Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Zondag 2 september 9:30 uur
Bevestiging ambtsdragers
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Missionair werk
Steun de pioniersplekken in Nederland
Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijk geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 9 september 9:30 uur
Afscheidsdienst
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 16 september 9:30 uur
Startzondag
Ds. van Beusichem (Hattum)
Eerste collecte: Vredeswerk
Generaties voor vrede
Op 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 23 september 9:30 uur
Ds. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 30 september 9:30 uur
Ds. Pastoor (Wolvega)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 7 oktober 9:30 uur
Ds. Timmer (Ens)
Eerste collecte: Israëlzondag:
Het gesprek gaat altijd door
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja