Home

Hartelijk welkom…

In 1998 zijn wij ontstaan uit de federatie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Nagele en horen bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wij zijn een bloeiende gemeente in een boeiend dorp. Mensen met een veelvoud van tradities uit alle hoeken van Nederland zijn er vijftig jaar geleden neergestreken. Het goede van al die ervaringen zijn ingebracht in ons kerkzijn. En daar zijn we trots op!

Zo zijn wij een veelkleurige gemeente. Samen onderweg. We weten dat we daarin elkaar de ruimte moeten laten, onze relatie met God op persoonlijke wijze te onderhouden. We weten daar we daarin niet zonder elkaar kunnen en dat we – adeldom verplicht – een taak in de wereld hebben.

Op deze website kunt u nader met ons kennismaken.