Kerknieuws januari 2022

TOEVERTROUWEN

Je
toevertrouwen
aan een
ander
als je
kwetsbaar bent.

Je
toevertrouwen
aan een
ander
zonder je
uitgeleverd
te voelen,
zonder je
slechts
overgeleverd
te weten.

Je eigen
gezicht,
je eigen waarde
omhoog houden.

Je
toevertrouwen
als je zelf
niet meer kunt,
zonder
gezichtsverlies.

Dat vraagt om
mensen die
zichzelf
en elkaar
hoogachten
en liefhebben.

Marinus van den Berg

…Om te beginnen

Wanneer de kerstdagen weer voorbij zijn, krijg ik altijd een beetje het gevoel van, we gaan weer opnieuw beginnen. Een nieuwe kalender en dus weer een jaar met 365 dagen om weer van alles te kunnen beleven en ondernemen.
Tot 14 januari in ieder geval een ‘totale’ lockdown. Het is nu bijna 2 jaar geleden dat we met deze pandemie geconfronteerd werden.mEn eerlijk gezegd heb ik het idee dat het nooit zal wennen. Met alles wat je tegenwoordig probeert te plannen, denk je er automatisch er achteraan, als corona het toelaat. Het is inderdaad wel een heel ding, maar als we even verder willen denken, zijn er gelukkig veel zaken waar we weer blij van worden. Als we om ons heen kijken in de wereld kunnen we zien dat het in dit land niet slecht is om te leven. We staan als land op plaats 4 of 5 van de meest welvarende landen in de wereld. Natuurlijk gaat niet alles goed in ons land en er moet veel gebeuren om ons land gezond te houden. Maar alleen maar klagen over datgene wat niet goed gaat, draagt niet bij aan extra vreugde. Als je iets negatiefs ervaart, is het de kunst om er iets positiefs tegenover te bedenken. Alles heeft 2 kanten. Zelf ben ik een optimist en dat leeft heel prettig. Als je het boek ‘De meeste mensen Deugen’ van Rutger Bregman leest, kom je tot de conclusie dat er zoveel zaken in de wereld de afgelopen 50 jaar heel veel zijn verbeterd. Het is aan onze externe invloeden van krant, journaal, Facebook, Twitter en mobiele telefoons te danken dat we binnen enkele seconden de hele wereld kunnen voorzien van de actuele zaken. Heel handig, maar de negatieve zaken krijgen altijd meer aandacht dan de positieve gebeurtenissen.
Kijk je om ons heen in ‘eigen’ kerk en ook ons dorp. Dan zie en ervaar je dat de mensen wel degelijk naar elkaar omkijken en wat voor een ander over hebben. Iets doen voor een ander zonder dat je er zelf beter van wordt. Het gebeurt gelukkig dagelijks, maar je moet het wel willen zien. En iedereen die iets voor een ander doet houd daar een positief gevoel aan over.
En natuurlijk is niet iedereen in staat om iets voor een ander te doen, dat is jammer. Maar als de wil aanwezig is, zijn je gedachten met goede dingen bezig.
Een luisterend oor zijn kan ook heel belangrijk werk zijn. Andere mensen kunnen het praktisch uitvoeren.
Daarom wens ik u allemaal een gelukkig, gezond en behulpzaam jaar toe met uiteraard de onmisbare zegen van onze Heer.

Kees van der Sar

…2022
Een nieuw jaar ligt weer voor ons. Ik heb het zelf als heel bijzonder ervaren dat ik op 62-jarige leeftijd weer een nieuwe start mocht maken in de Noordoostpolder.
De eerste maanden zijn inmiddels voorbij.

Van harte hoop ik, dat wij in 2022 kunnen werken aan een hechte gemeenschap in Nagele. Dat wij ons als kerkelijke gemeente met elkaar verbonden mogen weten, maar ook met ons dorp als geheel. Van harte hoop ik daar, waar dat mogelijk is, op een positieve manier aan mee te werken.

Wij hebben net weer het Kerstfeest gevierd. Om verschillende redenen is dit voor mij een bijzonder feest. Wat mij dit jaar vooral raakte was de gedachte, dat God zich zo buitengewoon kwetsbaar naar ons toe heeft opgesteld. Wij, mensen van deze tijd, hechten eraan om de touwtjes van ons leven zoveel mogelijk zelf in handen te houden. Wij houden graag, voor zover dat mogelijk is, de regie over ons eigen leven. In het kind in de kribbe zien wij het tegendeel. God gaf alle touwtjes uit handen. Het begin van het leven van Jezus op aarde was als baby in een voederbak in Bethlehem. Volledig afhankelijk van Jozef en Maria. Ternauwernood ontsnapte Jezus aan de dood, doordat Jozef met Maria en het kind vluchtte naar Egypte. Al heel vroeg in zijn aardse bestaan was Jezus dus vluchteling en asielzoeker. Als Jozef en Maria zich na terugkeer uit Egypte weer in Bethlehem willen vestigen, is dat te gevaarlijk. Daarom wijken ze uit naar het Noorden van het land, weer naar Nazareth. Enigszins smalend wordt Jezus later ook Nazoreeër genoemd.

Als ik aan al deze dingen denk, ga ik steeds meer beseffen hoe bijzonder het is, dat Jezus in mijn leven is gekomen. De weg die Jezus is gegaan, was de weg van het offer. Hij offerde zichzelf voor ons. De kerstgedachte die dit bij mij oproept is, dat ook wij, in navolging van Jezus, bereid moeten zijn om te offeren. Ons te geven. Voor elkaar, voor de gemeenschap, en voor waar dat nodig is. Niet in de laatste plaats ook voor vluchtelingen en asielzoekers. Zonder een politiek oordeel uit te spreken, denk ik wel dat wij de nood van onze medemensen in het oog moeten houden.
Steeds meer roept Kerst bij mij de vraag op: wat vraagt God van mij? Met die vraag hoop ik in 2022 een nieuwe start te maken.
Hopelijk kunnen wij zo met elkaar verder gaan op de weg van Gods toekomst.
Allen een gezegend 2022 toegewenst.

Ds. T. Deelstra

…Een berichtje van uw predikant
Soms zit het mee, soms zit het tegen.
Meestal is het leven van beiden een beetje.
Ik ben dankbaar voor het werk dat ik in onze gemeente mag doen.
Met verschillenden in onze gemeente heb ik inmiddels contact gehad. Vaak met heel persoonlijk gesprekken. Ik ervaar dat als verrijkend. Ook ben ik dankbaar voor de ondersteuning die wij elkaar mogen geven. Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor onze kerk. Dat is een grote rijkdom.

Een ander punt: In deze kerstperiode zijn de werktijden onregelmatig geworden. Verder zou ik in de eerste week van januari graag een aantal vakantiedagen opnemen. Om deze reden komt het inloopspreekuur in de kerk voorlopig te vervallen. Het is de bedoeling om dat in week 2 in januari weer op te pakken.
Dat betekent concreet: vanaf 10 januari 2022 inloopspreekuur:
Elke donderdag om 13:00 uur tot ongeveer 13:30 uur.
Dan is er nog tijd om gesprekken af te ronden. Vanaf ongeveer 14:00 uur hoop ik dan weer bezoeken af te leggen.

Mocht u prijs stellen op contact: neemt u gerust contact met mij op.
Dat mag rechtstreeks, maar het kan ook via Wieke van der Sar. Zij is voor mij een enorme steun in het maken van afspraken.

Soms zit het tegen.
Het probleem waar ik tegenaan ben gelopen is van heel andere orde. Sinds begin december heb ik heel veel emailberichten gemist. Het probleem is, dat momenteel mijn hotmailaccount is geblokkeerd. Ik heb verschillende pogingen gedaan om dit probleem op te lossen, tot nu toe zonder succes. Ook eerdere mails zijn voor mij niet meer in te zien. Daardoor mis ik soms belangrijke informatie.
Omdat het e-mailadres predikant@pkn-nagele.nl gekoppeld was aan mijn hotmailaccount, gold voor dit mailadres hetzelfde. Ik hoop dat dit in de toekomst niet weer voor zal komen. Om deze reden heb ik een nieuw e-mailadres aangemaakt. Mijn kerkmail is nu ook aan het nieuwe adres gekoppeld, dus ook dit probleem is opgelost. Kortom, vriendelijk verzoek om:
1. Uw e-mails voortaan naar mijn nieuwe e-mailadres te verzenden.
2. Waar dat nodig is: oudere mailberichten graag doorzenden.

Daarom mijn actuele gegevens op een rijtje:
T. Deelstra
Kommisjewei 182
9218PJ Opeinde
Tel: 06 – 1948 91 03
e-mail: dominee.deelstra@tutanota.com
U kunt uw e-mail ook sturen naar: predikant@pkn-nagele.nl

Tenslotte: ik wens u van harte een fijne jaarwisseling toe, en veel heil en zegen in 2022.
Met een hartelijke groet, ook namens Janneke,
Ds. Taede Deelstra

…Bloemengroet
5. Dec.: Jos v.d. Vlekkert en Fenny Prins
Freda en Theo Veerbeek
12 dec.: Niels Poppe en Elma v.d. Sar
Martin en Ria Brondijk
19 dec.: Bart en Geeske Veerbeek
Mw. K. Jongeman

….70+ jarigen januari
07-01 J. Mol
16-01 J.D. Lamse-Scheele
19-01 L. Plat
25-01 P. Leistra-Stoepker

…Mutaties
Verhuisd
N. Bakker is verhuisd naar Hilversum
en overgeschreven.

