Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Zondag 5 september 2021 9.30 uur
Bevestiging ambtsdragers
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 12 september 2021 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattum)
Eerste collecte: Missionair werk
Jong en oud ontdekken de kliederkerk
De kliederkerk is inmiddels een begrip.
Op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 september 2021 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Zending
Syrië De kerk als plek van hoop en herstel.
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je desituatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 september 2021 9.30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattum)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 oktober 2021 9.30 uur
Ds. Ilonka Terlouw (Tollebeek)
Eerste collecte: Israëlzondag collecte
Kerk en Israël verbonden door gesprek
en ontmoeting Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te
investeren in de relatie met de
Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld
met gezamenlijke projecten.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    NL17RABO 0346.529.824