Evangelische hogeschool

donderdag 19 december 2013

EVANGELISCHE HOGESCHOOL

We leven in een wereld waarin ontzettend veel mogelijk is. Bijna alles kan, maar niet alles kan tegelijk. Bijna alles kan, maar niet alles is goed. Door het enorme aanbod wordt het maken van keuzes steeds noodzakelijker, maar ook steeds moeilijker. Het feit dat 30% van de leerlingen van het voortgezet onderwijs op het moment van hun examens nog geen studiekeuze heeft gemaakt, illustreert dit. Het gegeven dat jaarlijks 30 tot 40% van alle eerstejaarsstudenten in het hbo of aan de universiteit voortijdig met hun studie stopt, onderstreept dat. De Evangelische Hogeschool in Amersfoort biedt programma’s om daarin tegemoet te komen. De belangrijkste speerpunten daar van zijn: geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, oriëntatie op studie en beroep en praktische vorming. Dat doen we met het EH-Basisjaar, een jaar van toerusting ter voorbereiding op een vervolgstudie (óók voor mensen die al denken te weten wat zij gaan studeren!) en met het EH-Traject, een opleiding van vijf maanden voor mensen die zijn vastgelopen tijdens hun propedeuse of die anderszins behoefte hebben aan bezinning en oriëntatie.

De EH is al 37 jaar de plaats waar jongeren verlangend, vanuit stevig Bijbels fundament worden gevormd tot fakkeldragers van Gods Koninkrijk in onze samenleving. Voor onze missie zijn wij geheel afhankelijk van een vriendenkring aangezien wij voor ons werk geen enkele overheidssubsidie ontvangen. Daarom zijn wij dringend op zoek naar nieuwe donateurs die het belang van identiteitsvorming van jongeren inzien.

WWW.EH.NL