Kerknieuws november 2022

Zij waren vonken

Zij waren vonken van Uw vuren
een kleine vlam die niet kon duren.
Maar met Uw licht licht U hen voor,
die leefden in Uw levensspoor.
O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees hun nabij.

Wij noemen namen bij het leven
van hen, die eens met ons verweven
als mens bekleed met het bestaan
de eeuwigheid zijn ingegaan.
O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede en wees hun nabij.

Zij leven voort in onze beden
en in de liefde hier beneden.
Wat eens gebloeid heeft in ons land
is nu geborgen in Gods hand.
O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees ons nabij.

A.C. Bronswijk

… Om te beginnen
Aan tafel!
Het jaarthema van PKN Nederland is dit jaar: aan tafel. Een prachtig thema, waar je veel uit kunt halen. Maar het eerste wat in mij opkomt is Het Heilig Avondmaal, ingesteld door Jezus zelf. U kunt dat lezen in Mattheüs 26: 26 – 29.
Dat mogen we met elkaar vieren, een aantal keren per jaar.

Toen ik voor de klas stond op het Berechja-college lazen we iedere ochtend een dagopening voor uit “Schatrijk”, een Bijbels dagboek voor jongeren. Daarin las ik nu een dagopening over het Avondmaal.
Dat wil ik hier graag met u delen:
Johannes schrijft er niet veel over, andere schrijvers wel: ‘de instelling van het Heilig Avondmaal’.
In Mattheüs zegt Jezus tegen zijn vrienden: ‘neem, eet en drink van Mij.
Mijn bloed wordt vergoten. Dat gebeurt om jullie zonden te vergeven.
Doe dat als herinnering aan Mij.
Vlak daarna gaat Jezus naar Gethsemane. Judas heeft de Joodse leiders al geïnformeerd.
De arrestatie is aanstaande, nog net voor Pascha. Het is afgelopen voor Jezus…..

Afgelopen?
God zij dank niet!
Christenen vieren het Avondmaal nog steeds. Want Jezus is opgestaan!
Hij leeft!
Aan het Avondmaal herdenk je Jezus’ dood. Het brood als teken van Zijn gedode lichaam.
De wijn als teken van Zijn vergoten bloed.
Het maakt je verdrietig, want Jezus moest voor jou sterven.
Maar ook blij en dankbaar, want Hij vergeeft je zonden.

Avondmaal vieren is ook vooruitzien: uitkijken naar Gods Koninkrijk.
Daar zal het grote feestmaal gehouden worden!
Wat een feest, wat een vooruitzicht!

Ina Hospers


…Van de voorzitter
Heilig Avondmaal
Op 13 november hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ds. Mariska van Beusichem hoopt voor te gaan.
Voor gemeenteleden die door ziekte of andere oorzaken de dienst niet kunnen bijwonen is er de mogelijkheid om thuis deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Als u dat wilt neem dan even contact op met Ina Hospers, telefoon 0527-652736.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar op 20 november 2022
Als gemeente hopen wij onze overleden gemeenteleden te herdenken, die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.
De Commissie Bijzonder Diensten heeft samen met ds. Conny Aalbersberg de dienst voorbereid.
De gemeenteleden die dat willen mogen bij binnenkomst in de kerkzaal een waxinelichtje pakken van de tafel die naast de tafel van de beamer staat. Voor het liturgisch centrum staan twee statafels waar men de lichtjes kan aansteken aan de kaars die aan de Paaskaars is aangestoken.
Voor iedere overledene staat een kaars en het steentje. Bij de paaskaars staan de rozen met het naamkaartje van de overledene. Ook staat er een roos in de vaas voor diegenen die reeds zijn overleden.
Een diaken steekt met een lange kaars,
die is aangestoken aan de Paaskaars de gedachteniskaars aan als de voorganger de naam van de overledenen noemt.
Ook wordt er een gedachteniskaars aangestoken voor diegenen die ons al eerder ontvallen zijn.

Advent
Op 27 november begint de adventsperiode. Het thema van dit jaar is “Aan tafel”.
Gerja Vedelaar en Ina Hospers maken gedurende Adventstijd een bloemstuk met vier kaarsen dat in de Adventstijd als het ware groeit.
De ouderling van dienst leest iedere Adventszondag de bij behorende tekst voor.

Jaarboek
Een tweetal kerkenraadsleden hebben de taak op zich genomen om het jaarboek te optimaliseren.
De coördinator pastoraat Wieke van der Sar is bezig met het controleren van de ledenlijst. Zij verzorgt o.a. de afspraken van de huisbezoeken en ontdekt dat vele telefoonnummers niet meer actueel zijn. Het vaste nummer blijkt dan opgeheven te zijn en het 06 is niet doorgegeven.
Als dat bij u het geval is, wilt u de wijziging dan doorgeven aan onze scriba Ina Hospers dat via kan via de email scriba@pkn-nagele.nl of per telefoon 652736. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Janny Bunschoten

…70+ jarigen november
11-11 F. van Bekkum-van Ingen
17-11 F. de Jonge
24-11 J.L.D. Withaar-Donker
28-11 P.J. de Rijke

Verhuisd
F.G. Nuhoff-Vink

Huwelijksjubileum
24-11 dhr. en mevr. J.A.M. Geluk- J. Padmos 50 jaar getrouwd

…Bloemengroet
2. okt. – Kees en Marjan van der Sar
9. okt. – Mw. Withaar
16 okt. – Mw. C.J. v.d. Slikke
23 okt. – dhr. en mw. Mol
30 okt. – dhr. en mw. Meijer

…Collectes
Diaconie
zondag 4 sept. € 77,68 Werelddiaconaat
zondag 11 sept. € 92,23 Voedselbank
zondag 18 sept. € 75,68 Kerk in Actie
zondag 25 sept. € 62,98 ISEE

Kerk
zondag 4 sept. € 71,68
zondag 11 sept. € 69,78
zondag 18 sept. € 69,63
zondag 25 sept. € 60,48

…Bedankt
Lieve mensen,

Langs deze weg willen wij jullie hartelijk bedanken voor de bloemen die
we van de zomer van jullie mochten ontvangen. Wat een hartverwarmende
verrassing was dat voor ons.
Dat deed ons echt heel goed in deze tijd
van ziekte, operaties, bestraling en herstel.

Bedankt!
Groet van Klaas Hessel en Ellis Hoefnagel

…Uniek concert in de Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord
Messiah, G.F.Händel
Op 15 december 2022 komt de Nieuw Philharmonie Utrecht o.l.v. Johannes Leertouwer naar Emmeloord voor een uitvoering van dit populaire werk van de bekende Engelse componist.
Orkest en koor bestaan uit 35 professionele musici en zangers/solisten en het werk wordt uitgevoerd in de originele barokbezetting.
Dit soort grote concerten klinken niet vaak in de polder dus grijp deze kans en mis het niet! Het wordt gegarandeerd een prachtige avond!
Parkeren kan dichtbij de kerk en deze is zeer goed toegankelijk (ook voor rolstoelen, er is een lift)
Het concert begint om 19.00 uur en heeft een pauze waarin koffie en thee te verkrijgen is.
Entreekaarten kosten € 35,00 en kunnen worden besteld via onderstaande link:
https://www.klassiekemuziek.nl/e/16556/handel-messiah-johannes-leertouwer-en-nieuwe-philharmonie-utrecht-emmeloord

Mocht het u niet lukken om via internet kaarten te bestellen dan kunt u contact met mij opnemen via info@10vocaal.nl of tel 06-41497089. Heeft u vragen? Mail of bel dan ook gerust!

Graag tot ziens!
Tineke Haveman, Nagele


…Uitnodiging
De Raad van Kerken Emmeloord nodigt u uit om deel te nemen aan het Diaconaal Beraad.
Dit beraad wordt gehouden op maandag 7 november 2022. Aanvang 19.15.
Plaats: Nieuw Jeruzalmkerk.
Het thema van deze avond is: Eenzaamheid/alleen zijn. Naast pastorale medewerkers/voorgangers/ouderlingen/
diakenen zijn ook gemeenteleden van harte welkom!
Opgeven hoeft niet, mag wel (graag zelfs). U kunt zich opgeven telefonisch of via 06-11433290 of raadvankerkenemmeloord@gmail.com

…Bijbelleesrooster November
zo 6 nov 2 Koningen 8:1-6
ma 7 nov 2 Koningen 8:7-15
di 8 nov 2 Koningen 8:16-29
wo 9 nov 2 Koningen 9:1-13
do 10 nov 2 Koningen 9:14-29
vr 11 nov 2 Koningen 9:30-37
za 12 nov Lucas 20:20-26
zo 13 nov Lucas 20:27-40
ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17
di 15 nov 2 Koningen 10:18-36
wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20
do 17 nov 2 Koningen 12:1-9
vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22
za 19 nov 2 Koningen 13:1-9
zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25
ma 21 nov Lucas 20:41–21:4
di 22 nov Lucas 21:5-19
wo 23 nov Lucas 21:20-38
do 24 nov Filippenzen 1:1-11
vr 25 nov Filippenzen 1:12-26
za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11
zo 27 nov Filippenzen 2:12-18
ma 28 nov Filippenzen 2:19-30
di 29 nov Jesaja 9:7-16
wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4
do 1 dec Jesaja 10:5-19
vr 2 dec Jesaja 10:20-27
za 3 dec Jesaja 10:28-34
zo 4 dec Jesaja 11:1-10


Kerkdiensten
Zondag 13 november 2022 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 20 november 2022 9.30 uur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Pastoraat
Samen gedenken in
dorp of stadswijk
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor
wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar
muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 27 november 2022 9.30 uur
1e Advent
Mevrouw Maartje van Veluw (Kampen)
Eerste collecte: ISEE
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 4 december 2022 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Werelddiaconie
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze
leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie
jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
Tweede collecte: Kerk


Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.


Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 3, november 2022, totaal nummer 277
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor december ligt 4 december in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 november 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl