Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Zondag 6 mei 9:30 uur
Ds. T van Staalduine
Eerste collecte: Missionair werk
Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden.
De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie. We bevelen de collecte van harte bij u aan!
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Donderdag 10 mei 9:30 uur
Hemelvaartsdag
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 13 mei 9:30 uur
Liesbeth Winters (Kraggenburg)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 20 mei 9:30 uur
Pinksteren
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Zending
Versterk de kleine kerken in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bij voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 27 mei 9:30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 3 juni 9:30 uur
Ds. Van Keulen (Luttelgeest)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja