Kerknieuws november 2019

Blijf geborgen in je naam

Blijf geborgen in je naam,
wees als een mens gezegend.
Om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen.
De rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen, zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam,
wees als een mens gezegend.
Om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten.
Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn,
voor wie mensen moeten zijn.

Blijf geborgen in je naam,
wees als een mens gezegend.
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker,
de pijnen in je lijf en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam,
wees als een mens gezegend.
Om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten.
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam,
wees als een mens gezegend.
Om heel je reisverhaal, met alle mensenfouten.
Om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam: ”Ik zal er zijn”

Blijf geborgen in je naam,
wees als een mens gezegend.

…Om te beginnen

Danken voor gewas en arbeid. Zaaien, maaien en oogsten. Het werk van onze handen en van machines die wij uitdenken en besturen.
We zien steeds meer de vooruitgang,
de mechanisering. Ook dat is ons geschonken, ook daar mogen wij dankbaar mee werken: ons intellect, onze computers, alles wat wij nu kunnen, tegelijk in een blijvend en zelfs groeiend besef hoeveel wij niet kunnen en dat onze aarde maar een klein onderdeel vormt van dat eindeloos grote heelal.
Daarom zal ons bidden altijd ook danken zijn. Daarom zal de oogsttijd ook de tijd van bezinning zijn: wat is er dat wij mogen oogsten? Wat heb ik de afgelopen tijd geleerd, ontdekt, bereikt? Welke talenten ontwikkeld, welke opdrachten voltooid?
Sta daar eens bij stil en dank God.
We keren in deze donkere wordende dagen naar binnen en denken na over ons leven. Wat kunnen wij laten vallen, wat mogen wij loslaten, eindelijk? Wie hebben wij moeten loslaten? En wat heeft ons leven met hen ons gebracht?
De bomen gaan de komende maanden dieper wortelen om herfststormen te kunnen doorstaan; zo ook wij. We reiken naar De Bron van ons leven. Wat geeft ons kracht, wat doet ons stevig staan.
Waarin zijn wij geworteld?
Danken en denken, Nadenken over wie wij zijn op Gods aarde, voor zijn aangezicht, met elkaar
en welke oogst kunnen wij met elkaar delen?
Wij zijn kerk in deze veelkleurige wereld, met alle gevaren en alle kansen.
Dat wij ons niet alleen maar bedreigd voelen, maar ons vooral gezegend weten en daar iedereen bij betrekken die daar ook in delen mag, dichtbij en veraf.
Onze materiële rijkdom delen en ook onze geestelijke rijkdom delen en ons daar ook terdege van bewust zijn. Dan vloeit niet alleen het land over van melk en honing, maar vloeien wij over van dankbaarheid.

Janny Bunschoten

…Meditatie
‘Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging zonder te weten waarheen.’(Hebreeën 11: 8)

Op een huisbezoek kort geleden liet de heer des huizes mij zien hoe hij enthousiast legpuzzels maakt op zijn ipad en smartphone. Dit wekte meteen mijn belangstelling. Ik vind puzzelen namelijk geweldig! Als ik puzzel raak ik in een soort heerlijke flow. Het gevaar bestaat wel dat ik daardoor afspraken vergeet of zo ver voor me uitschuif dat ik veel te laat van huis vertrek. Ik kom pas tot mijn positieven als huisgenoten beginnen te roepen: ‘Hé, moest jij niet weg?’
Hoe dan ook, zodra ik thuis was installeerde ik de puzzelapp op mijn telefoon. Het blijkt een prachtige uitvinding! Het puzzelen wordt begeleid door rustgevende achtergrondmuziek.
Als de juiste stukjes worden verenigd hoor ik ‘ploing’. Ze lichten even vrolijk op alsof ze knipogen en zeggen: ‘Dat heb je weer uitstekend gedaan, Mariska! Ga vooral door!’ Nou, dat laat ik mij geen twee keer zeggen…!
Bij het legpuzzelen maak je een voorbeeld na. Zo gaan wij in het leven ook vaak te werk. We hebben allemaal op de een of andere manier een beeld hoe ons leven eruit moet zien. Met dat in ons achterhoofd proberen we met alle losse stukjes van het leven dat beeld tevoorschijn te puzzelen.
Vanuit het geloof gezien lijkt het leven vooral op een puzzels die ‘Wasgij’ heten. (Wasgij is het omgekeerde van ‘jigsaw’, het Engelse woord voor legpuzzel) Je vindt op de doos geen afbeelding van hoe de puzzel er uiteindelijk uit moet gaan zien. Wel staat er een plaat op mensen die ergens naar kijken. Maar je weet niet wat zij zien. Alleen aan de uitdrukking op hun gezichten is iets af te lezen van wat al puzzelend tevoorschijn moet komen.
In het geloof is het ook zo: wij bestaan onder de blik van God die met liefde naar ons kijkt. Ons geluk ligt er niet in ons eigen ideaalplaatje bij elkaar te puzzelen maar steeds meer te gaan lijken op het beeld dat God van ons heeft. Hoe meer wij aan dat beeld beantwoorden des te meer wij in harmonie raken met ons diepste zelf.
De flow die we dan al puzzelend voelen is de Heilige Geest die ons meevoert naar onze bestemming. Net als Abraham worden we geroepen naar een plaats die we nog niet kennen maar waar wij kunnen bloeien als de unieke mensen die wij zijn.
Dat is tegelijk de plaats waar we het meest van betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen.

