Contact

BEAMTEAM
Dhr. J. Reitsema, Tel. 0527-652740
E-mail: beamteam@pkn-nagele.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS, CvK
Dhr. J. Reitsema, voorzitter, Tel. 0527-652740

E-MAILADRESSEN@PKN-NAGELE.NL
Overzicht van de gebruikte e-mailadressen van de verschillende commissies, kerkenraad en overige functies.
e-mail@pkn-nagele.nl

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Dhr. S. Stroo Tel. 0527-653536
E-mail: financieel@pkn-nagele.nl

IBAN kerk: NL87 RABO 0114 2811 73
IBAN diaconie: NL87 RABO 0114 2709 88
IBAN zending: NL17 RABO 0346 529 824

KERKGEBOUW
Adres: Ring 15, 8308 AL Nagele, T. 0527-652571
GPS coordinaten: N 52.646772°, O 5.724192°
N 52° 38.806′, E 005° 43.452′
ROUTE

KERKNIEUWS
Mw. W. Boogaard, Tel. 0527-652292 en Mw. E. van der Sar.
E-mail: kerknieuws@pkn-nagele.nl

KINDERNNEVENDIENST
Mw. H.E.A. Bolijn-Brul, Tel. 0527-617459 Bovenbouw
Mw. J. Lamse-Heidekamp, Tel. 0527-621433 Bovenbouw
E-mail: knd@pkn-nagele.nl

KOSTER
Mw. M. van der Sar-Lindemulder, Tel. 0527-652790
E-mail: koster@pkn-nagele.nl

LEDENADMINISTRATIE
Dhr. W. van den Vlekkert, T. 0527-697176
E-mail: leden@pkn-nagele.nl

LEDEN KERKENRAAD:
Moderamen:
Het moderamen wordt gevormd door ds. Gerlof van Rheenen, Tjalling de Jager, Marianne Leune, Andries Post en Reinou Geschiere.

Predikant:
Ds. G.C. van Rheenen, T. 0527-652571 (op ma, di en do)
Tel. 038-3374368 (privé)
E-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Pastoraat

Ouderling/voorzitter:
Dhr. T. de Jager, T. 0527-652304
E-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl

Ouderling/scriba:
Mw. M. Leune, scriba (moderamen), T. 0527-652486
E-mail: scriba@pkn-nagele.nl

Diakenen:
Dhr. J. Wander, Tel. 0527-620572
Mw. R. Geschiere-Vos, Tel. 0527-652436
Mw. T. Duijff, Tel. 0527-203707
E-mail: diaconie@pkn-nagele.nl

Ouderlingen/kerkrentmeester:
Dhr. A. Leune, ouderling kerkrentmeester, Tel. 0527-652486
Dhr. A. Post, ouderling kerkrentmeester, Tel. 0527-652930

Ouderlingen:
Mw. J. Geluk-Padmos, Tel. 0527-652284
Mw. A. Reitsema-Hogendorp, Tel. 0527-652740
Mw. R. Geluk, Tel. 0527-652390
Mw. W. van der Sar, Tel. 0527-652620
E-mail: pastoraleraad@pkn-nagele.nl

Jeugdouderling:
vacant
E-mail: jeugd@pkn-nagele.nl

ORGANISTEN
Marian Sijtsma, Tel. 0527-652679 (coördinator)
E-mail: orgel@pkn-nagele.nl
Johan van Eerde, Tel. 0527-687667
Hessel Romkes, Tel. 0527-683622

WEBSITE
Dhr. J.J. Lamse, Tel. 0640-700065 / 0527-621433
E-mail: webmaster@pkn-nagele.nl