Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Zondag 7 maart 2021 9.30 uur
Ds. T. Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: Zending 40 dagen tijd
Het jarenlange gewapende conflict
in Colombia heeft miljoenen mensen
getraumatiseerd en verjaagd van
hun vertrouwde plek. in deze
context moeten predikanten hun
werk doen. wat betekent dit voor
hun pastorale en diaconale taak?
in 2020 is Jeannet Bierman
namens Kerk in Actie uitgezonden
als docent theologie in de stad Cali.
Met haar studenten onderzoekt
ze wat er leeft in samenleving én
kerk. Zo rust ze deze toekomstige
predikanten toe om straks samen
met hun gemeenteleden om te
zien naar anderen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 14 maart 2021 9.30 uur
Aandacht voor biddag gewas en arbeid.
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattum)
Eerste collecte: Binnenlands diaconaat
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s in Oost-Groningen en Limburg
wordt armoede vaak doorgegeven
van generatie op generatie. Er
is weinig werk en er zijn weinig
voorzieningen om kansarme
jongeren op te vangen. Juist in
deze regio’s zijn de kerken klein
en hebben ze niet veel financiële
middelen. Hoe kun je dan als
diaconie iets doen voor mensen in
kwetsbare omstandigheden? Hoe
kun je bijvoorbeeld iets betekenen
voor kinderen die opgroeien in
armoede? Kerk in Actie begeleidt
kerken in deze regio’s in hun
diaconale taak en ondersteunt
hen zonodig financieel
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 maart 2021 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattum)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 28 maart 2021 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
Bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (DeGudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– De visserscoöperatie een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk

Witte Donderdag 1 april 19.30 uur
Heilig avondmaal
Ds. K Faber (Wolvega)
Collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Goede Vrijdag 2 april 19.30 uur
CBD
Geen collecte

Stille zaterdag. Geen dienst

Zondag 4 april 2021 9.30 uur
1e Paasdag
Ds. F Slothouber (Zwolle)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Zuid-Afrika Een toekomst voor kansarme kinderen
Veel zwarte jongeren in de Zuid
Afrikaanse stad Pretoria groeien
op in gewelddadige wijken en
gebroken gezinnen. De helft
van hen maakt de middelbare
school niet af en 40 procent
van de jongeren tussen 15 en
34 jaar is werkloos. Kerk in Actie
ondersteunt een organisatie die
jongeren helpt met huiswerk,
maar vooral met persoonlijke
groei. Ze doet dit totdat ze
volwassen zijn. Jongeren leren
sociale en creatieve vaardigheden
waardoor ze weerbaarder worden
en kans maken op een beter
leven.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
Nl87 RABO 0114.270.988

  • Zending protestantse gemeente Nagele
    Nl17RABO 0346.529.824