Ds. Mariska van Beusichem

…In memoriam Riemke Neve
Op 29 september 2019 is ons gemeentelid Riemke Neve overleden. Daarmee is een mooi mens van ons heen gegaan, iemand die een eigen kleur aan onze gemeente gaf. Geboren in Friesland woonde zij de laatste decennia in ons dorp. Daar hebben wij haar leren kennen als een vrouw met een grote gevoeligheid voor de natuur. Graag ging zij op de fiets naar Emmeloord, werkte op het land van de familie Te Raa of zwom een verfrissende rondje in het Ketelmeer. Vrijwel nooit ontbrak zij op zondag in de kerk.
Riemke was heel creatief. Alles wat zij maakte was altijd even mooi. Ik denk onder andere aan haar zelfgemaakte kaarten! Verschillende kinderen uit het dorp heeft zij origami-les gegeven. Bovendien was zij jarenlang als leesmoeder betrokken bij basisschool ‘De Klimop’. Thuis in haar lichte huis zong zij in haar Friese moedertaal over haar het geloof en danste daarbij door de kamer.
De laatste jaren van haar leven had Riemke steeds meer zorg nodig. Die kreeg zij in Hoeve Marant in Kraggenburg.
Daar woonde zij op een prachtige plek tussen de velden en de dieren. Een heel team van gemeenteleden stond klaar om haar om beurten op zondagmorgen naar de kerk te brengen. Steevast zei zij tegen mij bij het uitgaan van de kerk: ‘Ik vond het zó fijn, zó fijn! Een half jaar geleden ging zij zo achteruit dat zij helaas niet meer naar de kerk kon komen.
Riemke is overleden op de leeftijd van 92 jaar met de liefde van haar dochter Marjan letterlijk binnen handbereik. Op de kaart geeft Marjan gezet: ‘en wat er overblijft is liefde’.
Riemke is in kleine kring in Nagele begraven. Ter nagedachtenis aan haar zongen wij in de dienst: ‘Er is een land van louter licht waar heil’gen heersers zijn, nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn’. Ik dacht onder het zingen: ‘Wat zal Riemke het daar fijn vinden, wat zal zij stralen!’
Riemke laat in ons midden een lege plek na. Ook in het leven van Marjan en zoveel anderen. Laten wij in het gebed aan hen denken.

Ds. Mariska van Beusichem

…Afscheid
Zoals u waarschijnlijk weet werk ik niet alleen in Nagele maar ook in Zwolle.
Deze zomer is mijn aanstelling in Zwolle van twee en een halve dag per week teruggegaan naar één dag. Dit betekent dat ik weer moest gaan solliciteren. Toen ik zag dat de wijkgemeente Utrecht-West een predikant zocht heb ik een brief gescheven. Tot mijn vreugde ben ik aangenomen in deze gemeenschap met opmerkelijk veel jonge mensen en kinderen. Ik verheug mij erop aan het werk te gaan in de stad waar ik ben geboren en getogen. Ik heb er maar liefst 28 jaar gewoond! Wat ik wel heel jammer vind is dat ik hiervoor Nagele weer moet verlaten. Per 1 december aanstaande stop ik met mijn werk hier en in de loop van die maand doe ik intrede in Utrecht.
Het heeft mij zo goed gedaan om weer in uw midden werkzaam te zijn! Het heeft mij geestelijk gevoed en als mens verwarmd. Dank u wel! U bent echt geweldig, vind ik. Ik zal daarom ook zeker in de toekomst graag op een of andere manier bij de gemeente betrokken blijven. In elk geval zal ik nog regelmatig voorgaan in diensten tot u samen met Creil en Espel een vaste predikant heeft gevonden. Ook blijf ik tot die tijd beschikbaar voor crisispastoraat en uitvaartdiensten. Er wordt nog een moment om afscheid te nemen georganiseerd. Dit zal zijn na een dienst in januari.
U leest daar nog over in een volgend kerkblad.

Ds. Mariska van Beusichem

…Bij de diensten
Op twee diensten wil ik u in het bijzonder attenderen: op zondag 17 november vieren wij het Heilig Avondmaal. In brood en wijn gedenken wij de onuitsprekelijke liefde waarmee Jezus zichzelf voor ons gegeven heeft. Wij hebben allemaal liefde nodig.
In die zin is iedereen gelijk. Daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met de Heer maar ook met elkaar. Dat laten wij zien door een kring te vormen waarin wij hetzelfde brood eten en dezelfde wijn drinken.

In deze dienst zullen wij de Heer danken voor het vijftigjarig huwelijk van Johan en Trinie Mol. Wat fijn dat zij zolang met elkaar verbonden zijn en hier in geloof bij stil willen staan. Wij hopen dat velen in hun dankbaarheid komen delen!

Op zondag 24 november vieren wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
In deze dienst worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.
Het zijn Tjalling de Jager, Anja Bos en Riemke Neve. Er is ook ruimte om stil te staan bij mensen die al langer geleden overleden zijn en nog voortleven in ons hart. Aan deze dienst zal de zanggroep meewerken. Zij studeren op mijn verzoek speciaal een lied in waaraan het thema van de dienst is ontleend: ‘Dat dan alleen nog liefde blijft’.

Ds. Mariska van Beusichem

…Meeleven
Als gemeente leven wij mee met iedereen die te maken heeft met ziekte of ongemak, met name met hen die zware behandelingen moeten ondergaan.
Laten wij naar elkaar omzien en elkaar opzoeken. Zo kunnen wij de handen en voeten van onze Heer zijn.

Ds. Mariska van Beusichem

…70+ jarigen
11-11 F. van Bekkum-van Ingen
24-11 J.L.D Withaar-Donker

…Huwelijksjubileum
14-11 Dhr. J. Mol. en mevr. K.H. Mol-Zwart 50 jaar getrouwd

…Bloemengroet
6 okt. Josita Tichelaar
13 okt. Hans Geluk
20 okt. Willy van Brussel en Tineke Bovée
27 okt. Fam. van der Meer (Prof. Brandsmaweg)

…Collectes
Kerk
zondag 18 aug. € 117,10
zondag 25 aug. € 48,55
zondag 1 sept. € 85,30
zondag 8 sept. € 52,10
zondag 15 sept. € 117,30
zondag 22 sept. € 144,10
zondag 29 sept. € 42,80

Diaconie
zondag 18 aug. € 106,90
zondag 25 aug. € 56,70
zondag 1 sept. € 35,25
zondag 8 sept. € 61,40
zondag 15 sept. € 70,45
zondag 22 sept. € 107,20
zondag 29 sept. € 47,70

