Kerknieuws februari 2022

Liefdevolle God,

Dank U voor woorden op mijn lippen
die ik zingen mag.
Dank U voor de liederen in mijn hart
die ik uiten mag.

Ik dank U voor het zingen
dat ik zo graag doe.
Ik dank U dat ik me de woorden kan herinneren,
die vallen me zo toe.

Dank U dat ik liederen mocht leren,
al was ik misschien nog klein.
Dank U dat die woorden mijn leven zijn meegegaan,
al was mijn geloof soms klein.

Ik wil U van harte zingen,
dat doe ik nu zo graag.
Ik wil U loven en prijzen,
mijn zingen is voor U.

Amen

– Tim van Iersel

…Om te beginnen
Soms zijn er van die momenten of dagen, dat het niet altijd even gemakkelijk gaat….Je maakt je zorgen om je baan, om je gezondheid of dat van een ander, om je kinderen, om de toekomst….
Als je het journaal volgt, word je er ook niet vrolijker van: spanningen tussen landen, corona-crisis, economische spanningen.
Soms is het allemaal zo negatief dat je denkt: en nu moet het stoppen! Zo moet het niet! Maar hoe moet het dan wel? Tja….
Ik probeer dan uit alle macht de positieve dingen uit mijn leven naar boven te halen, ik ben zo rijk! Een dak boven m’n hoofd, een bed om te slapen, eten op mijn bord en voor zover ik weet kerngezond. Wat zeur ik nou…..
Ik las een gedicht van Nel Benschop uit een heel oud boekje van haar. Ik las het gedicht en wist het weer: ook al is het nu donker om je heen, je staat er echt niet alleen voor! We mogen altijd schuilen bij Onze Heer, wat een heerlijke zekerheid!
Dit gedicht wil ik hier, op deze plaats, met jullie delen
Mijn Heer en Mijn God
Er is zoveel verdriet, dat ik niet mee kan lijden
er is zoveel pijn, die ik niet mee dragen kan;
er is zo dikwijls strijd, die ik niet mee kan strijden,
en zoveel eenzaamheid, die ik niet verlichten kan.
Er is veel liefde nodig, die ik niet kan geven,
en er is zoveel haat, die ik niet verdrijven kan;
er is de dood – en ik kan niemand laten leven,
en er is zoveel leed, dat ik niet verminderen kan.
Maar er is Een, Die alle pijn heeft willen dragen,
Die alle schuld vergeeft, Die ons verlossen kan;
er is Een, Die het antwoord is op al mijn vragen.
Die eenzaamheid geneest en vreugde geven kan;
er is Een, Die helse smarten heeft geleden
opdat ik eeuwig mij in Hem verheugen kan.
Er is Een, Die altijd voor mij heeft gebeden
dat mijn geloof niet ophoudt of verdwijnen kan.
Er is Een, Die eenzaam voor mij is gestorven,
opdat ik eeuwig bij Mijn Vader leven kan.
Er is Een, Die alles wat ik heb bedorven
bij God en bij de mensen, weer herstellen kan:
Dat is Mijn Heiland, Die om mij zo werd bespot,
dat is Mijn Redder – ja, dat is Mijn Heer en God!

In het boekje ‘van U is de toekomst’ van de Protestantse Kerk Nederland staan besprekingen rondom genade:
Genade bevrijdt – genade corrigeert – genade volstaat – genade motiveert – genade ontspant
Dan blijkt, dat wij niet alle problemen kunnen oplossen, maar we mogen ze delen met Onze Heer:
Genade breekt verkrampte handen open. We mogen ontspannen leven. Niet uit onverschilligheid, maar in geloofsvertrouwen.
Ina Hospers

…Van de voorzitter
Met ingang van 30 januari 2022 mag u de kerkdiensten in de Ruimte weer bezoeken en
mag er gezongen worden door de gemeenteleden.

Op 13 februari wordt het Heilig Avondmaal gehouden. Ds. Deelstra is de voorganger.
Indien er gemeenteleden zijn die thuis willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Zij kunnen contact opnemen met een van de leden van de Diaconie.

Door de kerken in Flevoland ben ik gekozen als afvaardiging naar de Classis-Overijsel-Flevoland.

In de kerkenraadsvergadering van november 2021 heeft ds. Deelstra aangegeven in het voorjaar van 2022 een kennismakingsmoment en een broodmaaltijd met de ouderen te willen organiseren.
Er is een voorbereidingsgroep gevormd, maar een concrete datum kan helaas door de Corona niet gepland worden.

Janny Bunschoten

…Bloemengroet Januari
2 januari – dhr. en mw. Hakvoort – Pruiksma
9 januari – dhr. Frans Wieland
16 januari – dhr. en mw. Meijer – Douwes
23 januari – Mw. Leistra
30 januari – dhr. en mw. Breddels – Mandersloot

….70+ jarigen februari
02-02 M. Ruitenbeek-van Donkergoed
05-02 H. Horsman
08-02 J.A.M. Geluk
17-02 J.A. Barendregt
19-02 M.N. Brondijk
21-02 H. Meijer
26-02 J.Jansen
26-02 K.H. Mol-Zwart
26-02 S. Stroo
26-02 E.F. Meijer-Douwes
28-02 R.H. Brondijk-van der Veen

Mutaties

Nieuw ingekomen:
Dhr. en mevr. N.K.J Breddels-J.C. Mandersloot

Uitgeschreven:
J.P. de Jong

Huwelijksjubileum
dhr. en mevr. L. Bovée – J. van Ingen
12,5 jaar getrouwd

…Collectes

Diaconie
zondag 7 nov. € 56,90 Zending
zondag 14 nov. € 81,55 Voedselbank
zondag 21 nov.€ 107,15 Pastoraat
zondag 28 nov. € 35,30 Isee
zondag 5 dec. € 83,10 Zending
zondag 12 dec. € 77,80 Binnenlands Diaconaat
zondag 19 dec. € 70,80 Diaconie
zaterdag 25 dec. € 38,00 Kinderen In De Knel
zondag 26 dec. € 38,00 ISEE
vrijdag 31 dec. € 38,00 Eigen Gemeente

Kerk
zondag 7 nov. € 57,90
zondag 14 nov. € 55,20
zondag 21 nov. € 83,50
zondag 28 nov. € 41,50
zondag 5 dec. € 71,30
zondag 12 dec. € 78,75
zondag 19 dec. € 83,60
zaterdag 25 dec. € 38,00
zondag 26 dec. € 38,00
vrijdag 31 dec. € 38,00

…Kerkbalans 2022
“Geef vandaag voor de kerk van morgen” is het thema van de Actie Kerkbalans.
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de Kerk TV, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten (of via www.kerkdienstgemist.nl).
Daarom is er de Actie Kerkbalans.
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met de mensen de steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.
Kerkbalans is “de” actie om het plaatselijk kerkenwerk geldelijk mogelijk te maken.
Dankzij die inkomsten blijft de kerk in Nagele open en is er weer geld voor de diverse onderdelen van het kerkenwerk, zoals salarissen, gebouwenonderhoud, energie, kosten van de eredienst en bijzondere activiteiten in onze gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters heeft rond 15 januari bij de leden van de kerk, die niet automatisch betalen, weer de brief van de Kerkbalans in de bus gedaan. Op de bijgesloten antwoordbrief kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk.
U kunt deze brief in de bijgesloten antwoordenvelop met postzegel doen én, omdat we erg zuinig zijn op de gezondheid van u en de vrijwilligers, vragen wij u vriendelijk die daarom zelf terug te sturen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens het college van kerkrentmeesters,
Adri Leune

…Bijbelleesrooster februari

zo 6 feb Lucas 5:1-11
ma 7 feb Lucas 5:12-16
di 8 feb Lucas 5:17-26
wo 9 feb Lucas 5:27-39
do 10 feb Psalm 1
vr 11 feb Jesaja 47:1-15
za 12 feb Jesaja 48:1-11
zo 13 feb Jesaja 48:12-22
ma 14 feb Jesaja 49:1-7
di 15 feb Jesaja 49:8-13
wo 16 feb Jesaja 49:14-26
do 17 feb Psalm 3
vr 18 feb Lucas 6:1-11
za 19 feb Lucas 6:12-26
zo 20 feb Lucas 6:27-38
ma 21 feb Lucas 6:39-49
di 22 feb Lucas 7:1-10
wo 23 feb Lucas 7:11-17
do 24 feb Amos 1:1-10
vr 25 feb Amos 1:11–2:5
za 26 feb Amos 2:6-16
zo 27 feb Amos 3:1-8
ma 28 feb Amos 3:9–4:3
di 1 mrt Amos 4:4-13
wo 2 mrt Amos 5:1-9
do 3 mrt Johannes 11:1-27
vr 4 mrt Johannes 11:28-44
za 5 mrt Johannes 11:45-57
zo 6 mrt Johannes 12:1-11

…Kerkdiensten

Zondag 13 februari 2022 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 20 februari 2022 9.30 uur
Ds. T. Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 27 februari 2022 9.30 uur
Ds. Gerda Keizer (Kampereiland)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 maart 2022 9.30 uur
Ds. Helmert Jan van Maanen (IJsselmuiden)
Eerste collecte: Zending
Rwanda
Met zusters werken aan gezond eten
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de
inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond
kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas
verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden.
Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en
boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen
over veeteelt en over het verbouwen van groenten
en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de
training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp.
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor
gezonde voeding geven.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nr 6, februari 2022, totaal nummer 269
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor maart ligt 6 maart in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 februari 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571