Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Zondag 1 oktober 9:30 uur
Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Kerk en Israël
Israëlzondag 2017
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden.
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen en christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten.
In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof.
Tweede collecte: Kerk
KND:
Oppas: Dolson / Brian

Zondag 8 oktober 9:30 uur
Ds. Vissers (Wolvega)
Eerste collecte: diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: fam. R. van Elburg

Zondag 15 oktober 9:30 uur
Anders dan anders dienst
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Jamie / Brian

Zondag 22 oktober 9:30 uur
Ds. Alice Buizer (Leeuwarden)
Eerste collecte: Steun theologisch onderwijs in Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan (OTS), partner van Kerk in Actie. In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel. OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor bijvoorbeeld bijbelonderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie.
Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het christendom.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: Mevr. M Hoefnagel

Zondag 29 oktober 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Mevr. M v.d. Meer

Woensdag 1 november 19.30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid
Ds. Gerlof van Rheenen
Collecte: Kerk

Zondag 5 november 9:30 uur
Ds. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Najaarszending
In deze collecte staat het werk van het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China centraal. Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier zijn namens Kerk in Actie werkzaam in Hong Kong. Tjeerd is docent missiologie en interculturele theologie aan het LTS. Het seminarie leidt 560 studenten op tot predikant of theologisch docent. De studenten komen uit China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië.
De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd werkzaam als gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis verdiepen. Door in Hong Kong te studeren, hoeven ze niet naar het Westen en kunnen ze verder studeren binnen hun eigen Aziatische context. Na hun studie kunnen ze in eigen land aan de slag. Tjeerd geeft niet alleen les, maar onderhoudt ook contacten met kerken, kerkelijke organisaties en christenen in China. Op die manier bouwt de Protestantse Kerk in Nederland een band op met kerken in China.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: fam. P. v.d Sar