Kerknieuws september 2023

omhelzen of bestoken

iedere keer dat we

elkaar vergeven
in plaats van elkaar te lijf te gaan

elkaar zegenen
in plaats van vervloeken

elkaar de wonden verzorgen
in plaats van dieper maken

elkaar bemoedigen
in plaats van ontmoedigen

elkaar hoop geven
in plaats van tot wanhoop drijven

elkaar omhelzen
in plaats van bestoken

elkaar begroeten
in plaats van negeren

elkaar danken
in plaats van bekritiseren

elkaar prijzen
in plaats van belasten

kortom iedere keer dat we

kiezen voor elkaar
in plaats van tegen elkaar

maken we Gods liefde zichtbaar

verminderen we het geweld
en werken we
aan het tot stand komen
van een nieuwe gemeenschap

Henri Nouwen

…Om te beginnen

De hemel is als een schat
Verborgen in een akker

Het is met het koninkrijk van de hemel
als met een schat die verborgen lag in een
akker . Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker.

Graaf je innerlijke leven op

Onder de uiterlijke schijn van de gewone dingen bevind zich een verborgen leven van grote waarde: je innerlijke leven. Soms is het daar ook een geploeter en een modderige bedoening.
Maar als je wat dieper graaft , dan ontdek je gaandeweg wat er ten diepste bij jou leeft . Je innerlijke leven is oneindig diep. Het reikt helemaal tot bij God als de
diepste grond van je bestaan. In die zin draag je overal waar je bent de hemel in je mee. Het is een grote vreugde om dat te ontdekken. Als je eenmaal zover bent, dan heb je veel over voor die schat. Als het moet gooi je je uiterlijke levensomstandigheden om.
Vanuit God bekeken, ben jij zelf de akker waarin hij het innerlijke leven heeft verborgen. In zijn vreugde over jou
Heeft god alles verkocht, heel zijn Goddelijke hebben en
houden, om mens te worden in Jezus en jou te bevrijden

John Mallie

…75+ jarigen september
03-09 K. Jongman-Mondria
07-09 A. Wieland-Feddes
14-09 W. Mastebroek
19-09 J. Wondergem

Mutaties

Verhuisd
Fam. P.C Geluk is verhuisd binnen Nagele
M.A. Draaistra is verhuisd naar Groningen

Overleden
10-08 G. Janse-van den Boer
18-08 E.F. Meijer-Douwes

…Bloemengroet juli en augustus
2 juli – Hans en Marijke de Zeeuw
9 juli – Piet v.d. Sar
16 juli – Geert Douwe Hospers
23 juli – Mw. Withaar
30 juli – Niels Poppe
6 aug. – Mw. Jonker
13 aug. – fam. Wieman
20 aug. – Bob Melchers
27 aug. – Jos v.d. Vlekkert en Fenny Prins

…Collectes
Diaconie
zondag 30 apr. € 55,08 Diaconie
zondag 7 mei € 77,78 Noodhulp
zondag 14 mei € 55,78 Binnenlands diaconaat
donderdag 18 mei € 80,48 Diaconie
zondag 21 mei € 49,48 ISEE
zondag 28 mei € 85,63 Zending
zondag 4 juni € 52,83 Diaconie
zondag 11 juni € 45,13 Voedselbank
zondag 18 juni € 59,73 Diaconie
zondag 25 juni € 69,38 ISEE
Kerk
zondag 30 apr. € 53,48
zondag 7 mei € 73,63
zondag 14 mei € 42,68
donderdag 18 mei € 87,48
zondag 21 mei € 46,98
zondag 28 mei € 134,28
zondag 4 juni € 63,33
zondag 11 juni € 39,63
zondag 18 juni € 49,63
zondag 25 juni € 48,83

…Van de voorzitter

Zomertijd
Vele boeren zijn druk met de oogst.
Diverse gemeenteleden zijn weer terug van vakantie.
De kinderen gaan 4 september weer naar school.
Het eerste moderamen heeft 21 augustus plaats gevonden.
De eerste kerkenraadsvergadering is op 13 september gepland.
En… ook het kerkelijk seizoen is weer begonnen!

Jaarthema 2023-2024 “ Ga mee”
Het komende seizoen heeft de PKN weer een jaarthema.
Voor 10 september heeft de CBD samen met Taede Deelstra een liturgie opgesteld waarin het thema aan de orde komt in de vorm van “ Doe je mee”.
Het thema komt in de loop van het seizoen in diverse situaties aan de orde.

De vertrekkende en de komende ouderling.
Op 24 september neemt Adrie Leune afscheid als ouderling-kerkrentmeester.
Vele jaren heeft hij het beheer van de kerk in zijn portefeuille gehad.
Diverse klussen heeft hij gedaan in het kader van het onderhoud van het kerkgebouw.
Bedankt Adri!
Albert Hakvoort heeft aangegeven als ouderling kerkrentmeester plaats te willen nemen in de CVK.
Wij zijn dankbaar dat hij te kennen heeft gegeven de taak van ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen.
Welkom Albert!
De reden dat het afscheid en de bevestiging op 24 september plaatsvindt, is dat Albert van 8 t/m 15 september op vakantie is en dat er op 17 september het Heilig Avondmaal wordt gehouden

Janny Bunschoten

In Memoriam Gerri Janse – van den Boer
*16 september 1946 – †10 augustus 2023

Op donderdag 17 augustus jl. hebben wij na een relatief kort ziekbed van 3 weken het lichaam moeten begraven van Gerri Janse. In de dienst in De Ruimte voorafgaand aan de begrafenis hebben we stilgestaan bij de trouwtekst van Han en Gerri (Matteus 7 vers 25) en bij het gedicht ‘Voetstappen in het zand’. We wensen Han, kinderen en kleinkinderen kracht en vertrouwen toe in het gemis van een zorgzame echtgenote, moeder en oma.
Gerri werd geboren in Heerde en groeide op bij haar opa en oma. Na het overlijden van haar opa kwam zij in 1959 naar Nagele. Gerri volgde in Emmeloord de huishoudschool. Aan de Schokkerringweg huurde Gerri’s stiefvader land voor uien bij de familie Janse, Gerri hielp haar stiefvader op het land, zo leerden Han en Gerri elkaar kennen. In 1968 trouwde het stel en ging wonen aan de Tarwehof. Hier werden Margreet en Arjo geboren. In 1973 verhuisde het gezin naar de boerderij aan de Schokkerringweg. Hier werd José geboren. Terwijl Han buiten werkte vervulde Gerri de rol van telefoniste en ving vertegenwoordigers op. Ook deed zij een groot deel van de administratie. Gerri was er altijd voor de kinderen, ging graag naar de avonden van de Plattelandsvrouwen en onderhield de bloementuin. Een brand op het bedrijf liep voor het gezin gelukkig goed af, maar had uiteraard veel impact. Toen Gerri met Han aan de Wendakker kwam te wonen werd zij actief voor de kerk als wijkcontactdame en De Zonnebloem. Ook deed ze graag mee aan allerlei activiteiten zoals lees- en tuinclubjes. Vlak nadat Gerri 75 was geworden brak zij haar heup. Zij herstelde goed en kon met Han weer van alles ondernemen. Totdat half juli lymfeklierkanker bij haar werd geconstateerd en het snel bergafwaarts ging. Terwijl Han bij haar waakte in het ziekenhuis gleed Gerri in de nacht van 10 augustus uit de tijd. We zullen Gerri ons blijven herinneren als een zorgzame en vriendelijke vrouw, die hield van gezelligheid en voor wie de kleinkinderen haar alles waren.
Ds. Gerlof van Rheenen

…Raad van Kerken Emmeloord

StEP-dienst
Op 10 september 2023, in het weekend van het Pieperfestival, organiseert de Raad van Kerken Emmeloord de StEP-dienst. Weer in de H. Michaelkerk aan het Koopmansplein, aanvang 14:30 uur.
Voorganger is pastor Wiebe Mulder, Anne Kroeze speelt op orgel/piano en Encore verleent haar medewerking. De dienst staat in het teken van de liederen van Huub Oosterhuis.

Vredesweek 2023

Vrede, het lijkt soms ver weg.
Vrede, het lijkt soms dat je er zelf niets aan kunt doen.
Vrede, wanneer…………………………

Op donderdag 21 september 2023, de dag van de vrede, komt Harcourt Klinefelter spreken op een avond georganiseerd door de Raad van Kerken Emmeloord. Harcourt Klinefelter, was persvoorlichter van Martin Luther King. In mei van dit jaar is hij benoemd is tot “ambassadeur van de vrede” van de Verenigde Naties.
Het thema van deze vredesweek is
“ONVREDE EN NU?”

Harcourt Klinefelter vertelt zijn verhaal, maar wil ook met ons in gesprek. Aan de orde komen:
– Wat heeft hij gedaan voor vrede?
– Hoe is hij ertoe gekomen?
– Wat doet hij nu nog?
– Wat kunnen wij doen om vrede te bewaren?

In Trouw van 24 maart 2018 stond een interview met hem: “De levenslessen van Harcourt Klinefelter: Breng je kinderen groot in een gekleurde omgeving.”

Wilt u deze avond bijwonen, geef u dan op via rvk.vredesweek@gmail.com
Graag in de mail aangeven met hoeveel mensen u komt.
De toegang is gratis, bij de uitgang kunt u een gift geven voor het bestrijden van de onkosten.

Dus reserveer de datum!
Aanvang 20.00 uur!
LOCATIE : In Emmeloord, de locatie hangt af van het aantal aanmeldingen. Na aanmelding ontvangt u een week voor de avond een email met de locatie!