… Kort verslag Kerkenraadsvergadering 21-10-2019
Onze (nieuwe) voorzitster Janny Bunschoten, opende de vergadering met het lezen van ‘Leven uit de bron’ van Wout van Laar. Aansluitend gaat ze ons voor in gebed. Vervolgens geeft Janny ons een korte toelichting op het nieuwe format van de agenda. Hierdoor bespreken we eerst Mededelingen vanuit de voorzitter / Moderamen. Ds. Mariska v. Beusichem had de volgende mededeling: In het kader van de ‘kinder-kookclub’, senioren-club, vrouwen verenigingen is er behoefte aan een mobiele keuken. Misschien wel in het Rietveld. Onderzocht wordt hoe, wat en vooral beschikbare geldelijke middelen. Hierdoor wordt het iets van het dorp.
Bij de ingekomen stukken was een rouwkaart van Jan v. Bohemen, partner van Joke v. Bohemen. Tevens een kaart van het 50-jarig huwelijksjubileum van de
Fam. Mol. Hierna werden de notulen van september besproken en na een enkele toevoeging goedgekeurd. Aansluitend nam ds. Mariska v. Beusichem het woord en vertelde ons dat ze een beroep had ontvangen en die gaat aannemen. Ze vroeg of de kerkenraad haar toestemming wilde geven. De toestemming is gegeven en we hebben haar veel succes toegewenst. Verderop in dit blad leest u hier meer over in het stukje van de voorzitter.
De ontwikkelingen m.b.t. het beroepen van een predikant samen met Creil en Espel, gaan gestaag verder. Op dit moment zijn alle papieren ingediend voor het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring.
Eind oktober vergadert de Classis hierover en we hopen op een positief antwoord. Onder het kopje ‘Stand van zaken vanuit Pastoraat, Diaconie CVK en Scribaat’ is onder meer het wel en wee binnen de gemeente met elkaar gedeeld.
De ouderlingen hebben een avond gehad met alle wijkmedewerkers en het voorstel van een nieuwe aanpak van het pastoraat met elkaar besproken. De Diaconie onderzoekt hoe er omgegaan moet worden met de privacywetgeving bij het geven attenties. De buurtmedewerkster in Nagele helpt hierbij. Het CVK geeft aan dat de verwarming echt aan onderhoud toe is. Adri Leune is onder de vloer gekropen om polshoogte te nemen. Er wordt nu een plan gemaakt en een kostenplaatje.
Scriba Marianne Leune, zal deze week de uitnodigingsbrieven versturen naar de familie van overleden gemeenteleden, met de vraag of ze aanwezig kunnen/willen zijn bij de ‘Laatste zondag van het kerkelijk jaar’, 24-11-2019. Het agendapunt Financiën ging uiteraard ook over de begrotingen voor het komende jaar.
De kerkenraad heeft de begroting van de Diaconie en van de Kerk goedgekeurd.
De afgelopen tijd is er gewerkt aan een herziene versie van het beleidsplan en van het jaarboek. Het beleidsplan is klaar en wordt gepresenteerd op de gemeenteavond. Deze kunt u digitaal of op papier ontvangen. Ook zal er een inkijk exemplaar liggen in de hal van de kerk.
Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan het Jaarboek. Dit heeft alles te maken met de wet op de privacy. De namenlijst achterin mag niet zonder uw toestemming. We houden u op de hoogte.

Adri Leune sloot de vergadering af met het lezen van “Onze Tijd” uit ‘De nacht gaat weer voorbij’ van Nel Benschop.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele

…Wetenswaardigheden vanuit de kerkenraad
Jaarboek 2020 -2022
Een aantal kerkenraadsleden zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het bijwerken van een nieuw jaarboek.
De kerkenraad kwam tijdens de bespreking hiervan tot de ontdekking dat de ledenlijst met alle namen adressen en telefoonnummer niet zo maar gepubliceerd mogen worden in het kader van de wet op de privacy de zogenaamde AVG.
Door de kerkenraad is contact opgenomen met het Dienstencentrum van de PKN Utrecht en zij gaven aan dat de ledenlijst wel opgenomen mag in het jaarboek, maar dan moeten wij de gemeenteleden informeren of zij daarmee akkoord kunnen gaan. Ook gaven zij aan dat de ledenlijst niet op de website van de kerk mag worden geplaatst.
Heeft u bezwaar dat uw naam, adres en telefoonnummer opgenomen wordt in het jaarboek, wilt u dat schriftelijk of per e-mail doorgeven voor 1 december 2019 aan Marianne Leune- van Giessen, scriba P.G.Nagele, Han Stijkelweg 17, 8308 PE Nagele, email scriba@pkn-nagele.nl

Vertrek Mariska van Beusichem
Via de mededelingen in de kerkdiensten en het artikel dat Mariska zelf in het Kerknieuws heeft geschreven, heeft u vernomen dat Mariska met ingang van 1 december 2019 onze gemeente als vervangende predikant gaat verlaten.
Wel gaat Mariska voor in de kerstdienst op 25 december 2019 en daarnaast zal zij regelmatig nog voor gaan in diverse diensten.
Verder heeft zij aangegeven dat zij wel het crisispastoraat en de uitvaarten,
gedurende periode dat wij zelf nog geen predikant hebben, wil vervullen.

Ontwikkelingen in het beroepingswerk
De afgelopen periode is er veel overleg geweest door het college van kerkrentmeesters met de financiële beleidswerker van de classis en de voorzitter van de Classis Flevoland-Overijssel over de solvabiliteit van de P.G.Nagele.
Maandag 21 oktober heeft de kerkenraad de meerjarenbegroting voor 6 jaren vastgesteld en verzonden naar de Classis Flevoland- Overijssel.
Op 31 oktober wordt in de vergadering van de CCBB van Flevoland-Overijssel op basis van de toegezonden financiële stukken wel of niet besloten of wij samen met Creil-Espel, een predikant mogen beroepen.
Als het CCBB akkoord gaat, dan worden de beide beroepingscommissies uitgenodigd om bijeen te komen en afspraken te maken met elkaar over de werkwijze van de samengestelde beroepingscommissie.

Ouderling Dick den Daas
Op 22 oktober zijn Mariska van Beusichem en Janny Bunschoten op bezoek geweest bij Dick den Daas. Hij is gedurende enkele maanden ziek.
Na enkele bezoeken en gesprekken met Dick heeft hij er mee ingestemd zijn ambt als ouderling neer te leggen. Dit kost hem heel veel moeite, maar hij ziet het in dat hij dat het lichamelijk niet meer kan.
Mariska heeft Dick door het lezen van het formulier ontheven van zijn ambt en is voor gegaan in gebed. Kitty, zijn partner, was daarbij ook aanwezig. Janny heeft hem namens de kerkenraad een kaars met tekst aangeboden.
Een kaart, berichtje of bezoekje vanuit onze gemeente zal hem goed doen.
Laten wij Dick en Kitty niet vergeten in ons gebed!

Janny Bunschoten, voorzitter

…C.V.N
Woensdag 13 november komt de heer Jan Rinsma uit Kraggenburg
vertellen over zijn ervaringen over de Elfstedentocht.
De heer Rinsma heeft de tocht zelf 2 keer geschaatst.

Het begint om 20.00 uur in De Ruimte.
Iedereen is van harte welkom!

Namens de CVN Martje v d Meer

…De vloerverwarming
Aan het einde van het stookseizoen viel het op dat de vloerverwarming weer
waterdruk verloor. Dat duidde erop dat er weer lekkage zou moeten zijn.
Begin oktober zijn we weer op inspectie gegaan onder de vloer van de kerkzaal.
Ter hoogte van het eerste raam bij het trapje van het podium vonden we een nieuw lek.
Het CVK beraad zich op dit moment hoe dit gerepareerd moet worden.
We weten dat het een slecht stuk aanvoerleiding is van 35 meter en dat het daarom eigenlijk in één keer vervangen moet worden. Vorig jaar is er ook al een stuk vervangen maar daar konden we nog redelijk bij komen. Echter is het een hele operatie om onder de vloer te komen. Daarnaast zal er een begroting gemaakt moeten worden en een oplossing gezocht moeten worden hoe en waarvan dit betaald gaat worden.
Om de kosten te drukken zullen we graag gebruik maken van vrijwilligers die ons kunnen helpen met deze klus.
Ook zullen we u willen vragen voor een extra financiële ondersteuning hiervoor.
Wij melden het als we meer weten over de oplossing van dit probleem.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Adri Leune

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Vrijdag 1 november Lucas 18:18-30
Zaterdag 2 november Lucas 18:31-43
Zondag 3 november Lucas 19:1-10
Maandag 4 november Lucas 19:11-28
Dinsdag 5 november 2 Samuel 5:17-25
woensdag 6 november 2 Samuel 6:1-11
donderdag 7 november 2 Samuel 6:12-23
vrijdag 8 november 2 Samuel 7:1-16
zaterdag 9 november 2 Samuel 7:17-29
zondag 10 november Psalm 101
maandag 11 november Hosea 6:4-11a
dinsdag 12 november Hosea 6:11b-7:7
woensdag 13 november Hosea 7:8-16
donderdag 14 november Lucas 20:1-8
vrijdag 15 november Lucas 20:9-19
zaterdag 16 november Lucas 20:20-26
zondag 17 november Lucas 20:27-40
maandag 18 november Lucas 20:41-21:4
dinsdag 19 november Hosea 8:1-7
woensdag 20 november Hosea 8:8-14
donderdag 21 november Hosea 9:1-9
vrijdag 22 november Hosea 9:10-17
zaterdag 23 november Psalm 39
zondag 24 november Lucas 21:5-19
maandag 25 november Lucas 21:20-28
dinsdag 26 november Lucas 21:29-38
woensdag 27 november Hosea 10:1-8
donderdag 28 november Hosea 10:9-15
vrijdag 29 november Micha 1:1-7
zaterdag 30 november Micha 1:8-16

…Begroting 2020

…Uitnodiging voor de gemeente-avond.

…Kerkdiensten

Zondag 10 november 9:30 uur
Ds. B. Bergman (Emmeloord)
Eerste collecte: Dorpskerken
‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis’. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners.
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen.
Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Collecteert u mee om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?’
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 november 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 november 9.30 uur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  · er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  · er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopen
  · vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 december 9.30 uur
1e advent
Ds. Mw. C. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Pastoraat
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.
Tweede collecte: Kerk

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 11, november 2019, totaal nummer 244.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor december ligt
1 december in de kerk. De kopij kan tot zondag 24 november 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571