Kerknieuws juni 2020

Ik wens je wat licht
in momenten van zorgen;
Ik wens je wat hoop
en wat uitzicht op morgen.

Ik wens je wat warmte
in kil-grijze dagen.
Ik wens je een antwoord
bij twijfels en vragen.

Ik wens je wat zachtheid
als woorden te hard zijn,
wat vreugde en vrede
als gedachten te zwart zijn.

Ik wens je wat rust
te midden van je werk:
Ik wens je wat stilte,
het make je sterk.

Ik wens je een hand
die je verder geleidt,
een stralende glimlach
die je vrienden verblijdt.

Ik wens je een plaats
om bij regen te schuilen:
ik wens je een mens
die niet schrikt van je huilen.

Ik wens je Gods zegen
over de komende jaren
dat Hij steeds in zijn liefde
mag blijven bewaren.

…Om te beginnen

Normaal…

Het heeft lang geduurd voordat ik de inspiratie had voor dit verhaal. Normaal gebruik ik iets uit mijn werk of contacten met anderen die ik heb en dat gebruik ik dan als springplankje om op gang te komen. Maar normaal is ineens niet normaal meer, dat ervaren we allemaal.

Ook in mijn werk op de boerderij is alles anders. De afgelopen twee maanden worden gekenmerkt als de droogste ooit. Met veel pijn en moeite wordt de grond bewerkt zodat gewassen kunnen kiemen en groeien…

En zo in eens ontstaat er toch weer een nieuw verhaal in mijn hoofd. Ik probeer daarvoor eigenlijk altijd een koppeling te maken tussen iets alledaags en de kerk. Een zucht van opluchting ontsnapt: ‘ik heb een bruggetje gevonden!’

Het moet erg verwarrend zijn geweest, eerst de lijdenstijd en kruisiging. De discipelen zaten bij elkaar en maakten een moeilijke tijd door nu Jezus was gestorven. Door de Hemelvaart ontstond er een enorme leegte. Hoe moesten ze nu verder, stonden ze er nu helemaal alleen voor? Ze moesten daarna ook wennen aan het “nieuwe normaal”. En zo ineens zagen ze de uitweg…Pinksteren! De Heilige Geest kwam over hen heen en gaf kracht en leiding hoe het verder moest.

Nu probeer ik het te verplaatsen in het de tijd van nu. Gelijk schieten er een aantal zinsneden door mijn hoofd als: ”Al het goede komt van boven”, “Laat de geest zijn werk doen” en “Na de Pinksteren komt de nieuwe tijd”.

We gaan het beleven, het zal wennen zijn om op de nieuwe manier weer elkaar te ontmoeten. Maar het zal zeker beter zijn dan de laatste maanden, intenser. Vertrouw op God! Ik zie u graag weer terug…als het weer mag én kan!

Adri Leune.

…Lieve gemeente,

Vorige week  was het Pinksteren. Wereldwijd werd gevierd dat het vuur van Jezus’ Geest op zijn leerlingen was overgeslagen. Sindsdien is deze Geest als een lopend vuurtje over de aarde gegaan. Dit vuurtje is zelfs helemaal naar de Noordoostpolder gelopen en heeft ook daar diverse branden gesticht, onder andere in Nagele. Dat is reden tot feest: dit vuur verwarmt en verlicht u daar tot op de dag van vandaag!

Enige tijd geleden heb ik een gedicht geschreven waarin sprake is van deze Geest. Ik schreef het voor het tijdschrift ‘De Eerste Dag’. Voorgangers van diverse kerkgenootschappen hebben er een abonnement op. Het tijdschrift biedt allerlei invalshoeken bij het oecumenisch leesrooster: exegetisch, liturgisch, spiritueel, met oog op de kinderen etc.. In veel kerken wordt dit rooster voor de zondagse eredienst gebruikt.

Graag deel ik met u het gedicht dat ik schreef bij Johannes 14: 23-27, een gedeelte van de afscheidswoorden van Jezus waarin hij de komst van zijn Geest belooft.

Afscheid

Mijn hart is zwaar, ik moet ik je achterlaten
die ik het brood brak en mijn beker schonk
in dagen en in nachten dat wij praatten
en stil ontvlamden aan dezelfde vonk.

Steeds als ik woorden sprak dan appelleerden
zij aan een waarheid die jouw ziel herkent.
Zo werd gebod al wat jij van mij leerde.
Doe het, als je mij toegenegen bent.

Ik schenk je vrede, ongekend.
Houd moed, wees onbevreesd.
Weet dat je veilig bent.
Zodra je handelt in mijn geest
ben ik op dat moment
terug van weggeweest.

Vrede en alle goeds.

Graag tot ziens!

Ds. Mariska van Beusichem

…Bloemengroet

3 mei    Leendert en Carla Plat
10 mei  Janny Bunschoten
17 mei  Johan en Azara Wander
24 mei   dhr. M.T. de Lange
31 mei   dhr. en mw. Withaar

 ….70+ jarigen

01-06  J. Wondergem-Nieuwenhuizen

…Huwelijksjubilea

01-06  dhr. en mevr. G. Withaar-J.L.D. Donker 65 jaar getrouwd
25-06  dhr. en mevr. P.G. van der Sar-Rispens 40 jaar getrouwd
30-06  dhr. en mevr. L.H. Oldenbeuving- J.T Akker 25 jaar getrouwd

 …Overleden

30-05  mevr. D.I. de Visser- Dalemans

…Kerkdiensten

De afgelopen tijd hebben we onze wekelijkse kerkdiensten kunnen volgen via de livestream van PG Emmeloord. Samen met PG Bant, PG Rutten en PG Creil-Espel. Iedere week verzorgde een gemeente een kerkdienst.                                                                                                                       

De samenwerking verloopt uitstekend. Wanneer een gemeente verantwoordelijk is voor een dienst worden zaterdagavond alle medewerkers uitgenodigd om te komen en de dienst voor te bereiden, zodat zondag alles goed verloopt.

Zo’n dienst vereist veel van de technische mensen die verantwoordelijk zijn voor de beelden op zondag, zij verzorgen al weken de livestream en ik heb respect voor de wijze waarop ze dat doen.

Uit onderzoek blijkt ook dat er veel gebruik gemaakt wordt van de uitzendingen van de kerkdiensten via de livestream van PG Emmeloord. Op zondag wordt er veel gekeken, maar ook in de loop van de week.

In juni zullen de kerkdiensten van Nagele via de samenwerking met de andere 4 gemeentes gehouden worden via de live-stream.

Vanuit het Dienstencentrum van de PKN hebben we een protocol gekregen waar wij aan moeten voldoen als we kerkdiensten willen  houden. Er worden nogal wat eisen gesteld.                                   

In de kerkenraadsvergadering van 8 juni wordt het protocol besproken  en besluiten we hoe we daarmee omgaan. Maar een kerkdienst zoals wij gewend waren, zal voorlopig niet aan de orde zijn!

 …Jaarboek 2020-2022

Ondanks het  vele controleren van de ledenlijst zijn er toch bepaalde namen, adressen en dergelijke niet goed opgenomen in het jaarboek.

Van verschillende kanten hebben we vernomen dat er fouten in de ledenlijst stonden.

In het Moderamen is besloten de reeds aangegeven fouten in een erratum te corrigeren.

Heeft u ook nog fouten ontdek , wilt u dat dan voor 1 juli per e-mail  of schriftelijk doorgeven aan de scriba, Marianne Leune scriba@pkn-nagele.nl

 …Overleden

Mevrouw D.I. de Visser- Dalemans is thuis in de vroege ochtend van 30 mei overleden.
Vrijdagochtend 5 juni  is er een afscheidsdienst, maar de aanvangstijd is op het moment van het schrijven nog niet bekend.
Wij zullen mevr. De Visser missen, ze was een trouwe kerkganger.

De familie wensen wij de komende tijd veel kracht.

Janny Bunschoten

…Beroepingscommissie

Ondanks de corona perikelen hebben we als commissie niet stil gezeten.

Een aantal malen vergadert via de computer. Technisch gesproken  gaat dat prima , maar overleg met elkaar in de ogen te kunnen kijken heeft toch duidelijk de voorkeur.

Omdat we in eerste instantie met 3 kandidaten een overleg wilden gaan plannen , hebben we eerst een avond op een rij gezet wat we wilden gaan vragen en hoe we dit moesten inkleden.

Bij de uitnodiging om op een avond in Espel te kunnen kennismaken en met elkaar van gedachten wisselen , bleek 1 kandidaat zich bij een andere kerk thuis te voelen en was daarom  voor ons niet meer beschikbaar.

Op 20 mei hebben we gesprekken met de 2 kandidaten gevoerd.

Voor iedereen eerst wat onwennig en gespannen , maar in de loop van het gesprek werd de sfeer losser en meer open.

Nat de gesprekken hebben we besloten om na een week weer met elkaar te overleggen hoe of wat verder.

Op deze vergadering kwam na overleg duidelijk naar voren dat wij bijna unaniem het er over eens waren dat volgens ons geen van beide predikanten  aan onze ideeën voldeden. Eerlijke mensen maar helaas.

En zo zijn we weer terug naar het begin , met dien verstande dat de gehele beroepingscommissie  elkaar nog beter heeft leren kennen en dat is ook een heel grote winst. We gaan weer verder op zoek waarbij we in de komende tijd het een en ander weer voorbereiden en daarna weer met volle moed  aan de gang gaan.

Namens de beroepingscommissie ,

Kees van der Sar.

…Reparatie Vloerverwarming

Het is u de laatste maanden vast wel opgevallen dat het kerkplein er uitzag als een bouwterrein. Ik moet bekennen dat het ons véél moeite heeft gekost om het zover te krijgen met één voordeel: het was een goed georganiseerde puinhoop…!