Namens de Raad van Kerken Emmeloord
Jan Muis

…Programma 2023/2024 in het kader van Samen op Verkenning te Emmeloord.
Met genoegen sturen wij u hierbij het programma van lezingen, dat voor het komende seizoen wordt georganiseerd door de Commissie Lerende Gemeente van de Protestantse Gemeente in Emmeloord. Deze lezingen worden gehouden in de Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirkszplein en beginnen om 20.00 uur. U bent daarbij van harte welkom. Toegang is vrij.

25 en 28 september: Kanttekeningen bij de christelijke toekomstverwachting door Wim de Wolf
30 oktober 2023: Naar een a-religieus geloven door Henk Rusch
27 november 2023: Gods verlossingsplan en de overgang naar een volgend tijdperk door Roelof Tichelaar
22 januari 2024: Kiezen kost; kiezen in bijbels perspectief en de consequenties daarvan door Heleen Pasma
12 februari 2024: Wrede bijbelverhalen? door Peter van ’t Riet
11 maart 2024 : De kerk van de toekomst door ds. Marianne Gaastra

Op 25 en 28 september a.s. kunt u zich tevens opgeven voor een serie van acht vervolgavonden waar dieper op dit onderwerp zal worden ingegaan onder het motto: “Visioenen, openbaringen en gedachten over het einde van onze wereld en een nieuw begin”. Dit kan ook per e-mail aan wimdewolf76@gmail.com voor 1 oktober a.s.

Namens de CLG Emmeloord, Corrie de Haan

…Roze Viering in de Ontmoetingskerk Lelystad
Op zondag 8 oktober om 16.00 uur wordt opnieuw een Roze Viering georganiseerd in Ontmoetingskerk in Lelystad. Samen luisteren we, zingen we, vinden we stilte en delen we licht. Deze bijzondere viering valt slechts drie dagen voor Coming Out Day, de dag waarop we de moedige stappen vieren van hen die openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Tijdens de Roze Viering zwaaien we de deuren van de Ontmoetingskerk gastvrij open voor eenieder.
In deze inspirerende viering, voorbereid door een diverse groep van acht individuen met verschillende achtergronden en dominee Jeannet van Doorn, brengen we het thema “Het Breken van de Beelden” tot leven. Van dromen tot aanbidding, van innerlijke beelden tot krachtige figuren zoals Ruth – geen enkel perspectief wordt overgeslagen.
De kracht van deze viering zit in de eenheid van diversiteit. LHBTI’s en hetero’s, gelijkgestemden en zoekenden, bundelen hun krachten om een gevoel van saamhorigheid te creëren. Samen met de gemeenschap vieren we het universele recht om onszelf te zijn, gekoesterd en aanvaard door elkaar.
Na afloop van deze betekenisvolle viering is er ruimte om na te praten, elkaar te ontmoeten en te verbinden onder het genot van een warme kom soep.
Zet de datum alvast in je agenda. We kijken er naar uit om je te verwelkomen!

Teunis Ruiten
Medewerker projecten & preventie
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

…Bijbelleesrooster september
zo 3 Matteüs 17:14-23
ma 4 2 Koningen 18:13-25
di 5 2 Koningen 18:26-37
wo 6 2 Koningen 19:1-13
do 7 2 Koningen 19:14-28
vr 8 2 Koningen 19:29-37
za 9 Matteüs 17:24–18:9
zo 10 Matteüs 18:10-20
ma 11 Matteüs 18:21-35
di 12 Psalm 6
wo 13 2 Koningen 20:1-11
do 14 2 Koningen 20:12-21
vr 15 2 Koningen 21:1-18
za 16 2 Koningen 21:19-26
zo 17 Jona 1:1-16
ma 18 Jona 2:1-11
di 19 Jona 3:1-10
wo 20 Jona 4:1-11
do 21 Psalm 7
vr 22 Matteüs 19:1-15
za 23 Matteüs 19:16-30
zo 24 Matteüs 20:1-16
ma 25 Matteüs 20:17-28
di 26 Matteüs 20:29-34
wo 27 2 Koningen 22:1-13
do 28 2 Koningen 22:14-20
vr 29 2 Koningen 23:1-14
za 30 2 Koningen 23:15-30
zo 1 2 Koningen 23:31-24:7

…Kerkdiensten
Zondag 10 september 2023 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Startdienst: “Doe je mee”
Eerste collecte: Kinderen en jongeren
Goed voorbereid met jongeren op weg
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 september 2023 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 september 2023 9.30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattum)
Bevestiging ambtsdrager
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 oktober 2023 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het
Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 1, september 2023, totaal nummer 286Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor oktober 2023 ligt
1 oktober in de kerk. De kopij kan tot zondag 24 september 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304, email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736, e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel : 0527 652620 / 06 25463896, email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl