Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Tot 1 juni kerkdiensten uitgesteld i.v.m. Covid-19

Witte donderdag 9 april:
Collecte: Voedselbank

Zondag 12 april 9:30 uur
Pasen
Liturgie
Ds. Conny Aalbersberg
Aangepaste dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl
1e collecte: Kerk in actie. Kinderen in de knel.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.
2e collecte Kerk

Zondag 19 april
Collectes: Diaconie en Kerk

Zondag 26 april
Collectes: ISEE en Kerk

Zondag 3 mei
Collectes Kerk in actie (noodhulp)
kerk
75 jaar bevrijding

Traumahulp voor slachtoffers BokoHaram
Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van BokoHaram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.

Er zijn op dit moment geen kerkdiensten in de kerk.
Maar wellicht wilt u wel de collecte blijven ondersteunen
U kan uw gift dan overmaken op:  NL87 RABO 0114 2709 88 t.a.v.: diaconie PKN nagele graag onder vermelding van het doel en de datum van de collecte.