Organisaties en basisschool

ORGANISATIES
waarmee de Protestantse Gemeente van Nagele een nauwe band onderhoudt, maar die niet rechtstreeks met het kerkenwerk te maken hebben zijn:

CHRISTEN VROUWEN NAGELE
Mw. M. Ruitenbeek-van Donkersgoed, penn.
Mw. F.G. Vink, secretaris
Mw. M.A. van der Wiel-Algra PR
Mw. F. Woltinge-Metselaar, alg. adjunct

Vergaderingen elke 3e woensdagavond v.d. maand in de Ruimte, aanvang 20.00 uur.

Christelijke basisschool Klimop
Dhr. R. de Boer, Tel. (0527) 652546