Diaconie

DIACONAAT
Een bekende taak van de diaken is het innen en verdelen van de collectegelden en het helpen bij de bediening van het Heilig Avondmaal. De diaconie heeft echter een nog veel bredere taak: Hulp bieden waar iemand anders dat niet kan of doet. In het kort komt dit neer op omzien naar en opkomen voor hen die het moeilijk redden in onze samenleving. De oorzaken hiervan kunnen zijn: ziekte, ouderdom, verslaving, financiële nood etc. De diakenen kunnen dit niet alleen; zij doen dit samen met de hele gemeente. De Diaconie is er dus om u en uw naaste te helpen, maar roept ook u op om naar uw naaste om te zien. Hebt u hulp nodig of ziet of vermoedt u een situatie waar hulp nodig is, dan kunt u altijd terecht bij één van de diakenen. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw privacy om. Contactpersoon van de diaconie is Ina Hospers.

Mw. I. Hospers, T. 0527-652736

IBAN diaconie: NL87 RABO 0114 2709 88