Het eerste gat hebben we gegraven onder het raam bij de AED. Dit was nodig om de installateur voldoende toegang te geven om de kwaliteit van het leidingwerk onder de vloer te kunnen beoordelen. De aan- en afvoerbuis was doorgeroest en over de totale lengte van slechte kwaliteit. De CVK heeft besloten om de ± 40 meter ijzeren buis te vervangen voor een kunststof leiding. Om dit veilig en goed te kunnen doen hebben we onder het raam bij de ingang een tweede gat gegraven. Installateur Tennekes uit IJsselmuiden heeft de opdracht netjes uitgevoerd en alles werkt weer naar behoren.

Daarna was het weer een hele klus om de gaten te dichten en de straatklinkers weer in het goede patroon te leggen. Maar we kunnen u geruststellen er is niets meer van te zien, het plein is weer vlak en schoon.

Bent u benieuwd naar het hele avontuur? Gelukkig hebben we de foto’s nog en kunnen we het verhaal vertellen als we weer op een gemeenteavond bij elkaar kunnen komen.

Namens de CVK, Adri Leune.

Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen

Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.

In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar.

Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei.

‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt,  laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de Mijn Bijbel-app.

Link: https://www.debijbel.nl/blog/

Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond

De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen.

Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer van de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden.

Bijbels voor weeskinderen in India

India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt hun een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs in weeshuizen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld kunnen worden aan vijfduizend weeskinderen in India.

…Bijbelleesrooster

Wat lezen we vandaag?

zondag            7 juni   Psalm 150

maandag        8 juni   Romeinen 5:1-11

dinsdag          9 juni   Romeinen 5:12-21

woensdag       10 juni Matteüs 9:1-8

donderdag     11 juni  Matteüs 9:9-17

vrijdag            12 juni Matteüs 9:18-26

zaterdag         13 juni Matteüs 9:27-34

zondag            14 juni Matteüs 9:35-10:4

maandag        15 juni Matteüs 10:5-15

dinsdag          16 juni Matteüs 10:16-23

woensdag       17 juni Matteüs 10:24-33

donderdag     18 juni Matteüs 10:34-11:1

vrijdag            19 juni Psalm 69:1-13

zaterdag         20 juni Psalm 69:14-30

zondag            21 juni Psalm 69:31-37

maandag        22 juni Romeinen 6:1-14

dinsdag          23 juni Romeinen 6:15-23

woensdag       24 juni Romeinen 7:1-12

donderdag     25 juni Romeinen 7:13-25

vrijdag            26 juni Romeinen 8:1-11

zaterdag         27 juni Romeinen 8:12-25

zondag            28 juni Romeinen 8:26-39

maandag        29 juni Romeinen 9:1-18

dinsdag          30 juni Romeinen 9:19-33

woensdag       1 juli    Matteüs 11:2-15

donderdag     2 juli    Matteüs 11:16-30

vrijdag            3 juli    Psalm 27

zaterdag         4 juli    Zacharia 9:1-8

zondag            5 juli    Zacharia 9:9-17

…Online-Kerkdiensten

Hieronder leest u welke kerkdiensten er verzorgd worden.

Deze zijn te beluisteren en te zien via www.kerkdienstgemist.nl.

Zoek hier op ‘Emmeloord’. Vervolgens kunt u de ‘Nieuw Jeruzalemkerk’ aanklikken om onderstaande diensten te volgen.

Collecte

U kunt uw bijdrage aan de collecte, 2/3 is voor de kerk en 1/3  is voor de diaconie/collectedoel overmaken op de bankrekening van de kerk: 

NL 87RABO0114281173 t.n.v. PG Nagele o.v.v. datum kerkdienst

Zondag 7 juni 9:30 uur

Ds. H. Cappon  uit zending via Omroep Flevoland en via Kerkdienst gemist

Organisatie : PG Bant, PG Creil-Espel, PG Emmeloord, PG Nagele en PG Rutten
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 14 juni 9:30 uur
Ds. Y van Benthem- de Ridder
Organisatie: PG Bant
1e collecte: Nederland – Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voordorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en- leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.
2e collecte: Kerk

Zondag 21 juni
De heer R. van Koningsveld
Organisatie: Creil-Espel
1e collecte: Voedselbank

 In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
2e collecte: Kerk

Zondag 28 juni
Ds. H. Cappon
Organisatie: PG Emmeloord
1e collecte ISEE

De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha  Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”.  Het Fincha Reservoir  ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De GudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel: 
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan’.
2e collecte: Kerk

Zondag 5 juli
Voorganger nog in te vullen
Organisatie door PG Rutten
1e collecte: Vakantiepret voor kinderen in armoede

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengenwe diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.
2e collecte: Kerk

…Let op het volgende kerkblad is de zomereditie. Dus de maanden juli en augustus in één kerkblad. Graag  hiermee rekening  houden met uw kopij.

Colofon

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 10, juni 2020, totaal nummer 251.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juli/augustus ligt 5 juli in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 juni  19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 voorzitter@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486 e-mail: scriba@pkn-nagele.nl

Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar t.0527652620/0625463896, email vandersapw@gmail.com

Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl

Tel. nr. kerk: 0527-652571