Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Kerkdiensten zijn online te beluisteren en te zien via kerkdienstgemist.nl

Zondag 3 december 2023 9.30 uur
1e advent
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: kinderen in de knel
Adventscollecte Kerk in Actie kinderen in de knel Oeganda
Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 10 december 2023 9.30 uur
2e advent
Dhr R Pasterkamp (Urk)
Eerste collecte: Kerk in Actie; Kinderen in de knel
Myanmar Ontheemde kinderen op weg
naar een toekomst
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens
met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 december 2023 9.30 uur
3e advent
Dhr Pim Durieux
Eerste collecte Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 december 2023 9.30 uur
4e advent
Mevr Marijke de Groot (Kampen)
Eerste collecte: Adventsollecte Protestantse Kerk Kinderen en jongeren
Inleven in het kerstverhaal
Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen…
Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken
zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 december 2023 21.00 uur
Dorpskerstsamenkomst
m.m.v. Gospelkoor Tehilla het project “Vadertje Panov”

Maandag 25 december 2023 9.30 uur
1e kerstdag
Ds. Martin Jans (Joure)
Eerste collecte: Kerstcollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel
In actie voor kinderen in de knel
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en
ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 31 december 2023 9.30 uur
Ds. Taede Deelstra
Eerste collecte: Eigen gemeente
Tweede collecte: Kerk

Zondag 7 januari 2024 9.30 uur
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

 

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    NL17RABO 0346.529.824