Kerknieuws maart 2023

De weg naar Pasen

‘Wanneer je vast
trek dan geen somber gezicht…
maar zalf je hoofd‘ (Mattheus: 6:16-17)

Laten wij daarom dan
de luiken van verstarde denkbeelden
wijd open zwaaien
zodat Gods scheppende geest
als frisse wind
naar binnen waait.

Laten wij speuren
naar vezels die de ziel verharden
en ze ontwortelen
om minzaam en genadig om te gaan
met elke andere op onze weg.

Laten wij ons verheugen
over hoe leven telkens weer verschijnt
waar mensen zonder tellen
kracht en geestdrift
doorgeven en wekken.

En laten wij ook eigenhandig
een nieuwe orde brengen
in de wereld
zodat gerechtigheid voor velen
de weg bereidt die ons
naar Pasen leiden kan.

Kris Gelaude

…Van de voorzitter
De Veertigdagen tijd: een tijd van inkeer
Woensdag 22 februari, Aswoensdag is de Veertigdagentijd 2023 begonnen.
Het thema van de Petrus-veertigdagentijdkalender van de PKN is “Uit liefde voor jou”.
Deze kalender is gratis aan te vragen bij het Dienstencentrum van de PKN Utrecht.
Waar draait het om in deze periode?
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos omschrijft het zo bij de start van de Veertigdagentijd 2023 als volgt.
Waar draait het om in ons leven?
Wat is het meest belangrijk?
Als we kijken naar we hoe we onze tijd besteden, dan geeft dat iets aan.
Of toch niet? Onze tijd gaat op aan leven, werken, onze telefoon en computer, sociale verplichtingen. Wat is daarin het meest belangrijk? Hoe verhoudt het zich tot ons geloven, tot ons innerlijk leven?
Wat beweegt ons diep van binnen?
Wat zijn onze beweegredenen, onze drijfveren? En hoe verhoudt zich dat tot de Bron van ons leven? Een hoop vragen.
De uitnodiging ligt er om daar stil van te worden, in de tijd die voor ons ligt er om daar bij stil te worden, in de tijd die voor ons ligt.
De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en verstilling, een tijd van omkeer naar God. Een periode om ons te richten op de levende Heer om Hem te zoeken.
Wat kun jij deze week concreet doen om ruimte te maken voor God?

Commissie Bijzonder Diensten
De leden van de commissie hebben samen met ds. Taede Deelstra de dienst van de Witte Donderdag en Paaszondag voorbereid.
De dienst van de Goede Vrijdag wordt verzorgd door enkele leden van de CBD en gemeenteleden.
Er is geen dienst op Stille Zaterdag.

Verhuizing naar de clubzaal
Wanneer u dit leest is het mogelijk dat u al een dienst meegemaakt heeft in de clubzaal.
De reden is dat de energiekosten in de kerkzaal erg hoog zijn en er is in de kerkenraad besloten naar de kleine zaal te gaan.
Intussen zijn daar enkele technische aanpassingen gerealiseerd, zodat de uitzendingen via Kerkdienst gemist ook door kunnen gaan.
Met Pasen hopen we weer naar de kerkzaal te gaan!

…75+ jarigen maart
09-03 T. Wiersma-Dijkstra

…Mutaties
Overgeschreven:
Fam. Breddels is overgeschreven naar
Protestantse gemeente Tollebeek

Verhuisd:
Dhr. S. van Breugel is verhuisd naar
het buitenland.

…Bloemengroet februari
5 febr. Dhr. en mw. Mastebroek
12 febr. Patricia Doppenberg
19 febr. Kasper Katuin
26 febr. Sien van Bekkum

Collectes
Diaconie
zondag 1 jan. € 40,20 Diaconie
zondag 8 jan. € 62,60 Diaconie
zondag 15 jan. € 62,50 Ondersteuning gemeenten
zondag 22 jan. € 191,80 Voedselbank
zondag 29 jan. € 64,00 ISEE

Kerk
zondag 1 jan. € 52,60
zondag 8 jan. € 61,10
zondag 15 jan. € 64,70
zondag 22 jan. € 52,60
zondag 29 jan. € 49,80

…Enthousiaste zangers/zangeressen gezocht!

Op 2e Pinksterdag, 29 mei 2023, om 10.00 uur, organiseert de Raad van Kerken een viering in de stijl van een Taizé-gebed in de H. Michaëlkerk te Emmeloord.

Een Taizé-gebed kenmerkt zich door liederen, lezingen en muziek, gemaakt in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). Jaarlijks komen vele duizenden jongeren naar deze plaats om zich te laten inspireren. In een Taizé-gebed zijn zingen, stilte, bezinning en doorgeven van het licht kernpunten.

De liederen zijn kort en bestaan meestal uit één of twee zinnen die meerdere malen worden herhaald. Hierdoor worden muziek en woorden verinnerlijkt en zingen de melodieën en teksten nog lang na in hoofd en hart. Door de herhaling worden de regels ook een gebed dat je met je meeneemt.

Voor de vocale ondersteuning zoeken we mannen en vrouwen die het leuk vinden om samen een gelegenheidskoor te vormen (4 stemmig). Het koor wordt tijdens de viering begeleid door instrumentalisten uit de polder. De leiding is in handen van Marian Sijtsma.

De repetities vinden plaats op de volgende avonden: woensdag 12, 19, 26 april, 3, 10, 17, 24 mei. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.
Locatie repetities: in een zaal van kerkgebouw De Rank, Abelenlaan 31 in Emmeloord.

Om je voor te bereiden krijg je de bladmuziek toegestuurd. Het oefenen van je eigen partij is mogelijk via de site van Taizé.

U bent allen van harte welkom om mee te doen! We vertrouwen op een enthousiaste samenwerking!

Heeft u belangstelling, meldt u dan uiterlijk 1 april aan bij Marian Sijtsma svp met vermelding van zangstem. mariansy@planet.nl

…Bijbelleesrooster maart
zo 5 Psalm 106:1-23
ma 6 Psalm 106:24-48
di 7 Numeri 12:1-16
wo 8 Numeri 13:1-3,17-24
do 9 Numeri 13:25-33
vr 10 Numeri 14:1-10
za 11 Psalm 25:1-11
zo 12 Psalm 25:12-22
ma 13 Numeri 14:11-25
di 14 Numeri 14:26-35
wo 15 Numeri 14:36-45
do 16 Psalm 5
vr 17 Romeinen 7:1-12
za 18 Romeinen 7:13-25
zo 19 Romeinen 8:1-11
ma 20 Romeinen 8:12-21
di 21 Romeinen 8:22-30
wo 22 Romeinen 8:31-39
do 23 Numeri 20:1-13
vr 24 Numeri 20:14-21
za 25 Numeri 20:22-29
zo 26 Psalm 95
ma 27 Numeri 21:1-9
di 28 Numeri 21:10-20
wo 29 Numeri 21:21–22:1
do 30 Psalm 50:1-15
vr 31 Psalm 50:16-23
April
za 1 Numeri 27:12-23
zo 2 Matteüs 21:1-9

…Kerkdiensten
Zondag 12 maart 2023 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Binnenlands diaconaat
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 maart 2023 9.30 uur
Ds. Jan Woltinge (Zwolle)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 maart 2023 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 april 2023 9.30 uur
Mevr. Marijke de Groot (Kampen)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 7, maart 2023, totaal nummer 281
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor april 2023 ligt
2 april in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 maart 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl