e-mailadressen @pkn-nagele.nl

beamteam@pkn-nagele.nl
gaat naar alle leden van het beamteam

cbd@pkn-nagele.nl
gaat naar leden (commissie bijzondere diensten)

diaconie@pkn-nagele.nl
gaat naar alle leden van de diaconie

financieel@pkn-nagele.nl
gaat naar de heer S. Stroo

info@pkn-nagele.nl
gaat naar de scriba en naar de webmaster

jeugd@pkn-nagele.nl
gaat naar de jeugdouderling

kerkenraad@pkn-nagele.nl
gaat naar alle leden van de kerkenraad incl de predikant

kerknieuws@pkn-nagele.nl
gaat naar Willy Boorgaard, Elma van der Sar en Hans Lamse

kerkrentmeesters@pkn-nagele.nl
gaat naar het college van kerkrentmeesters

koster@pkn-nagele.nl
gaat naar Marjan van der Sar

knd@pkn-nagele.nl
gaat naar alle leiders van de kindernevendienst

leden@pkn-nagele.nl
gaat naar Wil van den Vlekkert van de ledenadministratie

moderamen@pkn-nagele.nl
gaat naar de voorzitter, scriba, diaken, kerkrentmeester en predikant

orgel@pkn-nagele.nl
gaat naar Marjan Sijtsma

pastoraleraad@pkn-nagele.nl
gaat naar alle ouderlingen

predikant@pkn-nagele.nl
gaat naar ds. Mariska van Beusichem

preekvoorziener@pkn-nagele.nl
gaat naar Sytze van der Meer

scriba@pkn-nagele.nl
gaat naar de scriba Marianne Leune

voorzitter@pkn-nagele.nl
gaat naar de voorzitter

webmaster@pkn-nagele.nl
gaat naar Hans Lamse