kon dromen
“Anders dan anders”, dan zouden de mensen weer komen !
Heb jij misschien
ook resultaat kunnen zien?
Is dat nu wel toegenomen?

7 Melodie: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht”
Tegenwoordig kan wat vroeger echt niet kon
en zo hadden wij hier een pompstation
want wij moesten tanken met een nieuw verhaal
anders was ’t dan anders, echt niet normaal.
Bij het brood des levens, bij het bread of life
was jij bij de zangers, eentje van de vijf
dus ook in ons groepje zou jij niet misstaan
is met jou een talent teloorgegaan?
Als de klok gaat luiden na ’t gedane werk
kun j’een kaarsje branden hier in deze kerk.
Vroeger zou je zeggen: “Dat is katholiek!”
Maar nu is het gewoon; zonder kritiek.

8 Melodie: “t Hijgend hert der jacht ontkomen”
Deze kerk heet nu “de Ruimte””
daar kwam een commissie voor.
Vroeger was de ruimte elders
maar die ruimte ging teloor.
En zo moet voor groot en klein
“Ruimte in de ruimte” zijn.
Had “de 8” ooit kunnen weten
dat de kerk nu zo zou heten?

9 Melodie: “Op de grote stille heide”
Op de Nagelese kansel
hebben wij geen preekheer meer.
Ach, wat moeten wij beginnen
weer op zoek gaan, telkens weer!
Maar nu met hè-èt mò-òrgengebed
hebben wij dè-è tò-òn gè-èzet
dit kan zonder herder
dit kà-àn zonder herder
Het kan ! het kan…

10 Melodie: “In een blauw geruite kiel”
In het begin kwam je over de brug
nu ga je over de brug terug.
Dat zat er eigenlijk wel in.
Nagele zonder dominee
bracht Mariska op ‘t idee
zij komt! voor haar een nieuw begin!

11 Melodie: “Jezus zegt, dat Hij hier…….
’t Staat in Openbaring twee vers zeventien
‘k heb het Nagelezen, ‘k heb het zelf gezien!
Wie is overleden krijgt een witte steen
sinds tweeduizend twalef nieuw fenomeen.

12 Melodie: “t Zonnetje gaat van ons scheiden”
Gerlof, je gaat ons verlaten
jij kreeg in Zwolle die baan.
Wij hadden kunnen verwachten”
dat je hier wè-èg zou gaan.
Maar, weet je, een beetje, doet het wel zeer!
dat geldt voor jullie misschien nog wel meer.
Afscheid doet meestal wel zeè-èer
ga maar in dienst van je Heer!
( melodie laatste 4 regels)
Gerlof en Gyopàr, we laten jullie los
Gerlof en Gyopàr, vaya con Dios!
Afscheid doet nu toch wel zeè-èer
Ga maar in dienst van je Heer !

Tekstschrijver: Herman Horsman
Choreografie : Geke van den Vlekkert
Muziek: Marian Sijtsma

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?

Oktober
Ma 8 oktober Rechters 12:1-7
Di 9 oktober Rechters 12:8-15
Woe 10 oktober Romeinen 16:1-16
Do 11 oktober Romeinen 16:17-27
Vrij 12 oktober Deuteronomium 14:1-21
Za 13 oktober Deuteronomium 14:22-29
Zo 14 oktober Deuteronomium 15:1-11
Ma 15 oktober Deuteronomium 15:12-23
Di 16 oktober Deuteronomium 16:1-17
Woe 17 oktober Rechters 13:1-14
Do 18 oktober Rechters 13:15-25
Vrij 19 oktober Rechters 14:1-20
Za 20 oktober Rechters 15:1-20
Zo 21 oktober Marcus 10:32-45
Ma 22 oktober Marcus 10:46-52
Di 23 oktober Rechters 16:1-3
Woe 24 oktober Rechters 16:4-22
Do 25 oktober Rechters 16:23-31
Vrij 26 oktober Openbaring 1:1-8
Za 27 oktober Openbaring 1:9-20
Zo 28 oktober Openbaring 2:1-7
Ma 29 oktober Openbaring 2:8-11
Di 30 oktober Openbaring 2:12-17
Woe 31 oktober Openbaring 2:18-29
November
Do 1 november Openbaring 3:1-6
Vrij 2 november Openbaring 3:7-13
Za 3 november Openbaring 3:14-22
Zo 4 november Openbaring 4:1-11

…Kerkdiensten

Zondag 14 oktober 9:30 uur
Ds. Van Beusinchem
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Leven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.
UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.
Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 21 oktober 9:30 uur
Ds. Munsterman
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 28 oktober 9:30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 4 november 9:30 uur
Eerste collecte: Najaarszending
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werkvan Nienke in Brazilië. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 2, oktober 2018, totaal nummer 232.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor november ligt 4 november in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 oktober 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Tjalling de Jager
t: 0527-652304, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571