Nieuw ingekomen
Dhr. en mevr. A. Hakvoort-J.J. Pruiksma

Overleden
04-12-2021 M. Bos-Fransman

…Van de voorzitter
En wat brengt ons 2022?
We hebben de diensten van de Kerst, 31 december en de dienst van 2 januari weer moeten aanpassen tot er meer duidelijkheid komt, wat de Coronamaatregelen zijn na 14 januari 2022.
De diensten vanuit de Ruimte worden uitgezonden via Kerkdienst gemist.
Thuis ontvangen we in vele gevallen beperkt bezoek.
En hoe lang duurt het nog?
We worden er een beetje somber van.
Het is niet alleen het voortwoekeren van het coronavirus dat ons somber kan stemmen. Er zijn veel dingen in de wereld die ons somber kunnen maken.
Een van de dingen die alles zwaar maken is het ontbreken van het perspectief.
Zonder perspectief wordt het leven uitzichtloos.
Is er nog perspectief in deze tijd?
Het boek Openbaring is het boek van perspectief: van U is de toekomst!
De toekomst is aan God. Het kerstkind staat daar garant voor. Hij deelt ons leven tot in de dood.
Sytze de Vries heeft dat verwoord in Lied 503:4

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
Zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in de donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

Namens de kerkenraad wens ik u en uw geliefden voor 2022 de Lichtbron en het perspectief toe.

Nieuwe Bijbelvertaling 21
In het kerknieuws van december heeft
ds. T. Deelstra een uitgebreide toelichting gegeven op de NBV 21.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 17 november 2021 besloten deze NBV21 ook in de wekelijkse kerkdiensten te gebruiken.

Kerkdienst gemist
En toch is het weer gelukt de diensten digitaal uit te zenden!
De laatste tijd waren er haperingen bij de uitzendingen en Adri en Inge Leune hebben er veel tijd aan besteed om de knelpunten op te lossen en het is gelukt dankzij de nieuwe aansluiting via de glasvezel.
Bedankt!!

Zingen in Coronatijd
Het is dankzij inzet van vele gemeenteleden weer gelukt met vier mensen te zingen onder leiding van een organist.
Dank voor jullie inzet iedere zondag.
Ook in deze tijd maken we gebruik van diverse liederen die ons aangeboden worden door de EO.

Janny Bunschoten

…Bloemengroet
In onze kerk is het een goede gewoonte, elke zondag een bloemengroet te brengen bij degenen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of “gewoon” als groet namens onze kerk. Soms zegt een bloemetje meer dan woorden, bijv. bij een overlijden of bij ziekte.
Nu is het zo, dat de ouderling na afloop van de dienst deze bloemen brengt.
Dit komt soms niet altijd goed uit, omdat het een feestdag betreft: Kerst, Pasen en Pinksteren. Men is dan vaak druk met bezoek e.d. Daarom heeft de kerkenraad in het verleden afgesproken, om met deze hoogtijdagen geen bloemengroet te geven.
In het moderamen van afgelopen maandag hebben we afgesproken, ons aan deze afspraak te houden.
Dus met Pasen, Pinksteren en Kerst is er geen bloemengroet namens de gemeente. De andere zondagen gaat er wel een bloemetje naar gemeenteleden of mensen uit onze omgeving.

Met vriendelijke groet,
namens de bloemencommissie
Ina Hospers

…Bijbelleesrooster Januari
za 1 jan Lucas 2:21-32
zo 2 jan Lucas 2:33-40
ma 3 jan Lucas 2:41-52
di 4 jan Jesaja 41:1-7
wo 5 jan Jesaja 41:8-13
do 6 jan Jesaja 41:14-20
vr 7 jan Jesaja 41:21-29
za 8 jan Jesaja 42:1-13
zo 9 jan Johannes 1:19-28
ma 10 jan Johannes 1:29-42
di 11 jan Johannes 1:43-51
wo 12 jan Psalm 46
do 13 jan Lucas 3:1-9
vr 14 jan Lucas 3:10-22
za 15 jan Lucas 3:23-38
zo 16 jan Johannes 2:1-12
ma 17 jan Johannes 2:13-25
di 18 jan Psalm 66
wo 19 jan Jesaja 42:14-25
do 20 jan Jesaja 43:1-7
vr 21 jan Jesaja 43:8-13
za 22 jan Jesaja 43:14-21
zo 23 jan Jesaja 43:22-28
ma 24 jan Jesaja 44:1-8
di 25 jan Jesaja 44:9-17
wo 26 jan Jesaja 44:18-23
do 27 jan Jesaja 44:24-45:7
vr 28 jan Jesaja 45:8-13
za 29 jan Lucas 4:1-13
zo 30 jan Lucas 4:14-30
ma 31 jan Lucas 4:31-44
di 1 feb Psalm 9
wo 2 feb Jesaja 45:14-19
do 3 feb Jesaja 45:20-25
vr 4 feb Jesaja 46:1-13
za 5 feb Psalm 48
zo 6 feb Lucas 5:1-11

…Kerkdiensten
Zondag 9 januari 2022 9.30 uur
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Zondag 16 januari 2022 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Ondersteuning Gemeente
Toerusting voor werkers in de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 januari 2022 9.30 uur
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 30 januari 2022 9.30 uur
Ds. Wim Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 februari 2022 9.30 uur
Ds. Wim Terlouw (Dronten)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Oeganda
Goed boeren in een lastig klimaat. Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nummer 5, januari 2022, totaal nummer 268
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor februari ligt 6 februari in de kerk. De kopij kan tot zondag 30 januari 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571