Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Zondag 1 juli 9:30 uur
Ds. van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: Jeugdwerk
Met school naar de kerk.
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Helpt u mee?
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 8 juli 9:30 uur
Ds. Pap (St. Jansklooster)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Bijenhouden biedt jongeren toekomst
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 15 juli 9:30 uur
Guus Doorn (Rutten)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 22 juli 9:30 uur
Ds. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 29 juli 9:30 uur
Ds. Hovenstadt
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 5 augustus 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 12 augustus 9:30 uur
?
Eerste collecte: Zending
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 19 augustus 9:30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 26 augustus 9:30 uur
Ds. Baars (Voorthuizen)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 2 september 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Missionair werk
Steun de pioniersplekken in Nederland
Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijk geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee