Kerknieuws mei 2023

Pinksteren 2023
Lied 689

Wat altijd is geweest
Wat altijd is geweest, het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt in mens na mens ons tegen.
Het meeste gaat voorbij,
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud in leven en in sterven.
Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede.
Tekst: Huub Oosterhuis

… Om te beginnen
Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen.

Dit was het antwoord wat wij als kleine jongens te horen kregen als we iets hadden gevraagd waarvan je menselijker wijs bijna zeker kon weten dat dit nooit zou gebeuren. Volgens mij waren mijn ouders gelovige mensen, die met het geloof samen leefden. De opmerking is nooit spottend bedoeld, maar er zijn bepaalde zekerheden in het leven.

Het zou mooi zijn als bepaalde zaken wel zouden gebeuren, ondanks onze gedachten van onmogelijkheid. Het is dan ook zeer moeilijk om zo’n sterk geloof te hebben, dat je niet hoeft te twijfelen. Wanneer ik bij mij zelf te rade ga, ben ik niet altijd zo goed gelovig. Bij mooie verhalen van mensen neem ik altijd de vrijheid om me af te vragen klopt het wel? Wordt ons niet iets op de mouw gespeld? Door het leven heen weten we dat niet alles wat er verteld wordt waar is. Onze regering zien we soms in allerlei bochten wringen om net een beetje om de waarheid heen te draaien. Door dit soort praktijken ga je veel zaken op een afstand bekijken en denken we er het onze van.

Wat zou het mooi zijn als we zo een vast geloof hadden, dat we nooit zouden twijfelen. Dat waar is, is waar. Punt uit, geen twijfel!
Eerlijk gezegd zien we natuurlijk genoeg zaken waarin we de hand van God in kunnen herkennen. Kijk naar de natuur om je heen, soms krijg je spontaan hulp aangeboden vanuit een hoek waar je het niet had verwacht, en daarin kan je ook Gods hand voelen. Het is fijn om de gunsten van God te ervaren, en net na de paasdagen weten we dat God zijn zoon heeft laten offeren voor ons allemaal. Door zijn lijden hebben wij in de hemel een nieuwe toekomst.
Hoezo geen grote wonderen. En ja met Pinksteren daalt weer de zegen op ons neer. Fantastisch! En dat er tijd tussen Pasen en Pinksteren zit, is alleen maar goed.
We mogen er als kleingelovigen naar uitkijken. Niet een dag , maar heel lang.

Kees van der Sar

…Van uw predikant
Wij leven weer naar Pinksteren toe.
Dat betekent dat wij al weer bijna twee jaar samen op mogen trekken. Er zijn veel ontmoetingen geweest, wij hebben veel met elkaar gedeeld.

Dit is voor mij een moment van bezinning: hoe gaan wij verder? Dat kan natuurlijk op dezelfde manier als tot nu toe. Toch zou ik graag een iets andere invulling aan mijn taken willen geven.
In de eerste plaats: natuurlijk wil ik graag mensen blijven bezoeken in onze gemeente. Dat verandert niet. Het is wel fijn als u mij daarbij wilt helpen.
Als u denkt: het zou fijn zijn als de dominee eens langs komt: alstublieft: neem dan contact op. Mijn contactgegevens vindt u het kerknieuws of op de website van onze kerk.

Wat ik daarnaast graag zou willen is: andere ontmoetingen met leden van onze gemeente. Wij ontmoeten elkaar geregeld in de kerkdiensten. Ik ervaar dat altijd als zeer kostbare ontmoetingen.
Maar het zou fijn zijn om elkaar ook op andere manieren te ontmoeten. Ik denk dan aan verschillende groepen, bijvoorbeeld:
• Basisschoolkinderen.
• De jeugd van meteen na de basisschool
• Jongvolwassenen (leeftijd zo rond de 30 – 40 jaar)
• Groepen die in een bepaald thema geïnteresseerd zijn.
Dit is geen volledige opsomming. Mocht u / jij ervoor voelen: laat het alsjeblieft weten. Natuurlijk maakt het heel veel uit om welke groep het gaat. Met een groep kinderen van groep 7 en 8 is het programma totaal anders dan met een groep van mensen rond de 80 jaar. Maar wij hebben elkaar wel nodig! In de kerk komen alle leeftijden tegelijk bij elkaar. In andere groepen kun je veel gerichter over andere onderwerpen met elkaar in contact zijn!

Wat gaan wij dan doen? Dat bepaalt de groep. Ik kan mij voorstellen dat het zal gaan over wat het geloof in deze tijd betekent. Of over de problemen die er in deze tijd spelen (klimaat, milieu, oorlogsdreiging, de invloed van internet en sociale media, om maar iets te noemen). Het onderwerp is eigenlijk niet eens het belangrijkst. Het gaat mij vooral om: ontmoeting. En samen delen.
Samen zoeken naar verbinding, want wij hebben elkaar nodig in deze wereld.

Op welke manier? Ook dat hangt van de groep af. Creatieve werkvormen zijn mogelijk. Uitstapjes om andere mensen te ontmoeten. Bijvoorbeeld: op afspraak een bezoek aan een moskee om moslims te ontmoeten. Een film rond een bepaald thema bekijken en bespreken. Zeker voor jonge groepen zijn spelvormen ook vaak erg de moeite waard. Met elkaar kunnen wij heel wat bedenken.
Doel: elkaar ontmoeten en samen zoeken naar wegen om te groeien in ons geloof.
Misschien denkt u: wat een overdreven gedachten! Dat komt nooit van de grond! Dan is mijn reactie: Het is belangrijk om elkaar als gemeente op verschillende manieren te ontmoeten; om samen te zoeken naar wat ons geloof inhoudt; om wegen te vinden die ons in dit leven werkelijk verder helpen.

En nu?
Ik beschouw dit stukje als een aanzet.
Nu bent u aan zet! Ik hoop dat sommigen van ons denken: misschien is dit wel iets. Alsjeblieft: PAK HET OP! Ik hoop echt dat er iets georganiseerd wordt, maar ook dat dit uit de gemeente opkomt.
Dan sluit ik graag aan!
Dus: als u een idee hebt: laat het weten. Dan kunnen wij hopelijk met elkaar iets proberen!

Gedachten / meditatie
Iets heel anders nu. In zekere zin leven wij weer in de 40-dagentijd. Meestal bedoelen wij daarmee: de 40 dagen voor Pasen.
De lijdenstijd.
De tijd na Pasen is opnieuw een 40-dagentijd. Dat is de tijd van Pasen naar hemelvaart. Pasen loopt uit op hemelvaart. Jezus heeft de overwinning behaald.
Hij aanvaardt de macht. Wat een zegen!

Van hemelvaart naar Pinksteren is 10 dagen. Er zit dus 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Dat hoor je ook aan de Engelse naam: Pentecost. Dat komt van het Griekse woord voor 50.

Met andere woorden: ook deze tijd van het kerkelijk jaar is een heel bijzondere tijd.
In de kerk zie je dat bijvoorbeeld aan de kleur van de kanselkleden: wit.
Ook over de getallen kun je heel veel zeggen. Neem bijvoorbeeld het getal tien. Dat werd in de klassieke tijd geschreven als de hoofdletter X. Maar de ‘X’ is niet alleen een getal, het is ook letter. In het Grieks is dat een andere letter dan bij ons, de Griekse letter ‘X’ is onze ‘Ch’. De ‘X’ is daardoor ook de verwijzing naar Christus.

Pinksteren is ook het laatste grote feest van het kerkelijk jaar. De zondag na Pinksteren is de ‘Drie-eenheidszondag’. Daarna komt de feestloze tijd, met de kleur groen.
Die duurt tot de adventstijd aanbreekt, eind november of begin december.

Als je daar over nadenkt, kun je heel wat conclusies trekken. Hemelvaart op de 40e dag na Pasen. 40 is het getal van het buitengewone.
Daarna dag 10: het feest van Pinksteren.
De tien (X) is tegelijk de verwijzing naar Christus. Maar ook naar de 10 geboden. Jezus Christus, die de wet heeft volbracht. En vervuld! Waarna de heilige Geest wordt uitgestort!

Ik hoop dat wij deze tijd van het jaar ook als een bijzondere tijd mogen beleven!
Er is zoveel te vieren! Maar je moet er wel oog voor hebben. Anders is het leven bijna niet vol te houden. Als je de tekenen maar wilt zien! Ik hoop dat wij ook naar de vervulling toe mogen leven.
En dat wij ons ook gesterkt mogen weten door de Geest van God!

Tot zover mijn bijdrage.
Ik wens u alle goeds toe: de zegen van onze Heer.

Met hartelijke groet,
Taede Deelstra

…Van de voorzitter
Alternatieve gemeenteavond is gemeentemorgen geworden en was op 7 mei
De vraag van de kerkenraad is hoe heeft u de alternatieve gemeenteavond ervaren.
Het was misschien wel even wennen!
Maar wat vond u ervan dat u na de morgendienst geïnformeerd werd over onder andere de financiële zaken van de kerk, diaconie en zending en het spel en de afsluiting met een lunch.
Graag een reactie van u, dat kan per email voorzitter@pkn-nagele of scriba@pkn-nagele.
Ook kunt u bellen met Janny Bunschoten 0527-652304, maar ook kan u de andere kerkenraadsleden benaderen met uw reactie.

Ambtstermijn kerkenraadsleden
In het Kerknieuws van april hebben we aangegeven dat hoe het zit met de termijnen van de ambtsdragers en gevraagd wie het ambt van ouderling rentmeester wil overnemen van Adri Leune, want zijn ambtstermijn is afgelopen.
Helaas heeft er nog niemand gereageerd.
Nogmaals de vraag wie is bereid de taak van ouderling -kerkrentmeester op zich te nemen?

Verzoek voor 5 /6 logeeradressen op 26 augustus 2023
Ds Mariska van Beusichem, voorganger uit Utrecht- West gaat op zondag 27 augustus voor bij ons in de gemeente.
Tevens heeft zij samen met haar gemeenteleden een startweekend. Zij gaan met elkaar kamperen op een boerencamping in de omgeving van Nagele en komen met elkaar naar onze zondagse kerkdienst.
Maar er zijn een aantal gemeenteleden, die vanwege de leeftijd niet meer kamperen en Mariska vraagt of er vijf /zes logeeradressen voor die broeders of zusters geregeld kunnen worden bij onze gemeenteleden die voor 1 nacht logies en ontbijt kunnen aanbieden.
Graag even een reactie naar de scriba@pkn-nagele of 652736.

Janny Bunschoten

….75+ jarigen mei
14-05 G. Vedelaar
21-05 T. Smid-Akkerman
24-05 A. Nijmeijer

Mutaties
Uitgeschreven:
O.K. Ellens

Huwelijksjubileum
20-05 Dhr. en Mevr. M.N. Brondijk- R.H. van der Veen 60 jaar getrouwd.

…Bloemengroet april
2 april – Arie en Daniëlle v.d. Sar
9 april – Lisette Poppe
16 april – Carla Giethoorn
23 april – Martijn en Mandy Schnieders
30 april – Dini Mastenbroek

…Nog een berichtje
Het tel.nr. van Sien van Bekkum is: 06-47961399 (in het jaarboek staat haar oude nr. nog vermeld)

…Liturgische Bloemschikking Pinksteren
Een cirkel van 12 brandende kaarsjes voor de 12 apostelen vervuld van de Heilige Geest.
Met in het midden een fontein van bloemen als symbool voor de uitstorting van de Heilige Geest.

Als een vuur van binnen
Is de kracht van de Geest
Die met vreugde vervult
Maar met liefde het meest!

…Bijbelleesrooster mei
zo 7 Nehemia 12:27-43
ma 8 Nehemia 12:44-13:3
di 9 Nehemia 13:4-14
wo 10 Nehemia 13:15-22
do 11 Nehemia 13:23-31
vr 12 Psalm 26
za 13 Jakobus 1:1-18
zo 14 Jakobus 1:19-27
ma 15 Jakobus 2:1-13
di 16 Jakobus 2:14-26
wo 17 Psalm 68:1-19
do 18 Psalm 68:20-36
vr 19 Jakobus 3:1-12
za 20 Jakobus 3:13-18
zo 21 Psalm 39
ma 22 Jakobus 4:1-10
di 23 Jakobus 4:11-17
wo 24 Jakobus 5:1-6
do 25 Jakobus 5:7-12
vr 26 Jakobus 5:13-20
za 27 Psalm 119:1-8
zo 28 Psalm 119:9-16
ma 29 Spreuken 23:1-11
di 30 Spreuken 23:12-21
wo 31 Spreuken 23:22-35
juni
do 1 Spreuken 24:1-12
vr 2 Spreuken 24:13-22
za 3 Spreuken 24:23-34
zo 4 Psalm 119:17-24

…Kerkdiensten
Zondag 14 mei 2023 9.30 uur
De heer Berend Coster (Rouveen)
Eerste collecte: Binnelands diaconaat
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.
Tweede collecte: Kerk

Donderdag 18 mei 2023 9.30 uur
Hemelvaartsdag
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 mei 2023 9.30 uur
Mevrouw Kezia Schoonveld (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 28 mei 2023 9.30 uur
1e Pinksterdag
Mevrouw Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending Egypte
Bijbelcompetitie stimuleert Bijbel lezen
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden.
De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!
Tweede collecte: Kerk

Zondag 4 juni 2023 9.30 uur
Ds. Theo van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 9, mei 2023, totaal nummer 283
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juni 2023 ligt
4 juni in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 mei 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel : 0527652620 / 0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl