Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Dinsdag 31 december 19.30 uur
Oudjaarsdag
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: eigen gemeente
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 januari
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk

Zondag 12 januari 9:30 uur
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 januari 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 januari 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 februari 9.30 uur
Ds. W. Terlouw (Dronten)
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk