Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Kerkdiensten zijn online te beluisteren en te zien via kerkdienstgemist.nl

Zondag 4 september 2022 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Tweede collecte: Kerk

Zondag 11 september 2022 9.30 uur
Startdienst en Heilig Avondmaal
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 september 2022 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Kerk in Actie
Zending Syrië
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie
ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en
burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk – het hart van de christelijke gemeenschap – betekent
immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 september 2022 9.30 uur
Mevrouw Regine Agterhuis (Hattem)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 oktober 2022 9.30 uur
Ds. Wim Kok (Emmeloord
Eerste collecte: Israel zondagcollecte Protestantse Kerk
Kerk & Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en
Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid
met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom
stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust
Tweede collecte: Kerk

 

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    NL17RABO 0346.529.824