Online kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

…Online-Kerkdiensten

Hieronder leest u welke kerkdiensten er verzorgd worden.
Deze zijn te beluisteren en te zien via www.kerkdienstgemist.nl.

Collecte
U kunt uw bijdrage aan de collecte, 2/3 is voor de kerk en 1/3 is voor de diaconie/collectedoel overmaken op de bankrekening van de kerk:
NL 87RABO0114281173 t.n.v. PG Nagele o.v.v. datum kerkdienst

Zondag 12 juli 2020 9.30 uur
Ds. H. Cappon
Organisatie: PG Emmeloord
1e collecte: KERK IN ACTIE
Colombia – Opvang en hulp voor ontheemden
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daareen nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Collecteer mee om dit mogelijk te maken.
2e collecte: Kerk

Zondag 19 juli 2020 9.30 uur
De heer Sj. Bakker
Organisatie: PG Rutten
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 26 juli 2020 9.30 uur
Ds. C. Aalbersberg
Organisatie: PG Nagele
1e collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De GudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
2e collecte: Kerk

Zondag 2 augustus 2020 9.30 uur
Ds. G. Keizer
Organisatie : PG Emmeloord
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 9 augustus 2020 9.30 uur
Ds. G. den Boef
Organisatie: PG Creil-Espel
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 16 augustus 2020 9.30 uur
Ds. G. van Rheenen
Organisatie: PG Nagele
1e collecte: Kerk in Actie (Zending)
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.
2e collecte: Kerk

Zondag 23 augustus 2020 9.30 uur
Ds. H. Cappon
Organisatie: PG Emmeloord
1e collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
2e collecte: Kerk

Zondag 30 augustus 2020 9.30 uur
Ds. W. Kok
Organisatie: PG Rutten
1e collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De GudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
2e collecte: Kerk