Pastoraat

De pastorale verantwoordelijkheid van het ‘omzien naar elkaar’ is een taak van de gehele gemeente. De wijkouderlingen en wijkmedewerkers nemen in samenwerking met de predikant hierin het voortouw. Om de pastorale zorg te organiseren, is de gemeente in vier wijken verdeeld. Aan iedere wijk is een ouderling en een diaken gekoppeld. De wijken zijn onderverdeeld in secties. Iedere sectie heeft een wijkmedewerk(st)er. In dit jaarboekje is een overzicht opgenomen van de indeling van de wijken. De wijkouderlingen en diakenen zullen, zoveel als in hun vermogen ligt, betrokken zijn bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de gemeenteleden. Daarnaast is het streven erop gericht gemeenteleden die daar prijs op stellen regelmatig te bezoeken. De wijkmedewerkers hebben een signaalfunctie en zijn daarmee de ogen en oren van de wijkouderling. Ook zullen zij contacten onderhouden met de gemeenteleden uit hun sectie.

Bij opname in het ziekenhuis wordt dit niet meer vanzelf doorgegeven aan de predikant. Wij vragen u daarom of u het wilt doorgeven wanneer u of iemand uit uw omgeving opgenomen wordt in het ziekenhuis.

Heeft u behoefte aan pastoraal bezoek, dan kunt u dit aangeven bij uw wijkouderling of u kunt contact opnemen met de predikant.

Onze predikant is op maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar voor onze gemeente. Hij heeft zijn werkruimte in de consistorie van de kerk. Hier is hij deze dagen telefonisch bereikbaar (0527-652571). Tussen 9:00-9:30 u. en 13:30-14:00 u. zijn de gunstigste momenten om te bellen. In bijzondere situaties kunt u ook bellen met het huisadres (038-3374368). Mailen kan altijd via het e-mailadres: predikant@pkn-nagele.nl