Kerknieuws oktober 2022

Herfst

Een vleugje rozengeur komt langs,
een boom verschiet van kleur.
de zwaluw trekt al richting zuid;
de herfst staat voor de deur.

De dagreis van de zomerzon,
wordt korter voor het oog,
steeds vroeger zakt zij in de zee;
’t wordt herfst, is haar betoog.

De wind rukt uit in volle vaart
en gooit zich in de strijd,
neemt brutaal van alles mee;
de herfst is nu een feit.

De nachten lang, de dagen kort
en weinig zonlicht meer,
maar God, de Schepper blijft altijd;
mijn Herder en mijn Heer.

Deuteronomium 31:8 – Lukas 24:29

Lingen, Aagje

… Om te beginnen.
Voor de maand oktober mag ik het voorwoord voor U schrijven.
Op dit moment gebeurd er heel veel . Niet alleen kort om ons heen maar het
gaat veel verder. De gas crisis , de woningnood, het stikstofprobleem, de
droogte ( nu ik dit schrijf regent het ) de opvang van vluchtelingen, kort gezegd
genoeg zaken die ons bestaan beïnvloeden.
We gaan een moeilijke tijd tegemoet horen we vaak zeggen. En het is niet mijn
bedoeling om al deze problemen te bagatelliseren, maar we wonen nog steeds
op een van het rijkste en welvarendste stukje van de wereld. Als je daar over
nadenkt, vraag ik mij wel eens af hoe het in de arme landen van Afrika zou zijn
om daar je bestaan op te bouwen. Op veel plaatsen is het eerste wat men daar
nodig heeft, voedsel en als het kan een onderdak hoe primitief dan ook. Als
wij ons daarmee vergelijken moeten we snel ophouden met klagen. We weten
allemaal dat we met een stuk minder luxe nog gelukkig kunnen zijn. Maar wat
doen we in ons mooie Nagele aan al deze problemen? Ze allemaal oplossen
kunnen we niet, dat is zeker. Wel kunnen en moeten we om ons heen blijven
kijken en daar waar we kunnen helpen, ook deze hulp bieden. Het zit hem in
kleine zaken. Zuinig op het milieu en omgeving blijven, de plastic
boodschappen tas is ongeveer uit de winkels verbannen , het scheelt vele
honderden tonnen plastic die we niet hoeven te produceren en ook niet meer
in het afval terecht gaan komen. Kleine zaken, maar heel veel kleine druppels,
koelen de gloeiende plaat wel iets af.
Bij de groenteboer de eerlijke producten kopen, niet verpakt in plastic, en ook
die appel met een plekje er op smaakt exact het zelfde als zijn collega’s.
Plaatselijk denk ik dat we vanuit onze kerk, al dan niet via de diaconie, ook
mensen kunnen helpen, de voedselbanken kunnen de vraag bijna niet aan. Er is
dus ook een soort van armoede vlak bij ons in de buurt.
En er is ook niets op tegen om iemand iets toe te schuiven, en het beste is
omdat aan niemand te vertellen, dat geeft pas een echt goed gevoel.
En wat ons geloof betreft, er is en blijft een God die ons met elkaar bezig ziet
op deze aarde Het is niet altijd eenvoudig , maar we mogen vertrouwen
hebben in onze God . Met zijn hulp zijn wij als mensen ook in staat om veel
goede dingen voor anderen te verwezenlijken.

Kees van der Sar.

…Van de voorzitter,

Het winterseizoen is gestart, de eerste kerkenraadsvergadering heeft weer plaats gevonden,
Marianne Leune heeft afscheid als scriba genomen en Ina heeft haar taak over genomen.

De leden van de kerkenraad gaan op 12 oktober naar Rutten waar de kerngroep van het Dorpskerkenoverleg van de NOP een avond heeft georganiseerd. Het thema is “Betrokkenheid”ds. Klaas van der Kamp verzorgt het onderwerp.

De komende tijd heeft een aantal kerkenraadsleden de taak op zich genomen om het jaarboek van onze gemeente en de protocollen te optimaliseren. Ook is het streven om een plaatselijke regeling op te stellen, daarin moet worden verwoord hoe wij als kerk functioneren.

Sijtze van der Meer verzorgt bij ons het preekrooster. Hij heeft het rooster van 2023 op 3 preekbeurten na rond. Het gaat om diensten in de zomervakantie. Wie heeft nog namen van voorgangers? Graag even contact met Sijtze opnemen.

Janny Bunschoten

…70+ jarigen oktober
14-10 M. de Vogel
20-10 H. de Jonge
27-10 W. Nijmeijer-Smit
28-10 G.E. Mastebroek-Dieterman

Nieuw ingekomen
C.J. van de Weerd-van der Slikke

Huwelijksjubileum
27-10 dhr. en mevr. H. Meijer-E.F. Douwes 55 jaar getrouwd

…Bloemengroet
3 juli Jeanet Lamse
10 juli Ellis Hoefnagel
17 juli Gerri Elswijk
24 juli Henk de Jonge
31 juli Johan en Ina Barendregt
7 aug. Harry en Tineke Postma
14 aug. Jan en Nies Jansen
21 aug. dhr. en mw. Nagtegaal
28 aug. Andries Post
4 sept. Marianne Leune
11 sept. Joke Geluk
18 sept. Hessel Romkes
Ineke Bolijn
25 sept. Geert en Gerja Vedelaar
Ad en Ietje Hanse

…Collectes
Diaconie
zondag 1 mei € 67,46 Diaconie
zondag 8 mei € 177,71 Noodhulp
zondag 15 mei € 43,77 Binnenlands Diaconaat
zondag 22 mei € 71,12 Diaconie
donderdag 26 mei € 33,77 Diaconie
zondag 29 mei € 70,37 ISEE
zondag 5 juni € 80,43 Zending
zondag 12 juni € 79,24 Voedselbank
zondag 19 juni € 55,44 Diaconie
zondag 26 juni € 76,34 ISEE
zondag 3 juli € 95,10 Wereld Diaconaat
zondag 10 juli € 49,50 Diaconie
zondag 17 juli € 44,10 Diaconie
zondag 24 juli € 66,75 ISEE
zondag 31 juli € 55,30 Diaconie
zondag 7 aug. € 52,43 Diaconie
zondag 14 aug. € 87,48 Zending
zondag 21 aug. € 64,68 Diaconie
zondag 28 aug. € 88,63 ISEE

Kerk
zondag 1 mei € 50,30
zondag 8 mei € 189,95
zondag 15 mei € 38,10
zondag 22 mei € 70,70
donderdag 26 mei € 31,00
zondag 29 mei € 55,90
zondag 5 juni € 65,84
zondag 12 juni € 54,44
zondag 19 juni € 46,39
zondag 26 juni € 49,74
zondag 3 juli € 65,50
zondag 10 juli € 44,30
zondag 17 juli € 39,15
zondag 24 juli € 62,10
zondag 31 juli € 50,20
zondag 7 aug. € 43,83
zondag 14 aug. € 79,53
zondag 21 aug. € 62,73
zondag 28 aug. € 82,63

…Dorcas Voedselactie 2022
In de eerste week van november wordt weer de Dorcas Voedselactie
gehouden. Er worden geen producten ingezameld, maar er wordt gevraagd om
een donatie. Met het ingezamelde geld wordt in Oost-Europa voedsel
ingekocht. Door de oorlog in Oekraïne blijft onze inzet daar hard nodig:
voedselvoorraden raken op en de meest kwetsbare mensen worden hard
geraakt. Ook in Nagele doen we mee met de voedselactie.
Wanneer en waar?
 Van donderdag 3 t/m zaterdag 5 november in de Spar in Nagele.
 Zondagmorgen 6 november in de kerk in Nagele.
Hoe kan ik meedoen?
Er liggen flyers in de winkel en de kerk waarmee u een heel, half of kwart
voedselpakket kunt doneren. Dit kan o.a. door het scannen van een QR-code,
maar u kunt ook een bedrag overmaken.
Ook liggen er kleurplaten, die geschikt zijn voor zowel kinderen als
volwassenen. Deze kleurplaten stuurt Dorcas als groet uit Nederland mee met
de voedselpakketten die bezorgd worden in Oost-Europa.
In de winkel is geen vrijwilliger aanwezig, u mag zelf de flyers en kleurplaten
meenemen. In de kerk is Cock Franke beschikbaar om u te helpen.
Komt u niet in de winkel of in de kerk, maar wilt u toch graag meedoen met de
voedselactie? U kunt een bedrag overmaken op het rekeningnummer van
Dorcas: NL04 RABO 0106 2500 00, of via de website van Dorcas:
https://dorcas.nl/doneren/ .
U kunt ook zelf een digitale collectebus aanmaken en deze via Whatsapp aan
uw netwerk bekend maken. Zie hiervoor
www.dorcas.nl/collectevoorvoedsel.
Namens de allerarmsten in Oost-Europa: hartelijk dank voor uw steun!
(Voor vragen of meer informatie:
Jeanet Romkes (06 50885060) of Willy van Dijk (tel. 864632), e-mail wvandijk-dorcas@outlook.com

…Bijbelleesrooster oktober
zo 2 okt Lucas 17:11-19
ma 3 okt Lucas 17:20-37
di 4 okt Lucas 18:1-8
wo 5 okt Lucas 18:9-17
do 6 okt Lucas 18:18-30
vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16
za 8 okt 1 Koningen 21:17-29
zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12
ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28
di 11 okt 1 Koningen 22:29-40
wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54
do 13 okt Psalm 113
vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18
za 15 okt 2 Koningen 2:1-14
zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25
ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19
di 18 okt 2 Koningen 3:20-27
wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7
do 20 okt Lucas 18:31-43
vr 21 okt Lucas 19:1-10
za 22 okt Lucas 19:11-28
zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24
ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37
di 25 okt 2 Koningen 4:38-44
wo 26 okt Lucas 19:29-40
do 27 okt Lucas 19:41-48
vr 28 okt Lucas 20:1-8
za 29 okt Lucas 20:9-19
zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a
ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27
di 1 nov Psalm 84
wo 2 nov 2 Koningen 6:1-7
do 3 nov 2 Koningen 6:8-23
vr 4 nov 2 Koningen 6:24–7:2
za 5 nov 2 Koningen 7:3-20
zo 6 nov 2 Koningen 8:1-6

…Kerkdiensten
Zondag 9 oktober 2022 9.30 uur
Ds. Wim Terlouw (Dronten)
Eerste collecte: Missionair werk
Pioniersplekken:
nieuwe vormen van kerk zijn
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is
aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij
de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken
vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de
boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 16 oktober 2022 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Zending
Indonesië
Een beter inkomen
voor Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java
wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen.
Met steun van Kerk in Actie
helpt de Javaanse kerk hen om
duurzaam te ondernemen en
coöperaties op te zetten. Tijdens
trainingen worden christelijke
waarden en normen gekoppeld
aan het bedrijven van landbouw.
Door de coöperaties raken
boeren minder afhankelijk van
tussenhandelaren en krijgen
ze een hogere prijs voor hun
producten. Het project is zo
succesvol dat het wordt uitgebreid
tot in Midden-Sulawesi.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 oktober 2022 9.30 uur
Ds. Dirk Wolse (Lelystad)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 30 oktober 2022 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de
verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het
verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een
hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 november 2022 9.30 uur
Aandacht voor dankdag voor gewas en arbeid
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Zending
Uitzending
Thijs en Marike Blok
In Zambia groeit de kerk. Goed
opgeleide predikanten zijn hard
nodig. De theologische faculteit
aan de Justo Mwale University
in Lusaka biedt kwalitatief goed
theologisch onderwijs. Thijs en
Marike Blok zijn als theologie
docenten door Kerk in Actie naar
deze universiteit uitgezonden. De
predikanten die zij samen met hun
Zambiaanse collega’s opleiden,
leveren een waardevolle bijdrage
aan kerk en samenleving. In de
opleiding is ook aandacht voor
praktische onderwerpen zoals
hiv/aids, man-vrouwvraagstukken,
mensenrechten, politiek, voedsel,
veiligheid en klimaatverandering.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes via de bank zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 2, oktober 2022, totaal nummer 276
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor november ligt 6 november in de kerk. De kopij kan tot zondag 30 oktober 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571