kerknieuws april 2022

PAASLICHT

Dit vuur, dit licht is niet van de kerk,
van geen enkele kerk…
het is niet te claimen,
het is geen bezit –
het is het licht van Christus,
licht van God,
bedoeld voor heel de Schepping,
stralend als heil voor allen
gegeven om door te geven

deze avond geef ik het terug
aan de straat
aan de aarde
aan daar waar het hoort,

en we nemen het mee
voor de mensen
bij wie het licht gedoofd werd
door trauma’s
door machthebbers
door instituten
door misbruik of incest

het licht, dit vuur,
we geven het vanavond terug
aan de mensen van de straat
aan de mensen van de nacht
van het stille, eenzame donker

dit vuur, dit licht
dat het troosten mag
dat het terechtbrengen zal
dat het gids mag zijn
op hun levenspad-
licht van bevrijding
uit oude kluisters
van angst, van dwang

licht van de enige God,
de echt medemens was,
en zijn wil.
Amen

(dichter onbekend)

…Om te beginnen

Christen zijn in moeilijke tijden.

Hoe ga je als christen om met alle ellende in de wereld?
Een maand geleden is er een verschrikkelijke oorlog uitgebroken op maar iets meer dan 2000 km van ons land. Dan komt dreiging ineens dichterbij. Het raakt je meer dan oorlogen in verre landen. Al ben je ook dan niet immuun voor de beelden die elke dag weer binnenkomen via de televisie. Maar toch! Een democratisch land, aangevallen door een brute dictator met grootheidswaanzin.
In alle kerken in Nederland worden er acties of collectes gehouden. Er wordt gebeden. Kerken kijken hoe ze vluchtelingen kunnen helpen of huisvesten.
Maar wat doet de ellende in de wereld met ons geloof? Hoe kun je in God geloven terwijl er zoveel wordt geleden? Waarom grijpt Hij, die zo machtig is, niet in? Een moeilijke vraag. Ik weet het antwoord niet. Maar we mogen onze hoop op Hem vestigen. Zijn naam is JWHW.
Dat betekent: Hij die was, Hij die is en Hij die er altijd zal zijn. Hij is erbij. In elke situatie.
Wij mogen onze hoop stellen op Jezus. Hij kent als geen ander de pijn, het lijden en het verdriet in de wereld. Hij heeft zelf de grootste eenzaamheid ervaren, is zelfs door God verlaten geweest. Als er iemand is die met deze wereld mee kan voelen, dan is Hij het wel.
Wij mogen onze hoop stellen op een heerlijke toekomst. Want eens zal alles beter zijn.
Lees maar een Openbaring 21:1-5 of luister via YouTube het lied “ Eens” van de band Lev.

Ineke Bolijn

…Van de voorzitter
Stille Week
Dit jaar zijn er twee diensten in de Stille Week. Op Stille zaterdag is er geen dienst.
Het zijn diensten waarbij u aanwezig kunt zijn in de kerk of dat u via Kerkdienst gemist mee kijkt en luistert.
Het is een week van inkeer en bezinning, ter voorbereiding op het grootste feest dat we mogen vieren.
Dat de diensten in deze Stille Week, met alle rust en stilte, de viering van het Avondmaal, de gebeden en de ingetogen zang u bij uw eigen voorbereiding van dienst zullen zijn.

Witte Donderdag 14 april
Op Witte Donderdag wordt de Maaltijd van de Heer weer in de kerk gevierd. De voorganger is Ds. Margreet Jongsma-Visser uit Emmeloord
In de kerk wordt de avondmaalstafel klaargemaakt en de voorganger, de dienstdoende ouderling en diaken er zullen plaatsnemen.
De gemeenteleden, organist, de leden van het beamteam krijgen voor de dienst brood en wijn uitgereikt in de bekende bakjes bij binnenkomst van de kerk, zodat ze kunnen deelnemen aan het Avondmaal vanaf hun zitplaats.
De gemeenteleden die thuis naar de dienst kijken, kunnen van te voren een stukje brood en wijn klaarzetten en wanneer de voorganger aangeeft het brood en de wijn te delen, u kunt dus thuis deelnemen aan het Avondmaal.

Goede Vrijdag 15 april
Op Goede Vrijdag staat het lijdensverhaal van Jezus centraal.
De lezingen worden gehouden door de leden van de Commissie Bijzondere Diensten.
We volgen de weg van leven, lijden, sterven en opstaan van Jezus.
En willen “opstaan”…. en Jezus volgen.
In de hoop en vertrouwen dat God ons nabij is en ons in deze moeilijke tijd naar het Licht brengt

Paaszondag
Voor de dienst zingen we met elkaar enkele paasliederen. Tijdens de dienst wordt de nieuwe paaskaars brandend binnengebracht. De voorganger is Ds. Margreet Jongsma-Visser uit Emmeloord.
De lezing vindt plaats uit Johannes 20: 1-18.

Heilig Avondmaal
Wij hopen het Heilig Avondmaal op 12 juni weer in de kring te vieren. De diaconie komt met een voorstel hoe we dat precies gaan doen.
In het Kerknieuws van mei wordt u nader geïnformeerd.

De kerkenraad
Marianne Leune heeft enige tijd geleden aangegeven te willen stoppen met het scriba zijn. De kerkenraad heeft gezocht naar een nieuwe scriba. Dat is helaas niet gelukt.
We hebben het binnen de kerkenraad opgelost.
Ina Hospers heeft aangegeven de taken van de scriba over te nemen. De komende maanden neemt Ina langzamerhand de taken over van Marianne.
Gré ten Napel heeft aangegeven dat zij lid wil worden van de diaconale werkgroep. Zo kan zij de diaconie ondersteunen.

Gemeenteavond
Even noteren !!
Op dinsdag 10 mei 2020 om 20.00 uur hopen wij sinds twee jaar weer een gemeenteavond te houden.
Het programma en de financiële stukken vindt u in het Kerknieuws van mei.

Koffiedrinken na de dienst
Na iedere dienst is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie elkaar te ontmoeten.

Janny Bunschoten

…Bloemengroet Maart
6 maart – Jannes Mink
13 maart – Mw. A. M. Schilder
20 maart – Mw. G. Loodsman
27 maart – Kees de Rijke en fam. Piet de Rijke

…70+ jarigen april
03-04 J. Woltinge
03-04 M.F. Lindemulder-Kühlman
14-04 J. Eilander
20-04 L.G. Vedelaar-Klei
26-04 F.G. Nuhoff-Vink
28-04 W.P. Keur

Mutaties
Verhuisd:
I. Wientjes is verhuisd naar
Emmeloord en overgeschreven

Nieuw ingekomen:
M. Ellens

Uitgeschreven:
C.A. van der Slikke

…Kerkrentmeesters
Beste mensen.
Als college van kerkrentmeesters zit het wel eens tegen , maar ook wel eens mee.
Enige tijd geleden hebben we een deel van de hal en keuken incl. de toegang naar de kleine zal opnieuw laten schilderen. De laatste keer dat we dat hebben gedaan was 22 jaar geleden.
Het resultaat van de inspanningen van Martin Vegterloo zijn goed waarneembaar. Het kan er weer jaren tegen. Ook zijn de kozijnen aan de achterkant van de kerkzaal opnieuw in de verf gezet. Dit was ook heel hard nodig.
Op de zondag morgen na de dienst lag er een briefje van 50 euro op de ronde tafel. We zijn zo vrij geweest om dit als een gift te beschouwen. Het is ten goede gekomen aan de algemene middelen van de kerk , bedankt voor deze gift.
Ook maken we U er allemaal op attent , dat we nog steeds op zoek zijn naar een secretaris M/V voor het college van kerkrentmeesters. 1 x per 2 maanden vergaderen en mee het beleid uitzetten voor het financiële deel van ons kerk zijn. Verras ons en meld U aan.

Kees van der Sar , voorzitter van het C.V.K.

…Paasontbijt.

17 April is het Eerste Paasdag

Door de corona is het al weer enige tijd geleden maar
dit jaar willen we weer een Paasontbijt voor u organiseren.

Gezellig de dag te beginnen met een gezamenlijk ontbijt.

Om 8.30 uur zullen we zorgen dat de ontbijttafel gezellig gedekt
staat. We ronden de maaltijd om 9.15 af.

U kunt zich opgeven via de intekenlijst achter in de kerk
of door één van ons te bellen.
De kosten zullen € 3,50 per persoon zijn.
We hopen op een gezellig begin van deze pinksterdag.

Maja Hospers : 06-52327707
Marjan van der Sar: 06-23231337

…Roze Viering op zondag 15 mei om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk
van de Protestantse Gemeente Lelystad, Schor 4, 8224 CM Lelystad.

Op zondag 15 mei wordt in de Ontmoetingskerk in Lelystad een Roze Viering gehouden. We luisteren, zingen, zijn stil, genieten van elkaar en delen het licht.
9 mensen, afkomstig uit verschillende kerken en de Joodse gemeenschap, LHBTI’s en hetero’s, bereiden deze viering samen voor. Houd voor verdere details de website van de kerk in de gaten.
De viering is voor iedereen. Met gelijkgestemden vieren en je tegelijk gesteund en omringd weten door de geloofsgemeenschap, geeft een gevoel van saamhorigheid en een weten geaccepteerd te zijn. Dat je werkelijk kunt zijn wie je bent.
Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten en elkaar te ontmoeten met een drankje en hapje. Wie mee wil helpen met de voorbereiding van roze vieringen in de toekomst kan zich melden via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Graag tot ziens bij de Roze Viering!

Contactpersoon persbericht:
Teunis Ruiten
Medewerker projecten en preventie
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
Zilverparkkade 16, tel.: 0320-233327
www.bureaugelijkebehandeling.nl

 

…Bijbelleesrooster April
zo 3 apr Johannes 15:18-27
ma 4 apr Johannes 16:1-11
di 5 apr Johannes 16:12-24
wo 6 apr Johannes 16:25-33
do 7 apr Johannes 17:1-12
vr 8 apr Johannes 17:13-26
za 9 apr Jeremia 26:1-9
zo 10 apr Jeremia 26:10-24
ma 11 apr Jeremia 27:1-11
di 12 apr Jeremia 27:12-22
wo 13 apr Jeremia 28:1-17
do 14 apr Johannes 18:1-27
vr 15 apr Johannes 18:28–19:30
za 16 apr Johannes 19:31-42
zo 17 apr Johannes 20:1-18
ma 18 apr Johannes 20:19-31
di 19 apr Jeremia 29:1-9
wo 20 apr Jeremia 29:10-23
do 21 apr Jeremia 29:24-32
vr 22 apr Psalm 114
za 23 apr Jeremia 30:1-11
zo 24 apr Jeremia 30:12–31:1
ma 25 apr Jeremia 31:2-14
di 26 apr Jeremia 31:15-22
wo 27 apr Jeremia 31:23-30
do 28 apr Jeremia 31:31-40
vr 29 apr Jeremia 32:1-15
za 30 apr Jeremia 32:16-25
zo 1 mei Jeremia 32:26-44

 

…Kerkdiensten
Zondag 10 april 2022 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Witte Donderdag 14 april 19.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Margreet Jongsma (Emmeloord)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur
Commissie bijzondere diensten
Geen collecte

Zondag 17 april 2022 9.30 uur
1e Paasdag
Ds. Margreet Jongsma (Emmeloord)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Libanon
Kansen voor jongeren in achterstandswijk
In Bourj Hammoud, een
overbevolkte en arme wijk in
Beiroet, zijn de problemen niet
te overzien. Geweld, verslaving,
criminaliteit, werkloosheid en
gebrek aan goed onderwijs
ontneemt de jongeren die er
wonen elk perspectief op een
betere toekomst. Kerk in Actie
steunt het werk van het Manara
Youth Center van Youth for
Christ. Dit centrum geeft jongen
psychosociale hulp en helpt hen
om hun trauma’s te verwerken.
Jongeren krijgen er ook
huiswerkbegeleiding en kunnen
er een vaktraining volg
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 april 2022 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 mei 2022 9.30 uur
Ds. Cees Frank Klaassen (Harderwijk)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nr 8, april 2022, totaal nummer 271
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor mei ligt 1 mei in de kerk. De kopij kan tot zondag 24 april 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571