Evangelisatie en zending

EVANGELISATIE
Vanuit de kerkenraad worden de werkzaamheden op dit terrein gecoördineerd door Johan Wander.

EVANGELISATIECOMMISSIE
De activiteiten van de evangelisatiecommissie zijn erop gericht met name niet kerkleden op een informele wijze kennis te laten maken met de rijkdom die kerk-zijn en geloof kan bieden.
Dit jaar worden, naast reguliere contacten met dorpsorganisaties, kookprojecten georganiseerd. Gezamenlijk worden maaltijden bereid en genuttigd. De commissie bestaat uit:

Francis Kramer
Carla Bouwman
Elisabeth Mol

ZENDINGSCOMMISSIE
De zendingscommissie houdt zich vooral bezig met de verdeling van de binnengekomen gelden naar de landelijke organen. Omdat er op dit moment geen zendingscommissie actief is, worden de activiteiten gecoördineerd door de diaconie. Contactpersoon van de diaconie is Johan Wander.

Rekening zending: IBAN zending: NL17 RABO 0346 5298 24