Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Zondag 1 september 9.30 uur
Ds. van der Kaaij (Nijkerk)
Eerste collecte: Missionair
Proef de kerk
Op 29 september is de landelijke actie kerkproeverij. Kerkdeuren staan wagenwijd open voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Ook op andere momenten zijn zij van harte welkom in de kerk. De pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er is aandacht voor de invloed van het bijbelboek op onze taal, kunst, muziek en filosofie. De bijbelverhalen worden verbonden met de eigen geloofs- en zingevingsvragen van de deelnemers. Met uw bijdrage steunt u missionaire initiatieven van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair.
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 8 september 9:30 uur
Kand. Mw. Melania Hadnagy (Hattem)
Eerste collecte: Jeugdwerk
Kliederen in de kerk
Op zondag 8 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.
Steun het werk van JOP, zodat nog meer kinderen en jongeren op een aantrekkelijke en betrokken wijze het geloof kunnen ontdekken.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 september 9:30 uur
Startdienst
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 september 9.30 uur
Bevestiging van Ambtsdragers
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Vrede verbindt over grenzen
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes.
Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van
de Protestantse Kerk.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Tweede collecte: kerk

Zondag 29 september 9.30 uur
Ds. G. Timmer (Ens)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 oktober 9.30 uur
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Kerk en Israël
Leren door ontmoeting en dialoog
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden christen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.
Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël.
Tweede collecte: Kerk