Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Kerkdiensten zijn online te beluisteren en te zien via kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 februari 2023 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Pakistan Vaktraining voor jongeren
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder
wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen
zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet
alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze
achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip
toeneemt.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 12 februari 2023 9.30 uur
Ds. Dhr. R. Pasterkamp (Urk)
Eerste collecte: Kerk in Actie
Noodhulp Ethiopië
Noodhulp en rampenpreventie
Door klimaatverandering wordt
Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van
voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen
die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen
van inkomsten, zodat ze minder
kwetsbaar zijn als de oogst
tegenvalt.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 februari 2023 9.30 uur
Dhr. Ruben van Koningsveld (Nijland)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 februari 2023 9.30 uur
Ds. Gerrit Oberink (Urk)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 maart 2023 9.30 uur
Ds. ds. Gerda Keizer (Kampereiland)
Eerste collecte: Kerk in Actie
voorjaarszending Palestina
Samen bijbellezen opent deuren
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving zoeken naar oplossingen.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    NL17RABO 0346.529.824